juli 31, 2015

Derfor blev børnene, - født 40' - 50'erne, som de blev!


Forord:

"Målet är ett samhälle där alla är mätta. där alla har anledning att vara anpassade, där alla har anledning att vara glada, där alla arbetar, där alla känner ansvar för varandra.

Den här boken är naturligvis en debatbok, men framför allt en handbok. Jag vill ge ideer och tips till dom, som vill analysera och ändra sitt sätt att umgås med barn och uppfostra barn.
ajg vill understsryka att det jag skrivit i den här boken i mycket hög grad rör sig om små barn- från nyfödda och uppåt. Det är alldeles för vanligt att vi skjuter upp en aktv barnindoktrinering till barnet blir lättare att handskas med eller förstår.. Men då är det oftast för sent. Både barnet och den vuxna har vant sig vid ett system - det gamla vanliga!"

Förslag
till motindoktrinering* av små barn (nyfödda till fyra år) och även äldre.

Goda erfarenheter
Respektera redan det nyfödda barnets integritet.
Var i rätt mening artig mot barnet.
Låtsas inte att din förståelse är barnets enda tröst.
Ge barnet en chanc att knyta både intima och tillfälliga kontakter.
Ta med barnet 'overallt från att det är nyfött
Låt barnet få göra allting.
Tänk först. när du talaar om andra människor och grupper inför barnet.
Slå inte barnet0 Ursäkta inte dig självom du slår barnet.
Var aldrig någonsin förebrående mot barnet.
Stoppa ungarnas konflikter och slagsmål med preventiva metoder.
Gør inte skillnad mellan pojkar och flickor.
Blanda inte samman barnuppfostran med hushållsarbete
Snacka inte i första hand om barnafödande n¨¨ar du ger sexualupplysning
Låt små barn uppleva erotik.
Likställ inte sexuell kontakt med familjevildande av något slag.
O^vervärdera inte föräldraskapet inför dig själv eller barnet.
Ge barnet möjlighet att upprätta många intima relationer och intellektuella kontakter.
Likställ adoption med biologiskt barnafödande.
Kritisera allt ägande. Argumentera aldrig med ägandetermer.
Undvik orden "min". "din" och andra ägandetermer.
Använd orden "alla" och "allas" så odta som möjligt
Hjälp barnet att uppfatta sig själv som en av dessa "alla".
Förklara för barnet vad inkomst är, men framför allt vad det borde vara.
Låt barnet leva i ett kollektiv.

Upptäcka  uppleva

Ge barnet engagerande och viktiga kundskaper, färdigheter, sinnesstimulanser och lekar varje dag.
Tala illa om bilar.
Berätta spännande sagor om gräs
Prioritera lekar som man lekar tillsammans
Finn sinnesstimulerande lekar med utgångspunkt från de fyra elementen.
Locka ut barnet på okända vägar
Bagatellisera inte det fantastiska.
Hjälp barnet att känna sig tryg tryggt även i situationer som kan vara svåra att få grepp om.
Låt barnet använda (utvekla) sin intelligens.
Låt bvarnet lära sig allt möjligt.
Tala inte slappt och omedvetet  till ett barn.
Använd orden till vad dom är till för: att förmedla något.
Snacka inte en massa skit med och inför barnet.

En fri människa

Lär inte barnet att lyda.
Kom ihåg att barnets slutsatser ibland är vettigare än dina egna.
Låtsas inte att du genomför en fri uppfostran, om den inte är verkligan fri.
Låt barnet göra sina egna erfarenheter, även av det som är obehagligt.
Låt barnet dra egna slutsatser av sina erfarenheter.
Låt ettt litet barn bestämma själv.
Utnyttja inte barnets trygghetsbehov till att få det att lyda mor och far.
Ge inte en falsk bild av trygghet.
Använd inte falska majoritetsargument.
Undvik att pracka på barnet riter, vanor och traditioner.
Uppmuntra inte barnets tendenser till till vaneliv.
Fråga inte barnet vad det ska bli.
Motarbeta aktivt barnets tendens att finna trygghet i det nuvarande og bestående.
Låtsas inte att dina argument är viktigare än barnets.
Lär barnet att prioritera.
Inge aldrig barnet respekt för lag och ordning.

Kid Power

Blanda inte ihop engagement med samvete, godhet eller velgörenhet.
Utgå från satsen: Alla männisjkor ska vara mätta, glada och ha vänner..
Undvik inte sanningen, även om den ibland kommer i närheten av en politisk idè.
Var lika ärlig mot barnet som mot dina vuxna vänner. Tala med barnet om viktiga saker, från det att barnet är nyfött.
Informera barnet även i attity och handling.
Motindoktrinera.
Dölj inte fakta inför barnet även om de kan kallas politiska fakta.
Sjung Internationalen.
Utnyttja barnets pacifistiska tendenser.
Men låtsas inte att kriget är hemskare än det tysta våldet.
Spola alla tävlingslekar
Erbjud barnet andra spännande lekar och upplevelser.
Tala om varför människor svälter.Hjälp barnet att göra nånting åt det.
Tala om vad som egentligen borde göras åt det.
Lär inte barnet att okritiskt se upp till och beundra tekniska och vetenskapliga framsteg.
Låtsas inte att allt som kalls utveckling är utvecklande.
Uppmuntra ungen varje dag att vara moralisk, att avstå och att vara nyttig.
Var inte liberal mot dig själv i detta avseende.
Lär barnet att alla människor är lika värda, men att alla sysselsättningar inte är det.
Hjälp barnet till elementär politisk aktivitet.

