maj 14, 2016

Dansk Kultur: Renlighed

Ren >< uren

Som turist behøvede man før i tiden ikke at rejse så langt ud i verden for at se, at renlighed omkring ens bolig ikke var en selvfølge. Ud over de skandinaviske lande fremhævede man Holland og Schweiz som gode exempler og undrede sig over, at andre ellers ret veludviklede lande havde vanskeligheder med en ordnet renovation, hvilket vel tildels var og er mangel på en folkelig "opdragelse". Hvor forholdene var som bedst anså befolkningen det for griseri at smide ispindens indpakning på gaden, men denne tankegang synes næsten helt forsvunden, da Europa udskiftede sin kultur med en gammel, der ikke anså dette for vigtigt. Om ikke andet gav det arbejde til de kommunale renovationsarbejdere. De skulde jo godtnok have lørdag-søndagsfri som andre, så derfor må skidtet på vore gader pænt blive liggende - eller flyvende i vinden - over weekenden.

Vor "finkultur" er dermed væk. Men der har også politisk været prædiket en del imod netop "finkultur".  
Sjovt nok er der mennesker, der dagligt taler meget om "ren" og "uren", men som ikke synes at have forstået ordet i hele dets vidde og handle derefter.