maj 16, 2016

De sidste dage i en hvid verden

"De helliges lejr" er en profetisk roman fra 1973. Dens dystre budskab er, at masseindvandringen bliver så kaotisk, at den vesterlandske kultur bryder sammen. Fra Snaphanen:

Hvide Kaukasiere bliver en stadig mindre del af verdens befolkning. I 1950 udgjorde de 28 %, i dag kun 13 % og ved midten af århundredet vil vi kun være 10 %, og det vil ende med, at hvide europeere ikke engang er en majoritet i Europa. 98.5 af verdens befolkningstilvækst foregår i "udviklingslandene", og vi er åbenbart enige om at lade os kolonisere og skylles bort af den tredje verdens befolkningsoverskud.

Netop nu trykker vi os sammen for at skaffe plads til den 1,4 milliard som Afrika vokser med de kommende 30 år. Vi behøver bare at "fordele dem lige og retfærdigt mellem os" som EU og svenske politikere siger. Europa er allerede verdens næst tætteste befolkningsområde. Den vej de foretrækker netop nu er Italien. Ingen drømmer om at stoppe dem undtage Østrig og Schweiz, som skældes ud af EU. Hvis ikke man havde stoppet dem ved Alperne, havde vi haft "flygtninge" gående på de danske motorveje i titusindtal. Det er ikke danske politikeres mandsmod og hæderlighed, som forhindrer det. De kunde ikke drømme om at afstå fra muligheden at nå frem til en millionkarriære inden for EU ved at protestere. Hellere sælger de sit land og dets befolkning.

I bogen "De helliges lejr" er Schweiz det land, der holder stand længst, men internationale pressioner isolerer landet som en skurkestat. Til sidst tvinges Schweizerne til at åbne deres grænser og kapitulere. Et tappert folks mentalitet kan være lige så svært at forcere som høje bjerge. Spørgsmålet er, hvor længe Ungarn holder ud. De har med enorme omkostninger bygget et pigtrådshegn. Men det er ikke nemt at modstå Obamas jernnæve (ganske vist skjult i en silkevante) og trodse hans befaling til Europa: "Styrt Assad, slip flygtningene ind og bekæmp Rusland....ellers!"

Forfatteren Jean Raspail hentede udtrykkket "Le camp des Saints" ( "De helliges lejr") fra Åbenbaringernes Bog 20:9 i Biblen: "Og de drager frem over jordens hele vidde og omringer de helliges lejr og den elskede stad; men ild falder ned fra himlen og fortærer dem".


Fra bloggen "Everykindapeople"14.5.16
________________________________________________________