august 31, 2010

Tolerans inte HBT-rörelsens paradgren

I sommar kom Europa­domstolens förväntade och naturliga utslag att europeiska länder inte har någon skyldighet att låta par av samma kön ingå äktenskap. Även valfrågor som om homosexuella ska få adoptera barn eller kunna bli inseminerade, handlar om politiska ståndpunkter – inte mänskliga rättigheter – som allmänhet och politiker öppet ska kunna få debattera.


I ett fritt land ska vi kunna göra det utan att stämplas som ”avvikande”, ”homofober” eller för att vara emot allas lika, unika och okränkbara människovärde – bara för att man inte håller med HBT-rörelsen. RFSL:s åsikter kan inte upphöjas till samhällsnorm på det sätt som Sveriges Radio och andra medier rapporterade från Pridefestivalen tidigare i somras. Journalistkåren sviker sin granskande uppgift genom det okritiska sätt man rapporterade från Pride, där alla förväntades vara med och inte bara gilla, utan närmast jubla över, allt som skedde och sades.


Är ett politiskt parti inbjudet till Pridefestivalen förväntas man inställa sig och leverera de ”rätta” svaren. Instämmer man inte i RFSL:s sexualpolitiska inriktning och kampanjer, som vi kristdemokrater, stämplas man direkt som ”homofober” och kan hånas offentligt. Tackar man som Krist­demokraternas partiledare Göran Hägglund nej till Prides partiledardebatt – efter att tidigare mötts av glåpord och otrevliga tillmälen på Pride, ja, då ska man hamna i spottkoppen för att inte ha efterlevt kommenderingen. Tolerans är inte Prides paradgren.


Inslagen av militant intolerans från gay­rörelsen gör ju knappast Pridefestivalen öppen för alla. Det är en mänsklig rättighet att inte behöva hålla med – eller ens gilla – Pride.Tveklöst behövs kraftfulla insatser för att få slut på misshandel och annan förföljelse av HBT-personer. Likaså krävs verkningsfulla åtgärder för att komma till rätta med problematiken kring den klart högre självmordsfrekvensen inom just gruppen homosexuella.


Den svenska demokratin och vår västerländska frihet gör att vi ska kunna få tänka och tycka fritt utan att känna rädsla eller obehag – även i sexualpolitiska frågor – och samtidigt försvara allas mänskliga rättigheter, även HBT-personers.


I detta ingår också allas rätt att då hävda det de flesta av Europas och världens länder gör och vad vi som kristdemokrater stöder: nämligen att FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och Europakonventionen lyfter fram familjen, byggd på äktenskapet mellan man och kvinna, som den grund på vilken samhället vilar. Den värdegrunden vill vi fortsätta bygga vårt land på.


Lennart Sacrédeus riksdagsledamot,

KD Per-Olof Hermansson distriktsordförande och riksdagskandidat, KD
Källa: Världen idag 18.8.2010
Spydpigens kommentar:
Av någon anledning – jag vet inte vilken – går svenskarna mycket upp i dessa sexuella frågor och de i artikeln nämnda sexorganisationer har haft succés med att vinna inflytande i politiska kretsar. Berodde det kanske på Olaf Palmes och konsortiers bordellbesök i Riksdagspauserna? Palme försökte att ljuga sig från saken och nertysta den, men de prostituerade flickor från dåtidens kommunistiska Polen gjorde Säpo orolig. Dessa förhållanden har varit omtalade i Världen idag.

Sveriges odemokratiska förfarande

Sverige har igen anklagats för odemokratisk beteende i samband med valhandlingar. Denna gång till EU. Det är pinligt. Sverige har visat tydligen brist på demokrati inom de senaste tio åren. Jag fortsätter med att ta fram gamla artiklar som tydligen bevis på detta.

Från Svenska Dagbladet valåret 5/6 2002


Gemensam front mot sverigedemokraterna (SD)
Lars Stjernkvist (s) tycker att det är viktigt att SD inte framställs som större än vad partiet är.
Det finns ingen anledning att debattera med ”0,25-procent-partier”,
enligt honom.
Det var bra och viktigt att vi träffades för att byta erfarenheter.
Det är viktigt att ha bra fakta för att kunna bemöta deras falska påståenden och generaliseringar, säger Lars Stjernkvist.
Han säger att socialdemokraterna eventuellt kan möta SD
i debatter på det lokala planet, men inte när det gäller rikspolitiken.
Men skulle jag råka gå förbi någonstans där en sverigedemokrat
pratar kommer jag stanna för att bemöta deras åsikter.
Pernilla Zethraeus (v) säger att det absolut inte finns någon
anledning att möte främlingsfientliga partier i debatt.
Vi har en policy som säger att vi inte ska göra det. I exceptionella fall kanske det kan bli undantag på lokal nivå, säger Zethraeus.
Folkpartiet har redan tagit en öppen debatt med SD.
Jag tycker att man möter dem bäst med direktkonfrontation och inte som vänsterpartiet gör genom att tala på samma ställe dagen efter, säger partisekreterare Johan Pehrson.
Han säger att debatten är viktig, men säger samtidigt att det är
mycket möjligt att det inte kommer att bli några fler debatter.
Vi ska fokusera på s, v och mp. Vi har ingen anledning att jaga SD. Sven Gunnar Persson (kd) ser inga skäl till en debatt.
Däremot är det viktigt att vi själva för fram hur vi kan få en
bättre integration i samhället.
Mikael Jansson, partiordförande SD, överraskas av att de sju
etablerade partierna träffats för att motarbeta hans parti.
Att de tillsammans arbetar för att stoppa oss är inte demokratiskt.
Att de inte vill debattera öga mot öga är beklagligt.
Det skulle bli en mer jämlik debatt, säger Jansson.
Han skulle helst debattera med statsminister Göran Persson.
Men han tillägger att socialdemokraterna och moderaterna är
Svårast för att de har ”mest beredskap”.

"Det är lättast att vinna mot folkpartiet".

99F
08-13 50 80, fredrik.engstrom@svd.se Fredrik EngströmOvanstående finns översatt till engelska på Hodjanernes blogg http://hodja.wordpress.com/

august 30, 2010

Ensamkommande barn

Kenneth Sandberg: Endast toppen av ett isberg...

Vana läsare av min blogg vet att ett antal miggor brukar skriva här. Några gånger har också anställda vid s.k. hem för ensamkommande minderåriga skrivit och berättat om diverse galenskaper (bl.a. här och här).

Nu har turen komma till “socialsekreteraren i X-stad” att berätta vad han ser, hör, upplever i sitt arbete i en s.k. mottagningsgrupp. Läs och begrunda: ska det vara så här? Alltså: Jag arbetar inom socialtjänsten i X-stad, i en mottagningsgrupp. Det innebär att jag och mina fyra kollegor tar emot nya och nygamla klienter som söker ekonomiskt bistånd. Jag tycker om mitt arbete, det är enormt roligt och kreativt. Men allt är inte frid och fröjd och jag ser avigsidor som borde oroa såväl allmänheten som ansvariga politiker och andra beslutsfattare Jag vill poängtera att jag inte fördömer människor utifrån hur de handlar. Däremot fördömer jag det system vi har som möjliggör att man hemfaller åt hjälplöshet, bidragsberoende och kravfullhet! Jag jobbar inte specifikt med s.k. ”ensamkommande barn”, men i X-stad har man beslutat om att reservera 22 platser för dessa. För det ändamålet har man anställt två (2) heltidsanställda socialsekreterare. Jämför detta med att vi fem i mottagningsgruppen ska ha fem nybesök vardera varje vecka!En ung irakisk man, förmodat nyligen fyllda 19 år, hade under ett år varit familjehemsplacerad.