Och framför allt -
förändra samhället, så att den här listan inte blir unik, svårförståelig, svår att genomföra eller skrattretande.

Frances Vestin
(Stockholm oktober 1969)

*) motindoktrinering   nemlig fra politisk korrekte forældres side (= marxisters side) imod de
dengang endnu alt for borgerlige pædagoger.
Fra det ydre rum tilbage til jordenSamantha Cristoforetti's drama - som et forsøgs-marsvin: efter 7 måneders rumfart tilbage til jorden. Hun kan ikke gå, hun kan ikke styre noget og lever i isolation.
Astro-Samantha er vendt tilbage. Efter 7 måneder i det ydre rum. Det er ikke let at komme i gang igen. Det fortæller den store italienske avis "Il Messagero": vor astronaut vil ikke kunde styre noget,  f.ex. at gå lange ture, hvad hun jo holder meget af. Samantha  vil i en tid have problem med ligevægten og den muskelsvaghed, som alle astronauter lider af, når de kommer tilbage, vil kunde ramme de mest banale aktiviteter. Også hendes stemme kan være blevet mere skrigende. Og imunsystemet vil desuden være svækket og derfor må hun en tid kun have begrænset kontakt med andre mennesker. 

Ikke bare dette. Ud over rehabilitering kommer der andet til siger Filippo Ongaro, som er læge for astronauterne i "Marco Polo Opgaven": "når man efter en lang tid i det ydre rum vender tilbage til jorden, er det nødvendigt at tilpasse sig de jordiske forhold. Astro-Samantha bliver en slags "menneskelig forsøgsmarsvin" : experter skal udforske hvilke virkninger opholdet i det ydre rum har haft på den kvindelige organisme: lige fra mindskning af knoglevævet til hormonbalancen, "synespunkter, som man ikke har tjek på i dag".

Under Samantha's tur i rummet har hun allerede været underkastet forskellige experimenter: hun har taget måleapparater på, som målte blodomløbet; hun har gjort øvelser med muskler og åndedræt; hun har iført sig en nattrøje med sensorer. Og nu - fortsætter Ongaro - "skal hendes kropsmotorik komme til sig selv og derfor gennemgår hun en lang fysisk  rehabilitering. Oppe mellem stjernerne svækkes musklerne hurtigt, fordi de ikke bruges nok. En rumrejse kan næsten halvere den fysiske styrke."  Kort sagt, i stedet for 38 år, er det som om Samantha var 50. "Rytmen i den psychisk-fysiske nedbrydning af kroppen ved rumfart vil kunne bruges som model for udforskning af menneskets aldrende og for metodiske forebyggelser og modværn." 


Kilde: den italienske avis "Il Messagero" 12. juni 2015 via den italienske "LiberoQuotidiano.it"

Gamle drømme om magt

Ifølge Ungarns statsminister, Viktor Orban, betyder de illegale indvandrere terrorisme, arbejdsløshed og kriminalitet og sammen med andre risici også kulturel ødlæggelse.

Endelig en statsleder, som har mod til at sige sandheden uden de sædvanlige forherligelser af svinestreger, som nedkuler retfærdighed og kvæler menneskerettigheder under foregivende af at forsvare dem.

Han har fuldkommen ret, for nu er det efterhånden tydeligt for alle, som ikke har bind for øjnene og som ikke formørker deres hjerner med de statslige mediers hjemmegjorte informationer, som kommer fra EU. EU er ikke andet end virkeliggørelse af to drømme: stalinismen og nazismen, simpelthen gennem den europeiske centralbank, BCE, med mange medskyldige finansledere, som har lagt an på Euroen og forhindrer muligheden for nationalt møntvæsen, da man har afskaffet nationernes suverænitet.

Med ufine love, som ingen hæderlig regering burde have godtaget, har EU overtaget vor skæbne og vore liv. 40 års tilsyneladende fred, hvor den globale krig aldrig er hørt op, men er blevet fodret med alle de ofre, som er døde netop på grund af den fred, som EU stadig foregiver at give os. Synd at de gør det ved at lege med vor tilværelse.

De, der begår selvmord i desperation, bliver myrdet ved kriminalitet, dør af sult eller sygdom, betyder ingenting i EUs regnskab, men de er der, eller var der i det mindste før vi fik dette totalitære og diktatoriske EU-regime.

Kilde: den italienske blog Lisistrata  25. juli 2015, oversat af Gertrud

juli 30, 2015

I Sverige kører pk-indoktrineringen dag for dag


I dag, den 30. juli, fik Ungarn igen bebrejdelser og skæld ud for det høje hegn, de har sat op ved grænsen imod Serbien, som er den vigtigste indfaldsvej i Folkevandringen til EU. Gud vide hvordan talskvinden i TV vilde modtage en hende ukendt gruppe fremmede, der vilde ind i hendes hus? Vilde hun bare åbne døren med et smil og et "kom ind, kom ind". Har europeerne tabt al sund fornuft under Bryssel-regimentet?
De ungarnske magyarer har bevaret den urkraft som hjalp dem at klare sig igennem århundreder med krige og underlagt andre lande. Erindringer om det osmanniske herredømme synes lige så levende for dem som danskernes erindringer om svensk regime efter Danmarks tab af Skåne, Halland og Blekinge! skønt det er 300 år siden...

