august 19, 2010

Svensk Skandal

Fruktansvärd! Horribelt! Departementssekreteraren Henrik Emilsson i Integrationsdepartementet har jämförd islam med nazism!! Vad nu? Kan vi inte stena honom under allsång på Skansen?

Han skulle väl mer än så mänga andra veta att det är förbjuden att säga nånting om islam, - om också sannheten!

Medan man för länge sedan har insett och öppet diskuterad likhets-punkten mellan olika dikta-turer i Europas länder, är Sveriges befolkning hållit i ovetenhet.

Och konstigt nog förstår inte makthavarna att det finns f…. till skillnad på att analysera och prata om en politisk ideologi och om offren - de undertryckta undersåtarna.
Kilde: http://www.expressen.se/Nyheter/1.2101471/reinfeldt-en-orimlig-jamforelse