Helt enligt riktlinjerna, han var ju ett ”barn”.


En familjehemssekreterare inom socialtjänsten hade ordnat ett familjehem till honom i en förort till Stockholm. Han valde dock att lämna denna placering för att istället bosätta sig hos sin moster på en annan ort. I samma veva fick hans mor och syster uppehållstillstånd i Sverige som anknytning! Jag kallade in honom, hans mor och syster på besök. En vän till hans mor ringde då och berättade att hon och systern inte skulle bo med honom. Modern och systern valde att bo i en annan förort till Stockholm, och var den förmodat förlorade sonen, ankaret, befann sig hade de ingen aning om och ville inte heller veta! Eftersom familjehemsplaceringen av den unge mannen upphört sökte han ekonomiskt bistånd hos mig. Han hade fått veta av familjehemssekreteraren att vi skulle ordna boende, pengar och allt annat han eventuellt skulle kunna tänkas behöva.Men, tillvaron blir emellertid mycket mera krass om man söker ekonomiskt bistånd, jämfört med om man gullas med in absurdum av en familjehems-sekreterare. Han lämnade in en ansökan om ekonomiskt bistånd till mig, och min utredning visade att han hade en inkomst av arbete om 220 000 kr per år, skattat och klart av Skattemyndigheten.

Han hade alltså, under sin familjehemsplacering, haft rätt så stora egna inkomster som han aldrig redovisat. Han hade hela tiden jobbat som städare, vilket jag tycker är helt underbart. Men, detta hade ingen på familjehemsgruppen kollat upp, utan han hade under sin familjehemsplacering helt villkorslöst och okontrollerat fått ekonomiskt stöd! När jag därför gav avslag på hans ansökan om ekonomiskt bistånd med hänvisning till att han hade egna inkomster som med råge tillgodosåg behoven bröt helvetet lös. Hans moster i stockholmsförorten, hos vilken han bodde, ringde mig dagligen och krävde att han skulle få en lägenhet av kommunen – och pengar. Hon hänvisade förstås till vad familjehemssekreteraren sagt, han skulle få ALLT han behövde av kommunen… Jag träffade aldrig denne unge man, skrev bara klockrena avslag. Men det är ändå ett typiskt ärende, eftersom man i Sverige beslutat sig för att anse att det är ”barn” som kommer hit… Ordförvrängningen är besvärande och patetisk för det är oftast inte barn det handlar om.

Arkivfotos

Sveriges Måna

Till Dagens Nyheter 01.02.25


Integrationsminister Mona Sahlin har tidigare framfört, att ”det ska räknas för ett plus att ha annan etnisk bakgrund än den svenska”, och att ”den som heter Mohammed ” ska gå före (Göteborgsposten 00.10.22).
Därför kan man inte undra på, att hon önskar flera muslimska invandrare och att hon - nu man har satt den svenska kyrkan utanför - önskar flera moskéer, där vi kan knäfalla för den enda sanna tro och rätta blicken mot öst.
Flera moskéer i landet och ett tätt samarbete med imamerna skulle kunna hjälpa kvinnoförtrycket, inbillar hon sig.
Hur naivt!
Det kommer däremot att ge extra arbete till Säpo, som enligt deras rapport ständigt måste kolla, att moskéerna inte används till möten för terroraktivister.


Mona Sahlins nya utspel betyder också att ”Mohammed” - enligt hennes önska - kommer före i kön av kandidater till kommunråd, landsting och riksdag.


G.

Stoppad SD-reklam blir fråga för Europaparlamentet

2010-08-30
Den danske EU-parlamentarikern Morten Messerschmidt (DF) riktar i ett pressmeddelande hård kritik mot det svenska valsystemet och TV4:s beslut att stoppas SD:s valfilm. Messerschmidt meddelar att frågan nu kommer att bli föremål för en debatt i Europaparlamentet samt behandlas av den oberoende Venedig-kommissionen, vars syfte är att övervaka och stödja demokratisk utveckling i Europa och dess närområde.

Sverigedemokraternas partiordförande Jimmie Åkesson kommenterar:
- Jag vill tacka Morten Messerschmidt och Dansk folkeparti för att man fört upp frågan på den europeiska dagordningen. Det är uppenbart att yttrandefriheten lever farligt i vårt land och att den svenska demokratin lider av flera allvarliga brister, säger Jimmie Åkesson.

Pressmeddelandet från Dansk folkeparti kan läsas här:
http://www.danskfolkeparti.dk/DF_Sverige_overholder_ikke_
internationale_standarder_for_afholdelse_af_parlamentsvalg.asp

Vem har tagit makten över orden?

Gammal insändare sänt till tidskriften ”Fri Information” 15.3.01, - här ändrat en aning:

Vem tar makten över orden? frågade författaren Jan Myrdal i Sydsvenskan 4 februari, 2001.

Men redan då hade någon för länga sedan tagit över makten över orden. Så var det i alla fall när vi kom in i EU. Massmedierna är den fjärde makten i staten, heter det. Jag menar, det är den första. I Danmark ändrade man journalistutbildningen, så den inte längre försiggick på diverse redaktioner - vilket gav mångfall meningar, så som det bör vara i en demokrati - men nu skulle vara på en journalisthögskola, som likt allt annat bar prägel av marxism.

Det bläck som kommer ut ur en kulspets är farligare än kulorna från ett gevär, men ännu farligare kan det bli om man undertrycker den fria meningsbildning.

Mera öppenhet inom EU efterlyses.
Illustration: kommunistentusiasten Jan Myrdal fick Leninprisen.

G.


Tillägg 2010: Makten över orden har inte blivit bättre!!!

august 29, 2010

Tunnbent angrepp på SD och dets väljare

Enligt ett inlägg i Världen idag 25/8 har teologistuderande Jonny Martinsson sett sig förbannad på SD och därmed på många väljare. Nu vet jag mycket väl, att kommunismens tankar listade sig in i kyrkokretsar med fyrtiotalisterna, så min förvåning är begränsad.

Martinssons inlägg är en tunnbent repris. Bl.a. om SD´s medlemmar i första början. Hur skall man i en början veta nånting om dem, som anmäler sig till ett parti? Vem kan man fråga? Teologisk Fakultet kanske? Vet Martinsson inte från egen erfarning i omgivningar, att ungdom låter sig riva med av olika ideologier? Det är naturligt. Diktaturer skyltar med olika färger, men grundsubstansen är den samma: individernas ofrihet! Det vara sig i kommunismen som i nazismen och i islam –

Jag har mött åtskilliga personer, som har hyllat kommunismen eller nazismens storgermanska idéer, så som de själv uppfattade dessa ideologierna, men som har lämnat dem. Det kan till och med vara en fördel att ha sett det inifrån, så man vet besked. Jag slår vad om, att det finns ganska många människor av dessa kategorier, som Kristdemokraterna, kristna och Världen idag sätter pris på som ”reella människor” med ett ”kristet synpunkt”.