Her er et klip om Ungarn fra den 26. juli:

http://everykindapeople.blogspot.se/2015/07/vi-ar-av-den-gamla-skolan-vi-tycker-att.html

"Vi är av den gamla skolan, vi tycker att man bör knacka på dörren snarare än att försöka bryta igenom väggen", lød det, men  ..
NB Uppdatering: Det var inte Viktor Orban utan den ungerske ministern Janos Lazar som yttrade "Vi är av den gamla skolan, vi tycker att man bör knacka på dörren snarare än att försöka bryta igenom väggen". 
- - - - - - - - 
 Ungerns premiärminister Viktor Orban går till attack mot EU, som inte lyckats skydda sina invånare från horderna av illegala migranter. Nu ska Ungern skynda på byggandet av sitt gränsstängsel, till följd av hotbilden.

 – För oss står Europa på spel. Överlevnaden, eller mer korrekt, transformeringen bortom igenkänning av det europeiska folkets livsstil, europeiska värderingar och de europeiska nationerna. Frågan är inte enbart vilken slags Europa vi ungrare skulle vilja leva i, utan snarare – kommer det vi kallar Europa att alls existera? Vår respons är tydlig: vi vill att Europa ska tillhöra européerna. Detta kräver också en ansträngning från övriga europeiska länder. Men det finns något vi inte bara vill, utan som vi kräver: att bevara Ungern åt ungarna.

Kommentar fra Carina-Fina: "Jag kan inte för mitt liv se att det på nåt sätt skulle vara mentalt friskt att bara vända sig bort och blunda som Sveriges och EUs regeringar gör, när ens kontinent, land och kultur ruineras och plågsamt dör ut." 
"Gnäll, smutskastning och demonisering gentemot ett land som skyddar sin befolkning och EU:s yttre gräns är osmakligt och faktiskt också totalt vettlöst i en tid när jihadinvandring och ISIS hotar hela Europa." En av 425 kommentarer på bloggen Avpixlat. 

Ungern har blivit det europeiska land som är mest utsatt för olaglig invandring. Antalet illegala gränsgångare kan nå 300.000 i år.

Vi vill inte ha illegala invandrare! 


UPPLAGD AV KNUTE

juli 29, 2015

Sex-galskaben hærger og omsætter pæne beløb


Sex-galskaben hærger Sverige som ingensinde før. Sex har alle dage givet store indkomster for dem, der uden hæmninger forstod at udnytte de biologiske drifter, hvad enten det skete gennem pornoblade, borderlvirksomhed, prostitution, salg af præventiver etc eller andre indkomster i samme miljø: beverdinger, alkohol og narko etc. Det lykkedes Sverige i 2007   at mase sig ind i FN med en slags  "konsulentvirksomhed"* til alle jordens lande. En art sex-revolution som de jo var blevet opdraget til fra 1968.

Men pas på, bette børn, for det er ikke harmløst og ligegyldigt. Indtægterne har fået et vældigt sving opefter, for "nogen" har genialt fundet på at "man" med disse statsanerkendte sex-foreninger og en masse sex-propaganda i massemedierne kan score tusindvis  af kroner for en "lap papir", et såkaldt "certificat".
"Fördubblat intresse för hbtq-certifiering 2015-07-27" siger svensk bibliotek.
Certificatet siger god for, at man er med-på-noderne og gør hvad man kan for at fremme regnebuesex, hvad enten man indfører den som mærke på soldateruniformer, i en sportsklub eller i børnehaven.

De søde og naive bibliotekarer i Solna vil gerne være med på galskaben og den altfavnende sexnydelse og tør formodentlig heller ikke andet (for det ligger dybt i svensk mentalitet, at man ikke tør have en selvstændig mening, men  tilslutter sig et HBT-kursus og får et "certificat". De er "stolte" over at være med.
Alle kan få det både privat og organisationer og instituationer og foreninger og grupper og ..... Fornylig fik et asylhjem det efter at man havde lavet om på WC'dørenes angivelse af køn.

Certificatet koster kun 100.000 kr., småpenge for myndighederne.

Stats- eller kommune-væsener kan nok altid bruge skatte-kronerne!*) Sverige går foran. RFSL, Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, fik foden indenfor i regeringen og opnåede – trods årelang modstand – obsevatørstatus i FN 2007. Dermed kan RFSL som ”experter” påvirke beslutninger i menneskerettigheds- og sundhedsspörgsmål i FN angående homosexualitet, bisexualitet og ”transpersoner” (tilsammen kaldet HBT). De viser fotos af ”homosexuelle småbørn”, går ind for at lære småbørn sexlege og for bevidst at gøre drenge til piger – og omvendt.
RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning, er Sveriges dominerende kondomsælger. Der er penge i sex, og kondomer giver ”frihed”.
¨

juli 28, 2015

Ligesom at leve uden "diktatur"


I Volos i Grækenland lever folk allerede uden Euro: hvordan fungerer paralelmønten "Tem"
I Grækenland er der allerede dem, der forsøger at leve uden Euro, men med en mønt, "Tem" parallel med Euroen. Omkring 140 tusinde indbyggere, nordøst for Athen, i Tessalien. Volos er den første by i Grækenland, som prøver at udnytte mekkanismen med en mønt, oprettet på internettet og endnu ikke fremstillet, men den hjælper til at få den indre økonomi til at fungere.

Skabelsen: i begyndelsen indskrev 50 mennesker sig hos informationsingeniøren Christos Papaioannou. Hver af dem fik en kredit på 300 Pcs. Nu er de 800 handelsfolk og borgere som udvexler og sælger produkter og tjenester.

