januar 31, 2011

Ny pedofiliskandale i Sverige

Fornylig hørte vi om en oprørende sag fra Sundsvall, hvor nogen i personalet på en retspsychiatrisk afdeling hjalp en pedofil, der var idømt ”sluten vård” for grove sexforbrydelser, til en lejlighed i et børnerigt beboelsesområde, hvor han var uden for enhver kontrol på daglig ”permission”!
Aftenen og natten tilbragte han på institutionen, hvor han hentede børneporno fra internettet. Han nåede at misbruge en lille pige, inden politiet fik fat i ham (se Spydpigen 24/1).

Nu er der en ny skandale:
En mand, som tidligere er blevet dømt for sexuelt samkvem med en syvårig pige, fik i år 2000 tilladelse til at starte 3 gymnasieskoler i Stockholmsområdet.
I 2007 dømtes han atter til 6 års fængsel for felere sexual forbrydelser, bl.a. grov voldtægt mod barn.

Skoleinspektionens chefjurist, Ingegärd Hilborn, siger til TV4, at de ikke kontrollerer om en person har begået nogen forbrydelse, når der ansøges om tilladelse til at starte en skole. De undersøger kun vedkommendes økonomiske forhold, da det gerne er dér det går galt. De anede ikke, at de tre gymnasier blev drevet af kriminelle.

Da den pedofildømte mand havnede i fængsel og ikke kunde passe sine skoler, overlod han driften til to personer, hvoraf den ene var en kvinde, som tidligere var dømt til to års fængsel for alfonseri.

- Det er naturligvis yderst alvorligt, siger Hilborn. Det kan måske tale for, at lovgivningen fremover skal være tydeligere.
Källa: TT i Svt4 31.1.2011

Opgør med "skabelsen"

Christiansborg, mandag den 31. januar 2011/LO
  

DF: S og SF’s ønske om køns-opbrydning i folkeskolen er vanvid

- Det her er helt, helt håbløst og faktisk også ganske vanvittigt. Det er rigtigt, at drengene har mindre nemt ved at klare sig i skolen, men løsningen er at ændre undervisningen, så drengene føler sig mere hjemme i folkeskolen. Det er sådan noget som mere idræt og fysisk udfoldelse i skoletiden, så drengene kan få brændt deres energi af, siger Marlene Harpsøe.

Dansk Folkepartis uddannelsesordfører, Marlene Harpsøe, raser over Socialdemokratiet og Socialistisk Folkepartis nyeste påfund i partiernes ideologiske korstog for misforstået millimeterretfærdighed på ligestillingsområder. De to partier foreslår, at lærere og pædagoger skal uddannes i køn og så efterfølgende skal undervise børnene i, at der skam ikke er noget, der hedder ”en rigtig dreng” eller ”en rigtig pige”. Dette forsøg på adfærdsregulering vil ifølge S og SF medføre, at der sker en opblødning af såkaldte typiske mandefag og typiske kvindefag.

- Hele Socialistisk Folkeparti og Socialdemokratiets ideologiske grundlag om, at der ikke er forskel på kønnene er i bedste fald latterligt, i værste fald farligt. For jo, der er forskel på piger og drenge, og vi skal ikke forsøge at tvinge skolebørn til at mødes på midten om en fælles og kunstigt politisk skabt identitet. Konsekvenserne af noget sådant tør jeg slet ikke tænke på. I stedet skal vi anerkende forskellene og så handle ud fra dette, siger Marlene Harpsøe.

Marlene Harpsøe noterer sig, at Socialistisk Folkepartis ligestillingsordfører, Pernille Vigsø Bagge, i dagens udgave af Information ikke lægger skjul på, at Socialistisk Folkepartis ønsker en mentalitetsændring, når det gælder opfattelsen af køn.

- Jeg tror slet ikke, at man hos Socialistisk Folkeparti og Socialdemokratiet har gjort sig noget begreb om, hvad det er for et monster, man vil vække til live. Naturligvis skal vi som lovgivere gøre noget, hvis et køn har vanskeligheder i for eksempel skolen, som vi oplever det lige nu med drengene, men tanken om S og SF’s ønsker om adfærdsregulering får det til at løbe mig koldt ned ad ryggen, siger Marlene Harpsøe.

Muhammed har ikke del i Kulturarven

Bloggen ”Jihad i Malmø” bebrejder de svenske rejsebureauer, at de ikke allerede for nogle dage siden stoppede charterflyafgangene til Ægypten , men dækkede sig bag det svenske udenrigsministeriums henholdende upræcise udtalelser. Først da ministriet endelig kom med en generel rejseadvarsel begyndte man at ordne evakuering.

I går kom der telegrammer om, at det store ægyptiske museum i Cairo var blevet angrebet af plyndrende pøbel, som bl.a. ødelagde to faraoniske mumier. Brittiske arkæologer har ud fra film kunnet påvise, at en del af fundene fra Tutankhamuns grav er blev beskadiget af pøbelen. Rimeligvis af islamister. De vil ikke vide af, at der har været store kulturer før Muhammed. Koranen er al tings begyndelse, jvf. hvordan muhammedanerne sprængte de kæmpemässige Buddhastatuer i Afghanistan. Det er historieforfalskning, så det batter.


Apropos historieforfalskning:Sofia Kontogeorge Kostos har skrevet bog om de tyrkiske folkedrab på deres kristne

undersåtter, grækere, armenier og assyrier. Titlen ”Before the Silence” (Før tavsheden) er rettet mod den stadige benægtelse fra tyrkisk side trods mange vidnesbyrd og gravrester.
Samtidigt forsvinder bøger med øjenvidneberetninger fra bibliotekernes hylder i forsøg på historieforfalskning, siger forfatterinden. Det lyder meget troligt, for det kan man i det små opleve på danske biblioteker, når det drejer sig om bøger, som venstrefløjsfolk eller andre extreme grupper ikke bryder sig om.


“My book should cut through Turkey's lies and deceptions," fortæller Sofia Kostos, "The very nature of the so-called "deportations" in reality were "death marches." Death marches were part of the hidden agenda to exterminate all of the Christians and to make "Turkey for the Turks Only."
Turkey now boasts that they are 99% Moslem ---- one need ask how did that happen?”