Kan man samarbeta med ett parti som kommunismen (glöm inte Sovjets Gulag övärld, Pol Pot och Kinas kulturrevolution samt mycket annat), så kan man samarbeta med alla partier, också med dem, som p.k. manipulatörer förtalar.

Vad är det att vara kristen? Finns det inte kristna som träder fel varenda dag överallt på klotet? Och finns det inte ”hedningar” och ”vantro”, viss tanker och handlingar är ”kristna”?
Finns det inte goda och dårliga människor i en varje religion och religiös kategori?

august 28, 2010

Vad vet politikerna? Och vad gömmer de för oss?

Tidningen ”Världen idag” är en tidning, som i jakten på sannheten bak om politik och diplomatik vågar mycket mera än de vanliga stora tidningarna. Denna artikel är från 16/8 2010(Markeringerna är Gertruds):

Från ubåtar till fisk(s)tim

Vad som döljer sig i Östersjöns djupa vatten har i Sverige under decennier omgärdats av politiska mytbildningar och medveten ryktesspridning. Historiska fakta, reella sakförhållanden och sakkunnig kompetens tycks ofta drunkna i ett hav av politiska motiv och diplomatiska förvecklingar när förhållanden i och kring detta innanhav kommer på tal. Det är bara att nämna den nedskjutna DC-3:an eller Estonias förlisning för att ge exempel på historiska händelser där diplomatiska överväganden blivit betydligt viktigare än en korrekt beskrivning av ett faktiskt händelseförlopp. Att undvika bärgning blir då ett sätt att fortsätta blunda och slippa konfronteras med en verklighet som inte passar in i vår utrikes- och säkerhetspolitiska strategi. Det krävdes därför både 50 år, liksom glasnost och perestrojka, samt ett privatfinansierat initiativ för att sanningen om DC-3:an skulle komma fram. Fyra saknade svenska besättningsmän från planet – som sköts ned av Sovjet när det befann sig över svenskt territorium år 1952 – återfanns aldrig när det bärgades av ett privat konsortium en bit in i 2000-talet. När det gäller de verkliga orsakerna till Estonias snabba sjunkförlopp lär det dröja ytterligare årtionden innan vi vet anledningen – trots att vi har en försvarsminister som i egenskap av oppositionspolitiker motionerade i riksdagen om behovet av en ny haveriutredning.

Det är därför inte förvånande att förekomsten av u-båtar vid vår svenska Östersjö-kust är en fråga som varit lika seglivad som omtvistad i den svenska debatten. Här har processen delvis varit den omvända. 1983 års ubåtsutredning av regeringen Palme slog nämligen fast att kränkningarna utfördes av sovjetiska ubåtar. Med tiden har dessa ryska kränkningar – först av sovjetiska medier och så småningom även i svensk debatt – förvandlats till en kombination av minkar, fiskstim och Nato-ubåtar. Att en utredning med politisk uppbackning var så frispråkig redan år 1983 berodde naturligtvis på att den ryska ubåten U137 stod till den svenska allmänhetens beskådande efter grundstötningen utanför Karlskrona i början av 1980-talet.

I sommar kom Sveriges förre ÖB Bengt Gustafsson ut med boken ”Sanningen om ubåtsfrågan” som konstaterar att det var sovjetiska ubåtar som kränkte svenska vatten i decennier under det kalla kriget. Man skulle kanske tro att debatten skulle lägga sig när den person som har bäst översikt och kompetens att uttala sig lägger sina kort på bordet. Men militär erfarenhet och försvarsbakgrund är snarast en belastning i det svenska samtalsklimatet. Strax innan Gustafsson tillträdde som ÖB i mitten av 1980-talet kallade försvarsminister Roine Carlsson (S) de fartyg som jagade ubåtarna för ”stora plåtchabrak för att marinofficerarna ska få glänsa på kommandobryggan”. Och utrikesminister Lennart Bodström (S) tvivlade på att det rörde sig om några ubåtar – i alla fall inte sovjetiska – och de svenska marinofficerare som insisterade på att jaga ubåtarna betraktades nästan som landsförrädare. I socialdemokratins Sverige har nämligen försvaret endast arbetsmarknadspolitiska uppgifter, att förse glesbygd och krisorter med arbetstillfällen. Och då passar det mycket bättre med minkar, fiskstim och Nato-ubåtar i vår svenska skärgård, eftersom dessa företeelser inte utgör ett hot mot vår nationella integritet.


Ruben Agnarsson, ansvarig utgivare,
Världen idag 16.8.2010

Exploderade nånting eller vad hände? Det finns många teorier.

Boken "Estonias undergång" av Jan Gillberg redogör för den vilseledning och den mörkläggning, som svenska myndighetr iscenesatt för att svenska folket och världen inte skall få veta sanningen bakom denna katastrof.

Vad vet vi om de politiker vi röster på?

august 25, 2010

Försvenskningen av Skåne

Apropå uppställningen av en träskulptur av Göingehövdingen Sven Poulsen Gynge i Verum på lördag kl. 15 bringer jag en gammal insändare från februari 2001:När vi hade erövrat Skåne, Halland och Blekinge gällde det att få dessa landsdelar försvenskade så snabbt som möjligt. Det försiggick bl.a. genom skolorna, konfirmationsläsningen och predikarna. Karl den 11. upprättade Lunds Universitet 1668 för att Skånes studerande ungdom inte skulle söka sig till det gamla landet på andra sidan Öresund och skriva in sig vid Köpenhamns universitet.


Med de dryga sociala utgifter i anledning av invandringen i Sverige och andra tyngande börder skär man ned på våra kulturella verksamheter. Det gäller också Lunds Universitet olika fakulteter. Latinundervisningen är decimerat, fast latin är en grundpelare i studierna av de flesta europeiska språk och dessutom fortfarande används i ämnen som medicin, zoologi och botanik. Härtill kommer att man har planer om att flytta Universitetets historiska samling till Stockholm.
Eftersom de flesta vetenskapsmän och studerande inte har flygmaskiner till förfogande (som en viss herr Göran (Persson)), så är en flyttning till Stockholm en ren katastrof för all historieforskning i Lund. Dessutom försiggår det just nu spännande utgrävningar i Skåne, som kan jämföras med Birka. Skånes, Hallands och Blekinges historia var mestadels dansk, om också svensk de senaste 300 år, och därför behöver man ett studiecenter tät på Danmark. Skånes historiska fynd och sevärdheter har fram till 1900-talet i hög grad varit försummat, eftersom man tydligen inte hade klart för sig, om historien skulle utforskas av Danmark eller av Sverige eller av båda länderna tillsammans. Det är till exempel först i vår tid, som man noggrannare har studerat de gamla kalkmålerierna i de skånska bykyrkarna.
G.

