juni 30, 2008

Jesukommunismen

Kristdemokraterne i Sverige har svært ved at finde deres egne ben, skønt den ene udmærkede leder efter den anden i den kristelige avis ”Världen idag” forsøger at få dem på ret kurs:
”Det går inte längre att hävda att kristdemokraternas program vilar på kristen grund. Snarare är grunden numera ett allmänt vänsterliberalt, politiskt korrekt tankeflum” (27.6.08)

Ligesom i Danmark er den kristne ideologi blevet udsat for intensiv kommunist-propaganda under den kolde krig for at nedbryde samfundet:
Socialistisk solidaritet blev let identisk med Jesu budskab, skønt kommunismen erstattede Gud med staten og kærlighed med tvang. Venstrevredne præster blandede politiske kamp og religionsforkyndelse sammen. Folkekirken havde plads til det hele. Næsten da! For Harald Søbyes Røde Bibel blev dog for meget. Han måtte af med præstekjolen, mens man accepterede den udflippede pastor Erik Bock, hans flitterstadskirke i Christiania og hans gadespektakler med Børnemagt. Rødstrømpe-teologer erklærede, at Gud som faderbillede måtte væk, så man kunne bede ”Moder vor”, og hvorfor var Jesus en mand? Der blev holdt politiske prædikener, selv i julen, og unge aktivister mødte op i kirken med politiske slagord på ryggen, eller man uddelte politiske pjecer på kirketrappen. Påtale blev afvist af Københavns røde biskop, Ole Bertelsen, eftersom han selv fremmede politiske præsteansættelser: de behøvede jo ikke skilte med, at de var VS´ere, hed det. Det var bedre at kalde sig SF`er.
Nogle præster undlod eller forvanskede kirkebønnen for kongehuset, og ”Kristne
for Socialisme” valgte et logo med et kors, der truende løftede sin ene arm med en stor brutal knytnæve.
Præster dyrkede kontakter i Sovjet, DDR og Cuba eller drev propaganda for VS, SF eller et kommunistisk Mellemamerika. Skønt hele fredsbevægelsen var under sovjetisk styring vandt den utroligt gehør hos brugbar-naive kirkefolk.

Mange institutioner og organisationer, som var stiftet på kristent grundlag, konverterede til marxismen, bl.a. Kofoeds Skole, som flippede helt ud, mens Kirkens Korshær var pot og pande med VS´ere om at acceptere hash. Ligesom den stillede sig positiv til børneporno – ved et møde i børneåret 1979!
En fremtrædende VS-aktivist og forkæmper for politisk teater, valgtes til forstander for Kristeligt Studentersettlement, hvor han samarbejdede med andre VS`ere og holdt foredrag på Dansk Bibelskole. Næste forstander for Settlementet sad i ledelsen for Dansk-Cubansk Forening.

Jesu-kommunismen udbredtes gennem det theologiske fakultet, pastoralseminariet, dialogcentret, kirketjenesten, kirkernes raceprogram, kurser, bibelskoler, seminarier, børnebøger (”Kammerat Jesus”), Jens Jørgen Thorsens Jesu-film-projekt, ”kristelige” radioprogrammer og artikler i pressen...

Verdens befolkning vokser uhyggeligt hurtigt

En milliard på 13 år! I 2012 vil den passere syv milliarder. I lande som Mali og Niger får kvinder i gennemsnit mere end syv børn.
(Kilde: det statslige amerikanske Census Bureau via Ekstarbladet 20.6.08)).


Generationerne i mange u-lande er meget korte, idet pigerne bliver gift hurtigt efter kønsmodningen og således har en lang fertilitetsperiode.

Hos dyrene regulerer naturen gerne selv en eventuel overproduktion. Menneskene derimod tænker sig åbenbart ikke om. Den enorme befolkningstilvækst på jordkloden skyldes ikke mindst lægevidenskaben. Man har været så optaget af at bekæmpe sygdomme, at man åbenbart ikke har indset følgerne. Jeg husker en italiensk læge i WHO, hvis opgave det var at udrydde malaria. ”Nu udrydder vi sygdomme”, sagde han, ”men så må vi også lære at begrænse vor avlelyst.”.

Det har man stort set ikke gjort, måske med undtagelse af Kina. Og dog – er befolkningen mindsket i Kina??? Skulle den ikke det, når hvert forldrepar kun må få eet barn?

Her er den tale, Europas politiske ledere forsømte!

Den australiske premiärministern John Howards och utbildningsministern Brendan Nelsons budskap till invandrade muslimer:

You asked to be here. So accept the country YOU accepted." Take It Or Leave It. Australia gets it!!!! In the USA, we should have such wisdom and fortitude, too!

Muslims who want to live under Islamic Sharia law were told on Wednesday to get out of Australia, as the government targeted radicals in a bid to head off potential terror attacks.


A day after a group of mainstream Muslim leaders pledged loyalty to Australia at a special meeting with Prime Minister John Howard, he and his Ministers made it clear that extremists would face a crackdown.

Treasurer Peter Costello, seen as heir apparent to Howard, hinted that some radical clerics could be asked to leave the country if they did not accept
that Australia was a secular state, and its laws were made by parliament.


"If those are not your values, if you want a country which has Sharia law or a theocratic state, then Australia is not for you", he said on national television. "I'd be saying to clerics who are teaching that there are two laws governing people in Australia: one the Australian law and another the Islamic law, that is false. If you can't agree with parliamentary law, independent courts, democracy, and would prefer Sharia law and have the opportunity to go to another country, which practices it, perhaps, then, that's a better option", Costello said. Asked whether he meant radical clerics would be forced to leave, he said those with dual citizenship could possibly be asked to move to the other country.

Education Minister Brendan Nelson later told reporters that Muslims who did not want to accept local values should "clear off. Basically, people who

don't want to be Australians, and who don't want to live by Australian values and understand them, well then, they can basically clear off", he said.

Separately, Howard angered some Australian Muslims on Wednesday by saying He supported spy agencies monitoring the nation's mosques.

Quote: "IMMIGRANTS, NOT AUSTRALIANS, MUST ADAPT. Take It Or Leave It. I am tired of this nation worrying about whether we are offending some individual or their culture. Since the terrorist attacks on Bali, we have experienced a surge in patriotism by the majority of Australians."

"However, the dust from the attacks had barely settled when the politically correct' crowd began complaining about the possibility that our patriotism
was offending others. I am not against immigration, nor do I hold a grudge against anyone who is seeking a better life by coming to Australia."

"However, there are a few things that those who have recently come to our country, and apparently some born here, need to understand. This idea of Australia being a multicultural community has served only to dilute our sovereignty and our national identity. As Australians, we have our own culture, our own society, our own language and our own lifestyle."

"This culture has been developed over two centuries of struggles, trials and victories by millions of men and women who have sought freedom"


"We speak mainly ENGLISH, not Spanish, Lebanese, Arabic, Chinese, Japanese, Russian, or any other language. Therefore, if you wish to become part of our society, Learn the language!"

"Most Australians believe in God. This is not some Christian, right wing, political push, but a fact, because Christian men and women, on Christian
principles, founded this nation, and this is clearly documented. It is certainly appropriate to display it on the walls of our schools. If God offends you, then I suggest you consider another part of the world as your new home, because God is part of our culture." "We will accept your beliefs, and will not question why. All we ask is that you accept ours, and live in harmony and peaceful enjoyment with us.

If the Southern Cross offends you, or you don't like 'A Fair Go', then you should seriously consider a move to another part of this planet. We are happy with

our culture and have no desire to change, and we really don't care how you did things where you came from. By all means, keep your culture, but do not
force it on others."


"This is OUR COUNTRY, OUR LAND, and OUR LIFESTYLE, and we will allow you every opportunity to enjoy all this. But once you are done complaining, whining, and griping about Our Flag, Our Pledge, Our Christian beliefs, or Our Way of Life, I highly encourage you take advantage of one other great Australian freedom, 'THE RIGHT TO LEAVE'!"

“If you aren't happy here then LEAVE! We didn't force you to come here. You asked to be here. So accept the country YOU accepted."

juni 29, 2008

Skal vore soldater bygge moskéer i Afghanistan?

Det forlyder, at Venstre og DF (!!!) vil efterkomme Afghaneres ønske om at få bygget moskéer. Det er efter afghanernes mening det vigtigste af alt. Det viser disse menneskers bundløse naivitet. For tro behøver ikke murstensbygninger! Enhver tro kan leve og dyrkes hvor som helst. Ligegyldig hvilken Gud man tror på, så er han dér. Overalt. Fjernt borte og dog nær dig. Hvordan skulle det ellers gå den muslim, som befandt sig alene ude i ørkenen? Eller på et fartøj i havsnød et eller andet sted på verdenshavene?

Det vigtigste her i jordelivet er at kunne klare sig blandt alle menneskene. D.v.s. at der behøves håndgribelige ting som vand og mad, at kunne dyrke jorden og lære sig alt muligt til livets opretholdelse, skoler o.s.v.

Hvad var det Tyrkiets Erdogan sagde: ”Moskéerne er vore kaserner, kuplerne stålhjelme og minareterne bajonetter”
Er det det, partiet Venstre og Dansk Folkeparti vil bygge til muhammedanerne? Til fordærv for Vesten?

I Sydafrika har man et byggeprojekt for at komme de enorme områder med boliger af pap, plastik, blikplader og andet tilfældigt "byggemateriale" til livs. På små grunde bygges der af staten et lille kvadratisk hus på ca. 1 kvadratmeter med vand og WC. Det danner kernen i en kommende udbygning, hvad enten den så i begyndelsen bare består af det sædvanlige skrammellignende byggeri.

Efter tur kan man så få sådan en statslig start på et hus. Og start på et bedre liv.

juni 27, 2008

De stærke og modige kvinder findes i udlandet


Shirin Ebadi
Nana Askov skriver i Metroexpress 24.6.08 om Irans stærke og modige kvinder:
Den danske kvindekamp sover, og det har hun så sandelig ret i. Det har de gjort i årevis. Venter de som Tornerose på, at en prins skal vække dem?

Iran - kunne være et forbillede! Der findes en af de stærkeste og mest aktive kvindebevægelser i verden! (Måske netop fordi regimet farer hårdt frem mod kvinder?). Også Indien har nogle af verdens stærkeste feminister, siger Rikke Andreassen, ligestillingsforsker på Malmø Universitet. Og i Rwandas parlament er kvinder efter sigende bedst repræsenteret i verden.

Iran kan opvise en lang liste over særdeles dygtige kvinder!

En af dem er Shirin Ebadi. Hun var ung, nygift og nyudnævnt til dommer sidst i 70´erne, da shahen blev fordrevet og Khomeinis revolution tog fart. Hun gik aktivt med på alt det nye, og ligesom andre råbte hun ud i nattens mørke fra taget: "Allaho akbar".

Først bagefter forstod hun, at hun - ligesom mange andre - var blevet narret! Imamstyret forlangte håret indhyldet i tørklæde og nægtede hende ret til at praktisere som dommer! – for så til slut at indføre sharialovgivningen! Den historie kan vi gerne tage ad notam i EU, hvor det myldrer med naive mennesker helt op i de politisk-besluttende kredse! De tror åbenbart, at sharia er en ligegyldig ændring, tilpasset til det såkaldte multikulturelle samfund.
De vil forsent opdage, at det betyder et hårdt diktatutr.

