juni 06, 2008

Stadig flere rævestreger



Det fremgår af en artikel i JP 5/6+6/6 2008, at nævninge og domsmænd med politisk tørklæde allerede er en realitet i danske retssale, og værre endnu: det fremgår også, at disse tiltag er lusket igennem uden nogen som helst oplysning eller debat i massemedierne. Ganske udemokratisk er tingene blevet fortiet.

Demokratiets grundvold - ytringsfrihed og fri debat - tilsidesættes mere og mere, mens diktatoriske normer vinder indpas. Justitsminister Lene Espersen kvidrer, at ”det er helt i tråd med regeringens ønsker”!!!
Jamen så har vi valgt forkert regering!

Artiklen fortæller, at landsretterne allerede i efteråret blev enige om at acceptere, at lægdommere kunne optræde med islamisk tørklæde. Præsident for Vestre Landsret, Bjarne Christensen, ser ingen problemer, men det kan både advokater og sigtede gøre, så det er godt, at DF vil tage sagen op.

Videre fortæller JP´s artikel at landsretterne i foråret fik nye fireårige lister fra kommunerne, hvorfra de kunne udvælge nævninge og domsmænd. Det fremgik, at ”kommunerne bevidst havde forsøgt at få flere indvandrere, kvinder og unge med på listerne.”

Justitsminister Lene Espersen fastslår, at regeringens linje er klar: juridiske dommere må ikke bære religiøse og politiske symboler. Men nævninge og domsmænd må gerne skilte med religiøse symboler og propagandere for en fremmed diktatorisk ideologi!

Når dansk retsvæsen i visse straffesager bruger lægdommere, så er det for at sikre befolkningens indsigt i og medvirken ved domsafsigelser. En kontrol med at alt går ret til, men det kan ikke være meningen at dette retssystem skal benyttes til propaganda hverken for islamisk politik eller for venstres eller konservatives idéer.

Lene Espersen er godt tilfreds med, at der er lægdommere med anden etnisk baggrund. Det viser ifølge hende, at ”integrationen i Danmark virker, og at de accepterer det danske retssystem”. Sludder og vrøvl. Det siger intet om integration. Det viser bare, at regeringen har gennemtrumfet sin vilje, og om de accepterer eller ikke accepterer vort retssystem, det ved kun de selv.