maj 14, 2016

Taler Roma midt imod...


Hvis de europeiske brede befolkninger skal kunne forstå, hvad der er sket inden for det sidste halve hundrede år og hvilke aktuelle resultater dette er i fuld gang med at udvikle, så skal de ikke lytte til al overfladisk snak og/eller propaganda i vore massemedier, men skære igennem og lytte til en statsleder, som ikke bare har lært af sig lands og sit folks historie, men også af nutidens ideologier og politiske aktiviteter med samfundsundergravende infiltrationer.

Den 3.marts 2016, forklarede Ungarns statsminister Viktor Orban: 

“I dag er Europa så sygt som blomsten, der ædes indefra af en orm. Europa er ikke frit, for det forudsætter, at man siger sandheden, hvilket er forbudt i dagens Europa.

Det er forbudt at sige, at de, der kommer, ikke er flygtninge, men at migrationen truer Europa. Forbudt at sige, at mange millioner er brudt op og er på vej hertil.

Det er forbudt at påpege, at de, der tidligere er kommet, allerede har dannet parallelsamfund med egne normer og regler, der splitter det tusindårige gamle Europa, og medfører kriminalitet og terror, som udgør en fare for vor livsstil, kultur, sædvaner og kristne traditioner.

Det er forbudt at sige, at når man i Bryssel har planer om at transportere fremmede hertil og bosætte dem blandt os, er det ikke tilfældigt. Det er en planlagt og styret operation, en folkemængde sendt i vor retning forklædt som en humanitær sag, der i virkeligheden er en besættelse. Det er forbudt at påpege, at formålet med denne besættelse er at forandre det kulturelle og religiøse landskab i Europa og forvandle dets etniske fundament, for dermed at fjerne den sidste hindring for internationalismen: nationalstaterne.

Det er forbudt at sige, at Bruxelles i det skjulte tilraner sig mere og mere af vor nationale suverænitet, og at man i Bruxelles planlægger Europas Forende Stater, noget, som ingen nogensinde har samtykket i…

Det er forbudt at sige, at frihedens fjende i dag ikke er som fortidens. I dag bruges andre redskaber for at tvinge os til underkastelse. Det er nok at bombardere os med internationale mediers fordømmelse, trusler og afpresning.”


(Viktor Orbans tale 3. marts 16, på dansk på Snaphanen 30.3.2016 og senere i Nordjyske under overskriften .“Europa ædt op indefra").