Men manglen på uddannede jurister gjorde, at Shirin Ebadi kom tilbage til juraen, - dog ikke som dommer, men som advokat. Hun fører sager for kvinder, der er blevet dømt af shariaen til piskning o.l. Selv går hun heller ikke fri. Hun sad i fængsel i 2000 og igen i 2002 og har været udsat for attentatforsøg fra regimets og præstevældets side. Men hun vil ikke flygte til udlandet. Hun foragter "udflytterne", som hun kalder dem, der stikker af fra Iran. Hun vil blive og kæmpe! Det er minsandten modigt gjort.

Shirin er 56 år, advokat og forfatter. Hun leder et menneskerettighedscenter i Teheran og modtog Nobels fredspris i 2003.
Maorierne får kompensation for uretten

Hundredvis af maorier underskrev den 25. juni en traktat med New Zealand.
7 stammer - såkaldte iwi - med over 100.000 Maorier, fik et skovareal på 176.000 hektar overladt til en værdi af 1,5 milliarder kr.
Skovene er hovedsagelige granplantager.
Maorierne blev i 1840 tvunget af englænderne til at overgive magten til dem.
Wikipedia skriver:....även om den brittiska regeringen skrev på Waitangitraktaten 1840, som skulle tillförsäkra maorierna rätten till sitt land, hade väpnade konflikter under 1860-talet till resultat att britterna konfiskerade drygt 40 % av maoriernas land. Vid britternas ankomst fanns ca 150 000 maorier, men vid sekelskiftet 1900 hade krig och sjukdom reducerat deras antal till 42 000. På 1970-talet hade siffran stigit till ca 240 000, och sedan 1960-talet pågår ett målmedvetet återupplivande av maorikulturen med tyngdpunkt på frågor kring landrättigheter samt utbildning på maorispråket.

Maoriernas språk, maori, blev 1987, tillsammans med engelska, ett officiellt språk.

Kilde: Nyhedsavisen 26.6.08 og Svenska Dagbladet 28.6.08

Krig og sex

Nyhedsavisen skriver 26.6.08, at 605 enlige flygtningebørn er forsvundet fra Gribskov asylcentret siden 2002. Overskriften får en til at tro, at det drejer sig om mindre børn, mens det viser sig hovedsagelig at være 15-17- årige. Centret selv opgiver, at antallet "forsvundne" kan være "langt højere", da mange ikke når at blive registeret, før de atter er væk. Måske bare til et andet asylcenter i landet? Eller til Norge eller Sverige? Eller har opsøgt slægtninge?

Det er i reglen forældrene, som sender dem af sted til Europa med eller uden menneskesmugler. I artiklen er der en højst mærkværdig udtalelse af Michala Bendix fra "Komitéen Flygtninge under Jorden" (- har avisen citeret hende rigtigt?):"Selv om de ender som sex-slaver eller hutler sig gennem tilværelsen i det skjulte, er det stadig bedre end alternativet, hvis de kommer fra krigshærgede lande, og ders familier er døde". Der er flere exempler på, at de forsvundne børn bliver udnyttet til prostitution i Danmark.

"Krigshærgede" lande er et vidt begreb. Krigshærgningen kan både være mere eller mindre lokal, eller total.
At være slave uden mindste fremtidsudsigt er en tilværelse, som næppe nogen ønsker sig, da det må være et helvede uden håb. Og tilmed sexslave!

Hvor grusom og modbydelig end krig er, tror jeg nok, jeg foretrækker det fremfor sexslaveri.

juni 26, 2008

Fars dag

Skotske underskolebørn plejer åbenbart at tegne og male kort og smågaver til ”Fars Dag”. Men i år blev der sat en stopper for denne fornøjelse, for det kunne jo såre dem, der kun havde en mor derhjemme eller - måske to lesbiske mødre eller to homosexuelle fædre.

Sagen kom frem, da et stort antal fædre ikke modtog den sædvanlige hilsen fra deres børn. Familieretsforkæmpere har kaldt sagen absurd, men lokale myndigheder mener, at lærerne må rette ind efter den ændrede opfattelse af familielivet.

Angrebene på og nedgørelsen af kernefamilien skyldes den ideologi, som voksede op i USA i første halvdel af 1900-tallet under navn af Mentalhygiejne. Tankegodset nåede også Danmark og blev et kærkomment våben hos 68´erne og de radikalvenstre for at udrydde alt "gammelt", tradition og kultur og skabe et nyt politisk system.

Søren Krarup og "Forældrenes Børnekommission" imødegik disse tiltag, men helt lykkedes det ikke. Til trods for at kernefamilie ifølge menneskerettigheder skulle beskyttes af staten, blev den ofte negliceret eller dårligt behandlet af de statslige myndigheder, eftersom de var inficeret med mentalhygiejnisk personale.

Ud med korset!

Schweitz har fået nye fodboldlandsholdstrøjer til Europamesterskaberne i fodbold i Schweiz. De er - i den Nye Verdensordens politiske korrekthedsreligions navn.Man har fjernet det schweiziske nationalitetsmærke, det græske kors fra trøjerne og sat noget krims-krams i stedet, som ingen kan læse på afstand. Er det måske arabisk?Dette sker for ikke at fornærme tyrkerne, som tidligere har erklæret sig "krænkede" over det kristne kors på italienske fodbolddragter.
Der var mere hold i italienerne end i schweizerne: italienerne nægtede at fjerne korset!
Røde Kors korset er som bekendt schweizisk. Skal det også fjernes?Derimod spiller tyrkerne videre med den muslimske halvmåne på deres trøjer. Vore ledere kapitulerer simpelthen på alle niveauer for den aggressive islam og vore egne medløbende egocentriske EU-politikere.


Gammelt og nyt fra Schweiz´s
fodboldshold

Så var man af med det...!

Hvor langt det er kommet med nedbrydningen og ligegyldigheden over for dansk kultur samt med den pågående islamisering kunne man se Sankt Hansaften på Fluepapiret i Charlottenlund. Der var ikke lagt op til nogen som helst traditionel Hellig Aften.

Bålet var godt nok bygget op, for kommunens gartnere skulle vel af med de afsavede grene og buskadser, men der var ingen hex på bålet og ingen taler om sommersolhverv, solsortefløjt og vort dejlige land - og ingen til at sætte gang i og lede Drachmanns midsommervise.

Bålet brændte hurtigt ned og så var man af med det skovaffald!

Punktum.

juni 25, 2008

Regeringen må sikre respekt for irsk nej

(En ti dage gammel pressemeddelelse).

Dansk Folkepartis EU-ordfører, Morten Messerschmidt, vil rette henvendelse til statsminister Anders Fogh Rasmussen og udenrigsminister Per Stig Møller med krav om, at den danske regering i EU arbejder for, at ratificeringen af Lissabon-traktaten i EU-landene standses omgående efter resultatet af den irske folkeafstemning.

”Traktaten er stendød efter det irske nej. Det ligger helt fast. Alt andet er et brud på de demokratiske principper i EU-samarbejdet samt endnu en sørgelig bekræftelse af, at små EU-lande ikke betyder noget i de store landes optik," siger Morten Messerschmidt, der henviser til, at Danmark blev kujoneret efter det det danske nej til Maasstricht-traktaten i 1992 og Irland efter landets nej til Nice-traktaten.

”I 1992 hed EUs kommissionsformand Jacques Delors, i dag hedder han José Manuel Barroso, men herremands-mentaliteten og det utålelige hovmod er nøjagtig det samme som dengang. Nølende lande skal bankes på plads og får at vide, at de ”står i vejen for de andre”. Det afslører en afgrundsdyb forskel mellem EUs skåltaler ved festlige lejligheder og EUs udemokratiske virkelighed,” siger Morten Messerschmidt.

Han tilføjer, at EU i dag er et helt andet end EU i 1992 og 2001 – ikke mindst fordi de tidligere kommunistisk dominerede østeuropæiske lande er kommet med.

”Heldigvis har de østeuropæiske lande en anderledes fin fornemmelse for, hvornår noget er ved at udvikle sig i en udemokratisk retning. Således noterer jeg med glæde, at den tjekkiske præsident Vaclav Klaus kalder det irske afstemningsresultat for ”en sejr for friheden og fornuften over et kunstigt, elitært projekt og europæisk bureaukrati”. Jeg forventer ikke, at den danske regering skal dele den vurdering, men jeg forventer, at regeringen vil stå på Irlands side, når de store lande rotter sig sammen mod det lille land,” siger Morten Messerschmidt.


Christiansborg Valdemarsdagen 2008.

Skibet synker!

Endnu et klip fra den svenske blog ”Every kinda people”:

Mange svenske politikere, ikke mindst fra miljøpartiet, synes at leve i en drømmeverden. Næsten alle kalder sig femminister, men byder alligevel den muslimske indvandring velkommen! Hvornår vågner de? Når vi får det som som i Bryssel, hvor kvinder uden slør ikke kan vise sig udendørs uden at blive kaldt horer.

Men her løber de til pridefestivaller og vil vise sine bryster i svømmehallerne.
Samtidigt laver de navneindsamlinger, for at kommunerne skal tage imod flere muslimske ”flygtninge”. Med tanke på islams syn på kvinder og homosexuelle er det mindst sagt ulogisk.
Islamisterne må synes, at svenskerne er lette at lure. En kvart million svenske pas er på vilde veje. Vore politikere og myndigheder påtager sig ikke noget ansvar. De vil hellere fremstå som tolerante mod homo- og bisexuelle og transverstitter, samt muslimer. Ellers bliver der ingen karriere.

Kunne ikke gi´ hånd.

Den svenske bog ”Every kinda people” fortæller en historie fra Irland:

En mand fra Somalia, Alinoor Ahmed Sheikh, søgte om asyl i Irland og viste sine gode sider ved pengeindsamling til Amnesty. Han stod så til en pris for denne indsats , men kort før prisuddelingen afslørede han, at han ikke kunne give hånd til en kvinde på grund af sin religion.

Om han fik prisen med den indstilling til kvindekønnet, véd jeg ikke, men man fandt ham ikke værdig til asyl, når han i den grad syntes at nedvurdere halvdelen af irerne.

Alsidighed. Tak!

Inspireret af en artikel af Jacob Mchangama i 180 grader angriber bloggen ”Idioten” Trykkefrihedsselskabet for dobbeltmoral: de kæmper for ytringsfrihed, men er modstandere af islam.
Jamen, når man kæmper for en sag, er man naturligvis modstander af dem, der kæmper for det modsatte.
Siger det ikke sig selv?

Politikeren Erhard Jacobsen fra Centrumdemokraterne tog i sin tid fat på biblioteksreglerne om ”Alsidighed”. Ifølge reglerne skal borgerne have mulighed for at danne sig deres egen mening ved at have adgang til aviser, bøger etc. af vidt forskellige opfattelse, hvilket dengang som nu ikke altid er tilfældet. Alligevel har man kunnet høre tåbelige røster om, at bøger skrevne imod narkotika ikke var ”alsidige”, da de ikke gik ind for narkotika.

juni 24, 2008

Det svenske FRA´s signalsporing

EU´s overvågning af alle EU-borgere, som tidligere foregik gennem EUMC-kontoret i Wien med dets underliggende netværk i hvert land, skal nu strammes op.