Fot: Altertavlen i Mariakirken i Ystad

Politikerna bytade svensk kultur med arabiska

Insändare till Svenska Dagbladet februari 2001
40-talisterna var andligt vilseförda av kommunismens propaganda och de naiva medlöparna. Allt gammalt skulle sopas under mattan, all lärdom och kunskap, alla traditioner - från daghemmen till skolan och universitetet. Det hette att man skulle lära skoleleverna att vara kritiska, men kritiken var ensidig. Generationerna skulle splittras, så omogna pubertetsungar och ungdomar kunde vända den äldre generationen ryggen med sin inövade kritik. Viktiga skolämnen blev nedvärderade eller försvann helt. Till stor del försvann också läroböckerna. Det räckte med lösa fotokopior om ett och annat ämne, tagit ur sitt sammanhang. Det blev varken fågel eller fisk.
En stor del av vår värdefulla västerländska kristna kulturarv har blivet slaktat. Halalslaktat - tydligen, för på vissa andra fronter som är främmande för det svenska folket fattas det inga pengar. Nu får vi landets första arabiska institut medan annat slopas. Vad är det egentligen som pågår i vårt land?
Vi måste titta tillbaks på oljekrisen 1973 som drabbade hela Europa. Då började en dialog med de arabiska länderna och 1978 hade man kommit så långt, att förlöparen för EU, den europeiska gemensamma marknaden kunde underteckna ett avtal i Damaskus (EF Bull. 5-1976, EF Bull. 12-1978, sida 26). Detta dokument förpliktade de 9 medlemsstaterna i den gemensamma marknaden att främja utbredningen av kunskapen till arabiska språket och kulturen inom Europa och ta emot överskottet av arbetskraft. I Danmark framkom förra året ett förslag - visserligen inte i riksdagen - att man skulle kunna införa arabiska i grundskolan.

Syftet är att sudda ut....

Här kommer åter en gammal insändare, tydligen med det syfte att sudda ut problemen omkring invandringen:


Invandrarbladet ”Sesam” skriver den 10. januari 2001, att myndigheterna har en falsk bild av somalierna, när socialstyrelsen menar, att 5000 unga somaliska kvinnor i Sverige riskerar att bli omskurna. 3 antropologer har frågat 30 somalier i Lund om deras syn på kvinnlig omskärelse, och enligt dom tyckte endast en kvinna att det var bra, medan männen var emot det. En somalier i Integrationsverket förklarar, att ”det viktigaste skälet till att somalierna (i Sverige) inte stöder traditionen är att det strider mot islam. Somalier är mycket mer medvetna om islam nu för tiden”.

Att det strider mot islam är inte sant. Bruket att omskära flickor är en gammal förislamisk tradition utbrett i vissa delar av Afrika. Den motsäges inte i Koranen och rent ideologisk svarar den mycket bra till islams kvinnoförtryck. Några muslimska rättslärda är positivt inställda till kvinnlig omskärelse fast denna stympning kan åstadkomma hemska konsekvenser och förblödning.

Ganska oavhängigt av vad de 3 antropologer menar att de kommit fram till, så är de 5000 somaliska flickorna fortfarande i riskzonen. Själv bestämmer de som flickor ingenting, och att några somaliska män uttalar att de är emot kvinnlig omskärelse har ingen betydelse, för som vi såg från liknande problem i Norge, får muslimerna gärna ljuga inför de vantrogna i såna saker. En islamexpert vid Lunds universitet Leif Stenberg förklarar också, att han finner rapporten naiv, eftersom erfarenheten från andra europeiska länder säger något annat.

G.


Allt klar i Indonesien till stympning av de kvinnliga könsorganen på flickorna i väntrummet.

august 24, 2010

Hela världens försäkringskassa!

Försäkringskassan betalar pension och förtidspensioner till olika personer boende i 155 olika länder!
Exakt hur mycket pengar det rör sig om är dock svårt att få fram, men det är enorma belopp som bokstavligt talat nu bara rinner ut i ökensanden!
En fiktiv 30-årig person kan i dag komma till Sverige och samma dag han erhåller PUT i förebyggande syfte sjukskriva sig, för att sedan erhålla förtidspension.
Månadsbetalningarna från Försäkringskassan autogirerar han sedan över från sin svenska bank till en bank i hemlandet och flyttar hem igen.
Få läkare törs avslöja eller ens försynt påpeka bluffandet p.g.a. rädsla för anmälningar till DO för bl.a. diskriminering!
Avslöjandet är hämtat från senaste numret av Nationell Idag - samt bearbetat och kommenterat av undertecknad. Detta är bara ett i den långa raden av avslöjande reportage som man aldrig ens ser skymten av i svensk censur-media!
Nationell Idag sticker ut och utan skygglappar säger sanningen. En liten men stor ljuspunkt i den övrigt så nattsvarta och korrupta svenska mediavärlden!
Vänligen
Janne
........


Läs vidare på

http://www.nationellidag.se/visa/default.asp?dokID=823&q=pensionskris&x=0 18/8 2010

Pensionskris — Rimligt med pension till 155 länder?

august 23, 2010

Islamiske präster rekommenderar könsstympning av flickor

Jag fortsätter här med några gamla insändare från 2001:

Precis före jul 2000 skrev Magazinet om hur det norska TV2 avslöjade några islamiska präster i Oslo. I tysthet rekommenderade imamerna de somaliska flickor att resa ner till Somalia för att bli omskurna, men officiellt tog de fullkomlig avstånd från omskärelse, väl vetande, att en sån barbarisk och kvinnoförnedrande stympning är straffbar i Norge. Kanske någon tycker, att det är opassande att präster ljuger, men som den norska TV sa, så tillåter Muhammed lögn vid flera tillfällen.

Till exempel har mannen rätt att ljuga för sin hustru. Det såg vi i filmen ”Inte utan min dotter”. Där var hustrun till och med ”vantrogen” vilket gav mannen extra rätt att ljuga för henne - med handen på koranen. Om muslimer är i minoritet emellan vantrogna och måste försvara sina religiösa och politiska tilltag, är lögnen att rekommendera. Till en viss grad kan detta jämföras med kristna som har fallit i fiendens händer i et krig och utfrågas av fienden om sitt lands militär, sina kamrater etc. I såna fall är sannhetsplikten inte obligatorisk. Tvärt om. Röjer man något godvilligt i en sån situation, anses det vara förräderi. Men - muslimerna har en helt speciellt syn på världen. De anser sig själva vara i ständigt krig för Allah emot de vantrogna. Och som sagt: i krig är lögnen inte bara acceptabel, utan ett vapen emot fienden.

Muslimerna har ett begrepp de kallar taqyyia, det är lögn för att vilseleda de vantrogna.
Detta begrepp gör att man som vantrogen aldrig helt säkert kan lita på en muslims ord. Detta borde myndigheterna ha studerat innan de släppte in så många främmande människor i vårt land.

G.

All makt korrumperar

Insändare till Smålänningen 22.1.2001

Fortsättning på insändaren ”Maktberusade politiker” Smålänningen 18 jan.2001. (trykt)

All makt korrumperar, säger man (oavhängande av parti). Det är nästan en naturlag, för de som sitter på makten vill inte lämna den, men sitta kvar! Och för att sitta kvar, griper de till slut ofta till odemokratiska övergrepp. Se blott på EU. När man upptäckte misskötsel av ekonomin, flyttade man runt lite på personalen, men de skyldiga blev sittande i broderskapet och de försvunna pengarna kom aldrig till rätta. När det österrikiska folket röstade på ett fullt lagligt parti, men som inte var politiskt korrekta, så betedde sig toppolitikerna som barnungar och vände baken till: gå med dig, du får inte leka i min gård! Skall yttrandefriheten förbjudas frågar ”demokraten”. I jämförelse med tidigare är den redan rätt stympad. EU har nu i Wien upprättat en ny sorts övervakningscentral, där liksom Stasi skall hålla reda på om invånarna i EU-länderna säger något de inte får säga högt. Tyvärr har vi här i landet inte samma mod och frihetskänsla som tjeckerna, som nyligen demonstrerade i stort tal för yttrandefriheten - och vann.

G.

august 20, 2010

Carit Etlar "Gjøngehøvdingen" 1853


På næste lørdag - den 28. august - opstilles der en træskulptur på Verum Kirkebakke til minde om Gjøngehøvdingen og de ulykkelige svensk-danske krige.


”Gøngehøvdingen” var tidligere en af de mest kendte bøger i Danmark. Enhver rask dreng havde læst den og mange mere end én gang. Den er skrevet af Carit Etlar.

Carit Etlar, hvis rigtige navn var Carl Brosbøll, kom til verden 1816 og voksede op i Fredericia, hvor hans far drev købmandshandel, tobaksfabrik og kartefabrik. Familiens gamle karl, Søren Tyvkjær, var som mange andre almuefolk fuld af overtro og fyldte Carl med historier. Drengens fantasi fik yderligere næring ved kørsel
for faderens forretning langt ud på den
jyske hede, hvor taterne holdt til. Desuden
slugte han masser af bøger fra lejebiblio-
teket: Victor Hugo, Dumas, Walter Scott…Carl fulgte ikke i faderens fodspor som ønsket. På et groft lagenlærred malede han en Madonna. Flot! Syntes han selv, rullede lærredet sammen og fuld af livsmod gik han den lange vej til Odense og lykkedes at få foretræde for prins Christian. Den vordende kong Chr. 8 så på makværket og lovede at prøve at skaffe drengen friplads på akademiet.

Knægten stak så af hjemmefra. Under akademitiden i København døjede han med fattigdom og sult, selvom han fik en slant for sentimentale skillingsviser og historier.

I 1838 sendte han sin bog ”Smuglerens Søn” til H.C.Andersen, og digterens venlighed styrkede ham. Professor Sibbern skrev forord til bogen, og den præmieredes af De skjønne Videnskabers Fremme.

Carit Etlar skrev tre universitetsafhandlinger og vandt alle tre, men fik ingen pris!
Første gang, fordi han ikke havde studenterexamen, anden gang fordi han - om end i gang med studenterexamen - endnu ikke havde fuldført den. Tredje gang, fordi han selv mente at han nu også havde krav på de to tidligere priser og ellers ikke ville tage imod den tredje.

Han meldte sig som frivillig til krigen 1848, og da han kom tilbage byggede han sig et hus på det endnu så godt som øde Frederiksberg. Velhaveren, der havde solgt ham grunden, tog prioritet i huset, og næppe var huset færdigt, før han sendte ham en køber på halsen. Etlar kviede sig – men solgte. Det gav pote! Nu kunde han uden økonomiske bekymringer bygge hus nr. 2. Vejen blev opkaldt efter ham.

Det er svært at leve af forfatterskab, men en stilling ved Det Kongelige Bibliothek sikrede ham økonomisk. Han blev landets mest yndede folkelige forfatter, og den mest populære bog blev ”Gjøngehøvdingen” 1853, som læstes af generation efter generation i godt og vel hundrede år, indtil man efter sidste verdenskrig gik til angreb på begreberne ”nationalisme”, ”patriotisme” og ”fædrelandskærlighed”. Man hævdede, at disse begreber havde været årsagen til Anden Verdenskrig. Sandheden var nok snarere, at man ville afskaffe de nationale grænser for at bane vej for EU og ”Eurabia”-projektet.
I året 1902-03 lå Carit Etlar i top med 1.642 udlån fra Folkebibliotekerne, mens Drachmann lå på 364. I Norge overgik han både Bjørnson og Ibsen (årsopgørelse i Bergen 1901)

På sine ældre dage bosatte han sig ved oldtidshøjen ”Brødrehøj” nær Bernstorff Slot. I højen ville han hvile, når hans dage var forbi. Da Kirkeministeriet modsatte sig dette, greb hans sommernabo, Chr. 9, ind, og dér ligger han så nu, Gøngehøvdingens mester, Carit Etlar.


Hvor kom forfatternavnet fra? Carl Brosbølls ungdomsveninde, Tertia Fabricius, havde støttet ham med råd i hans svære, fattige periode i København, men døde tidligt. Hun er skildret i ”Smuglerens Søn”. Carit Etlar er en sammenslyngning af bogstaverne fra begges navne med en vis skelen til taternes glade velkomstråb:”Carl Emtaris!” når han som ung kom ud til deres hytter på den jyske hede og fortalte historier: ”Carl Emtaris” betød ”Carl Fortælleren”.

Kilde: C.F.Brickas Biografisk Lexikon
1899.
Fotos fra Karit Etlars villa och mindebuste ved oldtidshøjen.

Erövring av främmad land utan krig

Och här är ett läsarbrev hur man erövrar ett främmad land utan krig, till exempel Sverige::

Insändare till Magazinet Mårtensafton 2000

I det så kallade kalla krigets tid var det en förskräcklig vapenkapplöpning mellan öst och väst. Det galt atomvapen av alla slag. Om också denna kapplöpning upphörde med Sovjets sammanbrott, så pågår det fortfarande vapenkapplöpning mellan flera länder på klotet.
Men det finns andra sätt att föra krig på och erövra andras land: I M.A.Rassouls och Adel- gunde Mertensackers bok ”Muslimer erövrar Tyskland” (”Muslimen erobern Deutschland”) skriver Rassoul (sida 65): ”Tiden arbetar för oss. Våra kvinnor har alltid tjock mage. De kristna kvinnor får fortfarande färre barn. När vi har hunnit 50%, måste grundlagen (författningen) bort och Koranen regera. De regerande måste vara muslimer. Det måste äntligen vara definitivt slut med de kristnas avgudstjänster, att be till Jesus som till en gud...” - ”Att få barn är mycket mycket viktigt för att inta landet. Det sker genom barnfödelser. Socialkontoret betalar ju. Vad de turkiska männen inte klarade ut, när de ville erövra Wien, det klarar nu vi. Det är vi Allah skyldiga. Vi föder Er kaputt.”
Sverige som många andra länder i Europa har underskott i barnafödande, och muhammedaner vimlar över gränserna in i vårt länd. Nu efterlyser Göran Persson fler barn (Magazinet 10. nov.). Det gäller landets välfärd, säger statsministern. Är det den nya vapenkapplöpningen? Fruktsamhet och barnafödande?
Segrarna är givna på förhand.

