juli 31, 2015

Derfor blev børnene, - født 40' - 50'erne, som de blev!


Forord:

"Målet är ett samhälle där alla är mätta. där alla har anledning att vara anpassade, där alla har anledning att vara glada, där alla arbetar, där alla känner ansvar för varandra.

Den här boken är naturligvis en debatbok, men framför allt en handbok. Jag vill ge ideer och tips till dom, som vill analysera och ändra sitt sätt att umgås med barn och uppfostra barn.
ajg vill understsryka att det jag skrivit i den här boken i mycket hög grad rör sig om små barn- från nyfödda och uppåt. Det är alldeles för vanligt att vi skjuter upp en aktv barnindoktrinering till barnet blir lättare att handskas med eller förstår.. Men då är det oftast för sent. Både barnet och den vuxna har vant sig vid ett system - det gamla vanliga!"

Förslag
till motindoktrinering* av små barn (nyfödda till fyra år) och även äldre.

Goda erfarenheter
Respektera redan det nyfödda barnets integritet.
Var i rätt mening artig mot barnet.
Låtsas inte att din förståelse är barnets enda tröst.
Ge barnet en chanc att knyta både intima och tillfälliga kontakter.
Ta med barnet 'overallt från att det är nyfött
Låt barnet få göra allting.
Tänk först. när du talaar om andra människor och grupper inför barnet.
Slå inte barnet0 Ursäkta inte dig självom du slår barnet.
Var aldrig någonsin förebrående mot barnet.
Stoppa ungarnas konflikter och slagsmål med preventiva metoder.
Gør inte skillnad mellan pojkar och flickor.
Blanda inte samman barnuppfostran med hushållsarbete
Snacka inte i första hand om barnafödande n¨¨ar du ger sexualupplysning
Låt små barn uppleva erotik.
Likställ inte sexuell kontakt med familjevildande av något slag.
O^vervärdera inte föräldraskapet inför dig själv eller barnet.
Ge barnet möjlighet att upprätta många intima relationer och intellektuella kontakter.
Likställ adoption med biologiskt barnafödande.
Kritisera allt ägande. Argumentera aldrig med ägandetermer.
Undvik orden "min". "din" och andra ägandetermer.
Använd orden "alla" och "allas" så odta som möjligt
Hjälp barnet att uppfatta sig själv som en av dessa "alla".
Förklara för barnet vad inkomst är, men framför allt vad det borde vara.
Låt barnet leva i ett kollektiv.

Upptäcka  uppleva

Ge barnet engagerande och viktiga kundskaper, färdigheter, sinnesstimulanser och lekar varje dag.
Tala illa om bilar.
Berätta spännande sagor om gräs
Prioritera lekar som man lekar tillsammans
Finn sinnesstimulerande lekar med utgångspunkt från de fyra elementen.
Locka ut barnet på okända vägar
Bagatellisera inte det fantastiska.
Hjälp barnet att känna sig tryg tryggt även i situationer som kan vara svåra att få grepp om.
Låt barnet använda (utvekla) sin intelligens.
Låt bvarnet lära sig allt möjligt.
Tala inte slappt och omedvetet  till ett barn.
Använd orden till vad dom är till för: att förmedla något.
Snacka inte en massa skit med och inför barnet.

En fri människa

Lär inte barnet att lyda.
Kom ihåg att barnets slutsatser ibland är vettigare än dina egna.
Låtsas inte att du genomför en fri uppfostran, om den inte är verkligan fri.
Låt barnet göra sina egna erfarenheter, även av det som är obehagligt.
Låt barnet dra egna slutsatser av sina erfarenheter.
Låt ettt litet barn bestämma själv.
Utnyttja inte barnets trygghetsbehov till att få det att lyda mor och far.
Ge inte en falsk bild av trygghet.
Använd inte falska majoritetsargument.
Undvik att pracka på barnet riter, vanor och traditioner.
Uppmuntra inte barnets tendenser till till vaneliv.
Fråga inte barnet vad det ska bli.
Motarbeta aktivt barnets tendens att finna trygghet i det nuvarande og bestående.
Låtsas inte att dina argument är viktigare än barnets.
Lär barnet att prioritera.
Inge aldrig barnet respekt för lag och ordning.

Kid Power

Blanda inte ihop engagement med samvete, godhet eller velgörenhet.
Utgå från satsen: Alla männisjkor ska vara mätta, glada och ha vänner..
Undvik inte sanningen, även om den ibland kommer i närheten av en politisk idè.
Var lika ärlig mot barnet som mot dina vuxna vänner. Tala med barnet om viktiga saker, från det att barnet är nyfött.
Informera barnet även i attity och handling.
Motindoktrinera.
Dölj inte fakta inför barnet även om de kan kallas politiska fakta.
Sjung Internationalen.
Utnyttja barnets pacifistiska tendenser.
Men låtsas inte att kriget är hemskare än det tysta våldet.
Spola alla tävlingslekar
Erbjud barnet andra spännande lekar och upplevelser.
Tala om varför människor svälter.Hjälp barnet att göra nånting åt det.
Tala om vad som egentligen borde göras åt det.
Lär inte barnet att okritiskt se upp till och beundra tekniska och vetenskapliga framsteg.
Låtsas inte att allt som kalls utveckling är utvecklande.
Uppmuntra ungen varje dag att vara moralisk, att avstå och att vara nyttig.
Var inte liberal mot dig själv i detta avseende.
Lär barnet att alla människor är lika värda, men att alla sysselsättningar inte är det.
Hjälp barnet till elementär politisk aktivitet.

Och framför allt -
förändra samhället, så att den här listan inte blir unik, svårförståelig, svår att genomföra eller skrattretande.

Frances Vestin
(Stockholm oktober 1969)

*) motindoktrinering   nemlig fra politisk korrekte forældres side (= marxisters side) imod de
dengang endnu alt for borgerlige pædagoger.