Truslen mod Danmark er stor og stigende. Men vi taler ikke længere om fjender med millionstore hære, fly, kampvogne og andet isenkram. Nej, det der truer danskerne er terrorister med billige bombebælter og/eller lette skydevåben, samt - ikke mindst - mobiltelefoner. De terrorister formerer sig som et svamperodnet, mycelium.  Eller som metastaser. Trænger ind overalt og er meget svære at få øje på.

Bekæmpelse af den slags har intet at gøre med traditionelt forsvar, men med politi og hjemmeværn. Vi havde før i tiden et begreb som hed gendarm, efter fransk gens d'armes, "mænd under våben". Bevæbnet med let gevær, karabin, og brugt til grænsebevogtning. Men de burde i dagens situation bruges over hele landet, specielt ved no-go zoner.

Vi behøver genopfinde den funktion og sørge for at rekruttere folk til den ved hjælp af generel værnepligt/forsvarspligt. Enhver ung dansker kunne meget vel bruge 4-8 måneder af sin ungdom på oplæring og arbejde i dette gendarmkorps. Nøjagtigt som den klassiske værnepligt, kun med den forskel at uddannelsen er mere politilignende end militær. Udover våbenbrug i og udenfor byer, burde den indeholde afsnit om psykologisk krigsførelse og desinformation. Disse midler bruges nemlig flittigt af vore modstandere.

Unge mennesker med dansk statsborgerskab, men med ikke-dansk baggrund, indkaldes ligesom danske unge, men udfører opgaver lignende civilforsvarets.

Ligesom ethvert andet kvalificeret arbejde, kræver gendarmtjeneste efteruddannelse. Herunder en vis fysisk træning. Det kunne så gøres på nogle uger eller en måned f.eks. hvert fjerde år.

Et gendarmkorps skulle naturligvis arbejde tæt sammen med politiet og PET.

Finansiering af gendarmerne kunne ske ved at reducere indkøb af avancerede våbensystemer, såsom kampfly. Lad os ikke investere i oprustning for at udkæmpe gårdagens krig. 
Sådan som  franskmændene gjorde i mellemkrigstiden, da de byggede Maginotlinien. Enorme udgifter og til ingen nytte.