juni 12, 2008

Tobak

Først røg man pibe, men på 1700-tallet ansås det ikke længere for fint. Så snuste man, og da snusen blev umoderne, dukkede cigarerne op – i Danmark o. 1820-30. På et fotografi vigter H.C.Andersen sig med en Cigar ved Collins gård i Amaliegade. Merskumspiberne var på mode på Frederik den Syvendes tid, og cigaretter kom frem under Krimkrigen og blev almindelige under første verdenskrig. I Sverige er snus meget brugt, hvad enten den nydes gennem næsen eller lægges i munden.

I dag ved man, at tobak er skyld i megen sygdom og elendighed, så derfor skal det nu være forbudt at sælge tobak til mindreårige under 18 i Danmark.

Her er en anti-ryge tegning fra en skole i Mexiko.