Kilde: Before the Silence: the Turkish Genocide Assyrians, Greeks and Armenians
GMT 1-29-2011 Assyrian International News Agency  
http://www.aina.org/mailinglist.html                                                                                                                  

Voldtaget af Staten

Læs først Julia Cæsars artikel på Snaphanens blog:Ikke nok med at svenske kvinder mere end alle andre europæiske kvinder overfaldes og voldtages af fremmede indvandrere, men også staten selv deltager i en voldtægt. En psykisk voldtægt! Rettet mod alle børn (og dermed deres forældre) ved at liderliggøre enhver første fortryllelse af det andet køn. Sexundervisningen er renset for kærlige følelser, en charmeløs introduktion på bordelniveau.

Sådant tiltag er ikke nyt. Det begyndte med 68´ernes tanker om revolution. Narkotika og sex er gode midler til at nedbryde et samfund

Industrien lokkede kvinderne ud på arbejdsmarkedet efter sidste krig. Mødre  passede ikke længere børn..Man overlod tillidsfuldt ungerne til vuggestuer og børnehaver. Til opdragelse hos ”experter” –  som anbefalet af den mentalhygiejniske bevægelse. BUPL (Børne og ungdomspædagogernes Landsforening) var kommunistisk styret og gjorde naturligvis deres i klassekampen. Ingen strategi er bedre end at indoktrinere børnene! Det tager omkring en snes år, men er effektivt.
En lilla ble som hovedtøj angav pædagogernes ideologi, ligesom hijaben i dag signalerer sharia blandt muhammedanske kvinder. Disse ”børneførere” indrettede ”bollerum” og viste fremmelige børnebøger om sex, skrevet af deres trosfæller. Indoktrineringen fortsatte i skolen, hvor de mest avancerede lærere underviste ud fra hele indkøbte klassesæt af pornohefter,

Efter 30-40 års ihærdig bearbejdning følte marxisterne sig rede til den endelige banebrydende
og ensrettede sexindoktrinering. De lavede en CD-rom i 2004 og havde åbenbart regnet med, at den borgerlige VK-regering på dette punkt var lige så slap og ligeglad som tidligere borgerlige regeringer,
Men de tog fejl. Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen ville ikke godkende undervisningsmaterialet. Det førte til voldsomme angreb på ham fra venstrefløjens side: man råbte op om censur, snerpethed, Indre Mission, den enorme sum, de 57.000 skiver havde
kostet etc. etc., men Lars Løkke gav sig ikke.

Er det denne danske sex-skive, som nu danner grundlag for den svenske? Nej, næppe. Svenskerne ligger med to dominerende sex-foreninger - der tilmed har tangeret pedofili som noget acceptabelt! - klart i frontlinjen og har til og med fået foden indenfor i FN angående sexrådgivning til andre lande m.m.


Hvem lavede den danske sex-CD? Og hvordan kan det gå til, at en mands snuskede syn på menneskers samliv skal prioriteres og tvinges igennem via intetanende børn?

Mere næste gang!

januar 30, 2011

Uden de forventede resultater

Svensk TV beskæftigede sig fredag aften med problemet mobning i skolen, som efter hvad der siges er blevet stadig værre. Skolerne har prøvet forskellige antimobningsprogrammer, men alt viser sig - ligesom samfundets integrationsprogrammer – uden de forventede resultater. Det undrer dem, der har udformet programmerne og ville tjene penge på dem. Men undrer det andre?

Alskens psykologisk taskenspillerkunst har vundet utrolig tiltro blandt akademikere det sidste halve sekel. Psykologer er små guder, der kan løse alle problemer i vort liv, og man har da også slået meget på tromme for, at vi alle bør have sadan en lille gud at overlade problemerne til. Ligesom man også tilkalder sådan en gud i tide og utide og dermed gør individerne mere og mere sårbare og udvikler et børnehavesamfund.

Ordet mobning bruges tilsyneladende i meget bredere betydning i dag end tidligere, bl.a. for almindeligt drilleri. Børn driller jo gerne hinanden, og det hjælper vel til at få slebet nogle kanter af og vænnet sig til at tåle lidt modgang i livet. Det kan nu engang ikke nytte, at man bliver pakket ind i vat. Man må hellere styrke sit psykiske imunforsvar. Anledning til mobning ligger i høj grad hos offeret selv, som forekommer eller er anderledes end de andre i klassen.

Med mobning ønsker mobberne at fremkalde en reaktion hos offret, som giver dem en følelse af magt: få vedkommende til at blive rasende eller ked af det. Kan offret undertrykke eller ændre sin reaktion, er mobning ikke sjov længere.  

Men i øvrigt hører fænomenet også sammen med den mærkelige bagvendte ordning, at man ikke må "straffe" dem, der bryder mod skolens regler og udsætter en kammerat for voldelig adfærd og/eller psykisk mishandling. En vågen gårdvagt og en eftersidning ville sikkert hjælpe på det.

Svensk regering rekommenderar att bygga flera moskéer -

- och låta svenskarna betala!

Har du läst nedanstående programartikel av minister Stefan Attefall (eller Atterfall – eller kanske Återfall ?)


Här är Spydpigens kommentar:

Hur kunde Svenska Kyrkan så snabbt gå i upplösning, att man från högste ställe rekommenderar att bygga moskéer?

Är anledningen den, att Sverige under det kalla kriget var utsatt för en intensiv propaganda från Sovjetunionen och så kyrkans värden och moralnormer falla till jorden? Och när man sedan introducerade och propagerade för islam utan reell upplysning genom öppen debatt, trodde man – att islam hade en bättre syn på moral?

Fyrtiotalisternas kommunistentusiasm drabbade också våra kyrkor. Socialismens budskap om solidaritet blev för många det samma som Jesu budskap, fast kommunismen ersatta Gud med staten och kärlek med tvång. Religionen blev utvattnad. Jesu-kommunismen utbreddes genom den teologiska fakulteten, pastoralseminariet, bibelskolor, kurser, seminarier, barnböcker (Wernströms ”Kamrat Jesus”), filmprojekt om Jesu sexliv, massmedia härunder ”kristliga” radioprogram, artiklar etc.

