september 30, 2009

TV fortalte 26/9, at trafiksikkerheden var blevet ringere. Politiet fandt ikke bare alkoholpåvirkede, men også narkopåvirkede bilister. Det skyldes – som så ofte før – fortidens synder. Man greb ikke ind i tide! Tvært imod. De unge aktivister, der røg chillums uden for kulturministerens kontor 1965, satte ansvarsløst gang i manien. De bakkedes op af veluddannede venstreorienterede mentalhygiejnikere i lægeverdenen, for hvem politik var vigtigere end folkesundhed: ”hash var ikke farligere end et glas vand”, - ”det var bare et modefænomen, der ville forsvinde igen”, - ”vi drikker jo også alkohol”, - ”narkotikum findes jo i naturen”….


Socialdemokratiet ligestillede hash med frokostøllen ved partiets narkodebat 1977, og en statsansat narkokonsulent rådede forældre til bare at ryge hash sammen med pubertetsbørnene… Narkodyrkning og -salg var en guldgrube, der gav de pågældende (oftest kommunistiske) lande enorme summer til krigsførelse og desuden samtidigt resultat ved nedbrydning af ungdommens sundhed og tankeevne i deres modstanderes lande.

Ud!

Hamid El Mousti, byrådsmedlem i København for socialdemokratiet lægger ikke skjul på de politiske hensigter: Vi agter at gøre Danmark til et muslimsk land i løbet af de næste 50 år !

Selvom vi faktisk har forstået det, så er det alligevel rart at få det sort på hvidt.


PRESSEMEDDELELSE fra SIAD (Stop Islamiseringen Af Danmark)

Hamid El Mousti - er han værdig til at sidde i borgerrepræsentationen? Efter at vi igår bragte vores afsløring af Socialdemokraternes plan for Danmark, har flere henvendt sig og spurgt om baggrunden for vores påstand. Baggrunden er i de allerede offentliggjorte links i artiklen: Politikernes sande hensigter. Flere reaktioner fra trængte politikere, hvor Hamid El Mousti giver svar til borgerne som klager over stormoskéen.Her den originale email til en af borgerne:

From: Hamid El Mousti to: PJ, sent: Wednesday, September 09, 2009 4:47 PM Subject:

SV: Moske snart i København Jeg synes det er helt i orden med flere stormosker. Vi agter at gøre Danmark til et muslimsk land i løbet af de næste 50 år ! Har det godt ! Islamist og medlem af Københavns Borgerrepræsentation.
I SIAD går vi ikke ud fra at et fremtrædende medlem af socialdemokraterne - endda et medlem af borgerrepræsentationen - lyver. Vi går ud fra at han taler på vegne af Socialdemokraterne da Socialdemokraterne er kendt for at have en stærk partidisciplin og ve den der træder udenfor. Desuden er hans afslørende svar blevet sendt til socialdemokrater i borgerrepræsentationen uden at disse har reageret. Vi må derfor gå ud fra, at den (eller de), der tier, samtykker.


Er han værdig at sidde i borgerrepræsentationen? spørger SIAD. Man kan have sin tvivl, selvom der er gået mange splinter af byrøddernes værdighed det sidste halvhundrede år. Hvad socialdemokratiet angår må det vel betegnes som landsforræderi over for partimedlemmer og andre borgere? Hvad angår Mousti selv har han sveget landets gæstfrihed og den tillid, man bør kunne forvente, og han burde rejse hjem af sig selv.


Men med danskernes indgroede eftergivenhed og endeløse venlighed, er der nok ingen, der vil krumme et hår på hans usle hoved!

september 29, 2009

Norsk berettiget harme

Norges Lover blir ignorert.

"Det er straffbart å jobbe for å få Norge inn i EU", leser jeg. Her menes selvfølgelig § 83 i Straffeloven der det heter at med fengsel fra 8 år til 21 år straffes den som bevirker eller medvirker til at Norge eller deler av Riket kommer under fremmed Herredømme eller innlemmes i annen stat."