Hvad er sagen: Avisen skriver: Igangsætterne siger klart, at det ikke drejer sig om en rigtig håndgribelig mønt, men som i en ordleg kalder de den en bytte-enhed, som en gruppe personer bruger indbyrdes. Formålet er at give handelsmænd mulighed for at komme af med deres usolgte varelagre og borgerne uden euro at kunne købe de vigtigste varer.
.
Begrænsningerne:  Mønten "Tem" har kun værdi indenfor det oprettede lokalnetværk. Alt det udenfor skal stadig betales med euro, såvel fra husleje til brændstof og til regninger for husgeråd. De som f.ex. har haft held til at tjene noget er en gruppe jordbrugere som har valgt at afsætte deres produktion udelukkende i det indre bymarked: Ved at bruge mønten "tem" som valuta er det lykkedes dem at sælge frugt og grøntsager til rimelige priser.

Kilde: den italienske blog Liberoquotidiano 15. juli 2015, oversat af Gertrud

Ramadansk blodbad i Iraq

Iraq: blodbad ved afsluttende ramadanfest fredag 18.7.2015, over 100 døde.

Et sandt blodbad med over 100 døde, har ødelagt en lille by midt inde i Iraq . Et selvmordsattentat som blev hævnet af ISIS er det mest blodige inden for det sidste år i det sønderrevne land, som har lidt under vedvarende indre konflikter med lokale forgreninger.Attentatet fandt sted sent på aftenen i går på et populært markedsplads i Khan Bani Saad, 50 km nordøst for Bagdad. Indbyggerne er stort set sciiter. Området var fuldt af mennesker her den første festaften for afslutningen af den såkaldte fastemåned, ramadanen. En selvmorder kørte sin lastbil med bombe ind på pladsen og den sprængtes tæt ved markedsboderne. Øjenvidner fortæller om rædselsscener med sønderrevne børnekroppe i frugtkasser. Fra de første meldinger i går aftes til nu er dødslistern steget til 115 døde og 170 sårede, hvoraf mange i meget slet tilstand. På Twitter i dag har ISIS vist sin hævnaktion.


Kilde: Nyhedsburauet ansa  via bloggen Lisistrata, oversat af Gertrud

juli 27, 2015

"Vi er i Krig"

Karen Jespersen citerede fornylig i Den korte Avis den tidligere franske minister Jeannette Bougrab for i TV at have sagt "Vi er i krig".  - Og det er vi jo. 
Men det er en anden krig. En urgammel form. Den hedder "Den anden form for krig" - "die zweite Form des Krieges". Schweiz' regering var opmærksom på dens farlige kamouflerede karakter og skrev detaljeret om den i bogen "Zivilverteidigung" (Civilforsvar"), som blev husomdelt i hele Schweiz i håb om, at folket forstod alvoren. På 46 sider oplyses om den fredstilstand, som blot er en krig med andre midler. Side for side læser man, hvordan fjenden kan erobre landet indefra, og hvordan befolkningen skal handle for ikke at blive overrumplet.
Konservative danskere blev opmærksomme og den schweiziske håndbog blev oversat og udgivet af Selskabet til Værn for dansk Folkestyre med de fornødne forklaringer med henblik på Danmarks situation. Men Danmark havde ingen politikere, der kunde eller vilde eller turde tage sagen op !

Så blev det som det blev !  Vi er i krig og
har været det længe og fjendens "erobringer"
har været omfattende.

juli 26, 2015

Hvad er der løs i Vadehavet?

Hvad er der løs i Vadehavet?

"Fonden Gamle Sønderho" på Fanø, som blev stiftet i 1928 for at hæge om gammel dansk kultur, sammenroder her i vor forvirrede multikultur noget kulturarvegods i en slags (gammel dansk) bænkevælling.

En af tidens politiserende museumspædagoger, Katrine May Hansen, har på Sønderho Museum lavet sommerudstillingen  "A scarf is a scarf is a scarf" (Et tørklæde er et tørklæde er et tørklæde). Dette udsagn rummer en træt ligegyldighed!, men også - et ønske om, at danske kvinder skal tage muslimsk kultur til sig som deres, altså skifte religion, konvertere til islam.
For hvad er forskellen på et almindeligt tørklæde fra vor gamle bondekultur og det muslimske fra Allah?
Udstillingen startede egentlig i det røde København som store gadefotos i stil med den muslimske propaganda udstilling i 2006 og borgmester Mee Allerslevs  propagandistiske kampagner.
Må vi ikke beholde vor danske kultur? Må vi ikke have pk-afvigende meninger?

Lad os kikke kulturelt tilbage til den korte, intensive periode, hvor man med start i 68-oprøret, relativt hurtigt gennem sociademokratiet fik indført grundlæggende kommunistiske tanker i en ny skolelov af pseudosocialdemokraten Ritt Bjerregaard, og en statens småbørnskommission ved Eva Gredal til statsopdragelse af børnene i stedet for forældreretten samt en marxistisk sex-, narko og Christianiakultur m.m. ved "kulturminister" Matthiassen...

Jo, her finder vi "Dansk tidsskrift for museumsformidling". Denne titel har en duft af faglig fornemhed på et vist akademisk plan, men det må være nogle glemte essensdråber fra en flacon på en støvet museumshylde, mente almindelig sund fornuft.

Man undrer sig i hvert fald over det primitive indhold.