I Sverige har rigsdagen vedtaget en lov 17.6.08 om signalsporing gennem Forsvarets Radioanstalt (FRA).

Den svenske blog Östra Ölands Fria Horisont skrev i den anledning 16.6.08:

FRA registrerar dina mejl, SMS och allmänna datortrafik genom sökord; sådana har också min arbetsplats för att stoppa Spam; ordet viagra är exempelvis spärrat varvid man slipper 20 mejl om dagen om detta undermedel. Även ord som penis och vagina är spärrade liksom fuck - och ja, ni vet - så man får aldrig några kuliga mejl längre - bara seriösa saker. Inga sexleksaker i våra datorer. Låt oss tillsammans enkelt blockera FRA och få dess servrar att bryta samman. Om du sänder din närmaste vän, eller dig själv, mejl med följande sökord, och om en miljon gör det samtidigt blir all övervakning genom FRA helt enkelt ohanterlig.
Du mejlar alltså detta: Bin Laden Usama USA 9/11 Bomber Skobombare TNT TATP Självmordsbomb Terror Islam Zawahiri Koranen Explosion Smäll 67 Jungfrur Attentat Dynamit Tamilska Tigrarna Hamas PFLP Entebbe Israel Gazaremsan Pang Skjut DÖDA PLO Otrogna Hundar Nu ska det smälla Attentat Taliban Mullah Omar Iran Irak Kalasjnikov Kpist AK4 Pistol Revolver Kidnappa Halshugga med stort svärd vara jättekul Moské Ramadan Fredagsbön Nazis Kommunist Sionist Planera för attentat Tidpunkt Timmen Noll Då smäller det Syrien vara finfin stat Bush Blair Madrid London 7/7 Radiosignal Internet Turk och Kurd Kom inte med skit här hanteras dynamit Bandidos Hells Angel Nukleär Atom Neutron (blanda här inne lite arabiska bokstäver) etc etc - vilken sökdator som helst får ståpäls av allt detta och ta det nu gånger en miljon. Krasch på FRA.

2008-06-16 @ 22:17:01 PermalinkFRA granskar oss noga.

juni 23, 2008

Vi elsker vort land


”Det er i Dag et deiligt Vær,
Vinden vifter i Voldens Træer.
Der er ei en Sky paa Himlen at see.
I Vindueet mine Blomnster lee:”

Sådan indleder Öhlenschläger sit SanktHansaften Spil.
Han boede dengang som ungt menneske i Vestergade tæt ved Vestervold, og lænede han sig ud af vinduet kunne han se vinden vifte...
Der er en mindeplade for ham i Vestergade, men selve huset er nedrevet til fordel for Politikens kolos.

Københavnerne valfartede til Kirsten Piils Kilde ved Bakken. Vandet var rent og undergørende og man kunne tage noget af det med hjem, for vandet i det gamle Köbenhavn var ikke noget at råbe hurra for.

Lige efter solhverv blev Johannes Døberen efter sigende født den 24. juni. Og traditionen tro fejrer man helligaftenen før helligdagen.
Intet navn er blevet så udbredt hos os som Johannes og forskellige afledninger heraf som Hans, Jens, Jes, Jon, Jan. Jon og Johannes brugtes tidligere i anvisninger og formularer som exempler = ”hvemsomhelst” eller ”N.N.” og sådan kendes det i ord som ”dumrian”, grimrian, klodrian”, hvor den sidste del af ordet er Jan.Midsommernatten var/er fuld af gamle hedenske forestillinger. Man drak af helligkilder og ofrede i dem og elverfolket var på tæerne for at drille menneskene. Og der er måske stadig forelskede piger, som plukker sankthansurt og andre trylleurter for at hænge dem op derhjemme eller lægge dem under hovedpuden i håb om at se sin tilkomne i drømme?

Lad os synge Drachmanns herlige midsommervise – for mig helst på Lange- Müllers melodi, for den moderniserede udgave synges på et fladt Københavnersprog, og det er nu ikke den smukkedste version af dansk.

Vi elsker vort land,
når den signede jul
tænder stjernen i træet med glans i hvert øje,
når om våren hver fugl
over mark under strand
lader stemmen til hilsende triller sig bøje:
vi synger din lov over vej, over gade,
vi kranser dit navn, når vor høst er i lade,
men den skønneste krans
bli’r dog din, sankte Hans,
den er bunden af sommerens hjerter så varme, så glade,
- men den skønneste krans
bli’r dog din, sankte Hans,
den er bunden af sommerens hjerter så varme, så glade.

Vi elsker vort land,
men ved midsommer mest,
når hver sky over marken velsignelsen sender,
når af blomster er flest,
og når kvæget i spand
giver rigeligst gave til flittige hænder;
når ikke vi pløjer og harver og tromler,
når koen sin middag i kløveren gumler:
da går ungdom til dans
på dit bud sankte Hans!
ret som føllet og lammet, der frit over engen sig tumler,
- da går ungdom til dans
på dit bud sankte Hans!
ret som føllet og lammet, der frit over engen sig tumler.


Vi elsker vort land,
og med sværdet i hånd
skal hver udenvælts fjende beredte os kende,
men mod ufredens ånd
over mark, under strand
vil vi bålet på fædrenes gravhøje tænde:
hver by har sin heks, og hvert sogn sine trolde,
dem vil vi fra livet med glædesblus holde,
vi vil fred her til lands,
sankte Hans, sankte Hans!
den kan vindes, hvor hjerterne aldrig bli’r tvivlende kolde,
- vi vil fred her til lands,
sankte Hans, sankte Hans!
den kan vindes, hvor hjerterne aldrig bli’r tvivlende kolde.

Vi elsker vort land,
og vi hilser den drot,
som har prøvet og valgt sig den rette fyrstinde:
på hans eventyr-slot
kan hver kvinde, hver mand
et eksempel for livet i kærlighed finde!
Lad tiderne ældes, lad farverne blegne,
et minde vi vil dog i hjertet os tegne:
fra sagnrige nord
gaar en glans over jord -
Det er genskær af vidunderlandets fortryllende enge,
- fra sagnrige nord
gaar en glans over jord -
Det er genskær af vidunderlandets fortryllende enge!
Elsker vi virkelig vort land?
Stop indvandringen! Stop islamiseringen!

juni 22, 2008

Svensk midsommerfejres alltid på en fredag, så folk har tid at komme sig bagefter, inden hverdagen begynder.

Svensk TV havde en nydeligt program fra Gotland på midsommeraftenen fredag 20/6. Her så man naturligvis også den traditionelle ringdans og de gamle folkelege omkring midsommerstangen. Det som daværende minister Mona Sahlin fuld af foragt mod svenskere rakkede ned på i avisen Euroturk i marts 2002: ”I (d.v.s. indvandrerne) har en kultur, en identitet, en historie, noget som binder jer sammen. Og hvad har vi? Vi har midsommeraften og sådan noget fjanteri”.


Lad os for Gud i himlen bevare fjanteriet fremfor en blodig historisk ”kultur”!

Jeg bemærkede dog en ting ved det svenske TV-midsommerprogram. Da man havde leget ”Små grodorna” (De små frøer), så plejer man straks efter at tage den om ”små grisarna” (de små grise), men den kom ikke! Det var vel af hensyn til de sarte mennesker, som har indlogeret sig i Sverige og som nærer en dyb angst for grisebasser.

juni 21, 2008

Nogle klip fra arkivet om Euro´en

Tanken var oprindeligt, at man ved at binde landenes produktion af kul og stål sammen kunne sikre et tættere samarbejde.
Men EU har bevæget sig fra et folkeligt projekt til et politisk projekt, fra et mellemnationalt projekt til et overnationalt projekt –den tyske Forbundskansler et projekt der er placeret langt fra borgernes rækkevidde.
Når statsministerens dagsorden nu er at integrere Danmark yderligere i EU ved ophævelsen af de fire danske forbehold, bør man råbe vagt i gevær overfor især det monetære forbehold.
Hvis en fælles valuta- og pengepolitik skal fungere, kræver det nemlig en ensartet europæisk økonomi. En sådan opnås kun gennem en fælles finanspolitik, dvs. at EU bestemmer over arbejdsmarkedet, de sociale forhold, skatteprocenten etc.
At dette ikke skulle bekymre vores statsminister, undrer efterhånden ikke nogen. Men at han knapt otte år efter, at danskere med majoritet stemte NEJ til euroen, vil have forbeholdet afskaffet, er direkte usympatisk.
- - - - -
De lande, der er gået ind for euroen, må have ens skatte- og finanspolitik, erklærede den tyske forbundskansler Gerhard Schröder: det er en nødvendig følge af den fælles valuta og er nødvendigt for østudvidelsen.
Det er præcis denne udvikling euromodstanderne har advaret imod, medens Marianne Jelved og Co. prøvede at bilde befolkningen ind, at der bare var tale om nogle nye sedler og mønter, der skulle gøre livet lettere for erhvervsliv og turister.
Fælles skat og fælles økonomisk politik er, som Schröder siger, nødvendig for at styre eurolandenes økonomi - og det er også rigtigt, at østlandene i mange år vil være uegnede til at styre deres udvikling, så det er mere sikkert at tage magten fra dem og placere den i Bruxelles.
Fælles skat lyder tiltrækkende i nogle danskeres ören, men vi vil ikke have deres øvrige samfundsforhold, og derfor er det umuligt. Fælles skat i hele EU betyder to ting: 1. de offentlige udgifter skal følge samme model i samtlige lande og 2. der vil ske en stor pengeoverførsel fra Nordvesteuropa til Syd- og Østeuropa. Den model er umulig af flere grunde:
I Danmark arbejder hele 76,5 pct. af befolkningen i aldersgruppen 15-64 år. I EU som helhed er gennemsnittet 62,1 medens det i Spanien kun er 52,3 og i Italien 52,5 pct.
Af befolkningsgruppen 15-64 år har Danmark flere ansat i den offentlige sektor end noget andet EU-land: 26,2 pct. Sverige har 26,1, EU’s gennemsnit er 17,6. Italien har 13,9 pct. Grækenland 11,9 pct. Spanien 11,2.
Tallene afspejler bl.a., at mange flere kvinder er udenfor arbejdsmarkedet i Sydeuropa og derfor er hele socialsektoren anderledes.
Alt det vil Schröder nu have ”harmoniseret”. Hvis ikke alle arbejder lige meget og har samme sociale vilkår, vil der være to sikre følger af det tyske forslag: vi i nord kommer til at betale enorme skatter til dem, der ikke arbejder så meget som vi, og vores sociale systemer bryder sammen. Den danske - eller nordiske - model skal moderniseres, men EU’s harmoniserede model er umulig.

Mødrenes Paradis

Dagens Nyheter bragte for et år siden (4.8.2007) en artikel om Teherans ”tøjpoliti”, som skal holde styr på kvindernes optræden på gaden.

Det begynder ofte med nogle hviskende ord: ”Undskyld, kan vi tale sammen, - i al venskabelighed?”
En kvindelig politibetjent har stoppet en ung kvinde. ”Din kappe er for kort”, siger hun. ”Vær rar at skaffe dig en længere.”

