juni 07, 2008

Propaganda for diktatur i vore retssale!

Nu kom det frem i lørdags TV-nyhederne, at lægdommere gerne må bære religiøst tørklæde, og at de allerede er i gang.

Religiøse symboler, herunder religiøst tørklæde er altså tilladt, siger regeringen. Det har de godkendt uden at sagen har været drøftet i Folketinget. Det religiøse er jo noget åndeligt, som vi frit kan vælge ifølge vor grundlov, dog med visse forbud! Men disse forbud bryder regeringen sig fanden om. Det religiøse kan ikke måles og vejes. Det er en tro og en pagt mellem et menneske og nogle - i dette menneskes hjerne existerende - højere magter.

Men – hvad med det islamiske politiske tørklæde? Det er jo aldeles ikke ligegyldigt om et fremmed politisk parti, der stræber efter et barskt diktatursystem brovter med deres partiprogram. Det ville ikke være faldet i god jord om en nazist eller en kommunist var optrådt som lægdommer i Danmark svøbt i sit ideologiske flag. Retssalen skal ikke gøres til et valglokale, og der skal ikke propaganderes for politiske partier, hverken demokratiske eller fundametalistiske.