Bladet "udgives af en forening, hvis medlemmer er de folk, som laver det". Det var:
stud.mag. Helle Denckert fra Frilandsmuseets Skolestue, Marianne Bro-Jørgensen, museumspædagog Allan Berg Nielsen og Flemming Bau. Bidrag fra Bjarne Flau, Torkil Funder, Søren Gregersen, Jørgen Jensen, Bente Rauf Knudsen, Lars-Henrik Olsen, Anneli Fuchs, Ingeborg Cock-Clausen, Hans Jeppesen og Inger Sorgenfrei.


Sidstnævnte Inger Sorgenfrei er arkitekt og var indtil fornylig ansat på Nationalmuseets oplysningsafdeling, bl.a. med ansvar for Bredeudstillingerne som Sporten, Den Hvide Gud, Kina - Riget i Midten og særudstillinger på museet af forskellig art.
Hendes artikel om museumsformidling og Samfund giver uhildet udtryk for hendes faste marx-hengivne tro, "hedninger" kan godt have svært ved at følge dogmerne og sandhedsvidnesbyrderne.

Nogle museumsfolk har bare rystet på hovedet, mens direktøren for Orlogsmuseet, B. Munthe Morgenstierne skrev:

"PROPAGANDATRUT OG TAKTLØSHED...
Er det mon mig, der - svækket af alderen - intet begriber, eller var Inger Sorgenfeis debatoplæg faktisk andet og mere end en hel række unuancerede marxistiske skrat i en oldgammel propagandatrompet? Gav det virkelig noget som helst konstruktivt - for slet ikke at sige tankevækkende - bidrag til fremme af løsningen af de problemer"   det reelt drejede sig om , "nemlig dansk museumsformidling?

Det kan da kun aftvinge respekt, at Inger Sorgenfrei er sig politisk bevidst og dertil dybt engageret i sin revolutionære tro, men det må forekomme aldeles ubegribeligt, at hun mener at kunne blande både museumskolleger og endog museumsinstitutioner ind i sine helt private affærer.


Men nok om Inger Sorgenfreis politiske postulater - næsten værre er hendes valg af illustrationsmateriale. Jeg må tilstå, at jeg simpelthen krummede tæer af flovhed over, at hun ved offentliggørelse af et dusinfuld propagandategninger af tvivlsom kvalitet har kunnet manifestere en sådan foragt for sinre læseres intellektuelle niveau og en så overdådig mangel på takt, som det exempelvis ses af hendes følelsesladede opfattelse af den "reaktionære", der "bestemmer over kapitalen" (cit. forfatterens egne termini). Heldigvis får han da også en gevaldig en på trynen!

En smagfuld karrikatur, ikke sandt? Man spø'r sig, om den mon er udtryk for kvaliteten af det argumentationsmateriale, Inger Sorgenfrei forestiller sig anvendt ved de "kulturkamps-udstillinger", hun så varmt går ind for? Det er i alle tilfælde lige så smagfuldt - og lige så diskriminerende - som det, man med væmmelse erindrer sig fra visse tyskeres "kulturkamp" i 30'erne.

Man kan i sandhed godt være civiliseret uden at have den allerringeste fornemmelse af, hvad KULTUR er for noget..."

B.Munthe Morgenstierne
Direktør for Orlogsmuseet
Trykt i tidsskriftet AKTION n5/1977,juli 25, 2015

Jeg har modtaget denne artikel, som ikke mindst bundnaive, godhjertede svenskere bør læse:


https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/14ec18319154005a

Som statsminister Reinfeldt sagde har svenskerne udstrakte (tyndt bebyggede) territorier,
hvor der er plads til indvandrere.
- I de enorme skove er der desuden gode muligheder for at overtage jernbanenettets
metalmængder til - hm! -"genbrug"! Det er mandsarbejde. Kvinderne sidder foran
supermarkederne og tigger med fuld autorisation fra regeringen! (sic!).

Den økonomiske spekulant og verdens-finansmand George Soros - som givetvis direkte eller indirekte, f.ex ved personligt møde med den svenske rigsdag står bag ovennævnte tigger-
autorisation ligesom han gennem sin fond "The Open Society Foundation” og dets
projekt "At home in Europe" er fuldt engageret i zigøjnerintegrastion i hele EU, jvf det af borgmester
Anna Mee Allerslev afholdte møde på Københavns Rådhus den 3. marts 2011.


Sådan skrev  den svenske blog "Fria Tider!" 4. april 2014:

http://www.friatider.se/regeringen-bjuder-in-george-soros


“Formellt vill George Soros tala med den svenska regeringen om romernas situation i Europa, och på torsdagen publicerade han en debattartikel i Svenska Dagbladet tillsammans med Erik Ullenhag och Birgitta Ohlsson.
Romernas situation på kontinenten har länge varit ett ämne omgärdat av tystnad, men sedan den internationella finansvänstern hamnat i öppen konflikt med Ungern, framförallt om dess centralbankssystem, har romernas situation blivit högintressant för västerländska makthavare. Idag betraktar EU och vänstern romerna som ett viktigt politiskt slagträ och en möjlighet att intervenera i ungersk och övrig östeuropeisk bidrags- och inrikespolitik, med hänvisning till så kallade mänskliga rättigheter.”


