maj 20, 2016

De stemte bare imod

Uriasposten skrev 19.5.2016  om Folketingets 2. behandling af DF`s lovforslag ang. børneattester (her i forkortelse):

DF ønskede at flygtninge - af hensyn til barnets tarv og i lighed med danskere, skulde aflevere en børneattest dækkende over eventuelle seksualforbrydelser ti år tilbage.
Men hele behandlingen af lovforslaget tog kun 2 minutter og 24 sekunder. Alternativet, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Konservative, Venstre og Liberal Alliance stemte alle imod. Forslaget faldt, og var ikke i nærheden af at blive vedtaget. Ingen fra de nævnte partier tog ordet – de stemte bare imod. Job til asylansøgere for enhver pris.
(Uriasposten nævner et exempel med en asylansøger, som ifølge Radio 24syv 17.5.16 var på gale veje).

Nu hovererer den røde front givetvis med denne nedslagtning af lovforslaget fra DF om, at de flygtninge skal kunne fremvise samme rene børneattester som danskere, når de søger job, hvor der er børn. Og forhåbentlig skammer de "borgerlige" partier - de Konservative og Venstre - sig over deres totale uforstand med hensyn til islams "kultur" og deres skandaløse indstilling. I islam indgår pædofili som en naturlig del af menneskelivet, hvilket tydeligst ses i forbindelse med bryllupper mellem voksne (evt. gamle) mænd og småtøser. (Som i praxis har kunnet få de mest grusomme blodige resultater).

Ayatolla Khomeni retfærdiggør pedofili i sin egen moralsk-vejledende bog, "Tahrirolvasyleh", 4. bind, Darol Elm, Gom, Iran, 1990, som er oversat til engelsk:
"A man can have sexual pleasure from a child as young as a baby. However he should not penetrate, sodomising the child is OK. If the man penetrates and damages the child then he should be responsible for her subsistence all her life. This girl, however does not count as one of his four permanent wives. The man will not be eligible to marry the girls sister".

EU - som arbejder ud fra Eurabiatanken om en sammensmeltning af Europa og den arabiske verden - har vist en positiv indstilling til accept af pædofili, dels gennem texten til Lissabontraktaten 2007 og dels gennem småbørns-sexundervisning i EU-landene, hvor man bl.a. har foreslået, at børn fra 4-års-alderen selv må tage stilling til, om de vil deltage i pædofil-lege.
Det er altså ganske tydeligt, at EU var/er venligt stemt over for pædofili og ønsker at imødekomme flygtningestrømmen og dens bagvedliggende politiske arrangører, bl.a. ved at lægge et vist ansvar over på småbørnene selv! (jvf. "Red Barnet"s igangværende modsatrettede kampagne at børn skal afvise pædofile!).

Derfor var DF`s lovforslag dødfødt. Overmagten er for demoraliseret og for kompakt.