august 20, 2010

Kommer du i håg?

Man glömmer så lätt. Om också man genom året tänker: det och det ska jag komma ihåg på valdagen, så händer det ibland, att politikernas dumheter drunknar i doften av det goda valfläsket.
Därför tar jag upp gamla artiklar och insändare här innan valet.

Det första refererar till Mona Sahlins uttalande i Göteborgposten 22. oktober 2000: ”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

En insändare till Sydsvenskan 24. oktober år 2000 svarade

Apropå Mona Sahlins förslag om positiv särbehandling av invandrare för att tillmötesgå en ”etnisk diskriminering” (Sydsvenskan 00.10.24.). Är det inte snart på tid att vi tar itu med en massa fraser och politiska slagord och dechiffrerar dom för att förstå betydelsen av orden? Om vi inte talar samma språk, så förstår vi ju inte varandra och kan inte ta ställning. Diskriminering betyder en ”ogynnsam behandling av någon eller något”. Etnisk betyder ”rörande en folkgrupp”. När man har gjort sig detta klart, måste man fråga sig om den angivna diskrimineringen i verkligheten är etnisk? Eller rör det sig inte snarare om den politiska ideologi, som islam står för? Muslimerna utgör ju inte någon etnisk folkgrupp, om också Mekka är muhammedanernas heliga stad. Det finns muslimer i många andra länder: Turkiet, Afrika, Indonesien, ja, i vår egen nordiska folkgrupp finns muslimer. Främmande folk som till exempel kineser, vietnameser, thailändare klarar sig utmärkt i våra nordiska länder och integreras utan svårighet. Men med islam är det något annat. För mig att se är orsaken, att islam innebär en diktatorisk ideologi som inte står tillbaka för nazismen eller fascismen. Mitt sätt att se, är det där att hunden ligger begraven! Alla nordbor, som sätter pris på personlig frihet, är rädda för islam som politisk makt.

G.