juni 13, 2008

EU kan ikke regeres med udemokratiske traktater

”Det irske nej til Lissabon-traktaten er et afgørende bevis på, at Europa ikke kan regeres på basis af traktater, der er trykket ned over hovedet på de europæiske folk, siger Dansk Folkepartis medlem af Europaparlamentet,” Mogens Camre, som reaktion på folkeafstemningen i Irland.

”Irland er det eneste land, hvor befolkningen har haft mulighed for at stemme. Det er helt sikkert, at adskillige andre EU-lande ville stemme nej, herunder først og fremmest England, men sikkert også Sverige og Danmark – ja, måske også Tyskland og Frankrig,” siger Mogens Camre.

”Der vil sikkert blive gjort forsøg fra Ministerrådets side på at negligere Irlands nej. Man vil prøve at sige, at EU skal gå videre og Irland må løse sit problem hen ad vejen med er særordning.”

”Det vil være uhyre uklogt. Europa kan ikke bygge sit samarbejde, som om medlemslandene havde enevældige forfatninger, hvor kun en lille elite omkring kongen eller præsidenten havde ret til at bestemme over landenes fremtid.”

”EU kan udmærket fungere med de eksisterende traktater. Stemmefordelingen efter NICE-traktaten er at foretrække for den magtkoncentration, der ligger i Lissabon-traktaten. EU har ikke brug for at samle mere magt i Bruxelles, men for at få det praktiske samarbejde om handel, miljø og kriminalitetsbekæmpelse til at fungere.”

”Europa skal bygges på samarbejde, ikke på magtkoncentration og ikke på et skindemokrati, der er så indirekte, at den enkelte borger føler sig fuldstændig fremmedgjort overfor de politiske beslutninger,” slutter Mogens Camre.

Pressemeddelelse fra Christiansborg 13.6.08


- og så nævner han endda ikke indvandringsproblemerne og EU-projektet "Eurabia", hvor Europa, Mellemøsten og de islamiske stater langs hele Middelhavets sydkyst skal smelte sammen.