juni 04, 2008

Kære Ritt

Christiansborg, den 3. juni 2008/kkb

PRESSEMEDDELELSE

Dansk Folkepartis Ungdom:

Vi vil have vores eget hus!

Dansk Folkepartis Ungdom har i lyset af Folketingets debat dags dato om at henstille til Københavns Kommune at afholde en lokal folkeafstemning i Københavns nord-vestkvarter om etableringen af et Ungdomshus udsendt nedenstående åbne brev til Københavns Overborgmester Ritt Bjerregaard.

Åbent brev til Ritt Bjerregaard.

Kære Ritt Bjerregaard.

Vi er en gruppe unge mennesker, som er blevet bekendt med, at man i din kommune kan få stillet et hus til rådighed, hvis man har en alternativ adfærd.

Vi er en gruppe unge, som har en stor interesse for Danmark, dansk kultur og politik. Vi er ikke som alle andre unge og mener derfor, at vi også er en alternativ gruppe unge mennesker.


Vi har forstået, at kravet for at få et hus stillet til rådighed er, at man ødelægger dele af - eller hele - bydele. Vi vil derfor gerne gå så langt som at tilbyde at ødelægge en bydel for dig efter dit valg. Vi tænkte, at du eventuelt havde en bydel som du gerne ville have ryddet for at få plads til nogle af dine billige boliger. Vi kunne derfor til fælles glæde samarbejde om dette projekt.

I dag har Folketinget afvist, at du behøver at spørge din befolkning omkring placeringen af sådan en bygning, så derfor vil vi gerne anmode om adressen: Rådhuset, 1599 København V, da vi mener, at denne bygning har de fornødne faciliteter til at kunne huse vores aktiviteter. Men, Ritt, vi står ved vores løfter, så hvis du kan finde et andet hus til os, så vil vi da gerne se på dit forslag.

På Dansk Folkepartis Ungdoms vegne:

Jeppe Nicolai Jakobsen
Politisk næstformand for DFU