juli 24, 2015

Det var rart at se Gatestones oplysning om den meget udbredte NGO-virksomhed, der som en femte komonne uden for enhver grundig kontrol ofte driver nedbrydende virksomhed  imod stater indefra med samme staters økonomiske støtte.

For kort tid siden bebrejdede man Putin, at han strammede sit lands love over for sådan ngo-virksomhed. Det fik mig til at skrive om emner den 28. maj på min blog, Spydpigen,, som jeg her gentager:

maj 28, 2015
Putin imod ngo'er
Putin imod ngo'er * skrev Extrabladet fornylig. (Det vakte harme. Hvad bildte han sig ind, Putin?)
EB: -Putin laver skrap lov mod uønskede udlændinge - 24. maj 2015
'Uønskede' grupper fra udlandet kan hindres indrejse eller blive fængslet i Rusland fremover.
Ritzau

Extrabladet nævner kritik for og imod Putins nye lov om ngo'er.  Så langt så godt, men mangler der ikke noget?
Hvordan har vi det selv med ngo'er? disse organisationer, som er stiftet uden for statens indblanding og uden for dens løbende kontrol, men gerne med løbende statsstøtte?
Er de gode initiativer altid gode? Alment gode? Eller bare lokkende reklamer, der skal give statsstøtte? Har man fået det èt år, så  går det nemmere fremover. Det bliver rutine med en pose penge. Uden kontrol med virksomhedens resultater og lovlighed. Er alle de mange ngo'er, der opremses i Hof- og Statskalenderen (ofte med ganske stort personale) værdifulde og uundværlige?
Er deres gode intensioner ikke ofte så svagt formuleret, at de beror på løst skøn?
Var BRIS - Børns rettigheder - ikke en ngo fra starten? Den som tog 100 % parti for barnet i enhver situation og lokkede børn til at løbe hjemmefra? En femte kolonne, hvis talsmand selv sagde, at de vilde nedbryde statssystemet? Eller dens moderforening: Mentalhygiejnen, der fik millioner i statsstøtte, hvoraf noget gik til Christiania? Det er længe siden nu, så pengene er blevet hvidvasket og vexlet til udenlandsk valuta.

Og her fornylig var der en redegørelse på Spydpigens blog for ngo'er i Kosovo. Dèr gjaldr det for ngo'er at få guerrigliabevægelser og lignende på benene.
Har Rusland mon også sådanne krigeriske eller korrumperede ngo'er?
Ja, jeg spørger bare, fordi Extrabladet ikke rigtigt forklarede, hvad ngo'er kunde bruges til.

*) ngo = non-governmental organization = "ikke-statslig organisation" er en engelsk betegnelse for organisationer, som ikke direkte styres af staten, men som gerne får statsstøtte til sit angivne formål
Indsendt af gertrud kl. 28.5.15 Links til dette indlæg