Jesu ord: Ge kejsaren vad kejsarens är och Gud vad Guds är blev ignorerade. Präster från politiska vänsterpartier blandade deras politiska kamp ihop med religionsförkunnelsen.
Rödstrumpteologer förklarade att Gud som faderbild fick tas bort så man kunde bedja ”Moder vår”, och varför var Jesus en man?
Många institutioner och organisationer som var upprättade på kristeligt grundlag för att hjälpa folk på rät väg i livet, konverterade till marxismen. I Danmark bröts några av dem ned i den grad att de accepterade hasch och barnporr!

I psykologiskt krig gäller det att fä nyckelposter där man kan utbreda nya revolutionerande tanker. Marxisterna fann god växtmöjlighet i kyrkorna och när de blev presenterade för det största hotet i vår kristna kultur någonsin – hotet från islam – hade de bara en struntprathumanistisk hållningslöshet att bjuda på.  

Man vill helst inbilla sig att detta beror på omtalade prästers, biskopers och kristliga politikers hjärtans godhet och övertygelse om att kristendomens kärleksbudskap till slut är starkare än islam. Skulle dessa kyrkofolk i mellantiden vara tänkande och studerade människor så måste deras framfärd anses för förräderi mot den svenska infödda befolkningen. Islam är i grund och botten en politisk rörelse, kamouflerad som religion, med det mål att skapa ett kalifat. Deras centrer i form av moskéer är i verkligheten 5: e-kolonne celler, som utbildar muhammedaner till att ta över Europa med alla till förfogande stående medlar, från insmickrande tal och ”dialog” med naiva själar till terrorverksamhet. Det är mycket sällsynt att en befolkning stödjer en anden makts 5:e-kolonneverksamhet i sitt land.Illustrationerne: Den gamla djurfabel om rävarna, der predikar för gässen
och lyckas att locka en av dem i olycka. Men gässen hämner sig sedan och klunger upp rävarna. Dansk kalkmåleri.

januar 29, 2011

Mage til minister har vi ikke i Danmark!


 

Stefan Atterfall
Jan Stefan Attefall, född 21 augusti 1960 i Lycksele i Västerbottens län, är en svensk politiker (kristdemokrat) och minister i Reinfeldsts Syv-parti regering. Desvärre blev hans brevhoved ikke så tydeligt.


Jag vill se över hur staten kan stödja samfund som inte har råd med egne gudstjänstlokaler, skriver Stefan Attefall.

Vid alldeles för få tillfällen diskuteras religion på ett nyanserat sätt. Utgångspunkten är många gånger att religion är något konstigt och extremt. Detta synsätt präglar i dag debatten som på ett olyckligt sätt, och i en salig blandning, kommit att handla om religion, terrorism och integration.

Men vardagen är inte en galen pastor i USA som bränner Koranen eller en muslimsk extremist som spränger sig själv på gatan. Den normala religiositeten är i stället människor som upplever sammanhang och mening med sitt liv samt får inspiration att göra stora insatser för sina medmänniskor. Men tyvärr är det inte denna bild som sätts i media, och just detta synsätt präglar bland annat Carina Häggs, S, inlägg i Expressen , där hon misstänkliggör ett antal ledamöter och ersättare i Nämnden för statligt stöd till trossamfund.
Som minister för trossamfund är jag övertygad om att trossamfunden är en betydelsefull del av det civila samhället. Till skillnad från Carina Hägg och andra kritiker är jag glad över alla politiker som samtidigt har en aktiv roll i föreningar och trossamfund, som exempelvis Mehmet Kaplan. Vi politiker får aldrig avskärma oss från samhället.

Det är tydligt att religion ofta betraktas med stor misstänklighet, och extremister görs många gånger till språkrör för den "vanliga" religiositeten. Men det skapar en skev bild hos många människor av vad religion egentligen är. Sekulära stater hotas inte av ett starkt religiöst engagemang, tvärtom. Det bygger en stark grund i vårt välfärdssamhälle.

Jag tror i stället 
att en nyckel till lyckad integration är att ge människor som invandrar till Sverige möjligheten att finna en trygghet här genom sin kultur och religion, utan att detta ständigt ifrågasätts. Att hitta det trygga och hemvanda via sin religion och därifrån hitta ingångar i det svenska samhället måste uppmuntras.
Religiösa gudstjänstlokaler, så som kyrkor och moskéer, har en viktig roll som trygghetsbärare och samlingsplats. I dag finns ett problem i att många samfund inte har råd med egna gudstjänstlokaler som passar deras behov, särskilt bland församlingar som naturligt inte har etablerade lokaler att söka sig till i Sverige. Vi behöver därför överväga hur statens stöd till kyrkor och samfund bör utformas så att behovet av gudstjänstlokaler kan mötas.
Den ton som genomsyrar Jimmie Åkessons utspel och artiklar visar att han inte på ett seriöst sätt angriper problematiken. Vi löser inga problem genom att misstänkliggöra stora grupper eller företrädare. Och jag tror knappast att de muslimska företrädarna granskas mindre än andra.
Det är självklart att vi med all kraft ska motverka extremistiska strömningar, både religiösa och politiska. Men extremister får aldrig ses som språkrör för den vanlige, normale religiösa utövaren. Den livsluft partier som Sverigedemokraterna har är att misstänkliggöra människor med utländsk bakgrund och odla motsättningar mellan grupper i samhället, ett vi-och-dom-perspektiv.

Genom att bejaka och stärka de goda värderingarna och krafterna vill jag tillsammans med företrädare för trossamfund bygga relationer och förtroende. Men det går inte att bygga en förtroendefull dialog på polisiära grunder. I Säpos rapport "Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige" framkommer det att många muslimska föreningar endast har kontakt med svenska myndigheter genom Säkerhetspolisen. Denna stigmatisering bidrar till en snedvriden självbild. Jag vill bejaka deras roll i samhället men samtidigt måste vi tillsammans ställa krav. De muslimska offentliga företrädarna har här ett stort ansvar. Nyckeln finns i det förebyggande arbetet.