Denne paragrafen bør ikke bare gjelde de som arbeider for å innlemme Norge i EU, men også i forhold til fremmedinnvandringen! Grunnlovens § 1 må sees i sammenheng med Straffelovens § 83 også når det gjelder avhendingen av Norge, nordmenns fedreland og nasjonale hjem! Udenrigsminister Jonas Gahr Støre snakker om det store "vi" som han ser for seg som fremtidens multietniske Norge. Der vil nok nordmenn være en glemt minoritet. Jeg takker Nei! til Støres "store vi"!!

Så hvorfor skjer ingen ting når Loven brytes, blir det spurt? De som skulle se etter at landet styres etter Grunnlovens ånd og bokstav synes å gi blanke i lover som de er enige om at de skal gi blaffen i. Dermed er der ingen som når frem med klager, for der finnes ingen reell klageinstans. Politiske miljøer, og andre maktmiljøer i samfunnet, koker så godt sammen at ingen når frem med protester. Og om noen skulle nå frem til en eller annen instans med sine klager på sabotering av viktige lovparagrafer, så koker det hele bort i kålen. Dette fordi makteliten er enig om at slik skal det være. Det er vel dette som kalles "et demokrati som det norske". Det vil igjen si et demokrati som ikke fungerer.

Ta f.eks. masseinnvandringen. Dette er den største omveltning av det norske samfunn som noen gang har funnet sted i vårt land!
En fremmedgjøring av vår nasjon som aldri vil kunne la seg reparere. Og på sikt en fullstendig avhending av Norge til fremmede folkegrupper og raser. Denne utviklingen har allerede kommet så langt at den vanskelig lar seg stoppe. Vårt norske samfunn skal hele tiden innrettes slik at det faller i smak hos titusener og hundretusener fra alle verdens folkegrupper med sine religioner og kulturer. Vårt eget vil derfor etterhvert falle som visne løv om høsten. Og det fremmede vil erstatte det som var vårt!

Men hvem spurte oss nordmenn om vårt syn på denne fremmedgjøringen og avhendingen av vårt eget hjemland?Ingen innen statsstyrelsen eller andre maktorganer! Noen få nasjonalsinnede idealister har etter beste evne prøvd med protester mot det som skjer, men uten å bli tatt hensyn til. Dette har myndighetene kunne slippe unna med ved at folket er hjernevasket med løgnpropaganda, trusler og sjikane. Dermed kan politikere og andre maktorganer drive sin ødeleggende politikk i trygg forvissing om at folket i verste fall knytter nevene i lomma, og lar det være med det. Stemmene vil de få ved valgene, slik de alltid har gjort. De som er stabeiser nok til ikke å opptre som kuede kveg, og som våger å ytre seg offentlig, har myndighetene laget særordninger for. Maktelitens eget avkom blir etablert som voldsmiljøer som med rå vold og terror hindrer folkets Grunnlovsfestede rett til ytringfrihet. Dette skjer uten at makteliten trenger å stoppe slike brudd på våre rettigheter. De hevder at også voldspøblene må få gjøre seg nytte av ytringsfriheten. Men disse voldsgjengene trenger ikke å spørre om tillatelser, de gjør som de vil - når de vil. Selvtekt får ingen konsekvenser for dem. Mange av dem er jo overklassens avkom med dertil tilhørende rettigheter. Slik er "et demokrati som det norske".

Og stadig ser vi at politiet heller ikke gjør det de skal gjøre for at borgernes rettigheter blir ivaretatt. Så det er all grunn til å tro at politiet og de politiske myndigheter, og andre makt- og kjendismiljøer, rotter seg sammen i felles front mot folket - nasjonen. Og Loven er død når den ikke håndheves!Samme tilstander finnes over hele den vestlige verden, der elitene har lurt folket til å stemme på seg. Egentlig er de Vestens gamle folkegruppers - nasjoners - bøddler. I all sin enfoldighet og naivitet blir den vanlige kvinne og mann villedet til å kalle sine bøddler for "landsmoder" og "landsfader". Det rette burde være fandens oldemor og ditto oldefar!

Norvald Aasen. 6983 Kvammen


Alt hvad du gør...

De sociale myndigheder på Gotland, som lod politiet hente en niårig dreng. Dominic, på Arlanda flyveplads i sommer, omtaltes her på Spydpigen den 23/9.

