juni 19, 2008

Lære dem at drikke...

”I denne tid tales der meget om de problemer som ungdommens forbrug af alkohol fører med sig”.

Sådan stod der – for tredive år siden – indledningsvis i et brev fra Undervisningsministeriets konsulent i Alkohol og Narkotikaspørgsmål august 1977 til skoler og ungdomsklubber.

Men konsulenten – Peter Schiøler – var ikke noget godt papir. Han blev angrebet hårdt fra mange forskellige sider for mangende kvalificationer, uvidenskabelighed, dårligt arbejde og egne uheldige karaktéregenskaber (bl.a. manglende sanddruhed). Ved forespørgsel i Folketinget i 1971 ved MF Kai Moltke svarede undervisningsminister Helge Larsen så undvigende, at det blev anset for en devalouering af Peter Schiøler.

Schiøler havde nær forbindelse til Landsforeningen for Mentalhygiejne og ansatte 1972 Tine Bryld som sin ”håndplukkede” medarbejder som narkokonsulent under undervisningsministeriet. Dermed havde den mentalhygiejniske ideologi sat sig tungt på narko- og alkoholproblemerne med sin overbærenhed og laden stå til.
Direktøren for Mentalhygiejnen, psykolog Eggert Petersen havde desuden i sit ”Trivselsprogram” fra 1969 foreslået, at der oprettedes værtshuse i alle bykvartérer.

I den kampagne mod ungdomsdrikkeri, som Peter Schiøler anbefalede til skoler og ungdomsklubber i 1977, hed det, at ”hovedholdningen..... er at alkohol er accepteret som et rusmiddel, der i vor kultur benyttes udbredt af meget store dele af befolkningen.
Der har udviklet sig en brugskultur...”

”Den forebyggende indsats overfor unge, der jo er igang med at lære at benytte alkohol” bestod derfor i at lære dem at drikke på rigtig måde. Til formålet var der fremstillet nogle grimme tegnede samle-mærkater med formanende ord, f.ex. til et umodent par i en dobbeltseng: ”Drik dig aldrig mod til. Det er sjovere uden” eller til en fylderik siddende på WC: ”Drik aldrig alene. Lokumsdranker”.

Nu 30 år senere ser vi resultatet af denne slatne holdning til ungdomsdrikkeriet.