(Her er et klip fra et tidligere indlæg på Spydpigen om Soros og hans zigøjnere::

Verdens storkapital forsøgte i det længste at indbilde Vestverdenen, at den fordægte tale om Bilderberg var lyv og løgn og conspiracy.  Det lykkedes i fyrretyve år. Dem, der anede ugler i mosen, fik man hængt ud som værende naive og ikke troværdige. Selv granskede de ikke i sagen. Men da Bilderberg var nået længere end langt, takkede Rockefeller verdenspressen for, at de havde holdt mund (som lovet ham) i 40 år, så de hemmelighedsfulde aftaler havde kunnet lade sig gennemføre.
Verdens storfinans vil regere uden almenhedens indblanding. Storfinansmanden George Soros har - ligesom andre storfinansmænd - haft mange sociale hjælpeprogrammer f.ex. til oprettelse af univertsiteter, kollegier o.l., hvorved deres navne har opnået en god klang hos menigmand, således at også deres rævestreger kan blive accepterede af de manipulerede befolkninger.''  

George Soros har en plan for Europa: Muselmænd og Zigøjnere skal accepteres overalt i de europeiske lande på basis af FN’s menneskerettigheder.  Den 3. marts 2011,  afholdt borgmester Anna Mee Allerslev, København, således en kampagne for integrering af muselmænd i Europas storbyer. En aktuel rapport hed ”Muslimer i København: Jeg hører med” og var en del af et projekt fra George Soros’s ”The Open Society Foundation”, kaldet ”At home in Europe”, som ”arbejder på at öge social inklusion af minoriteter og marginaliserede grupper i Vesteuropa”. – ”Open Society Foundation fulgte rapporten op med konkrete aktiviteter i København i samarbejde med lokale aktører”.)juli 24, 2015

Det var rart at se Gatestones oplysning om den meget udbredte NGO-virksomhed, der som en femte komonne uden for enhver grundig kontrol ofte driver nedbrydende virksomhed  imod stater indefra med samme staters økonomiske støtte.

For kort tid siden bebrejdede man Putin, at han strammede sit lands love over for sådan ngo-virksomhed. Det fik mig til at skrive om emner den 28. maj på min blog, Spydpigen,, som jeg her gentager:

maj 28, 2015
Putin imod ngo'er
Putin imod ngo'er * skrev Extrabladet fornylig. (Det vakte harme. Hvad bildte han sig ind, Putin?)
EB: -Putin laver skrap lov mod uønskede udlændinge - 24. maj 2015
'Uønskede' grupper fra udlandet kan hindres indrejse eller blive fængslet i Rusland fremover.
Ritzau

Extrabladet nævner kritik for og imod Putins nye lov om ngo'er.  Så langt så godt, men mangler der ikke noget?
Hvordan har vi det selv med ngo'er? disse organisationer, som er stiftet uden for statens indblanding og uden for dens løbende kontrol, men gerne med løbende statsstøtte?
Er de gode initiativer altid gode? Alment gode? Eller bare lokkende reklamer, der skal give statsstøtte? Har man fået det èt år, så  går det nemmere fremover. Det bliver rutine med en pose penge. Uden kontrol med virksomhedens resultater og lovlighed. Er alle de mange ngo'er, der opremses i Hof- og Statskalenderen (ofte med ganske stort personale) værdifulde og uundværlige?
Er deres gode intensioner ikke ofte så svagt formuleret, at de beror på løst skøn?
Var BRIS - Børns rettigheder - ikke en ngo fra starten? Den som tog 100 % parti for barnet i enhver situation og lokkede børn til at løbe hjemmefra? En femte kolonne, hvis talsmand selv sagde, at de vilde nedbryde statssystemet? Eller dens moderforening: Mentalhygiejnen, der fik millioner i statsstøtte, hvoraf noget gik til Christiania? Det er længe siden nu, så pengene er blevet hvidvasket og vexlet til udenlandsk valuta.

Og her fornylig var der en redegørelse på Spydpigens blog for ngo'er i Kosovo. Dèr gjaldr det for ngo'er at få guerrigliabevægelser og lignende på benene.
Har Rusland mon også sådanne krigeriske eller korrumperede ngo'er?
Ja, jeg spørger bare, fordi Extrabladet ikke rigtigt forklarede, hvad ngo'er kunde bruges til.

*) ngo = non-governmental organization = "ikke-statslig organisation" er en engelsk betegnelse for organisationer, som ikke direkte styres af staten, men som gerne får statsstøtte til sit angivne formål
Indsendt af gertrud kl. 28.5.15 Links til dette indlæg    

juli 03, 2015

Forældreret

Glimrende at Jimmy Åkesson nu bebuder, at Sverigedemokraterne vil  kaste sig over den politik, der særlig  angår børnene. Den har nemlig stort set været forsømt af alle partier og bare overladt til ngo'ere og et enkelt ræverødt parti.

Nu er jeg godt nok ikke så vel indsat i svenske som i danske forhold på dette specielle område, men det allervigtigste punkt i børns verden, er jo forældrene og dermed  forældremyndigheden. Forældrenes ret til at opdrage barnet i det livssyn, de dyrker (forudsat naturligvis at dette ikke strider imod lov og orden). Det indgår selvfølgeligt i menneskerettighederne (paragraf 16) og i børnenes menneskerettigheder, omend lidt svagt udtrykt, idet diktatoriske regimer ikke rigtig er med på en så vigtig rettighed.

Disse for os så naturlige og selvklare rettigheder har været udsat for kontinuerlige angreb siden 1960'erne. Angrebene har rod i Frankfurterskolen og de kommunistiske listige langtidsmål i Vestens demokratiske stater. Hvorfor det? Hvad er formålet?