Källa: Expressen 29.1.2011

Som at få smidt en skidtspand i hovedet

Islamisme

Jeg er så vred. Jeg deltog i demonstrationen mod Hizb ut-Tahrir foran Den Sorte Diamant den 21. januar, og jeg er stadig ikke kommet mig over min vrede. Tværtimod bliver jeg mere og mere rasende i disse dage, hvor et nyt hold unge danske mænd og kvinder sendes til Afghanistan for at kæmpe imod Taleban og alt, hvad den usle og formørkede samling banditter repræsenterer af vold, undertrykkelse og terror.

Dér stod vi en kold januaraften, demonstranter fra hele det politiske spektrum – unge og gamle, politikere, ministre, soldater og ganske almindelige mennesker som jeg selv, og så Hizb ut-Tahrirs tilhængere gå forbi os og ind til møde i Den Sorte Diamant. Et af vores væsentligste symboler på åndsfrihed, viden og dansk kultur.

Og det var som at få smidt en skidtspand i hovedet, for er der noget, Hitb ut-Tahrir foragter og ønsker at udslette, så er det åndsfrihed, viden og dansk kultur, og derfor var både mødet i Den Sorte Diamant og vi, der demonstrerede imod dem, en stor sejr for Hizb ut-Tahrir: De grinede hele vejen ind i Dronningesalen, ad kønsopdelte indgange og med kvinderne på de bagerste rækker, mens tæppet gik for slet skjulte opfordringer til at slå danske soldater ihjel og indføre kalifatet i Danmark.

Ikke desto mindre var det både rigtigt og vigtigt, at vi viste vores foragt for dem: Vi har pligt til at sige fra over for dem. der vil undergrave og ødelægge vores land, vores værdier og vores samfund.

I går torsdag sendte en god bekendt sin 19-årige søn af sted til Afghanistan for at kæmpe. Herhjemme er jeg vidne til, at islamister indtager vores kulturinstitutioner.

Jo, jeg er rasende. Og jeg ønsker hver eneste tilhænger af Hizb ut-Tahrir tilbage til de usle steder, de kommer fra.

Aia Fog, folketingskandidat (DF).


Kilde: Vestjyske

Forbyd dem

Det er ingen hemmelighed, at noget af det, der kendetegner det frie danske samfund, er vores ret til ytringsfrihed. Men skal denne fundamentale ret være ubegrænset, eller burde samfundet sætte nogle begrænsninger for at sikre borgerne i almindelighed og samfundet i særdeleshed?

Den debat er atter blusset op, efter at den kontroversielle islamiske gruppe Hizb ut-Tahrir i fredags holdt deres meget omtalte Afghanistan møde i København.

Men burde Hizb ut-Tahrir overhovedet have lov til at udbrede deres mørkesyn i Danmark? Mit svar er ganske enkelt: NEJ! Et forbud ville være til gavn for danskere og Danmarks sikkerhed.

Henrik Kostow
teolog og foredragsholder

Kilde: Vestkysten

januar 28, 2011

Mera om skolans sex-information

BRIS-jurist: ”Alldeles för otydlig info”
På Utbildningsradions hemsida finns en frågelåda på temat ”Sex, hångel & mys” där unga kan ställa frågor till en sexualupplysare. Men svaren har väckt reaktioner eftersom de kan tolkas som att det är fritt fram för minderåriga att ha sex.

”Hej! Jag vill gärna ha sex med någon tjej, skyddat. Har ingen flickvän men tycker du jag är för ung? Ska fylla 14 i augusti.” 
”Hej! Du är inte för ung. Om du hittar någon som du vill ha sex med och som vill ha sex med dig, då är det bara att ha det. Kom ihåg att känna efter om det känns bra för dig och att hon också tycker att det känns bra.”

Så ser en av många konversationer ut i UR:s frågelåda som är en del av satsningen på sexualupplysning som man gör tillsammans med RFSU. Svaren har väckt reaktioner bland föräldrar. På Facebookgruppen ”Skydda barnen” är flera vuxna upprörda över de svar som ges till minderåriga. Och när Världen idag ber juristen Olof Hülphers vid Barnens rätt i samhället ta en titt på några av svaren säger han att han förstår att man reagerar.
– Man måste upplysa tydligt i varje svar till minderåriga vilken åldersgräns som gäller. Nu är det väldigt svävande och man bekräftar enbart den sexuella nyfikenheten och utvecklingen och tänker inte på att vissa barn kanske frågar för att få veta om de är utsatta för övergrepp, säger han.

2005 skärptes lagen om vad som gäller för sex och minderåriga. Det är ett brott när en person över 15 år har samlag med någon under 15, något som måste framgå menar juristen.
En annan fråga på sajten lyder: ”Hej jag är en kille på 13 år och ska ha sex med en tjej som är 12 år e det okej? (vi kommer ha kondom)” Svaret blir: ”Hej! Eftersom det inte är så att någon av er är över 15 år och den andre är under 15 år finns det ingen lag där det står om det är okej eller inte okej för er att ha sex med varandra.”
– Även om det självklart inte är straffbart eftersom ingen av dem har fyllt 15 så tycker jag att det ur ett moraliskt perspektiv är fel att inte upplysa om att gränsen för sex faktiskt går vid 15 år, säger Olof Hülphers.

Också när en 11-åring undrar om det är för tidigt att ha sex är svaret otydligt, sexualupplysaren rekommenderar denne att vänta men säger samtidigt: ”Det enda man inte får är att ha sex med någon som är mycket äldre än du (i så fall är det alltid den som är äldre som gör fel, men det kan ju ändå vara bra för dig att veta att det är olagligt)”. 
– Vad betyder ”mycket äldre” för en 11-åring? Speciellt på nätet där det finns personer som söker komma i kontakt med barn i sexuella syften måste man vara mycket tydlig. Vi ser i vårt arbete på BRIS att många barn är utsatta för övergrepp utan att veta om det. Då bör informationen vara bättre på ett sådant här forum, säger Olof Hülphers.

Men på UR är man helt oförstående till kritiken. Rickard Henley, chef för interaktiva medier, menar att de tar ungas frågor om sex på allvar utan att de skambeläggs för sin nyfikenhet. De betonar enligt honom att man ska ”ha respekt för sig själv och andra och bara göra det man själv vill.”
– Vi varken uppmanar eller avråder till sex. I frågelådan arbetar vi alltid med utbildade och erfarna personer, sexualrådgivare och barn- och ungdomspsykologer. I de fall det finns en misstanke om att det kan handla om övergrepp så väger de in det i svaret, säger han.