Nogle får formaninger, andre tages med i minibussen. Nogle har for tynde strømper, andre har tørklæder, der ikke dækker håret ordentligt. Bussen har mørklagte ruder og påskriften ”Rådgivningspatrulje”. På politistationen må de skrive under på, at de ikke vil klæde sig så udfordrende mere. Ellers ender de i retten.


Nu i 2008 forsøger Teheran sig med en ny taktik. De har indrettet en park, kaldet ”Mødrenes Paradis”. Den er kun for kvinder og holdes åben hver dag, undtagen fredag, den islamiske helligdag. I parken kan de tage deres hijab af og sole sig eller jogge i shorts og undertrøjer.

Parken er blevet meget populær, hvilket naturligvis kan undre i betragtning af, at disse kvinder – efter hvad man hævder – selv har valgt at gå i de islamiske heldækkende klæder!
Men der er faktisk også unge kvinder, som modigt mener, at mændene bør lære at opføre sig ansvarligt og respektere kvinderne.


I Danmark trækkes vi med fremmede drengebander, der chikanerer folk på badestrandene eller går til overfald på dem. Det kaldes vistnok ”kultur” og skyldes deres egne tanker og forestillinger. Thi for den rene er alting rent.

Kilde: DN 4.8.07 og bloggen ”Every kinda” 20.6.08

juni 20, 2008

Tjekkerne er et frihedselskende folk

En italiensk rejseleder sagde engang til mig. Bare deltagerne får noget godt at spise, så glemmer de rejsens genvordigheder.
Derfor var det måske en dumhed af det slovenske EU-formandsskab at afbryde middagen, da EU-politikerne kom op og toppes på grund af Irlands Nej og Tjekkiets eftertænksomhed?

”Der er særlige vanskeligheder med tjekkerne,” sagde Frankrigs præsident, Nicolas Sarkozy, i nat til franske journalister. ”Jeg håber, det er løst inden i morgen tidlig”,
Tjekkerne har gjort sine erfaringer som randstat under Sovjet og har derfor siden gjort sig grundige overvejelser. Efter at have rystet sovjetåget af sig valgte de Vaclav Havel til leder, Europas mest intellektuelle præsident, langt fra almindelig politisk ragen-til-sig-selv. Den nuværende præsident, Vaclav Klaus, synes at gå i Havels fodspor.
Således langede han ud efter ”multikultur-ideologien” med dens indvandring og voksende kriminalitet og terrorvirksomhed. Denne holdning var muligvis anledningen til, at Tjekkiet ikke blev medlem i FN´s Sikkerhedsråd. FN foretrak Libyen, Kroatien, Vietnam, Costa Rica og Burkina Faso.
Tjekkerne er et frihedselkende folk. I 2001 var der store demonstrationer i Prag pro ytringsfriheden. Det var noget helt andet end det, vi forkælede danskere kan præstere.
I Tjekkiet nøjes de ikke med at skimme EU-forfatningsforslaget. De har sendt det til granskning i deres Forfatningsdomstol og henstiller til EU, at de ikke presser på.
De politisk-korrekte EU-politikere har travlt med at bebrejde irerne deres mening og understryge, at 18 lande har ratificeret Lissabon-traktaten. Men ikke et ord om, at det er sket aldeles selvbestaltet i deres regeringer uden at debattere sagen med befolkningen.

Stort forbillede, tvivlsomt EU-projekt

Det var i første hånd storkapitalen, handel og industri - og ikke den brede befolkning - der ivrede for oprettelse af et EU. Det var dem, der så en mulighed for større og mere lønnende handel bl.a. gennem billigere arbejdskraft til dompingpriser fra de fattige lande men sikkert også chancerne for korruptions- og mafiaindtægter på mange felter. Penge styrer som bekendt verden.

Nu ser jeg, at EU´s sundhedsprogram, kaldet Eurreca - (eller Heureka = jeg har fundet det! (efter Archimedes´s bekendte udråb) - der skal give os alle kostråd om, hvad vi bør spise og drikke, til en stor del er i hænderne på de firmaer, der producerer denne mad og drikke. Bl.a. nævnes Coca Cola.
Men når man een gang har set, hvad Coca Cola drikkeri blandt entusiastiske unge kan føre til, så er det slut! Tændernes emaille ætses bort, og det friske unge smil bliver et hæsligt syn.
Flaskerne burde forsynes med en advarsel - analogt med advarslen på tobakken!

Eurreca-projektet har været omtalt i Svenska Dagbladet, og den svenske EU-parlamentariker Åsa Westlund har afkrævet Kommissionen en forklaring angående EURRECA.

»De, som laver kostråd, skal ikke selv tjene penge på kostråd,” siger hun, ”Det er en fejldisponering. Skal man have fremgang med kostråd, skal rådene vinde befolkningernes tillid. Ellers er arbejdet meningsløst«.

Romersk mosaik: Archimedes´s død

juni 19, 2008

Lære dem at drikke...

”I denne tid tales der meget om de problemer som ungdommens forbrug af alkohol fører med sig”.

Sådan stod der – for tredive år siden – indledningsvis i et brev fra Undervisningsministeriets konsulent i Alkohol og Narkotikaspørgsmål august 1977 til skoler og ungdomsklubber.

Men konsulenten – Peter Schiøler – var ikke noget godt papir. Han blev angrebet hårdt fra mange forskellige sider for mangende kvalificationer, uvidenskabelighed, dårligt arbejde og egne uheldige karaktéregenskaber (bl.a. manglende sanddruhed). Ved forespørgsel i Folketinget i 1971 ved MF Kai Moltke svarede undervisningsminister Helge Larsen så undvigende, at det blev anset for en devalouering af Peter Schiøler.

Schiøler havde nær forbindelse til Landsforeningen for Mentalhygiejne og ansatte 1972 Tine Bryld som sin ”håndplukkede” medarbejder som narkokonsulent under undervisningsministeriet. Dermed havde den mentalhygiejniske ideologi sat sig tungt på narko- og alkoholproblemerne med sin overbærenhed og laden stå til.
Direktøren for Mentalhygiejnen, psykolog Eggert Petersen havde desuden i sit ”Trivselsprogram” fra 1969 foreslået, at der oprettedes værtshuse i alle bykvartérer.

I den kampagne mod ungdomsdrikkeri, som Peter Schiøler anbefalede til skoler og ungdomsklubber i 1977, hed det, at ”hovedholdningen..... er at alkohol er accepteret som et rusmiddel, der i vor kultur benyttes udbredt af meget store dele af befolkningen.
Der har udviklet sig en brugskultur...”

”Den forebyggende indsats overfor unge, der jo er igang med at lære at benytte alkohol” bestod derfor i at lære dem at drikke på rigtig måde. Til formålet var der fremstillet nogle grimme tegnede samle-mærkater med formanende ord, f.ex. til et umodent par i en dobbeltseng: ”Drik dig aldrig mod til. Det er sjovere uden” eller til en fylderik siddende på WC: ”Drik aldrig alene. Lokumsdranker”.

Nu 30 år senere ser vi resultatet af denne slatne holdning til ungdomsdrikkeriet.

juni 17, 2008

Kviksand

Venstre åler irerne, fordi de stemte NEJ. Er det det politikerne i EU kalder ”respektere”? Hvordan kan man udskælde irerne for ”dumme” og sige, at de ikke har forstået noget, når de netop – uden de fornødne oplysninger og en granskende debat – gennemskuede politikernes makværk? Også TV-nyhederne havde travlt fredag den 13. med at interviewe irere, som ”ikke havde læst” eller ”ikke forstod” Lissabon-traktaten.
Venstres ordfører Aastrup-Jensen finder det ”skræmmende”, at en befolkning kan imødegå de politikere, de selv har valgt. Det er da ikke usædvanligt, at man indser, at politikere ikke er ens tillid værdig.

Nu vil EU-politikerne bare fortsætte at mele deres egen kage som om intet er sket. EU´s bestemmelse, at Lissabon-traktaten skulle falde væk, hvis et land stemte imod, er bare ”en lap papir”. De påberåber sig, at når nu så og så mange andre lande har ratificeret aftalen, så må man respektere det. Jamen, det er jo bare landenes enerådige politikere, der ratificerer traktaten uden på nogen måde at spørge befolkningerne.

Det bliver mere og mere tydeligt, at EU bygger på kviksand

Med fødderne i varmt ørkensand.

Ekstrabladet afslører 17.6.08, at integrationsministeren har givet 210.000 kr. til sit partis ungdomsafdeling.

Den ene hånd vasker den anden. Skulle Birthe Rønn Hornbæk være blevet ugleset hos statsministeren på grund af sin kaotiske holdning til tørklæder, så er den sag nok helt overstået nu med en stor pose skatteborgerpenge fra integrationsministeren til Venstres Ungdom. De har nemlig søgt om støtte til integration af etnisk fremmede i deres parti. Regeringspartiet har åbenbart ingen demokratiske eller andre skrupler med at sørge for sig selv!

Venstre, som oprindelig stod plantet med træskoene i god dansk jord som bondeparti, ønsker åbenbart nu at have fødderne stukket ned i varmt ørkensand.

Jamen så véd vi det. Hvor dybt kan politikere fornedre sig for personligt at komme til grødfadet?

juni 16, 2008

Saudiarabien betaler moské i Göteborg

Moskén i Göteborg blir den första som finansieras helt av en annan stat i Sverige.

Muslimska stiftelsen i Göteborg, som träffat representanter från saudiska finansdepartementet och resulterade i ett skrivet kontrakt.

Färdiga ritningar och bygglov finns det sedan tidigare. Islam får på så sätt ett starkare fäste, med allt vad det innebär. Moskén blir den första som finansieras helt av en annan stat och den ska byggas på Hisingen i Göteborg.

Man får hoppas att Saudiarabien, som känt för sin diktatur inte inför alla traditioner exempelvis avrättningar (inte minst genom halshuggning).
Det är vardagsmat, även för dem som väljer att göra något så grovt att konvertera till en annan religion.

Fackföreningar och politiska partier är förbjudna. Regimkritiker är utsatta för svåra förföljelser med frihetsberövande, tortyr, misshandel och där pressen är hårt censurerad.
Medborgare fängslas godtyckligt och rättsväsendet har sken rättegångar.

Socialdemokraternas ordförande Mona Sahlin, sa till Göteborgs-Posten 22.10.2000: Det ska räknas som ett plus, att heta Mohammed eller att ha en annan etnisk bakgrund. Mona Sahlin har dömt ut svensk asylpolitik, för att vara inhuman.

När Mona Sahlin 2003 blev integrationsminister, sparkade hon statsvetare Anders Westholm, som ledde integrationspolitiska projekt.
Trots protester från ett 70-tal forskare tillsatte Mona Sahlin istället professor Maosud Kamali vars utfall mot Sverige och svenskarna var åtskilliga.

Mona Sahlin kommer att bli Statsminister 2010 och kan få fler emigranter till Sverige, för att få en mångkultur, som passar in och kan förskjuta Svenskkultur och språk. Södertälje, är föredöme det är redan två-språkigt Svenska och Arabiska.

Kjell Ek , Jönköping

Vi kan alle blive anmeldt!

To modsatrettede fundamentalistiske grupper er kommet ordentligt i totterne på hinanden. Det drejer sig om børneopdragelse og grupperne ”Faderhuset” og ”Børns Vilkår”
Men samtidigt drejer det sig også om manipulation med ord, en meget vigtig foreteelse i psykologisk krigsførelse og meget brugt i propaganda af alle slags. Vi har tidligere set, at politisk sprogmanipulation kunne bruges ved dom i højesteret, da sprognævnet på forespørgsel fra retten forklarede, at ordet ”racistisk” nu var almindelig brugt som skældsord og dermed uden betydning.
.