Det er enkelt og let forståeligt, men alligevel har de borgerlige partier så godt som intet gjort!
Børnene er vores allesammen fremtid. Den verden, som de føres ind i og lærer at holde af, vil de som voksne gribe fat i som deres livssyn og deres politik. Eftersom forældre er vidt forskellige, vil opdragelse i demokratiske lande også være forskellige: Opdrages børnene katolsk, så bliver de gerne katolikker, opdrages de atheistisk, vælger de nok atheismen og opdrages de med Karl Marx så bliver de socialister eller kommunister af en eller anden slags. Sådan er det jo. Derfor føres der en indædt (let kamufleret) kamp om at komme til at indoktrinere børnene. I den kamp er det vigtigt at få skubbet forældremyndigheden lidt til side, så andre opdragere kan komme til.


Man er allerede nået langt, for ideologien inden for det sociale netværk prædiker begrænsning af forældremyndigheden, og ingen ved hvor langt begrænsningen kan gå.
Det stod sort på hvidt i de kommunistiske langtidsmål 1963, gentoges højt og tydeligt i den marxistiske "Landsforening for Mentalhygiejne" (nedlagt af Statsrevisionen) og gik igen i socialdemokratiets forslag til modernisering af deres partiprogram i 1969. Socialdemokratiet gav efter for kommunistisk ideologi i de vigtigste sammenhæng  og den indførtes i praxis i diverse uddannelser til socialarbejdere uden nogen som helst indgriben og protest fra de gamle borgerlige partier.

Vore børn påvirkes bevidst til et kollektiv rødt livsssyn i institutionerne, og forældrene  kan ikke stille noget op. Specielt ikke, når disse samme kollektive idèer er fuldt ud accepterede af staten. Forældrene er værgeløse. De hverken har eller får insigt i, hvad der foregår med deres børn i institutionerne, og i deres imødelommende naivitet tror de, at det ikke har nogen betydning.
Det vilde være en god ting om Jimmy Åkesson kunde sætte tingene på plads igen og styrke forældremyndighed, inden staten helt overtager børn!

Lad det gerne nå frem til Åkessonjuli 02, 2015

Kun nogle få så undergravningen....

Hvordan er det muligt, at jeg først nu opdager en ihærdig og lærd Tanja Bergkvist, når jeg siden 1968  har været i kamp mod de kommunistiske kræfter, der arbejdede med at nedbryde kernefamilistrukturen? Det skyldes teknisk ukyndighed og at jeg ikke har formået at vække den fornødne interesse blandt andre medkæmpere. De fleste lavprioriterede det usympatiske emne eller forstod ikke konsekvenserne. Nu har en venlig sjæl endelig - (seks år forsent!!! Jeg græmmes!) - røbet Tanja Bergkvsts indsats for mig. Jeg skynder mig at videresende denne artikel fra sidste år, hvor netop alt stod på højkant med EU's og WHO's vanvittige krav om at småbørn fra 3-4-års-alderen skulde lære om sex.


augusti 25, 2014

I really think the gender madness has gone too far…
Some time ago I was rushing around with Russia today (Hi Katya, Andrej and Aleksej – gender aware greetings to you! :-) ) in Stockholm. Or more precisely, they were rushing after me with a camera and filming, while I was filming the Swedish gender awareness with my own camera. I have not been a part of editing the film or choosing which material should be included (imagine me talking and doing things from morning to evening for several days –  it’s quite a lot ;-) ). I see that the team has picked out some fun parts – I often forgot I had a microphone on me all the time – but I also miss some parts that I was talking about, so before I link to the film you are about to see, I want to complete with some information (with so many hours of video material  I understand that the RT-team could not take in everything that I was talking about – then the film would have to continue for many days… ) since I think some important stuff was left out, although the film is entertaining, not least for my friends who are sending me sms-messages right now, stressing me to blog about it. :-) I hope you will enjoy it too and together with this text understand what the gender madness is about.

The gender experts required a woman on the sign because women are also crossing the street, but then they complained the woman was to stereotype having breasts and a dress! Then how to illustrate a woman, not to be confused with a man?! They are never satisfied…
I often see that a lot of people from abroad are trying to read my blog by running the URL:s through google translate, so let me try to summarize things here, so that you fully understand the dumbing down industry that is taking place in Sweden, and the gender madness which surrounds us every day. The best way to illustrate things are with concrete examples –  otherwise you may think that this gender madness really has something  to do with equality between men and women, and not with an ambition to deconstruct our whole civilization as such – which is it´s final goal, obviously… The madness has gone too far, but by motivating everything with words like equality, gender, democratic ideals etc, the gender lobby has finally managed to convince the politicians that the solution to almost every problem of society is a gender analysis. And then we also have projects that are so crazy that they illustratePoe’s lawWithout a blatant display of humor, it is impossible to create a parody of extremism or fundamentalism that someone won’t mistake for the real thing.Maybe that’s why I should have sent my mathematical parody of the project ”The Trumpet as a gender symbol” (70.000 Euro from the Swedish Research Council to investigate the trumpet from a gender perspective –The Tumpet -research description ) to the Swedish Research Council, instead of the newspaper where it was published as a parody.

The Trumpet from a gender perspective. Still unexploited areas of research are ALL OTHER INSTRUMENTS ON EARTH from a gender perspective.
I would, in the same manner, probably get funding for trying to investigate equations in two variables x and y, where x is the female component and y the male component, from a gender perspective. For example, I could count the number of times x and y occur in the students’ textbook, and investigate which variable is constantly being assigned a larger exponent in research articles – and how this inherent gender power structure is affecting the self-confidence of the female students, and whichmathematical norms are responsible for the rigid society we are living in – namely a normed vector space. And what about the gender neutral complex variable z? After integration of a function with respect to z – what can we say aboutthe primitive function?  