Samuel Teglund
samuel.teglund@varldenidag.se
Fotnot: Utbildningsradion gav inte Världen idag någon kommentar till svaren i sin frågelåda. Men i helgen hade en del frågor från yngre barn plockats bort. Det gäller bland annat frågan från en trettonåring, vilken besvarades med ”Om du hittar någon som du vill ha sex med och som vill ha sex med dig, då är det bara att ha det.”

Kommentar  26.1.2011:

Niclas Strindell  - Lagen verkar luddig

Skulle gärna se en uppföljande artikel om vad lagen egentligen säger och hur den enligt BRIS-juristen skärpts. Den 1 april 2006 trädde en ny lydelse av 6 kap. brottsbalken i kraft. Enligt denna skall den som har begått en gärning enligt 5 § mot ett barn under femton år inte dömas till ansvar, om det är uppenbart att gärningen inte inneburit något övergrepp mot barnet med hänsyn till den ringa skillnaden i ålder och utveckling mellan den som begått gärningen och barnet samt omständigheterna i övrigt. Det låter väldigt luddigt tycker jag. Enligt detta friades 2007-03-30 av HD en 17-åring efter att ha haft sex med en 14-åring http://bit.ly/fbnUDk

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Spydpigen upprepar sin kommentar från i går:

Men på UR är man helt oförstående till kritiken. Rickard Henley, chef för interaktiva medier….” hör tydligen till de människor, som håller på friheten att säga och göra vad som helst. Men andra måste också ha rätt till frihet: frihet från
psykisk undertryckelse!

Varför måste alla moderna barn tvingas till rå prat och undervisas i sex som en sorts bordelkunskap utan kärliga känslor?

Kanske det ville vara en god idé, att undervisningsmaterialet i Sverige inte blev framställt av en organisation, som har ekonomiskt intresse av ett fritt och fladdrande sexliv i befolkningen.

RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning är Sveriges dominerande kondomsäljare. Det finns pengar i sex, och ”kondomer” ger frihet, säger man.


Källa: Tidningen "Världen idag" 24.1.2011

Umodne pigebørn

- på 16 bliver af skrupelløse imamer viet til muhammedanere i modstrid mod dansk lov og uden forældrenes samtykke, skriver Berlingeren. Denne politiske ægteskabs-trafik bør stoppes snarest muligt

For det første for pigernes egen skyld, for langt de fleste – om ikke alle ? – ved ikke, hvad de går ind til og hvilke ulykker, de selv eller deres børn kan komme i.

For det andet, fordi sådanne ægteskaber ofte medfører indviklede retssager, som skatteborgerne bliver bebyrdede med. Staten Danmark forsøger at hjælpe kvinden med dansk statsborgerskab til at opnå det, som hun troede var hendes rettigheder i forhold til ægtemanden f.eks. ret til skilsmisse og/eller forældreret til hendes barn. Eller bare noget så enkelt som at gå i byen og købe ind eller rejse.

Unge pigers ”forelskelse” bør bedømmes som en slags lettere, forbigående psykisk forstyrrelse, som for en tid blokerer fornuftig tankevirksomhed, og netop derfor bør de vente.


januar 27, 2011

"Kamrat IKEA"

Journalister från det svenska TV-programmet ”Uppdrag Granskning” 27/1 var tydligen djupt förargade over, att IKEAs stifter Ingvar Kamprad i 1973 ändrade på sitt firmas struktur och flyttade förmögenheten till utlandet för inte att betala mera förmögenhets skatt än nödvendigt. Har vi det inte alla så, att vi helst inte betalar mera än nödvendigt? Det vara sig skatt eller annat?
Många tycker säkert liksom Glistrup: pengarna ligger bäst i skatteborgarnas fickor i stället för att staten gallt strör dem ut till högre och vänstre. Nordiska skattsystem är legendarisk.

Jag tycker att "Kamrat IKEA" har gjort en jättestor insats med att skaffa arbete till tusentals människor i olika länder och att Sverige kan vara stolt över en så duktig människa.
Smålänningarna har ord för att kunna klara sig. De är hårdföra, runnen av de karga hedars och de sura myrars mödosamma slit


Utbildningsradions sexsatsning

Klipp från tidningen Världen idag 24.1.2011

Materialet som erbjuds alla grundskolor är för avancerat och uppmuntrar till en för tidig sexdebut. Det anser några kristna pedagoger som sett det nya undervisningsmaterialet från Utbildningsradion och av Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU.

– Här fanns inget om att vänta, inget om att sexualitet ingår i en relation. Snarare är det en indirekt uppmaning till tidig sexuell debut, och spär på den press att ha tidig sex som många ungdomar känner. När nu vårt land ligger i topp när det gäller könssjukdomar och aborter tycker jag att man ska vara lite mer problematiserande. 
Det säger Ulrika Er­landsson, verksamhetschef för Katolska pedagogiska nämnden, som bland annat tagit fram material om sexualitet till katolska konfirmander i Sverige.

Satsningen på sexualkunskap har planerats i flera år och omfattar även radioprogram, en dokumentärserie och en hemsida på Internet, där en sexolog svarar på ungdomarnas frågor (se separat artikel).
I det material som skickats ut till alla skolor med årskurs åtta ingår klipp från filmen ”Sex på kartan” som visades i SVT i förra veckan. Det är en tecknad, halvtimmeslång film som bland annat visar olika samlagsställningar och sätt att onanera.

Skolmaterialet ska enligt ett följebrev överlämnas till skolans lärare och till elevhälsan. När Världen idag ringer runt till kristna grundskolor är det många som inte har hunnit öppna paketen. En som gjort det är Marianne Eklöv, rektor för Strandskolan i Jönköping. Hon reagerar på frågorna i den kortlek som ingår i materialet, och som bland annat handlar om hur sperma smakar.
– Många av frågorna är alldeles för avancerade för högstadiet, så jag kan inte tycka att det är särskilt bra. I filmen verkar det också som om kondomer är det viktigaste av allt, och det sägs inget om ansvar eller möjligheten till avhållsamhet. Allt är okej bara man skyddar sig.

