juni 03, 2008

Det schweiziske Folkeparti, SVP


blev - ikke uden grund – irriteret på myndighedernes uddeling af statsborgerskab til indvandrere uden tilstrækkelig kontrol med, hvem der kommer ind i landet. Derfor foreslog de, at befolkningen selv skulle bestemme, hvem der skulle godtages og hvem ikke. Forslaget fulgtes op af en kampagne, som i sin fremfusen føltes altfor voldsom og dermed fik modsat virkning. Forslaget var til afstemning i søndags, men faldt bums til jorden.

Det er vel næppe heller troligt, at befolkningen som sådan skulle have bedre kontrolmulighed med, hvad de enkelte indvandrere står for eller hvad de kommer til at stå for, når de først er blevet schweizerborgere.
At kriminaliteten i Schweiz er procentvis større blandt indvandrere end blandt Schweizerne selv svarer til lignende konstateringer i andre europæiske lande.

Forhåbentlig finder Schweiz en anden mulighed for at stramme reglerne. Det kan jo ikke være rigtigt, at Europæerne skal miste retten over deres lande, fordi deres politikere har underskrevet konventioner, hvis tekst kan misbruges.