Se videre om Tanja Bergkvist på Wikipedia !

juli 01, 2015

Det er vist på tide at repetere et og andet:

            The rotten heart


Har ruttenheten slutad i Bryssel?

EU-traktaten om upptagning av tio nya stater i EU-unionen undertecknades den 16 april vid foten av Akropolis. Vid ”demokratins vagga”, sa man för att förespegla att EU är en arvtagare till den forntida grekiska demokratin! En förolämpning mot de gamla atenarna! En grekisk politiker var mera jordnära på TV och uttalade hopp om att EU framöver skulle bli mera öppet.

Tiden är inne för en tillbakablick. Läser man Jean Monnets och Jacques Delors tankar om det EU, de arbetade på, ser man att det från början gällde att nedbryta nationalstaternas suveränitett och smälta allt ihop till en gemensam enhetsstat.
Bernhard Connolly anställdes i EU-kommissionen 1978. Han blev ledare för kommissionens avdelning för monetära uppgifter, men blev så chockerad över hemlighetsmakeriet och händelserna i maktens elfenbenstorn att han ansåg sig tvungen att till varje pris avslöja det.

1995 utkom hans bok ”The rotten Heart of Europe” (Europas ruttna hjärta) om det ”ekonomiska och politiska perverterade samarbete”, som skulle leda till EMU.
Boken väckte uppseende. Utdrag citerades i engelska massmedia den 4 september - samma dag som EU-kommissionen höll sin första presskonferens efter sommarlovet. Naturligtvis riktade journalisterna en massa frågor till kommissionen angående de avslöjanden som Connolly kom med.
De kunde inte svara, eftersom de inte hade läst boken. Men en sak var de övertygade om: mannen skulle sparkas. Och sparkad blev han. Samtliga dörrvaktare fick hans foto och vägrade honom tillträde, redan innan man hade angett några disciplinära skäl. Dessa kom emellertid och resultatet var på förhand givet.
Connolly hade skrivit boken utan tillåtelse från kommissionen. Han försvarade sig med att den inte innehöll nytt eller otillgängligt material.
På 400 sidor berättade Connolly ingående och välgrundat om ”Europas ruttna hjärta”, valutasamarbetet och det politiska rävspelet. Euron skulle efter hans argumentation lyfta den politiska unionen på plats. Eliten i Frankrike och Tyskland skulle dela makten. De europeiska politikerna dolde inte att de ville skapa ”The United States of Europe”, speciellt inte när de pratade sinsemellan eller var utanför valperioden.

Connolly skriver:
”Redan från de första förberedelserna till Rom-traktaten argumenterade Jean Monnet ihärdigt för att nationalstaterna skulle överlämna makt till en gradvis uppbyggnad av en enhet och en samling av den effektiva byråkratiska eliten i Europas länder, så att man skapade ett kraftfält, där en union inte längre kunde stoppas. Överlämnandet av makt skulle börja med relativt okontroversiella ekonomiska funktioner och stålproduktionen för att på det viset minska oron för att den nationella suveräniteten blev nedbruten. Man skulle se till att makten inte skulle kunna föras tillbaka igen. Detta garanterades genom traktatdoktrinen ”acquis communitaire”, som säkrade att all makt som överlämnats till EU:s samhällsinstitutioner gjordes till permanent EU-lag, medan man samtidigt strök den i medlemsländernas nationella lagsamlingar.”
”I det nya Europa är makt och ansvar tydligen åtskilda. Även där det finns formellt offentligt ansvar, är det inte lagfäst. Den europeiska Centralbanken (ECB) till exempel hävdar att den är ”den mest genomskådliga centralbanken” i världen därför att den trycker en kommuniké efter varje möte i Rådet. Men bankens ansvar är inte lagfäst - det är helt enkelt en politik, som banken har valt av bekvämlighet”.

Frankrike och de flesta andra länderna var emot den så kallade stabilitetspakten, som kunde säkra att centralbanken höll tyglarna fullständigt stramt”.* ”Kampen om vem som skulle utse presidenten för ECB avgjordes: Det blev tills vidare Frankrike. Det blir inga rent automatiska sanktioner mot ett land med ihållande underskott. Det krävs nu 2/3 av vågmästarrösterna från de aktivt deltagande EMU-länderna för att genomföra sanktioner. Frankrike fick dessutom godkänt ett så kallat ”stabilitetsråd” och på det viset en direkt politisk roll införd i den monetära politiken genom att man nu till exempel skall formulera riktlinjer för växelkurs för Euron”.
Glöm allt om den hårda, stabila Euron. Det var endast lockbete för något helt annat. Nationalstaterna skulle fråntas sin suveränitet och EU-staten skulle genomtrumfas. I övrigt kommer den rena ekonomiska stabilitetspakten, införd utan att länderna har ordning i sina ekonomier, att leda till verklig politisk ostabilitet.

Den 12 februari 1998 meddelade 154 tyska ekonomiprofessorer med Wilhelm Hankel som ordförande att Europrojektet var fullkomligt utsiktslöst. Det omtalades samma dag på TV-programmet ”Tagesschau” (från ARD TV). Hankel är professor i penningpolitik och utvecklingsekonomi vid Goethe Universitetet i Frankfurt am Main.
Till slut skall sägas att Connolly i dag är ekonomisk rådgivare för en rad multinationella sällskap och europeiska nationalbanker.

*) Ämnet föll redan till marken på Dublin-toppmötet 1998.

Gertrud Galster