Mycket kritisk är även rektorn vid en annan kristen skola, som dock önskar vara anonym. 
– Det här materialet öppnar tankar som många av våra unga aldrig har haft – allt är legitimt, allt är lagligt. Och ordet kärlek sätts bara i samband med sex, säger hon.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se
----------------------------------------------------------
Spydpigens kommentar:
Frihed til contra Frihed fra

Med Ungdomsoprøret i 1968 blev tidligere tabu´er i sexlivet strøget. Man røg fra den ene grøft over i den modsatte, væltede sig i sølet og gjorde sit til at så mange som muligt blev halet med, helst fra begyndende pubertet.   

I 2004 fremstillede man i Danmark en CD-Rom, ”Sexstarz”  til sexundervisning i folkeskolen, men indenrigs- og sundhedminister Lars Løkke Rasmussen fandt at indholdet var af en sådan karaktér, at han afviste den til producenternes irritation og vrede. Materialet var fremstillet af NGO-organisationen ”Sex og Samfund” i samarbejde med Sundhedsstyrelsen.

Danskernes meninger var i høj grad delte, hvad angik sexundervisning. Konflikten stod imellem Frihed til at sige og gøre hvad som helst og Frihed fra at blive tvangsindlagt til noget og psykisk undertrykt. Den ene slags frihed undertrykker den anden.

Hvorfor skal alle moderne børn belemres med rå snak og lære om sex som en slags bordelkundskab blottet for kærlige følelser?

Måske det vilde være en god idé, at undervisningsmaterialet i Sverige ikke blev fremstillet af en organisation, der har økonomisk interesse i et frit og flagrende sexliv i befolkningen. 
RFSU, Riksførbundet før sexuell upplysning, er Sveriges dominerende kondomsælger. Der er penge i sex, og kondomer giver ”frihed”, hedder det.

januar 26, 2011

Tvångsomhändertagande av barn

När fyrtiotalisterna började deras revolution i slutet af 60-talet, angrep de olika samhällsstrukturer. Den viktigaste var nog Artikel 16, punkt 3 i FN´s mänskliga rättigheter: ”Familjen är samhällets naturliga och fundamentala enhetsgrupp och har krav på samhällets och statens skydd”.

Med andra ord: Kärnfamiljen är det minisamhälle som skapar basis för ett större samhälle, bestående av flera kärnfamiljgrupper
Drabbar man kärnfamiljen, drabbar man hela samhällskonstruktionen. Fyrtiotalisterna ville nedbryta kärnfamiljen genom att avskaffa föräldrarätten, så inte föräldrarna, men utbildade ”experter” kunde uppfostra och upplära barnen till det nya samhället, man ville inreda i marxistisk riktning.
Denna ideologi var fostrat av psykiatern Brock Chisholm og framförtes av World Federation of Mental Health (WFMH – i Danmark: ”Landsforeningen for Mentalhygiejne”) och inte minst dens underavdelning, BRIS, upprättad 1969,´.

Vågorna gick högt i dåtidens debatt för och emot föräldrarätten: World Federations psykologer och socialarbetare emot prästen och samhällsdebattören Sören Krarup.

Nu ser jag, att man i Sverige har en ”Nordisk Kommitté för Mänskliga Rättigheter” - NKMR. Det är uppmuntrande, men samtidigt mycket oroväckande, när man ser deras uppgift.

Kommittén jobbar nämligen främst emot statens tvångsomhändertagande av barn utan saklig grund.

Och minsann om inte en artikel direkte skriver om ”Varning för socialtjänsten”. Det är ett avslöjande glimt av den ohyggliga tendens man tydligen har i den svenska socialtjänsten att ifrån ta föräldrar deras barn för gjorde eller påstådde fel, i stället för att hjälpe kärnfamiljen till ett gott samliv.

Denna tendens är så mycket mera upprörande som man har åtskillig erfarenhet med, att statlig omhändertagande inte är lyckan, tvärt emot.
januar 25, 2011

Slaveliv i Dubai

Svensk TV2 viste i søndags (23.1.2011) kl. 22 en dokumentarfilm fra emiratet Dubai. Det ligger på et strategisk set meget vigtig sted, hvorfra man kan kontrollere trafikken af oliefragtskibe gennem Den Persiske Golf. 90 % af emiratet er ørken, og befolkning er på ca. 2,3  millioner, hvoraf dog største delen (ca. 70 % ?) er gæstearbejdere og andre. Da man omkring midten af 1960´erne fandt olie i Dubai, begyndte et explosivt byggeri af højhuse og en enorm udvikling for at nå og overgå Vestens status. Muhammedanere synes at have et nedarvet og findyrket komplex af mindreværd, som de søger at gendrives ved at demonstrere overlegenhed i højde og drøjde med al ting. Muselmænd rummer åbenbart ingen tanke på Hybris og Nemesis.
De skal have verdens højeste bygning, verdens højeste hotel, verdens største kunstgjorte havn etc.

Men ikke noget demokrati! Og ikke regulerede  arbejdsforhold og -rettigheder. De mange mandlige arbejdere fra Indien eller andre lande må arbejde på de usikre og risikofyldte arbejdspladser, man har i Dubai. Åbenbart betyder de mange gæstearbejderes liv ikke så meget. Der vil stadig være fattige, der strømmer til

I Dubai bor rige mennesker. Og hertil strømmer fattige unge piger som tjenestepiger fra Philippinerne, Indien, Etiopien m.m. De har aldrig set hverken opvaskemaskine eller vaskemaskine...
De har ingen penge, men de vil arbejde, slide i det for at redde familien derhjemme, ja nogle vil til og med sælge deres krop, bare de kan hjælpe deres børn og forældre med lidt penge. De ved ikke om de skal tro på de rygter, de hører om arabere, men de har ikke noget valg. I Dubai er der arbejde! Og der er statslige fæste-kontorer, der ved, hvor der er job.

Filmen viser et par kvinder på fæstekontoret. Manden, der expedeer dem, siger, at de indledningsvis må udfylde en blanket med deres data og skrive under for at man kan gå videre og finde dem et job. Knapt har han fået blanketten i hånden igen, før han forklarer, at underskriften nu binder dem til de jobs de får i to år, og ham skal de betale en af ham angiven sum (hvilket ifølge de offentlige udsagn fra Dubai er forbudt). Man tager i øvrigt deres pas fra dem.

