juni 12, 2008

Det er ikke skægt.Også i forne tiders Rusland var man ude efter skægget.

Og Christian den Anden fik en henstilling fra sin vordende bruds familie, Habsburgerne, at fjerne sit store skæg.
Men han lod sig ikke kommandere med.