juni 04, 2008

EU har optionsret på alt svensk

Det er sikkert ukendt for mange svenskere, at Sverige ikke længere ejer sit eget uran eller malm. Sverige har foræret sin dispositionsret til ”svensk” uran og malm med mere til EU i henhold til Euroatomaftalen.
Sverige har i stilhed godkendt Euroatomaftalen, som bestemmer
følgende:

Artikel 57: ”EU har optionsret på alt svenskt”.
Artikel 86: ”Alt svensk uran er EU´s ejendom”.
Artikel 52: ”Dette gælder også malm og råmateriale.”

I henhold til svensk lovgivning skal kommunen (kommunerne) give deres tilladelse til brydning. Men rigsdagen kan ændre denne lov på nul tid, hvis 26 medlemsstater i EU kræver at få lov at bryde uran i Sverige. Sverige sidder på ialt 80 % af EU´s totale uranresurser.

Med et ja til EU´s nye grundlov vil svenskerne yderligere bekræfte Euroatomaftalen. Derfor må vi have en folkeafstemning om EU´s nye grundlov, så at det svenske folk får en chance for at sige sin mening og en mulighed for at smide EU ud af Sverige.

Men sandsynligheden for en folkeafstemning er lille, eftersom resultatet ganske sikkert vil gå imod de etablerede rigsdagspartier.Kilde: Världen idag 4.6.08