august 25, 2010

Försvenskningen av Skåne

Apropå uppställningen av en träskulptur av Göingehövdingen Sven Poulsen Gynge i Verum på lördag kl. 15 bringer jag en gammal insändare från februari 2001:När vi hade erövrat Skåne, Halland och Blekinge gällde det att få dessa landsdelar försvenskade så snabbt som möjligt. Det försiggick bl.a. genom skolorna, konfirmationsläsningen och predikarna. Karl den 11. upprättade Lunds Universitet 1668 för att Skånes studerande ungdom inte skulle söka sig till det gamla landet på andra sidan Öresund och skriva in sig vid Köpenhamns universitet.


Med de dryga sociala utgifter i anledning av invandringen i Sverige och andra tyngande börder skär man ned på våra kulturella verksamheter. Det gäller också Lunds Universitet olika fakulteter. Latinundervisningen är decimerat, fast latin är en grundpelare i studierna av de flesta europeiska språk och dessutom fortfarande används i ämnen som medicin, zoologi och botanik. Härtill kommer att man har planer om att flytta Universitetets historiska samling till Stockholm.
Eftersom de flesta vetenskapsmän och studerande inte har flygmaskiner till förfogande (som en viss herr Göran (Persson)), så är en flyttning till Stockholm en ren katastrof för all historieforskning i Lund. Dessutom försiggår det just nu spännande utgrävningar i Skåne, som kan jämföras med Birka. Skånes, Hallands och Blekinges historia var mestadels dansk, om också svensk de senaste 300 år, och därför behöver man ett studiecenter tät på Danmark. Skånes historiska fynd och sevärdheter har fram till 1900-talet i hög grad varit försummat, eftersom man tydligen inte hade klart för sig, om historien skulle utforskas av Danmark eller av Sverige eller av båda länderna tillsammans. Det är till exempel först i vår tid, som man noggrannare har studerat de gamla kalkmålerierna i de skånska bykyrkarna.
G.

Fot: Altertavlen i Mariakirken i Ystad