I den krig, der nu er brudt ud mellem en streng religiøs gruppe og en mentalhygiejnisk gruppe på Lolland, refereret i massemedierne, er det ganske sært at høre de gamle ord og stående fraser igen fra 30-35 år tilbage, anvendt som argumenter om børneopdragelse af visse mentalhygiejnikere.

Psykolog Eggert Petersens, der var besat af den fra Amerika kommende mentalhygiejniske filosofi, udarbejdede et trivselsprogram for Socialdemokratiet i 1969. Hovedpunktet heri var ikke mindst, at forældremyndigheden skulle begrænses – for ikke at sige afskaffes og socialforsorgspersonale og lærere skulle undervises i den mentalhygiejniske ideologi for at kunne opdrage landets børn på den rigtig måde. Mentalhygiejne-idéen dyrkedes som en slags religion i Landsforeningen for Mentalhygiejne (nedlagt efter rigsrevisionens og andres afsløringer af deres tvivlagtige virke!), dens underafdeling BRIS (med øgenavnet ”BarneRov I Samfundet”) og dennes støtteforening ”Børns Vilkår”, som stadig existerer
Den mentalhygiejniske ideologi udbredtes ikke bare gennem ”Trivselsprogrammet” men gennem alskens propaganda. Således bl.a. gennem Bibliotekscentralen. I deres
børne-pjece ”Snak om vold” hedder det ”Forældre mishandler næppe deres børn af lyst, alligevel er børnemishandling ret udbredt. Når vi bruger ordet børnemishandling, mener vi dermed ikke alene den fysiske, korporlige mishandling i form af tæv, men ligeså meget det, man kalder den ufrivillige tankeløse vold mod barnets sind og udviklingsmuligheder: ligegyldighed, manglende varme og ømhed, afvisning og tilsidesættelse af barnet, begrænsninger i dets udfoldelsesmuligheder, manglende stimulering osv.” Ud fra denne forklaring kan ingen sige sig fri for at have øvet ”vold” (= ”mishandling”) mod børn. Hvor mange har ikke ind imellem været nødt til at ”afvise” et barn? Hvor tit har man ikke i en given situation måttet begrænse et barns udfoldelsesmulighed?
Pjecen er i tråd med den af Socialstyrelsen (?) udsendte pjece ”Osse dit ansvar” (NB trykt uden angivelse af tryksted eller ansvarlig redaktion!). Ifølge denne pjece skal man anmelde naboer eller andre for vanrøgt af børn, og den forklarer udtrykkeligt, at ”vanrøgt” også kan være af ”psykisk art” uden at man – naturligvis – kan definere, hvad dette indebærer. Er det forældres krav om, at barnet skal gå i skole eller i seng eller læse lektier? Er det aftenbønnen eller psalmeverset?

På baggrund af denne ideologi anmeldte man f.ex. Henning Becker for ”vold” mod de vietnambørn, han havde samlet op i Vietnam, og som han holdt godt styr på.
Vi forældre kan allesammen anmeldes!

I en anden bibliotekspublikation fandt jeg disse linjer: ”Vold er ikke altid vold. Vi må lære at skelne og bruge volden rigtigt. Vi må lære at lede den ind i rigtige baner, hvor den er retfærdig. Så er vold nemlig ikke vold, men blot et nødvendigt middel.”

Er der nogen, der tænker på spektaklerne omkring ungdomshuset?

juni 15, 2008

4 sange om Dannebrog fjernet fra Højskolesangbogen

For et par uger siden mødte jeg på biblioteket en gymnasieelev, som havde fået en skoleopgave om Højskolesangbogen. Jeg fortalte hende da, at en del gamle sange var blevet smidt ud af sangbogen, bl.a. sangene om Dannebrog. Det vidste hun ikke, og det blev hun ked af. Det drejer sig om følgende fire:

Der er ingenting, der maner...
Vift stolt på Kodans bølge...
Vaj højt, vaj stolt, vaj frit…
Hil dig vor fane...

I dag har nogle gæve danskere uddelt et lille flyveblad på gaden i København for at råde bod på ukendskabet til, hvad der politisk foregår for at udrydde vor nationalitet.

Her er det:

Valdemarsdag 15. juni
Flagdagen

Dannebrog
Det danske folks samlingsmærke.

Her på Valdemarsdag vil vi benytte lejligheden til at gøre opmærksom på, at samtlige 4 flagsange er taget ud af vore sangbøger.
Vi må ikke mere synge om flaget.
Flaget skal tilsyneladende ikke mere være vort samlingsmærke.
Skal Dannebrog erstattes af EU-flaget?

http://www.kvinderfordanmark.dk/

Morbid kunst

I ”Världen idag” den 10.8.08 omtales udstillingen ”Eklips – konst i en mørk tid” på Moderna Museet i anledning af museets 50-års jubileum:

”Man vil udmane og chockere det borgerlige samfund”. - ”Spørgsmål, som ikke må diskuteres, bliver hængende: hvor går grænsen for det morbide, hvornår bliver kunsten farlig, hvorfor skal man værge sig mod narkotikaens psykiske langtidsvirkninger, men ikke imod morbide kunstværker, som ætser sig fast i psykens inderste indre?


Ja, hvorlænge skal vi døje med de uhumske uhyrligheder, som visse ”kunstnere” disker op med? Bevidst eller ubevidst stammer de åbenbart fra ”de 45 kommunistiske langtidsmål”. Disse omtaltes i den amerikanske kongresrapport den 10. januar 1963.

De var ikke hentet ud af luften, men skyldtes den FBI-ansatte W. Cleon Skousens grundige granskninger og studier, som udmøntedes i han bog ”The naked communist” (Den nøgne kommuist) suppleret med oplysninger fra forskellige bøger af ex-kommunister. Kommunismens langtidsmål gjaldt at nedbryde de gamle samfund politisk og mentalt for at give plads for kommunismen. Det skulle bl.a. ske ved at skaffe kontrol over skolerne og lærerorganisationer, nedbryde studieplanerne, kontrollere studenteraviser, infiltrere kirker og presse, få kontrol over boganmeldelser og nøglestillinger i radio, tv og filmproduktion, misbillige landets hidtidige kultur, afskaffe love om pornografi ved at kalde det ”censur”, nedbryde kulturelle normer om moral ved at ophjælpe utugtighed etc. etc.

Vi har set det i årtier!
I punkt 23 hedder det: ”Kontrollér kunstkritikere og ledere af kunstmuseer. ”Vor plan er at skabe modbydelig, frastødende og betydningsløs kunst”.

- og desværre set i bakspejlet må man indrømme, at sådan gik det så! Mange afskyelige ting er blevet fremhævet som ”kunst” lige fra hesteslagtning til rådnende svinekroppe, hundelorte, tisseri på en væg, illustrationer i uhøviske børnebøger etc.


(MAGNI DEI BONUM DATE NOBIS DEINDE PULCRUM ET DOCETE NOS PATIENTER INJURIAS FERRE, stod der malet med gotiske bogstaver på væggen i mit barndomshjem. Høje Guder, skænk os det gode og dertil det skønne og lær os tålmodigt at bære uretfærdigheder).

EU-politikerne


Kampen om Grøtfatet

juni 14, 2008

Kokke skal gøre forbrødringen spiselig.

Først nu ser jeg Hanne Foighels artikel på dr/dk om det nye projekt ”Et Dansk Hus i Palæstina”. Her skal to danske mesterkokke, betalt af Arla, ”lære om palæstinensisk mad og lære fra sig om dansk.”.

Denne forbrødring er ganske efter opskriften i Olaf Gerlach Hansens tale i ”Anna Lindh Foundation for the Dialogue between the Cultures”*, i Rabat 13. juni 2005. (Vi repeterer lidt!).

Gennem det under udenrigsministeriet hørende Center for Kultursamarbejde med Udviklingslandene (CKU - eller kortere Center for Kultur og Udvikling)
har Gerlach Hansen under Grethe Rostbøølls auspicier mast på med forbrødringsprojekter. For at vinde danskerne for Eurabia-sagen, har man noteret sig, at danskerne ikke interesserer sig væsentlig for EU deres ”Eurabia”-drøm og at det brede folk hellere ikke i større stil dyrker fagemnerne i skolen eller tager reel videnskabsforskning alvorlig, men hellere vil samles for at more sig f.ex. ved store musikfestivals, fodboldskampe, konkurrencer, modeopvisninger o.l. Og at putte mad i munden er da også noget menneskene har fælles på kloden, så dermed kommer kokkene ind i billedet på Vestbredden.

Den under udenrigsministeriets ansvar påtvungne luskede forbrødring mellem EU og araberne tager derfor sigte på at invitere europæiske børn og unge, enkeltvis eller i grupper, til arrangementer i Mellemøsten med rejse og ophold betalt, og det tager ungdommen naturligvis gerne imod uden ringeste bagtanke på islams målsætning. Hvilket ungt mennesker rejser ikke gerne ud i verden, især når andre betaler udgifterne?

Arla er et svensk foretagende og tænker åbenbart svenskt: De har gjort sig upopulære i Danmark, først med ulovligheder over for danske mejerier og siden med deres sleske ”værnemager-facon” over for muhammedanerne, som (- jeg beklager) svarer til svensk dhimmi-mentalitet.

*) ”Anna Lindh Foundation” er stiftet af EU og den
Arabiske Liga i fællig for at skabe et Euro-Mediterranien uden
”dem” og ”os” - men med fælles forståelse af kultur og religion,
og med fælles økonomi - og efterhånden også politik. Institutionen
har til huse i det Svenske Institut i Alexandria.

Olaf Gerlach Hansen (th) slutter samarbejdsaftale med the Islamic Education, Scientific and Cultural Organization (ISESCO).

juni 13, 2008

EU kan ikke regeres med udemokratiske traktater

”Det irske nej til Lissabon-traktaten er et afgørende bevis på, at Europa ikke kan regeres på basis af traktater, der er trykket ned over hovedet på de europæiske folk, siger Dansk Folkepartis medlem af Europaparlamentet,” Mogens Camre, som reaktion på folkeafstemningen i Irland.

”Irland er det eneste land, hvor befolkningen har haft mulighed for at stemme. Det er helt sikkert, at adskillige andre EU-lande ville stemme nej, herunder først og fremmest England, men sikkert også Sverige og Danmark – ja, måske også Tyskland og Frankrig,” siger Mogens Camre.

”Der vil sikkert blive gjort forsøg fra Ministerrådets side på at negligere Irlands nej. Man vil prøve at sige, at EU skal gå videre og Irland må løse sit problem hen ad vejen med er særordning.”

”Det vil være uhyre uklogt. Europa kan ikke bygge sit samarbejde, som om medlemslandene havde enevældige forfatninger, hvor kun en lille elite omkring kongen eller præsidenten havde ret til at bestemme over landenes fremtid.”

”EU kan udmærket fungere med de eksisterende traktater. Stemmefordelingen efter NICE-traktaten er at foretrække for den magtkoncentration, der ligger i Lissabon-traktaten. EU har ikke brug for at samle mere magt i Bruxelles, men for at få det praktiske samarbejde om handel, miljø og kriminalitetsbekæmpelse til at fungere.”

”Europa skal bygges på samarbejde, ikke på magtkoncentration og ikke på et skindemokrati, der er så indirekte, at den enkelte borger føler sig fuldstændig fremmedgjort overfor de politiske beslutninger,” slutter Mogens Camre.

Pressemeddelelse fra Christiansborg 13.6.08


- og så nævner han endda ikke indvandringsproblemerne og EU-projektet "Eurabia", hvor Europa, Mellemøsten og de islamiske stater langs hele Middelhavets sydkyst skal smelte sammen.

"Sig dog undskyld til muslimerne",


skriver Jacob Holdt i Berlingeren 12.6.08

Sært, at den ”frigjorte” gamle aktivist, Jacob Holdt, smisker for en fremmedartet barbarisk politisk ideologi. Og dog! Det ene eller det andet diktatur er vel et fedt. Med den kolde krigs Sovjetpropaganda i ryggen gik han til angreb på USA med sine Amerikanske Billeder. Vist var det dygtig venstrevreden propaganda, så han belønnedes da også med 450.000 kr. fra Det Danske Filminsitut, d.v.s. 2/3 af den samlede prisuddeling!

Han og hans kone, Anette, deltog i Christiania-teatret Solvognens spektakler i Rebild den 4. juli 1976, hvor hujende og hylende ”indianere” kom ridende over Rebild Bakker til forskrækkelse for både danske og amerikanske festdeltagere. Nogle blev overfaldet. Der opstod slagsmål og tumult og nogen smed en blodpose efter dronningen.

Politiet i Jylland var ikke forberedt. Havde de været det, havde de også arresteret de tilskuere, der slog løs på ”indianerne”, for de var efter alle solemærker at dømme med i halløjet og spillede politiet på næsen.
For at få tilstrækkelig medieomtale optrådte aktivisterne i Solvognens happenings gerne på to modsat rettede fløje for at fremkalde den af dem ønskede effekt. Blodposer ved fingerede slagsmål er meget virkningsfuldt. Man kan stikke hul på dem, så blodet siver ud og således følelsesmæssigt påvirke publikum. Selvfølgelig sørgede Solvognen for rigelig fotografering af de optrædende, så man kunde fremlægge ”beviser” ved eventuel efterfølgende rettergang.

Jacob Holdt måtte tilbringe natten efter ”indianer”overfaldet i kachotten, så hans planlagte foredrag i Hjørring (?) blev ikke til noget.

Retssagen i Hadsund året efter var en farce med en ynkelig statsadvokatfuldmægtig og velforberedte Solvognsaktivister.

Jacob Holdt mødte ikke op. Han var i Tyskland. Og hans kone var ”syg”.

Alle gode gange tre! NE-E-E-E-JJJJ

Bravo Irland.
Europas eneste demokratiske land!

Dejligt at se, at Irerne hverken er dumme eller korrumperede!


Det gælder ellers i EU at komme til grødfadet!

Skal småbørn sexintroduceres?

Lidenskab er een ting. Liderlighed noget ganske andet. Pikanteri er en sag, grove råheder en anden.
Drengen H.C.Andersen fortæller i ”Mit Livs Eventyr” om sit første møde med rå snak og spas blandt arbejdere og håndværkssvende.
Han løb væk. Han tålte det ikke. Nej, de der fører rå tale, gør sig vist sjældent klart, hvor ubehageligt det kan føles for andre.

For mig at se, er det rystende, at så letfærdige foreninger som RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning, og RFSL, Riksförbundet för sexuellt likaberättigande har fået en sådan magt og position i Sverige. Hvad indbilder socialpædagog Anna Koztovics og RFSU sig, når de mener sig berettiget til - udenom forældrene - at påvirke småbørn med sexsnak og få dem til at lege sexlege med hinanden eller med sig selv allerede fra tidligste alder. (Værlden idag 20.5.08).

RFSU har i øjeblikket flere steder i Sverige kampagner for brug af kondom. Brug af kondom er vel udmærket på sin måde og burde i høj grad bruges, hvor forældrene ikke kan brødføde børnene eller hvor kvinderne misbruges som rene fødemaskiner, men i de vestlige lande betyder det samtidigt....

Med hvert nyt præventivt tiltag i sexbranchen fra kondomer til fri abort og fortrydelsespiller fjerner vi os mere og mere fra den følelsesladede tiltrækning to forelskede mennesker imellem. Den tiltrækning, som er naturens måde at lokke alle skabninger til at skabe nyt liv.

Sex bliver let en ligegyldig ting, en momentan nydelse uden dybere mening. Noget i flæng, når lejlighed byder sig. Det er åbenbart allerede så almindelig udbredt i Danmark (eller skal være det ifølge pk-trenden!), at ”Rejseholdets” politifolk – uden sammenhæng med stykkets emne - absolut skal i en ny køje ved hver bortrejse fra hjemmet!

Med stort anlagte kampagner i Sverige for brug af kondomer kan de sex-opdragede unge kaste sig ud i hvad som helst i sommerferien, mens det inflydelsesrige RFSU med støtte af myndighederne skovler enorme summer ind på salg af præventiver.

juni 12, 2008

"Mig er politisk flygtning"

Hvert år er der ca. 300, som banker på Danmarks dør, fordi det land, som de kommer fra, udsætter dem for alvorlig fare for liv og førlighed, alene fordi de er uenige med magthaverne.
Heldigvis har den danske stat hidtil været i stand til at hjælpe disse mennesker i nød.

I denne tid ankommer hver uge ca. 300 fra Østtyskland og påstår, at de skal ind i samme bås. Uanset at de ikke var udsat for nogen som helst forfølgelse i Østtyskland. Tværtimod er de den østtyske stats forretningsforbindelse. østtyske agenter sværmer i Mellemøsten, og formedelst en standardpris på $30.000 lover de alle, der betaler denne pris til den slunkne østtyske valutakasse transport til et land, der vil give dem langt bedre materielle levevilkår, end de kan opnå i deres egne lande. Med i den pakke, de køber for de 300.000 kr. i klingende mønt, er, at når de kommer til bestemmelsesstedet, skal de bare bruge trylleordene; "Mig er politisk flygtning".

Die dumme Dänen
De østtyske agenter har tusindvis af kunder hver dag. De fordeles så fra Østberlin til forskellige modtagerlande: Vesttyskland, Holland, Sverige, Norge, Danmark o.s.v. Fordelingscentralen sender stadig flere til Danmark, fordi man har fået erfaring for rigtigheden i den gamle tyske betegnelse: "Die dumme Dänen".

Det er nemlig os selv, der har muliggjort denne trafik. Før 01. oktober 1983 var de pågældende nemlig af dansk grænsepoliti standset på færgeklappen og sejlet tilbage til Warnemünde. De er jo ikke på nogen måde genstand for forfølgelse i Østtyskland.

Tværtimod er de stort set kommunister ifølge deres talsmands Erik Stephensens udtalelser til mig, da jeg var "Ugens Gæst" i TV 13. marts 1985.

En håndsrækning
Kultursociologer og andre af deres danske partifæller der synes, de skal have adgang til Danmark, hyler op om, at de skal rubriceres som politiske flygtninge.

Også her har de fået en effektiv håndsrækning fra firkløverregeringen (V, C, CD og KrF; red.). Med virkning fra 01. oktober 1983 har Ninn-Hansen (C) fået gennemført, at politiet skal byde dem velkommen til Danmark. Så begynder en sagsbehandling på henved et års længde. Når vi er kommet så langt, kan vi selvsagt ikke sende dem tilbage til Østtyskland mere. Herefter er det eneste sted, hvor vi folkeretsmæssigt kan blive af med dem, deres eget hjemland, der for en stor dels vedkommende er Iran.

Når en iraner i et års tid har været væk hjemmefra og har rakket ned på sit hjemlands regering for at opnå adgang til at nyde det danske velfærdssamfunds goder, kan han få store problemer med liv og helbred ved at vende tilbage.

Ninn-Hansens lov - og alene den - har gjort ham til flygtning!

Undervejs råber han op om, at maden ikke passer ham, at møbler og indkvartering ikke er gode nok o.s.v.

Det er forståeligt, at han føler sig i sin gode ret hertil. De 300.000 kr., han har betalt, er jo ikke noget helt lille beløb. Så derfor føler han, at han nok kan gøre krav på en betydelig service.

Mogens Glistrup


Ovenstående er et klip fra bladet ”Fremskridt” nr. 26
15. august 1986
Årgang 14

Det er ikke skægt.Også i forne tiders Rusland var man ude efter skægget.

Og Christian den Anden fik en henstilling fra sin vordende bruds familie, Habsburgerne, at fjerne sit store skæg.
Men han lod sig ikke kommandere med.

Tobak

Først røg man pibe, men på 1700-tallet ansås det ikke længere for fint. Så snuste man, og da snusen blev umoderne, dukkede cigarerne op – i Danmark o. 1820-30. På et fotografi vigter H.C.Andersen sig med en Cigar ved Collins gård i Amaliegade. Merskumspiberne var på mode på Frederik den Syvendes tid, og cigaretter kom frem under Krimkrigen og blev almindelige under første verdenskrig. I Sverige er snus meget brugt, hvad enten den nydes gennem næsen eller lægges i munden.

I dag ved man, at tobak er skyld i megen sygdom og elendighed, så derfor skal det nu være forbudt at sælge tobak til mindreårige under 18 i Danmark.

Her er en anti-ryge tegning fra en skole i Mexiko.

juni 11, 2008

Det kan de bare ikke!


Borgerfløjen har aldrig kunnet hamle op mod venstrefløjen, hvad angår demonstrationer, manifestationer og happenings. De hænger fast i deres pæne opdragelse, som hindrer dem i at foretage sig noget på gadeplan.

Så NV-borgernes arrangement i dag, den 11. juni, Fandens Fødselsdag, hvor Københavns Byråd skulle behandle ungdomshus-sagen, var en tam forestilling.


En rådhusbetjent kom ud og forklarede dem, at de ikke kunne aflevere deres indsamlede underskrifter mod Ungdomshuset dér og gennede dem væk.

Blod og  Ære.


Azzam Tamini, der med sit inderlige had helst så Israel udraderet fra landkortet af selvmordsterrorister, er inviteret til en fredskonference i dag (på Fandens fødselsdag!) på det svenske Olof Palme-center i Stockholm.
Det er riksdagsmedlem Fredrik Malm fra Folkepartiet oprørt over

Palmecentret finansieres hovedsageligt igennem SIDA (Styrelsen før Internationalt Udviklingssamarbejde, en statslig myndighet under Udenrigsministeriet. Svarer altså åbenbart til det danske islamvenlige Center for Kultur og Udvikling). Palmecentrets generalsekretær, Jens Orbak, har tidligere som ligestillingsminister givet udtryk for sin dhimmiagtige holdning og kalder arrangementet en ”dialogkonference angående mulighederne for fred og samarbejde i Mellemøsten.” To tidligere socialdemokratiske ministre skal tale, Carin Jämtin och Lena Hjelm-Wallén. Sidstnævnte er formand for Palmecentret, men skal snart afløses af Jens Orbak.

Det der med ”dialog” har vi nok allesammen fattet på nuværende tidspunkt. Man kan ikke føre dialog med muhammedanere, eftersom det, der skal samtales om, er tabu og må absolut ikke diskuteres. Og "fredssnak"! Det kender vi også. I øvrigt glemmer Orback – som så mange andre – at forklare, at araberne anser Mellemøsten for også at omfatte samtlige islamiske stater langs Middelhavets Sydkyst fra Suezkanalen til Atlanterhavet.

Projektlederen for konferencen i Palmecentret, Faraj Abu-Iseifan, kender udmærket Taminis meninger, men siger, at man vil granske Hamas, og at Tamini har god indsigt i dette emne.
Skønt der i programmet står, at Tamini ”skal tale under rubriken ”Hamas – hvem er de og kan de holdes udenfor?”” hævder Abu-Iseifan, at Tamini ikke skal tale, men derimod svare på en bunke spørgsmål.
Der er mange yderliggående meninger blandt dem, der deltager i vore dialoger, men det betyder ikke, at vi har samme holdninger. Vi viser tydeligt, at vi har en anden vurderingsbaggrund, siger Abu-Iseifan.

Dr. Azzam Tamini bor i England og er som forsker knyttet til ”Islamic Political Thought”. I et interview for fire år siden i BBC sagde han, at han selv kunne tænke sig at være selvmordsbomber. ”At offre sig selv for Palæstina er ærefuldt. Det er den mest lige vej til at tilfredsstille Allah, og jeg ville gerne gøre det, hvis jeg havde muligheden.”
Et andet sted har han sagt, at ”for os muslimer er martyriet ikke slutningen, men begyndelsen på de skønneste ting,” og at ”martyrerens blod giver næring brændsel til fortsat kamp.” Blod og Ære! Det er en barsk gud, de har. Han synes at kappes med oldtidens Baal og Aztekernes Quetzalcouatl.


Azzam Tamini, der med sit inderlige had helst så Israel udraderet fra landkortet af selvmordsterrorister, er inviteret til en fredskonference i dag (på Fandens fødselsdag!) på det svenske Olof Palme-center.
Det er riksdagsmedlem Fredrik Malm fra Folkepartiet oprørt over

Palmecentret finansieres hovedsageligt igennem SIDA (Styrelsen før Internationalt Udviklingssamarbejde, en statslig myndighet under Udenrigsministeriet). Palmecentrets generalsekretær, Jens Orbak, har tidligere som ligestillingsminister givet udtryk for sin dhimmiagtige holdning og kalder arrangementet en ”dialogkonference angående mulighederne for fred og samarbejde i Mellemøsten.” To tidligere socialdemokratiske ministre skal tale, Carin Jæmtin och Lena Hjelm-Wallén.
Det der med ”dialog” har vi nok allesammen fattet på nuværende tidspunkt. Man kan ikke føre dialog med muhammedanere, eftersom det, der skal samtales om, er tabu og må absolut ikke diskuteres. I øvrigt glemmer Orback – som så mange andre – at forklare, at araberne anser Mellemøsten for også at omfatte samtlige islamiske stater langs Middelhavets
Sydkyst fra Suezkanalen til Atlanterhavet.

Projektlederen for konferencen i Palmecentret, Faraj Abu-Iseifan, kender udmærket Taminis meninger, men siger, at man vil granske Hamas, og at Tamini har god indsigt i dette emne.
Skønt der i programmet står, at Tamini ”skal tale under rubriken ”Hamas – hvem er de og kan de hioldes udenfor?”” hævder Abu-Iseifan, at Tamini ikke skal tale, men derimod svare på en bunke spørgsmål.
Der er mange yderliggående meninger blandt dem, der deltager i vore dialoger, men det betyder ikke, at vi har samme holdninger. Vi viser tydeligt, at vi har en anden vurderingsbaggrund, siger Abu-Iseifan.
Dr. Azzam Tamini bor i England og er som forsker knyttet til ”Islamic Political Thought”. I et interview for fire år siden i BBC sagde han, at han selv kunne tænke sig at være selvmordsbomber. ”At offre sig selv for Palæstina er ærefuldt. Det er den mest lige vej til at tilfredsstille Allah, og jeg ville gerne gøre det, hvis jeg havde muligheden.”
Et andet sted har han sagt, at ”for os muslimer er martyriet ikke slutningen, men begyndelsen på de mest skønneste ting,” og at ”martyrerens blod giver næring brændsel til fortsat kamp.”

Svenska Dagbladet undrer sig over, hvilke fredelige guldkorn Palmecentret tror, at kunne finde? Vi kender både Hamas´s og Taminis meninger tilstrækkeligt.


Kilde: Världen idag, Svenska Dagbladet.

juni 10, 2008

Galskab

Mohammed Ijjou kom til verden under en kompliceret fødsel i Frankrig 1998 og er svært handicappet.
Hans forældre krævede en erstatning på 100.000 euro af hospitalet, men kravet blev afvist ved en domstol i 2006, og nu i 2008 blev denne dom stadfæstet ved en appeldomstol.

For ifølge appeldomstolen hindrede faderen, Radouane Ijjou, i en halv time fysisk en mandlig læge i at komme ind og hjælpe. Lægen var tilkaldt af jordemoderen. Appeldomstolen siger, at drengens tilstand udelukkende skyldes faderens holdning, og at hospitalet ikke kan holdes ansvarlig.

Faderens opførsel forhindrede, at hospitalet kunne tage en række prøver, som kunne have hindret komplikationerne, siger domstolen.

Kilde: Ritzau

Pengemidler til dem, der kæmper aktivt mod islam

Fra Norge kom der i går en god meddelelse:

Publisert 9 juni, 2008 - 20:20 av peppern

Høyesterettsadvokat Erik Gjems-Onstad er en høyt dekorert motstandsmann, som under krigen deltok i Kompani Linge og MILORG i Trøndelag.Han mottok krigskorset for sin innsats etter krigen.
Nå kan norsk TV 2 avsløre at den tidligere sportsmannen og stortingsrepresentanten har vært med på å opprette testamenter hvor millioner skal fordeles til høyreekstreme miljøer som kjemper aktivt mot innvandring.
http://tv2nyhetene.no/innenriks/article1971596.ece

Regner med at dette faller tungt til brystet for antirasistene. At deres meningsmotstandere får midler for å bekjempe dagens innvandring til Norge kommer nok som et sjokk!
Jeg må si at jeg er enig i tiltaket, selv om jeg ikke er enig i hvem som bør få pengene. Dustepartiet NorgesPatriotene, idiotene i Vigrid, og jævlene som drepte Benjamin Hermansen burde ikke fått en krone!

De som fortjener støtte er Hege Storhaug og Human Rights Service (HRS), samt Stopp Islamisieringen Av Norge (SIAN).
http://www.s-i-a-n.com/

Lurer forøvrig på hvordan røde Norske politikere stiller seg til dette...
mvhpeppern

Kun på papiret.

Udtalelser fra politireformens fadder får politisk efterspil

Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, retter nu henvendelse til justitsminister Lene Espersen (K) vedrørende de manglende positive effekter af politireformen. Dansk Folkeparti ønsker en handlingsplan for, hvornår de 800 ekstra betjente kan være på gaden. Reaktionen kommer efter, at Erik Bonnerup, som var formand for det såkaldte Visionsudvalg, der stod bag politireformen, onsdag kritiserede udmøntningen af reformen.

- Dagens kritik af politireformen fra dens egen fadder, Erik Bonnerup, bør opfattes som et vigtigt opråb til politiledelsen og Justitsministeriet om at få realiseret målene for reformen. Særligt målet om at få 800 flere politibetjente på gaden i en tid, hvor de åbne grænser og deraf følgende grænseoverskridende kriminalitet samt udfordringen fra kriminelle bander tager til, skal realiseres hurtigst muligt, siger Peter Skaarup.

- Vi vil nu rette en direkte henvendelse til Lene Espersen, hvor vi beder hende fremlægge en handlingsplan med en præcis og snarlig deadline for, hvornår de 800 ekstra betjente kan være klar til at patruljere de danske gader og stræder. Det må også være i alles interesse at sikre, at politiet kan vise mere synlighed og give hjælp til borgere, der henvender sig til politiet, slutter Peter Skaarup.

Christiansborg 10.6.08

juni 09, 2008

Storhedsdrømme i universitetsverdenen

I det påbegyndte fælles Eurabia skal der naturligtvis være islamiske universiteter i alle europæiske lande, som fremover skal beherske al verdens videnskab. Det er dog utroligt som de muhammedanske fremtidsvisioner overskygger alle hidtidige FN-rapporter om Arabiens situation og udvikling, udfærdiget af arabere selv.

Islamisk universitet på vej i København skrev JP 9. april 08

Danske muslimer skal i København kunne tage islamiske overbygningskurser inden for jura, økonomi og sikkerhedspolitik på universitetsniveau og kunne trække på religiøs og videnskabelig ekspertise fra Al Azhar-universitetet i Cairo, en af de centrale religiøse og intellektuelle institutioner i den muslimske verden. Det oplyser Bilal Assaad, formand for Islamisk Trossamfund, til Berlingske Tidende.

Al Azhar blev grundlagt som moské i 975 og har med sine religiøse og i nogen udstrækning videnskabelige aktiviteter udviklet sig til en af islams førende lærdomsinstitutioner, hvor man råder over en af de største og mest værdifulde samlinger af historiske bøger og andre dokumenter i verden.

»Al Azhar har i de sidste 50 år udviklet sine sekulære aktiviteter kraftigt, men det er fortsat på det religiøse område, at institutionen for alvor markerer sig internationalt,« siger Rasmus Alenius Boserup, der er direktør ved Det Dansk-Egyptiske dialoginstitut i Cairo.

Illustration: Kbh.s Universitets ældste segl med billede af Skt. Peter. Han blev
fjernet til fordel for Chr. 3.

Lad os håbe, han ikke får tilbagefald

Det var opmuntrende at se og høre Per Stig Møller udtale sig i TV (7/6 ? 8/6?) om, at vi ikke på nogen måde skulle give efter med hensyn til muhammedanernes krav imod vor ytrings- og trykkefrihed. Det er rart, at han har strammet sig op, for han har jo ellers vist sig temmelig slap i koderne, og det opnår man nu engang ikke noget med.

Lad os håbe, at han fortsætter og ikke får tilbagefald.

Der må være andre, der tænker i samme baner, for søndag 8/6 kom der en pressemeddelelse fra DF:

Per Stig Møller må vise pakistanske delegation, at ytringsfriheden er urokkelig.

Dansk Folkepartis europaordfører vil have Per Stig Møller til at forklare en pakistansk delegation, der mandag kommer til Bruxelles med det formål at få EU til at ændre landenes blasfemiregler, at ytringsfriheden er urokkelig. Delegationen truer med flere angreb mod ambassader, hvis EU-landene ikke retter ind

- Den pakistanske delegations forehavende er foruroligende og jeg betragter det som en direkte trussel, når de implicit stiller flere angreb mod vestlige mål i udsigt, hvis vi ikke bøjer vore medielove efter islamiske krav, siger Morten Messerschmidt, der derfor kræver, at Per Stig Møller tager kontakt til sine udenrigsministerkolleger i EU for at fortælle dem, at ytringsfriheden af Danmark betrages som ukrænkelig.

