maj 25, 2016


Nu hvor vi er hårdt trængt af en "kultur", der gør krav på at overtage Europas territorium, føler vi rigtigt, hvor meget vi har tabt ved en mangelfuld skoleundervisning, ikke mindst i historie og kulturhistorie. I en uforberedt diskussion kommer vi let til kort med manglende "paratviden". Det er vigtigt, at vi prøver at indhente så meget som muligt. Derfor gør jeg opmærksom på Jørgen Larsens interessante artikler om det gamle København i Berlingeren. Nu her sidst om Postvæsenet.

Det oprettedes af Christian 4. i 1624 og kunde således fejre 350 års jubileum i 1974, da alt var i forandring.

Postvæsenet udskrev en konkurrence om et nyt postmærke til etaten, for det gamle var pludseligt blevet for kompliceret at fremstille. Dog skulde posthornet bevares, men angiveligt ikke kronen på værket, for kronen var man også ude efter i andre sammenhæng. Da man lagde an på, at "folket" skulde bestemme, var konkurrencen ikke forbeholdt designere. Kunde man ikke tegne, kunde man fremføre sine ønsker, og det kostede ikke noget at deltage, ikke engang brevporto, for man kunde bare putte sit forslag i postkassen.

Havde generalpostdirektøren haft til hensigt at smide kongekronen ud, så lykkedes det faktisk ikke, selvom man havde opsat et prøveskilt ved et postkontor på Nørrebro uden krone.

Foto: postrytter som postskilt i Helsingør