G.

Kommer du i håg?

Man glömmer så lätt. Om också man genom året tänker: det och det ska jag komma ihåg på valdagen, så händer det ibland, att politikernas dumheter drunknar i doften av det goda valfläsket.
Därför tar jag upp gamla artiklar och insändare här innan valet.

Det första refererar till Mona Sahlins uttalande i Göteborgposten 22. oktober 2000: ”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

En insändare till Sydsvenskan 24. oktober år 2000 svarade

Apropå Mona Sahlins förslag om positiv särbehandling av invandrare för att tillmötesgå en ”etnisk diskriminering” (Sydsvenskan 00.10.24.). Är det inte snart på tid att vi tar itu med en massa fraser och politiska slagord och dechiffrerar dom för att förstå betydelsen av orden? Om vi inte talar samma språk, så förstår vi ju inte varandra och kan inte ta ställning. Diskriminering betyder en ”ogynnsam behandling av någon eller något”. Etnisk betyder ”rörande en folkgrupp”. När man har gjort sig detta klart, måste man fråga sig om den angivna diskrimineringen i verkligheten är etnisk? Eller rör det sig inte snarare om den politiska ideologi, som islam står för? Muslimerna utgör ju inte någon etnisk folkgrupp, om också Mekka är muhammedanernas heliga stad. Det finns muslimer i många andra länder: Turkiet, Afrika, Indonesien, ja, i vår egen nordiska folkgrupp finns muslimer. Främmande folk som till exempel kineser, vietnameser, thailändare klarar sig utmärkt i våra nordiska länder och integreras utan svårighet. Men med islam är det något annat. För mig att se är orsaken, att islam innebär en diktatorisk ideologi som inte står tillbaka för nazismen eller fascismen. Mitt sätt att se, är det där att hunden ligger begraven! Alla nordbor, som sätter pris på personlig frihet, är rädda för islam som politisk makt.

G.

Den svenske "Göingehövdingen"

Som omtalt her på bloggen den 18/8 vil der blive opstillet en træskulptur af Gøngehøvdingen Svend Poulsen Gynge lørdag den 28. august kl. 15 på Verum Kirkebakke.


Författaren Carl August Cederborg, 1849-1933, skrev populära historiska romaner. Göingehövdingen 1899, Den siste snapphanen 1900 och Snapphaneblod 1913, som alle tre handler om de svensk/danske krige på 1600-tallet, var omtyckt folkläsning.

Snapphaneromanen ”Göingehövdingen” (Bokförlaget Settern) kom att bli en av C.August Cederborgs båsta verk, och den har fängslat tusende och åter tusende läsare. Det finns inga döda punkter i romanen, här finns kärlek, hat och vilda strider. Ändå blir den ett fint historiskt dokument av det som hände under detta klassiska gerillakrig mellan svenskar och danskar under 1600-talets senare år. Handlingen utspelas på platser i Göingebygden och är rik av sägner från dessa
trakter.

Första delen av Göingehövdingen kom i nytryck 1984 och blev en stor framgång och uppskattades inte minst av biblioteken, som köpte boken i stor upplaga. Det visar vilken popularitet Cederborgs romaner har blandt bokläsarna.
I Göingehövdingens andra del fortsätter Sven Paulssens spännande äventyr. Han var den rakryggade frihetskämpen, som stod helt främmande för svek och falskheter. Därför fick han respekt också hos de svenska soldaterna. Cederborg skildrar Göingebygden med stor kärlek och inlevelse. När man läser hans snapphaneromaner fängslas man inte bara av den spännande handlingen utan finner också att han var förvåningsvärt historiskt kunnig.


(Kilde: Omtale på bogens bagside)

august 19, 2010

Islamiseringen i full gång i Sverige

Den Svenska socialdemokratins Broderskapsrörelse startade en muslimsk tidning ”Islam & politik” i går. Anna Ardin: ”Vi har många muslimer i förbundet”Det är jättebra, att socialdemokratiet här för valet tydlig bekänner färg. Det rör sig inte bara om Mona Sahlins koketterande med islam. I den lilla handboken ”Sveriges Tragedi” kan man läsa om„Det muslimska broderskapet“
Detta broderskap grundades i Egypten 1929 som en religiös väckelse, som sökte sig tillbaka till koranens ord. Programförklaringen lät: „Allah är vårt ändamål. Budbärarna är våra ledare, Koranen är vår lag, Jihad är vår väg, döden för Allahs sak är vårt högsta hopp.“ – Rena fundamentalister.
De har genom prästerskapets makt över de okunniga befolkningarna fått stort inflytande i sina egna muslimska hemländer och har upprättat brofästen i Europa för att sprida islam. 1997 upprättade broderskapet det tidigare nämnda „Europeiska Rådet för Fatwa och Forskning“. Rådet består av radi-kala imamer från bland annat Sudan, Saudi Arabien och Europa. Svensk teve har visat hur broderskapet som „moralisk polis“ har hindrat andra muslimer att arrangera en harmlös fest.
„Uppdrag granskning“ avslöjade 2006 det nära band som finns mellan Det muslimska broderskapet och Kristna socialdemokraters broderskapsrörelse. Genom att stötta moské-bygget får imamerna menighetens medlemmar att rösta på Socialdemokraterna.
Den ena tjänsten är den andra värd. –

Och här är et klipp från bloggen ”Jihad i Malmö”:
Muslimska Brödraskapet får en tidning i Sverige...
I dagarna utkommer första numret av
Islam & Politik. Formellt en bilaga till
tidningen Broderskap, men med
ambitionen att bli en prenumererad
endagstidning (=presstödssvenska
för veckotidning).
**
Kombinationen av vänsterideologi och muslimsk identitet ska genomsyra tidningens redigering. Tidningen ska vara en radikal och självständig röst inom arbetarrörelsen.
Tidningen ska innehålla debatt och belysning av centrala samhällsfrågor men lättas upp av allmänna nyheter, sport, tecknade serier och förströelse. Tidningen kommer att skilja på redaktionell plats och annonsplats, där till exempel det socialdemokratiska partiet och Broderskapsrörelsen är annonsörer bland andra. (ur programförklaringen)
**
Redan för fem år sedan skrev jag (bloggen ”Jihad i Malmö” om de nära
kopplingarna mellan Muslimska Brödraskapet och socialdemokraterna. Och de har inte försvagats sedan dess, tvärtom.
”Socialdemokraternas oheliga röstfiske”(SVT)
**
Vad vill då Brödraskapet ?
Den lilla tynande ”kristna” Broderskapsrörelsen fick uppdraget att fungera som kontaktlänk mellan partiet och Muslimska Brödraskapet. Nu får man alltmera intrycket att de kristna bröderna ätits upp av de muslimska bröderna... Och islamismen har fått en etablerad stämma i Sverige, grattis ! Alltihop finansierat av skatte-betalarna.
**
Den nya tidningen är ju en briljant idé. Stora Partiet finansierar några provnummer och köper några tusen stödprenumerationer via partiorganisationen. Sedan tar det finurliga presstödet över och finansierar Brödraskapets röst i all evighet.....