Siden er der kommet mere frem i avisen Världen i dag, og sagen har vakt enorm reaktion ikke bare på hjemligt bloggerplan, men i det store udland, såvel fra private som fra forskellige menneskeretsorganisationer. Måske har det været chokerende at få et andet billede af Sverige end det gennem åretal frempropaganderede skønvirkemaleri af ”den gode stat”.

Politiets og socialtjenestens fremfærd på Arlanda flyveplads har vakt vrede. Efter at politiet havde bragt familien fra flyet ind i bygningen, blev de af socialtjenesten spurgt, om de måtte tale alene med drengen et øjeblik. Det måtte de.

Men Dominic kom ikke tilbage. De havde ved hjælp af uærlighed taget drengen fra forældrene.

Det er en beskidt måde! Hvis der i en familie er problemer eller et eller andet galt fat, så må førstehjælpen være, at man forsøger at få familien som helhed på ret køl i stedet for at bidrage til dens splittelse. Men sagen er i virkeligheden ikke enestående. Der er desværre mange exempler på begge sider af Øresund.

Historien afspejler den herskende mentalhygiejniske ideologi, som spredtes efter anden verdenskrig og dominerer i socialsektoren. Dens vigtigste mål var/er at bekæmpe kernefamilien for ad den vej at ændre samfundssystemet. Ideologien er omtalt her på bloggen den 22. september.

Desværre besvimede Dominics mor på flyvepladsen - i et hjerteanfald på grund af myndighedernes overgreb. Man kommer til at tænke på den svenske bogtitel: ”Allt vad du säjer, kommer att användas emot dej”. Lidt ændret bliver det: ”Alt hvad du gør vil blive brugt imod dig”. Har du hjerteproblemer, kære mor Annie, så kan du ikke klare drengen. Så tager vi ham med os. Hejsan, må så gott!

september 28, 2009

Ifølge EU´s traktat med araberne 1978, skal vi fremme arabisk kultur i Europa.

I en kronik i Politiken 25/9 ”Arabisk sprog bringer følelser i kog” spørger Helle Lykke Nielsen (HLN): ”Hvorfor protesterer man imod, at København vil give børn mulighed for at vælge arabisk som andet fremmedsprog?”
Spørgsmålet viser, at HLN ikke har tilstrækkelig føling med hverdagens Danmark, for sagen rummer politisk sprængstof, så det batter, og kronikøren kan ikke siges at være uvildig, eftersom det er hendes levevej at undervise i arabisk.
Hun finder det svært at forstå, at sprog kan sætte følelser i kog, især da man ellers er så begejstret for tosprogede elever, der foruden dansk kan engelsk eller fransk. Men der er forskel! Engelsk og fransk er sprog i vor egen vestlige kulturkreds, mens undervisning i arabisk givetvis vil øge det politiske arabiske pres på børn for at ændre vor kultur, vort demokrati, vor livsstil.
Hun harcelerer over opfattelsen, at arabisk sprog er tät knyttet til islam. Jamen det kommer man da näppe uden om, selvom hun forsöger med sätningen ”arabisk er modersmål for masser af kristne”. ”Masserne” er trods alt en minoritet.

