august 24, 2010

Hela världens försäkringskassa!

Försäkringskassan betalar pension och förtidspensioner till olika personer boende i 155 olika länder!
Exakt hur mycket pengar det rör sig om är dock svårt att få fram, men det är enorma belopp som bokstavligt talat nu bara rinner ut i ökensanden!
En fiktiv 30-årig person kan i dag komma till Sverige och samma dag han erhåller PUT i förebyggande syfte sjukskriva sig, för att sedan erhålla förtidspension.
Månadsbetalningarna från Försäkringskassan autogirerar han sedan över från sin svenska bank till en bank i hemlandet och flyttar hem igen.
Få läkare törs avslöja eller ens försynt påpeka bluffandet p.g.a. rädsla för anmälningar till DO för bl.a. diskriminering!
Avslöjandet är hämtat från senaste numret av Nationell Idag - samt bearbetat och kommenterat av undertecknad. Detta är bara ett i den långa raden av avslöjande reportage som man aldrig ens ser skymten av i svensk censur-media!
Nationell Idag sticker ut och utan skygglappar säger sanningen. En liten men stor ljuspunkt i den övrigt så nattsvarta och korrupta svenska mediavärlden!
Vänligen
Janne
........


Läs vidare på

http://www.nationellidag.se/visa/default.asp?dokID=823&q=pensionskris&x=0 18/8 2010

Pensionskris — Rimligt med pension till 155 länder?