Svensk Skandal

Fruktansvärd! Horribelt! Departementssekreteraren Henrik Emilsson i Integrationsdepartementet har jämförd islam med nazism!! Vad nu? Kan vi inte stena honom under allsång på Skansen?

Han skulle väl mer än så mänga andra veta att det är förbjuden att säga nånting om islam, - om också sannheten!

Medan man för länge sedan har insett och öppet diskuterad likhets-punkten mellan olika dikta-turer i Europas länder, är Sveriges befolkning hållit i ovetenhet.

Och konstigt nog förstår inte makthavarna att det finns f…. till skillnad på att analysera och prata om en politisk ideologi och om offren - de undertryckta undersåtarna.
Kilde: http://www.expressen.se/Nyheter/1.2101471/reinfeldt-en-orimlig-jamforelse

august 18, 2010

Gjøngehøvdingen mindes

Spydpigen holder alligevel ikke ferie, for det kan hun ikke, når der foregår så meget rundt om. Derfor fortsætter bloggen her, idet man dog ikke må regne med indlæg her hver dag, eftersom Spydpigen skriver på Hodjanernes blog, så kik dér:

http://hodja.wordpress.com/

Gjøngehøvdingen fejres i Verum, i Vestre Gøinge Herred den 28. august

I min barndoms have havde jeg det med at drille de store vinbjergsnegle. Rørte man deres øjne på stilke, trak de dem til sig, og prøvede man at stoppe sneglen ind i sit hus, spruttede og spyttede den og gjorde alt for at komme ud. Prøvede man derimod at hive den ud af huset, trak den sig ind…
Med mine 3-4 år opfattede jeg det som en slags naturlov. Og det er en naturlov langt ud over snegleverdenen.

Vil magten tvinge dig til noget, så gør man modstand.

Nu hvor pk-magten vil afskaffe al nationalitet, blomstrer lokalhistorieinteressen. Skåningerne har aldrig glemt, hvordan de efter hårde kampe og mange lidelser blev overgivet til svenskerne. Sverige erobrede. Danmark tabte.

Svenskekrigene er den dag i dag et meget ømtåleligt emne, som kan give anledning til irritation imellem broderfolkene. Skåningerne kæmpede for deres gårde og deres liv, og mest kendt blev nok Svend Poulsen Gynge. Nu vil man lørdag den 28. august opstille en træskulptur af ham i kirkebyen Verum i det nordlige Vestre Gøngeherred tæt ved den gamle grænse mod Småland.

Svend Poulsen er en historisk person. I 1657 ejede han hus i Halland og fik ordre om at hverve et kompagni dragoner og tage standplads i Engelholm. Han deltog i kampene på Hallandsåsen med indfald i Halland og efter sammenstødene ved Genevads Bro og ved Kattrup fik han bestalling som kaptajn. Da han havde mistet sit hus i Halland satte han med sine dragoner over til Sjælland, og de indgik i forsvaret af København ved Carl X Gustavs belejring af byen.
Selv rejste han på kongens ordre ud i Sjælland for at opmuntre almuen til kamp, rejse et kompagni og genere fjenden, hvor han kunde – snart ved Kronborg snart omkring Præstø.

Efter den ulykkelige Roskildefred 1658 fik han overdraget Lundbygård ved Vordingborg kvit og frit for sin levetid. Men det udplyndrede land og de høje skatter gjorde, at han senere måtte bede kongen om mere hjælp. Bondegården fik han da som kompensation for sin indsats under krigen og senere yderligere 30 rigsdaler årligt i pension.

Frederik den 3. synes at have brugt ham til at skaffe forbindelser i Skåne de følgende år, hvor han skal være rejst derover i bondedragt. Da det gik løs igen med Skånske Krig i 1675 tilbød han at hverve et kompagni til støtte for danskerne. Her slutter vor viden om ham.

Kilde: Biogr-Lexikon 1899 ved C.F.Bricka


En træskulptur af Gjøngehøvdingen afsløres på Kirkebakken i Verum lørdag den 28. august kl. 15 med behørig tale og sang. Bagefter er der musik i kirken.Fot: skulpturen er på vej til Verum.

august 17, 2010

Spydpigen nu på Hodjanernes Blog!

Indlæg 27 juli-17 august

http://hodja.wordpress.com/author/spydpigen/


17 august 2010

Islam-undskyldning er aldrig forsent

Eftersom (citat:) ”Danmark er i kulturkrise” laver myndighederne Kampagne mod hadforbrydelser for skatteborgernes penge!


16 august 2010

Pias ugebrev – en hilsen til Sverige

Er der håb for Nordens syge mand?

Jødehadet i Sverige

Det svenske Kriminalpræventive Råd (BRÅ) viser i sin statistik, offentliggjort i juni 2010, at hadforbrydelser steg kolossalt i 2009 i forhold til året før, nemlig med næsten 60 %.


15 august 2010

Angående muslimske støjsendere!

Islam udnytter vor ”religionsfrihed” til deres politiske 5. kolonnevirksomhed, men tro er ikke afhængig hverken af bestemte bygninger, indretninger, højtalere eller råberi.

Skrål er plebejisk!

Indkaldelse til bøn fra en moské er ifølge Miljøstyrelsen »samfundsaccepteret støj« og kan ikke reguleres.

Der er penge i turisme

Eftersom turist-pilgrimsstrømmen vokser til kendte historiske helligsteder i Tyrkiet, har Tyrkiet undtagelsesvis givet tilladelse til, at man i det århundredgamle Sumela-kloster måtte have lov at fejre Jomfru Marias himmelfart (15/8) med en gudstjeneste – om end med visse indskrænkninger.

Vacciner som påvirker hjernen

I Robert Spencers redegørelse for “Hvad Vesten bør vide om Jihad”* er der et citat fra Al-Qaeda talsmanden Suleiman Abu Gheith, som viser os islams venlige sindelag mod udenforstående

Boligforeningen Tåstrupgård skal ikke udbrede islam

- Boligforeningen forklarer, at hjemmesidens markedsføring af islam bunder i et ønske om at give beboerne mere viden om islam og for at kunne tage højde for muslimske helligdage i det boligsociale arbejde


14 august 2010

Etisk Råds formand er konfliktsky

Peder Agger voksede op i efterkrigstidens pk-kommunistbegejstring og var med til at få forskellige aktiviteter i gang indenfor sit biologiske felt, NOAH og landbrugskollektivet Svanholm ved Skibby.

13 august 2010

Hvid slavehandel

Spydpigens blog – www.spydet.blogspot.com – fortalte 31. maj 2008 om de grusomme begivenheder, da Byzans blev erobret og ødelagt 1453 af de barbariske tyrkere.

Hvad siger koranen? Slå dem ihjel!

Sverige, som under vor forrige besættelse, fik ry for sin hjælp til Europas nødstedte jøder dels på grund af den modige svenske Raul Wallenbergs indsats i Budapest og dels ved redningen af danske jøder, er nu godt i gang med at udslette dette ry og pådrage sig et grimt Kainsmærke.


