juli 29, 2015

Sex-galskaben hærger og omsætter pæne beløb


Sex-galskaben hærger Sverige som ingensinde før. Sex har alle dage givet store indkomster for dem, der uden hæmninger forstod at udnytte de biologiske drifter, hvad enten det skete gennem pornoblade, borderlvirksomhed, prostitution, salg af præventiver etc eller andre indkomster i samme miljø: beverdinger, alkohol og narko etc. Det lykkedes Sverige i 2007   at mase sig ind i FN med en slags  "konsulentvirksomhed"* til alle jordens lande. En art sex-revolution som de jo var blevet opdraget til fra 1968.

Men pas på, bette børn, for det er ikke harmløst og ligegyldigt. Indtægterne har fået et vældigt sving opefter, for "nogen" har genialt fundet på at "man" med disse statsanerkendte sex-foreninger og en masse sex-propaganda i massemedierne kan score tusindvis  af kroner for en "lap papir", et såkaldt "certificat".
"Fördubblat intresse för hbtq-certifiering 2015-07-27" siger svensk bibliotek.
Certificatet siger god for, at man er med-på-noderne og gør hvad man kan for at fremme regnebuesex, hvad enten man indfører den som mærke på soldateruniformer, i en sportsklub eller i børnehaven.

De søde og naive bibliotekarer i Solna vil gerne være med på galskaben og den altfavnende sexnydelse og tør formodentlig heller ikke andet (for det ligger dybt i svensk mentalitet, at man ikke tør have en selvstændig mening, men  tilslutter sig et HBT-kursus og får et "certificat". De er "stolte" over at være med.
Alle kan få det både privat og organisationer og instituationer og foreninger og grupper og ..... Fornylig fik et asylhjem det efter at man havde lavet om på WC'dørenes angivelse af køn.

Certificatet koster kun 100.000 kr., småpenge for myndighederne.

Stats- eller kommune-væsener kan nok altid bruge skatte-kronerne!*) Sverige går foran. RFSL, Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, fik foden indenfor i regeringen og opnåede – trods årelang modstand – obsevatørstatus i FN 2007. Dermed kan RFSL som ”experter” påvirke beslutninger i menneskerettigheds- og sundhedsspörgsmål i FN angående homosexualitet, bisexualitet og ”transpersoner” (tilsammen kaldet HBT). De viser fotos af ”homosexuelle småbørn”, går ind for at lære småbørn sexlege og for bevidst at gøre drenge til piger – og omvendt.
RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning, er Sveriges dominerende kondomsælger. Der er penge i sex, og kondomer giver ”frihed”.
¨