juni 04, 2008

EU´s ytringsfrihed

(Advarsel: islamisle shariabilleder!)
Blandt EU´s megen informations- og propagandamateriale i Bryssel uddeles også tusindvis af små bitte bøger, 3 cm høje, under titlen ”Mine grundlæggende rettigheder”. Her står i artikel 11, 1: ”Hver og en har ret til ytringsfrihed. Denne ret indbefatter meningsfrihed, samt frihed til at tage imod og sprede meddelelser og tanker uden offentlig myndigheds indblanding og uafhængigt af territoriale grænser”.

Jo, jo, EU gør alt for at styrke ytringsfriheden!!! Bland andet gik man for et par år siden i gang med at udfærdige lister over de ord, som kunne forarge eller krænke meget sarte sjæle. Disse grimme ord skulle smides ud af sproget som ”uønskede”. Og i det hele taget skulle man vare sin mund og sin pen, når begreber som ”islam” og ”terror” var på tapetet. De to ting har nemlig aldeles ingenting med hinanden at gøre.

EU´s formand den slovenske udenrigs­minister Dimitrij Rupel tog i marts 2008 kraftigt afstand fra Geert Wilders anti-koran film og udråbte den som en provokation, der kan krænke millioner af mennesker og derfor burde undgås. I stedet burde alle nu udvise forsigtighed, mente Rupel.
Dermed fordømte EU-formandskabet Geert Wilders plan om at offentliggøre sin islam-kritiske film, skønt ingen endnu havde set den, heller ikke Rupel.


Men filmen indeholdt billeder af lignende art som nedenstående: