august 20, 2010

Erövring av främmad land utan krig

Och här är ett läsarbrev hur man erövrar ett främmad land utan krig, till exempel Sverige::

Insändare till Magazinet Mårtensafton 2000

I det så kallade kalla krigets tid var det en förskräcklig vapenkapplöpning mellan öst och väst. Det galt atomvapen av alla slag. Om också denna kapplöpning upphörde med Sovjets sammanbrott, så pågår det fortfarande vapenkapplöpning mellan flera länder på klotet.
Men det finns andra sätt att föra krig på och erövra andras land: I M.A.Rassouls och Adel- gunde Mertensackers bok ”Muslimer erövrar Tyskland” (”Muslimen erobern Deutschland”) skriver Rassoul (sida 65): ”Tiden arbetar för oss. Våra kvinnor har alltid tjock mage. De kristna kvinnor får fortfarande färre barn. När vi har hunnit 50%, måste grundlagen (författningen) bort och Koranen regera. De regerande måste vara muslimer. Det måste äntligen vara definitivt slut med de kristnas avgudstjänster, att be till Jesus som till en gud...” - ”Att få barn är mycket mycket viktigt för att inta landet. Det sker genom barnfödelser. Socialkontoret betalar ju. Vad de turkiska männen inte klarade ut, när de ville erövra Wien, det klarar nu vi. Det är vi Allah skyldiga. Vi föder Er kaputt.”
Sverige som många andra länder i Europa har underskott i barnafödande, och muhammedaner vimlar över gränserna in i vårt länd. Nu efterlyser Göran Persson fler barn (Magazinet 10. nov.). Det gäller landets välfärd, säger statsministern. Är det den nya vapenkapplöpningen? Fruktsamhet och barnafödande?
Segrarna är givna på förhand.

G.