De håber naturligvis at havne hos en venlig frue, men mange møder en brutalitet, de aldrig har kunnet forestille sig. Arbejdsdage op til 15-20 timer. Slag og pisk og mishandling. Klager de noget sted, bliver det værst for dem selv, for ingen hører på dem eller tror dem. Flygter de fra pladsen, bliver de om muligt indfanget og straffet, eller går til bunds i samfundet. Kommer de til ulykke eller bliver syge, så dem om det. De er faktisk slaver så at sige uden rettigheder, og selvom ambassaderne fra deres hjemlande gerne vil hjælpe dem er det begrænset, hvad de kan udvirke.

Det flotte rige Dubai med dets strålende forretninger og dets stolthed over de høje skyskrabere etc. etc. bygger altså i høj grad på uærlighed og slaveagtig udnyttelse af u-landenes store fattige befolkninger. Det hule fatamorgana af opblæsthed hviler på andre menneskers pinefulde livsforløb. Men vore gamle kulturlande og I-lande lader araberne opføre sig så råt og vildt, som de altid har gjort. Hvad rager det os, sålænge det ikke er os, det går ud over!

Men det kan det blive! Hurtigere end som såKilde: dokumentarfilm fra Dubai i Svt 23.1.2011.

Han gør det igen!


Australian Prime Minister does  it again!! 
This woman  should be appointed Queen of the World.. Truer words have  never been spoken.  
It took a lot of courage for  this woman to speak what she had to say for the world to  hear.  The retribution could be phenomenal, but at  least she was willing to take a stand on her and Australia 's beliefs.
The whole  world  needs a leader like  this!
  

Prime  Minister Julia Gillard -  Australia                                    
Muslims  who want to live under Islamic Sharia law  were told on Wednesday to get out of Australia , as the  government targeted radicals in a bid to head off  potential terror attacks..  
  
  
Separately, Gillard angered  some Australian Muslims on Wednesday by saying she  supported spy agencies monitoring the nation's mosques.  Quote:
 
 
 'IMMIGRANTS,  NOT AUSTRALIANS, MUST ADAPT.. Take It Or Leave It.
I  am tired of this nation worrying about whether we are  offending some individual or their culture. Since the  terrorist attacks on Bali, we have experienced a surge  in patriotism by the majority of Australians. '  
  
'This culture has been developed over two centuries of struggles, trials and victories by millions of men and women who have sought freedom'  
  
'We speak mainly ENGLISH, not 
Spanish, Lebanese, Arabic, Chinese, Japanese, Russian, or any other language. Therefore, if you wish to become part of our society, learn the language!'  
   
'Most Australians believe in God. This is not some Christian, right wing, political push, but a fact, because Christian men and women, on Christian principles, founded this nation, and this is clearly documented
. It is certainly appropriate to display it on the walls of  our schools. If God offends you, then I suggest you consider another part of the world as your new home, because God is part of our culture.'  
   
'We will accept your beliefs, and will not question why
. All we ask is that you accept ours, and live in harmony and peaceful enjoyment with us.' 
  
'This is OUR COUNTRY, OUR LAND, and OUR LIFESTYLE, and we will allow you every opportunity to enjoy all this. But once you are done complaining, whining, and griping about Our Flag, Our Pledge, Our Christian beliefs, or Our Way of Life, I highly encourage you take advantage of one other great Australian freedom, 'THE  RIGHT TO LEAVE'.'
 
 'If you aren't happy here then LEAVE. We didn't force you to come here. You asked to be here. So accept the country YOU accepted.'

Tyskerne blir dummere (-som Sarrazin jo ganske rigtigt har sagt!)

Et viktig innslag i pågående debatt om utviklingen i Europas kjerneland er påvisningen av den skremmende nedgangen i kunnskaper hos skoleelever og studenter. Kunnskapsnivået ligger generelt to skoleår etter jevnaldrende for 20 år siden. Pedagoger og politikere er langt på vei samstemmige om årsaken: For mange innvandrerbarn med begrenset læreevne i klassene, og med umotiverte foreldre som selv kom til Europa uten skolegang, og med den klare overbevisning at ingen forventer, enn si krever at de og deres avkom skal arbeide for føden. 
For å illustrere misèren vises det til Nordrhein-Westfalen, Tysklands folkerikeste delstat som har sosialdemokratisk regjering. Der er det gjennomført at det skal legges til rette for muslimske elever når det gjelder bespisningen i skolen, det skal ikke avholdes prøver under ramadan, tas hensyn til (ekstra) svake prestasjoner under faste, innvilge fri for ferier i hjemlandet når som helst i skoleåret, og selvfølgelig sørge for atskilt svømmeundervisning og kroppsøving for gutter og jenter. Jentene skal like selvsagt kunne dekke seg til i timene, og bruke ”burkakini” under svømmeopplæringen. Tilsvarende skal muslimske gutter slippe å dusje sammen med ”vantro”. Galskapen bringer i erindringen en internasjonal konkurranse i marinefemkamp på Håkonsvern (orlogsstasjonen ved Bergen), da muslimske deltakere krevde at det skulle skiftes vann i bassenget fordi kvinnelige deltakere hadde benyttet det, og styrker en i troen på at de mange psykotiske trekk hos ”profetens” tilhengere skyldes deres hysteri når det gjelder seksualiteten.

Bjarne Dahl, 1363 Høvik

Fordumming 240111

Spydpigens kommentar:
Desvärre står det nok ikke bedre til i de andre EU-lande, Danmark og Sverige inklusivt. 

januar 24, 2011

Avslöjande av myndigheter i svensk TV

Det svenska TV-program ”Uppdrag Granskning” avslöjade nyligen en himmelskriande skandal inom socialvården och psykiatrin. En pedofil, låt oss kalla honom Mats, som för tio år sedan blev dömd till sluten vård för grova sexuella övergrepp på flera barn, hade blivit anförtrott Sundsvalls rättspsykiatriska klinik, som räknades bland landets bästa vad säkerhet angick.

Om den skulle vara den bästa, hur är då de andra klinikerna?

