juni 08, 2008

"Konen i Muddergrøften", sagde en borger fra NV

Mange spørger sig selv: hvorfor tillader myndighederne de autonome og andre vilde venstrefløjsaktivister at hærge og ødelægge for millionvis af kroner?

Måske fordi myndighederne i Danmarks vej ind i et diktatorisk EU har brug for dem, ligesom Hitler med sin Sturmabteilung? Kan det være muligt??????

Eftersom overborgmester Ritt Bjerregaard, er så meget i velten, søgte jeg efter lidt mere ”uofficiel” information om hende, og fandt nedenstående i tidsskriftet AKTION fra 1980, som viser hendes varme kommunistiske engagement.
Omkring sig havde hun gerne en eller anden politiserende kaffeklub, f.ex. nedenstående pigegruppe på 5 deltagere foruden hende selv. Denne pigegruppe interesserede sig bl.a. for kvindesagen og har skrevet flere skolebøger om kønsroller. Her er de?
Eva Bendix – datter af tegneren Hans Bendix, journalist, ansat på Aktuelt, gift med kollegaen Claus Becker, der avancerede til chefredaktør på avisen, presseattaché ved ambassaden i Stockholm, chef for udenrigsministeriets pressekontor og siden presseråd ved ambassaden i Bonn.
Eva Bendix var med i den kommunistisk styrede organisation ”Samarbejdskomitéen for Fred og Sikkerhed”, Reventlowsgade 12, Kbh., og som deres repræsentant var hun ”dommer” i den høring, der var arrangeret den 12.10.79 af det marxistiske DDK (Danmarks Demokratiske Kvindeforbund) om chilenske, tyrkiske og grønlandske børn og unges elendige forhold i Danmark.
Eva Bendix var medlem af Uddannelsesrådet for Grundskolen under CUR (Statens Centrale Uddannelsesråd (U 90!).
I 1950´erne deltog hun i mange TV-programmer sammen med Norma Bøgedal, der senere blev programredaktør ved TV´s kulturafdeling.

Jytte Hilden, f. Jensen 1942, datter af cand.polit. MF Jørgen Jensen. Hun blev cand. polyt 1966 (kemi) og i en periode gymnasieadjunkt i Gladsaxe. 1968 gift med lektor amanuensis cand.mag. Johny Leisner ved Historisk Institut ved Kbh.s Universitet. De var begge med i den marxistisk-styrede Landskomité mod Berufsverbot i Vesttyskland (der også virkede i Danmark). Jytte Hilden blev i 1978 MB (S) i Karlebo..

Kika Mølgård, f. Mølgård Madsen 1930, datter af præst, fhv. generalsekr. For Det danske Missionsselskab, Harald P. Madsen.
Journalist, gift 1954 med journalist Henrik Antonsen, der blev ansat ved DR 1957 og næstkommanderende ved TV. Han kom i bestyrelsen for Journalisthøjskolen, Danidas oplysningsudvalg, repræsentantskabet for Filminstituttet og det faglige landsudvalg for de humanistiske uddannelser.
Hun blev aktiv i den marxistisk prægede KULU (Kvindernes U-landsudvalg, og sammen med Lis Levinsen og Peter Harms Larsen stod de for bogen ”Det drejer sig om kvinder i Afrika – minoriteter i Danmark – lærlinge” til Danmarks Skoleradio/TV 1973.
Sammen med journalist Annette Winding (Mini-Politiken) skrev hun ”Samfundsforskning. Forskning for samfundet?”, H.Reitzel 1973, med en række interviews med venstrefløjsfolk, hvoraf flere navne var gamle kendinge fra Mentalhygiejnen: Agnete Diderichsen, Erik Jørgen Hansen, Tore Jacob Hegland, Torben Bo Jansen, Jørgen Jepsen, Bernard Jeune, Boje Katzenelson og Karen Siune.
Videre har Mølgård skrevet ”U 90 – Resumé af CUR´s redegørelse” og sammen med Rita Dekker og Kim Garval redigeret ”Udvikling – også for kvinder”, et uddrag af verdensaktionsplanen for kvindetiåret 1976-85, udgivet af FN-Forbundet og KULU 1978 med forord af den meget aktive mentalhygiejniker, psykolog Lise Østergård.

Lise Sørensen – f. 1926, forfatter. Debuterede 1943 i ”Vild Hvede”, har skrev et flere digtsamlinger, novellesamlinger og essays og fik Alexander Foss-prisen i 1964. Hendes engagement i kvindesagen kommer frem i flere bøger og i den samfundskritiske ”Sparegris og Julemand”, Gyldendal 1975, gik hun i rette med besparelser i DR, på biblioteker, indenfor kunst og småbørn. Hun har skrevet en del artikler og kronikker i Politiken og Aktuelt og digtede i det socialistiske tidsskrift ”Hug!”.
Hun var medlem i Filinstituttets bestyrelse og gik vældigt i brêchen for Solvognsmanden Nils Vest´s terrorglade film ”Et undertrykt folk har altid ret” (Statens Filmcentral. Filmen blev korrigeret efter klage fra MF Melchior).
Lise Sørensen giftede sig med forfatteren, VS´eren Erik Knudsen (en af deltagerne i top-venstrefløjsmødet på Esplanaden 6.11.77).

Bente Ørum – f. 1946, cand,psych. 1971 og ansat ved Mentalhygiejnisk Forening for Børne- og Ungdomsforsorg. Desuden forskningsassistent på Socialforskningsinstituttet ang. Befolkningens uddannelsesproblemer og trivsel under ledelse af cand.polit. Erik Jørgen Hansen. De var begge medlemmer i CUR, der barslede med U 90 ! Han var inviteret med til top-venstrefløjsmødet på Esplanaden 1977, hvor Danmarks fremtid skulle ordnes).
Bente Ørum har skrevet en masse, udgivet af Socialforskingsinstituttet, noget af det sammen med nævnte Erik Jørgen Hansen. Hun lagde vægt på samfundets ret til børnene (imod forældreretten).

Selv havde/har Ritt naturligvis et hav af kontakter, og hendes mand, Søren Trier Mørch, lektor på Odense Universitet ligeså.
Man kan nok gøre sig sine tanker om denne Ritt´s røde pigegruppe, der ved egne og ægtefællers stillinger, ben og aktiviteter havde forbindelse til udenrigsministeriet, uddannelsesrådet, landsudvalget for de humanistiske uddannelser, universiteterne i København og Odense, Socialforskningsinstituttet, Journalisthøjskolen, Filminstituttet, KULU, Danida, Mellemfolkeligt Samvirke – for ikke at tale om Mentalhygiejnen og massemedier som DR, TV, presse og forlag!