12 august 2010

Ramadanen forværrer

Ifølge statistik offentliggjort 3.9.2009 ændres forholdene under muselmændenes ramadan

Hvad er hans hoved værd?

Om den 77-årige Karatzoglis blev mest såret over, at man havde brugt hans portræt uden hans tilladelse eller om det var mejeriernes benævnelse ”turkgubbe” i reklamerne, får står hen, men han krævede 50 millioner sv. kr. i erstatning.


11 august 2010

Glem alt om skatteopkrævning

Morten Messerschmidt har skrevet til til EU-Kommissionen: Glem alt om skatteopkrævning!

Svenske Karlsborg ta'r ikke imod flygtninge

Byrådsmedlem for Centern, Kjell Sjölund, mener, at begrundelse for ikke at tage imod flygtninge er et stærkt argument.


10 august 2010

Ikke bare sverigedemokraterne!

Svenskerne døjer voldsomt med sin mangel på demokrati, ikke mindst nu, hvor valget nærmer sig og synes ret skæbnesvangert. I Danmark tror man, at det kun er Sverigedemokraterne, som har besvær med at få deres budskab frem til vælgerne…

Kan man stole på socialister?

Spurgte Morten Messerschmidt i Nordjyske 1. august og sigtede bl.a. til Anne Grethe Holmsgaard.

Schweixerpolitikere vil redde Gaza

To schweizerparlamentarikere vil sammen med andre internationale ”hjælpere”- om end lidt sent – følge deres extremistiske forbilleder ned i pinlighedens afgrund.


9 august 2010

EUs udvidelse er vanvid

Tidligere Forbundskansler i Tyskland, Helmut Schmidt, er dybt skuffet over Europas toppolitikere. Han savner stærke personligheder og anser EU-udvidelsen for en ganske katastrofal fejl. Situationen er efter hans mening så elendig som ingensinde efter Anden Verdenskrig.

6 august 2010

Det gælder politisk ideologi

Statsadvokatsagen mod Langballe og Hedegaard og de svenske mediers og rigsdagspolitikeres diskriminering af Sverigedemokraterne (SD) og dets vælgere er analoge.


5 august 2010

Omvendt racisme

Frederik Ramshart forklarer i en kommentar på Morten Uhrskovs blog 4/8

Inficeret vaccine?

I Robert Spencers redegørelse for “Hvad Vesten bør vide om Jihad” er der et citat fra Al-Qaeda talsmanden Suleiman Abu Gheith, som viser os islams venlige sindelag mod udenforstående.


4 august 2010

Det var sandelig på tide!

Regeringspartierne og Dansk Folkeparti åbner nu for at ændre racismeparagraffen

3 august 2010

Pinligt!

DF: Enten lyver Helle Thorning-Schmidt eller også er hun uegnet som statsminister

Tilbageblik

Kan man stole på socialister? Spurgte Morten Messerschmidt i Nordjyske 1. august og sigtede bl.a. til Anne Grethe Holmsgaard.

Hvad du bør vide om jihad

Forskningsforlaget Rafael har udgivet et lille hæfte på 48 sider: Robert Spencers ”Hvad Vesten bør vide om JIHAD.”

2 august 2010

“Taquia” igen, igen…

t socialnet er en god ting forudsat, at borgerne har en høj moral og også bevarer den trods socialnettets demoralisering. Nød lærer nøgen kvinde at spinde, siger ordsproget.

Hamas har mas med “den offentlige moral”

Hamas har i torsdags (29/7) forbudt udstilling af kvindeligt undertøj på manequindukker eller på plakater i udstillingsvinduer i Gazastriben for at genoprette ”den offentlige moral” i det palæstinensiske samfund.

1 august 2010

Kors, hvor er de fjollede!

Johors religiøse konsul og Muftien av Perak i Malaysia mener at symboler av kors, alkoholmerker og symboler av djevler på fotballdrakten er et hån mot Allah, ifølge Telegraph

Nyt Morgenland

Det gamle Europa bliver til Østerlandenes nye Morgenland. Europa ændres – og ikke til det gode. Historikeren Walter Laqueur analyserer hvor virkeligt begrebet ”Eurabia” er

31 juli 2010

Zigøjnere

Maria Leissner, tidl. leder af Folkepartiet og ansat i Sveriges udenrigsministerium er talsmand for den i 2006 oprettede delegation for zigøjnerproblemer. De er jo blevet omfattende efter at de rumænske såkaldte ”romere” har invaderet Sverige.

Det ser sort ud.

90 % af Sydafrikas sorte farme er ikke produktive (16.07.10)

Kirken bøjer sig for Pride

Dagens Nyheter bragte forleden en artikel om det totalt forstyrrede Sexsverige.

30 juli 2010

For mange akademikere?

Folketinget drukner i akademikere, skrev Extrabladet (26/7) i et interview med MF Leif Lahn Jensen (S).

Mødre

Dyrevennen Geoffrey Cain sendte mig disse dyremødre med børn.

29 juli 2010

Kæmp for alt

”Titusinder mindes Srebrenica-massakren”, kunne man med store overskrifter for nogle dage siden læse i danske aviser

Hvem må komme på Nørrebro?

Apropos Pia Kjærsgaards spørgsmål i ugebrevet 26/7: ”Hvem må komme på Nørrebro?” er der et svar her fra muslimerne på Nørrebro, dateret 22.10.2001

28 juli 2010

Det er IKKE fortid

Bloggen Document.no bragte 27/7 nogle uhyggelige afsløringer af kulturnedbrydningen i Vesten under Den kolde Krig. Man brugte to særdeles brugbare våben over for børn og unge: sex og narko

27 juli 2010

Tysk elite

Mens indvandringen i Tyskland i almindelighed lignes med et slukkende lys, roser undervisningsminister Schavan den tyrkiske integrationsvilje

august 14, 2010

Hvad siger koranen? Slå dem ihjel!

Sverige, som under vor forrige besættelse, fik ry for sin hjælp til Europas nødstedte jøder dels på grund af den modige svenske Raul Wallenbergs indsats i Budapest og dels ved redningen af danske jøder, er nu godt i gang med at udslette dette ry og pådrage sig et grimt Kainsmærke.


Frisk statistik fra det svenske BRÅ (Kriminalpræventive Råd) viser, at antisemitisme stiger, mens antiislamisme viger, en ganske logisk konsekvens af den enorme indvandring af muhammedanere. I islam er der fra Muhammeds tid indbygget et dybt had til jøder – arabernes handelsrivaler, og alle rettroende muselmænd er pligtige at rette sig efter det og give det videre.

Den mosaiske menighed i Sverige har bedt staten om økonomisk hjælp til sikkerhedsdøre i synagogen, overvågningskameraer og skudsikkert glas, men forgæves. Selvom det er enhver stats første pligt at beskytte sine statsborgere, gælder det åbenbart ikke dem af jødisk herkomst, skønt politikerne længe har kunnet se, hvor det bar hen.


Kilde: Den kristelige avis ”Världen i dag” 13.8.2010.

Fot: En bekymret Moses fra Ystad.