De flesta människor vet, man skal akta sig för psykopater. De förekommer ofta snälla och ärliga, men är inte att lita på. Psykiatrerna borde veta det, men kanske de själv skadas av
professionen.
Den nu 44-åriga pedofila Mats, skaffade sig - med hjälp från vårdpersonalen i Sundsvall - en egen lägenhet i ett bostadsområde inte långt från kliniken, där det fanns många barn. Hur kom det sig, att psykiater, Kjell Långberg, som hade haft ansvar för Mats i nio år, kunde inbilla sig, att hans patient nu var på bättringsvägen? Hur kunde Långberg tillåta permissioner till utflykter utan vårdpersonal? Snart hade Mats permission varenda dag utan att någon kontrollerade vad han höll på med.
Kliniken och länsrätten hade dessutom tillåtit honom att umgås med en kamrat under permissionerna. Även kamraten var pedofil, dömd för flera mycket grova brott mot barn samt mordförsök.

Om dagen var Mats på permission i sin lägenhet, där han bjöd hem småbarn, gav dem godis, viste film och …..”använda” dem efter behov idet han tog film av övergreppen. På natten var han på rättspsykiatriska kliniken i Sundsvall. Det var först når polisen (på jakt efter barnporrhärvar) upptäckte, att han inne på sitt rum på den ”slutna” anstalten laddade ner tusentals hårda och avskyvärda barnporrbilder utan att någon reagerde.

En skandal av dimensioner! Men nu kommer det värsta: den psykiatriska vården hade hjälpt pedofilen till hans sjukliga brott!

Medan en intern undersökning inom personalen på rättspsykiatriska kliniken slog fast, att man var blivit lurat av Mats, avslöjade TV´s ”uppdrag granskning” med juridisk-säkra orubbliga bevis, att detta var direkte lögn! Tydligen skulle myndigheten täcka över någon! Någon i personalen hade hjälpt honom till lägenheten och till och med assisterad vid flyttningen av hans saker. Personalen visste alltså om lägenheten!


Kjell Långberg gjorde som man brukar göra i socialsektoren: man gömmer sig fegt bakom tystnadsplikten!
´- Jag kan inte uttala mig. Det är sekretess inom sjukvården. Jag får inte säga någonting om det som kommer till min kännedom om patienter, jag har eller har haft under hela mitt yrkesverksamma liv´, sa han.

Har han också tystnadsplikt om sina egne felbedömningar och det ansvar, han inte har levt upp till? ”Uppdrag granskning” har tyvärr inte upplyst tittarna, om huruvida Långberg eller någon annan på kliniken eller kanske pedofilen själv var/är medlem av de två mycket sexpropagerande föreningar: RFSL, Riksförbundet för sexuellt likaberättigande och RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning.  

Mats har fått ny dom för grovt barnpornografibrott och flera fall av sexuellt ofredande av barn. Läkare Kjell Långberg borde väl också straffas för bristande ansvar och kontroll. Det är ju inte minst hans skuld att några småflickar har haft avskyvärda upplevelser.

Ny chef har nu ansatts på Sundvallskliniken, överläkare Göran Fransson.
I TV-programmet ”Uppdrag Granskning” menade Fransson tydligtvis, att pedofili inte kan kureras. Var det då inte bättre, att pedofila genomgick en operation och fick bortopererat könsorganen - om det kan förhindra pedofili-brott? (Det vet jag inte om det kan).


Tyvärr är det inte helt sällsynt, att socialsektoren eller annan myndighet gör grova fel, som totalt kan förstöra livet för en person eller en familj. Socialrådgivare o.d. är ofta för unga, utan vanlig livserfarenhet eller de är alltför tvärsäkra på deras egen bedömning. Gör de fel, gömmer de sig bakom deras tystnadsplikt.


Apropå! Hur år det med 8-åriga pojken (Dominic) från Gotland, som blev kidnappad från sina föräldrar av socialsektoren med den begrundelse, att föräldrarna hade undervisat honom hemma, och han hade inte varit till tandläkare! Är det anledning nog för att ta ett barn från sin familj?
Jag trodde, att man i henhåll till de mänskliga rättigheterna skulle hjälpe familjen – inte splittra den. 

Mørkets gerninger


Forbundet for tyske kriminabetjente (BDK) samt engagerede for effektiv prævention mod kønslemlæstelse går nu i samarbejde for beskyttelse af de op til 50.000 pigebørn, der er truet af kønslemlæstelse i Tyskland.

Prævention kræver konsekvent strafforfølgelse, som markerer de retsstatslige grænser for gerningsmændene, men hidentil har det været så godt som umuligt, da overgrebene ikke kommer for dagens lys.

Dette Børneværnsprojekt sigter på nødråb, rådgivning og hjælp til ofrene.
Alle borgere kan anonymt kalde nødråbsnummeret på telefon.
- når de har konkrete oplysninger om kvindelig omskæring
- kender til allerede udførte omskæringer for at få hjælp til de mishandlede piger og sikre beskyttelse for yngre søskende.
- Ungdomscentrer og pædagogiske og medicinske fagfolk kan rådgive i konkrete tilfælde om en forhåndsbeskyttelse.
Mishandlede pigebørn og kvinder får adgang til medicinsk og psykologisk hjælp samt støtte til deres krav om erstatning for beskadigelsen

Nærmere oplysning på internettet  www.sosfgm.org

Spørgsmål kan stilles til BDK´s presse-talsmand Bernd Carstensen
Tlf. 0700 235 10 000
presse@bdk.deKortet over Afrika angiver de geografiske områder,
hvor der er tradition for kvindelig omskæring. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kommentar fra Spydpigen:
Set med mine øjne duer ovenstående tyske tiltag ikke. Overgrebene foregår jo for familiernes lukkede døre eller på ferierejse til hjemlandet.

Den eneste mulighed er vel, at en lovgivning kræver, at en sygeplejerske eller lignende
undersøger samtlige pigebørn i vuggestue, børnehave og de mindste klasser i folkeskolen
og skriver rapport eller anmelder.

For nogle år siden fik svenske myndigheder kendskab til omskæring af nogle piger, men
- foretog sig intet, så vidt jeg husker.
Kvindelig omskæring kan invalidisere kvinden for hele livet. Kan man ikke se det fra en sådan humanistisk side, så kan man måske overveje, hvad invalideseringerne kan komme til at koste samfundet siden hen.