- Det må indskærpes, at religiøse særkrav aldrig kan komme forud for ytringsfriheden, og det vil være godt at minde EU´s udenrigsminister om det, siger Morten Messerschmidt.

- De lande i EU, som har været villige til at købe sig fred fra islamisterne ved at undskylde for ytringsfriheden, må kontaktes og gøres klart, at de ikke skal tale på EUs vegne. Vi vil ikke accpterer en EU-holdning, som på nogen måde sætter spørgsmålstegn ved ytringsfriheden og slet ikke foranlediget af et besøg af en pakistansk delegation, fastslår Morten Messerschmidt.


-

juni 08, 2008

Sidste chance! Gå med! Stop ødelæggelse af byen!

Støt borgerne på Nørrebro NV, der ikke vil have härvärk på biler og cykler, smadrede vinduer etc. etc.

Gå med dem på onsdag den 11. juni (Fandens Fødselsdag) til Rådhuset for at tale med Ritt Bjerregaard. Sagen afgøres den dag i byrådet.

Se program på bloggen NEJ til ungdomshus i NV
http://ungdomshus-nv.dk/?p=24

Åh, så svensk

En skåning har sendt mig dette i irritation over de svenske avisers manipuleringer med oplysning om indvandrede forbrydere:


Tro dem inte ! kompletterande uppgifter
Sanningen: Tunnelrånaren/"Svensken" som massmedia just nu skriver om är en kriminell libanes, Ali Imbrahim, som bl a suttit inne för bankrån i Beirut. Han har bara bott i Sverige några år och kan inte ens svenska (vallfärdades hit i likhet med snyltgäster och brottslingar från hela världen). Se bif foto på "svensken".. Bland annat Aftonbladet och TV4 ljög fräckt i dag att tunnelrånaren är svensk:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Svensken knyts till maffianät
Medlemmarna i ligan bakom rekordrånet i Berlin 1995 kom huvudsakligen från två maffialiknande brottsnätverk i Tyskland.
– Männen bakom ligan kom från två familjer som är mycket tungt brottsbelastade här i Tyskland, säger Nico Wingert, reporter på tidningen Berliner Kurier, som har skrivit mycket om ”tunnelgangsterligan”, som ligan kallas i Tyskland. Det är familjebaserade nätverk som sysslar med allt ifrån rån, narkotikahandel, vapenhandel och prostitution till ekonomisk brottslighet, pengatvätt och handel med stulna bilar.


Svensk misstänkt för tyskt rekordrån

Karlskogabo häktad för tyskt jätterån
Ali Ibrahim>

De vil da bare feje et Nej af bordet

Hvor er det godt, at Lone Nørgaard i en kronik i Jyllands-Posten 8/6 gør rede for, hvorfor vi ikke må stemme om Lissabontraktaten.
Kronikken rummer måske ikke meget nyt for dem, der har forsøgt at følge med gennem årene, men den fortæller koldt og klart, hvor vi befinder os.

Mange mennesker har haft svært ved at tro, at det kunne være rigtigt, at man ville afskaffe nationalstaterne, og at EU ville tilrive sig al magten som ny statsdannelse og i bredt samarbejde med de arabiske stater. Eftersom politikerne og massemedierne bevidst fortiede, hvad der foregik bag kulisserne, kunne menigmand ikke fæste lid til de yderst sparsomme oplysninger om Eurabia-projektet, som gennem de sidste fire årtier banede sig vej gennem lydmuren.

Nu er vi så dér, hvor projektet er så langt fremme, at det næppe kan ændres eller stoppes, selvom irerne skulle stemme Nej.

Det Nej vil EU selvsikkert feje af bordet.

"Konen i Muddergrøften", sagde en borger fra NV

Mange spørger sig selv: hvorfor tillader myndighederne de autonome og andre vilde venstrefløjsaktivister at hærge og ødelægge for millionvis af kroner?

Måske fordi myndighederne i Danmarks vej ind i et diktatorisk EU har brug for dem, ligesom Hitler med sin Sturmabteilung? Kan det være muligt??????

Eftersom overborgmester Ritt Bjerregaard, er så meget i velten, søgte jeg efter lidt mere ”uofficiel” information om hende, og fandt nedenstående i tidsskriftet AKTION fra 1980, som viser hendes varme kommunistiske engagement.
Omkring sig havde hun gerne en eller anden politiserende kaffeklub, f.ex. nedenstående pigegruppe på 5 deltagere foruden hende selv. Denne pigegruppe interesserede sig bl.a. for kvindesagen og har skrevet flere skolebøger om kønsroller. Her er de?
Eva Bendix – datter af tegneren Hans Bendix, journalist, ansat på Aktuelt, gift med kollegaen Claus Becker, der avancerede til chefredaktør på avisen, presseattaché ved ambassaden i Stockholm, chef for udenrigsministeriets pressekontor og siden presseråd ved ambassaden i Bonn.
Eva Bendix var med i den kommunistisk styrede organisation ”Samarbejdskomitéen for Fred og Sikkerhed”, Reventlowsgade 12, Kbh., og som deres repræsentant var hun ”dommer” i den høring, der var arrangeret den 12.10.79 af det marxistiske DDK (Danmarks Demokratiske Kvindeforbund) om chilenske, tyrkiske og grønlandske børn og unges elendige forhold i Danmark.
Eva Bendix var medlem af Uddannelsesrådet for Grundskolen under CUR (Statens Centrale Uddannelsesråd (U 90!).
I 1950´erne deltog hun i mange TV-programmer sammen med Norma Bøgedal, der senere blev programredaktør ved TV´s kulturafdeling.

Jytte Hilden, f. Jensen 1942, datter af cand.polit. MF Jørgen Jensen. Hun blev cand. polyt 1966 (kemi) og i en periode gymnasieadjunkt i Gladsaxe. 1968 gift med lektor amanuensis cand.mag. Johny Leisner ved Historisk Institut ved Kbh.s Universitet. De var begge med i den marxistisk-styrede Landskomité mod Berufsverbot i Vesttyskland (der også virkede i Danmark). Jytte Hilden blev i 1978 MB (S) i Karlebo..

Kika Mølgård, f. Mølgård Madsen 1930, datter af præst, fhv. generalsekr. For Det danske Missionsselskab, Harald P. Madsen.
Journalist, gift 1954 med journalist Henrik Antonsen, der blev ansat ved DR 1957 og næstkommanderende ved TV. Han kom i bestyrelsen for Journalisthøjskolen, Danidas oplysningsudvalg, repræsentantskabet for Filminstituttet og det faglige landsudvalg for de humanistiske uddannelser.
Hun blev aktiv i den marxistisk prægede KULU (Kvindernes U-landsudvalg, og sammen med Lis Levinsen og Peter Harms Larsen stod de for bogen ”Det drejer sig om kvinder i Afrika – minoriteter i Danmark – lærlinge” til Danmarks Skoleradio/TV 1973.
Sammen med journalist Annette Winding (Mini-Politiken) skrev hun ”Samfundsforskning. Forskning for samfundet?”, H.Reitzel 1973, med en række interviews med venstrefløjsfolk, hvoraf flere navne var gamle kendinge fra Mentalhygiejnen: Agnete Diderichsen, Erik Jørgen Hansen, Tore Jacob Hegland, Torben Bo Jansen, Jørgen Jepsen, Bernard Jeune, Boje Katzenelson og Karen Siune.
Videre har Mølgård skrevet ”U 90 – Resumé af CUR´s redegørelse” og sammen med Rita Dekker og Kim Garval redigeret ”Udvikling – også for kvinder”, et uddrag af verdensaktionsplanen for kvindetiåret 1976-85, udgivet af FN-Forbundet og KULU 1978 med forord af den meget aktive mentalhygiejniker, psykolog Lise Østergård.

Lise Sørensen – f. 1926, forfatter. Debuterede 1943 i ”Vild Hvede”, har skrev et flere digtsamlinger, novellesamlinger og essays og fik Alexander Foss-prisen i 1964. Hendes engagement i kvindesagen kommer frem i flere bøger og i den samfundskritiske ”Sparegris og Julemand”, Gyldendal 1975, gik hun i rette med besparelser i DR, på biblioteker, indenfor kunst og småbørn. Hun har skrevet en del artikler og kronikker i Politiken og Aktuelt og digtede i det socialistiske tidsskrift ”Hug!”.
Hun var medlem i Filinstituttets bestyrelse og gik vældigt i brêchen for Solvognsmanden Nils Vest´s terrorglade film ”Et undertrykt folk har altid ret” (Statens Filmcentral. Filmen blev korrigeret efter klage fra MF Melchior).
Lise Sørensen giftede sig med forfatteren, VS´eren Erik Knudsen (en af deltagerne i top-venstrefløjsmødet på Esplanaden 6.11.77).

Bente Ørum – f. 1946, cand,psych. 1971 og ansat ved Mentalhygiejnisk Forening for Børne- og Ungdomsforsorg. Desuden forskningsassistent på Socialforskningsinstituttet ang. Befolkningens uddannelsesproblemer og trivsel under ledelse af cand.polit. Erik Jørgen Hansen. De var begge medlemmer i CUR, der barslede med U 90 ! Han var inviteret med til top-venstrefløjsmødet på Esplanaden 1977, hvor Danmarks fremtid skulle ordnes).
Bente Ørum har skrevet en masse, udgivet af Socialforskingsinstituttet, noget af det sammen med nævnte Erik Jørgen Hansen. Hun lagde vægt på samfundets ret til børnene (imod forældreretten).

Selv havde/har Ritt naturligvis et hav af kontakter, og hendes mand, Søren Trier Mørch, lektor på Odense Universitet ligeså.
Man kan nok gøre sig sine tanker om denne Ritt´s røde pigegruppe, der ved egne og ægtefællers stillinger, ben og aktiviteter havde forbindelse til udenrigsministeriet, uddannelsesrådet, landsudvalget for de humanistiske uddannelser, universiteterne i København og Odense, Socialforskningsinstituttet, Journalisthøjskolen, Filminstituttet, KULU, Danida, Mellemfolkeligt Samvirke – for ikke at tale om Mentalhygiejnen og massemedier som DR, TV, presse og forlag!

juni 07, 2008

Propaganda for diktatur i vore retssale!

Nu kom det frem i lørdags TV-nyhederne, at lægdommere gerne må bære religiøst tørklæde, og at de allerede er i gang.

Religiøse symboler, herunder religiøst tørklæde er altså tilladt, siger regeringen. Det har de godkendt uden at sagen har været drøftet i Folketinget. Det religiøse er jo noget åndeligt, som vi frit kan vælge ifølge vor grundlov, dog med visse forbud! Men disse forbud bryder regeringen sig fanden om. Det religiøse kan ikke måles og vejes. Det er en tro og en pagt mellem et menneske og nogle - i dette menneskes hjerne existerende - højere magter.

Men – hvad med det islamiske politiske tørklæde? Det er jo aldeles ikke ligegyldigt om et fremmed politisk parti, der stræber efter et barskt diktatursystem brovter med deres partiprogram. Det ville ikke være faldet i god jord om en nazist eller en kommunist var optrådt som lægdommer i Danmark svøbt i sit ideologiske flag. Retssalen skal ikke gøres til et valglokale, og der skal ikke propaganderes for politiske partier, hverken demokratiske eller fundametalistiske.