juni 17, 2008

Kviksand

Venstre åler irerne, fordi de stemte NEJ. Er det det politikerne i EU kalder ”respektere”? Hvordan kan man udskælde irerne for ”dumme” og sige, at de ikke har forstået noget, når de netop – uden de fornødne oplysninger og en granskende debat – gennemskuede politikernes makværk? Også TV-nyhederne havde travlt fredag den 13. med at interviewe irere, som ”ikke havde læst” eller ”ikke forstod” Lissabon-traktaten.
Venstres ordfører Aastrup-Jensen finder det ”skræmmende”, at en befolkning kan imødegå de politikere, de selv har valgt. Det er da ikke usædvanligt, at man indser, at politikere ikke er ens tillid værdig.

Nu vil EU-politikerne bare fortsætte at mele deres egen kage som om intet er sket. EU´s bestemmelse, at Lissabon-traktaten skulle falde væk, hvis et land stemte imod, er bare ”en lap papir”. De påberåber sig, at når nu så og så mange andre lande har ratificeret aftalen, så må man respektere det. Jamen, det er jo bare landenes enerådige politikere, der ratificerer traktaten uden på nogen måde at spørge befolkningerne.

Det bliver mere og mere tydeligt, at EU bygger på kviksand