Under forrige besættelse af Danmark vakte tysk sprog også harme. Man kan endnu møde ældre mennesker, der principmæssigt nægter at tale tysk, selvom de behersker sproget.
HLN pointerer, at arabisk er jordens 5. største sprog og derfor vigtigt. Mange arabisktalende er imidlertid analfabeter, og man bör også vurdere, hvilke litterære oplevelser eller faglig viden, sproget kan give os. FN-rapporter om den arabiske verden – NB skrevet af arabere selv! – fortæller, hvor langt deres kultur halter bagefter den vestlige med hensyn til litteratur og meget andet.
HLN gør videre opmærksom på, at kendskab til arabisk også har ”sikkerhedsmæssig betydning”, ligesom russisk under den kolde krig. Hun nævner de voksende terrorgrupper. Rigtigt. Det er meget ubehageligt, at man kan stå ved siden af arabere uden at forstå om disse eventuelt planlægger et overfald på en.
Endelig forklarer HLN, hvilke enorme summer man kan tjene f.eks. i Mellemøsten ved udover dansk at kunne arabisk. Med penge kan man købe verden. Og for ussel mammon underkaster Vesten sig gerne en dhimmistatus til efterkommerne, ansporet af islamvenlige danske akademikere o.a.
HLN mener, at danske massemedier omtaler arabisk sprog nedsættende, samt at befolkningen overfører deres naturlige negative indtryk af den muslimske verden på selve sproget. Hvor mange, der taler arabisk i Danmark, ved man ikke, men det anses gerne for et ”underklassesprog”, sikkert på grund af de mange analfabeter og fordi de arabisktalende har svært ved at integreres og få arbejde, avler mange børn og er mere kriminelle end de fleste, sådan som HLN skriver. Dette forklares så med, at de er ”flygtninge” med flere ”fysiske og psykiske skader” end arbejdsimmigranter! Forklaringen turde være problematisk, da ordet ”flygtning” allerede i årtier har været brugt i betydningen ”økonomisk flygtning”. Hertil kommer, at arabere generelt set ikke er kendt som et arbejdsomt folk. De importerer selv arbejdere (– gerne flittige østasiatere), der undertiden holdes fast i slavelignende forhold.
Ifølge HLN mener modstanderne af undervisning i arabisk, at en sådan undervisning vil være en hindring både for ordentlig indlæring af dansk og for tilegnelse af kristne værdier, og dermed også for integrering i det danske samfund.
Selvfølgelig vil undervisning i arabisk øge islamiseringen. De muhammedanske lærere vil gøre alt for at påvirke børnene. Det er ganske simpelt deres pligt i henhold til koranen. Alle samfundsændringer, som politikere, psykologer, filosoffer eller andre finder på, starter med børnene, og – om ikke før – så når de er vokset op, gennemføres samfundsændringen.

Det er let at sidde i et lille veludviklet land og i en god stilling og tale godt for ”arabisk kultur” og islamisering. Denne strategi for at fremme arabisk kultur i Europa gik EU med til ved de katastrofale olieaftaler i den såkaldte ”Arabisk-europæiske dialog” i 1978, og Helle Lykke Nielsen er altså bare - som hun skal være -”politisk korrekt” i EU´s politiske spil.

september 27, 2009

Polen vil kastrere

Som bekendt åbner EU-Lissabontraktatens tekst for lovliggørelse af pædofili. Rimeligvis en imødekommenhed over for muhammedanerne, som hjertens gerne har sex med småbørn (jf. Khomeinis sex-regler for shiiterne).

Nu er det vel næppe muhammedanernes traditioner, der påvirker den polske rigsdag, eftersom der vel endnu ikke er så mange af slagsen dér, eftersom den polske sociale forsorg næppe er på højde med andre mere attraktive EU-lande.

Men hvordan det nu er, så har Polens underhus med stor majoritet vedtaget en ny lov, der siger, at alle, der dømmes for pædofili med mindreårige under 15 år skal kemisk kastreres.

Desuden vil straffene for blodskam og pædofili blive strengere, og personer, der taler for, at sex mellem voksne og børn er harmløst , vil blive straffet ud fra de nye regler.

Baggrunden for lovforslaget skyldes en sag, hvor en midaldrende mand fik to børn med sin datter, der blev holdt som sex-slave.

Forslaget skal igennem overhuset (senatet), før det bliver endelig vedtaget.

Kilde: Aftenposten i Norge http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article3289155.ece
Om 15 år styrer disse gentlemen Sverige.
Det er mærkeligt, at mange mennesker stadigvæk ikke ser den store fare, som truer Sverige!
I dag har vi en masseinvasion uden lige, som kommer til at udrydde både os skandinaver og Sverige som kristent skandinavisk land. Hele vor existens og velfærd vil bukke under.
Politikerne løfter ikke en finger for at stoppe den truende katastrofe – tvært imod baner de vej for Sveriges undergang. Sverige er på vej til at falde i kløerne på islam. Muslimerne vinder hele tide nyt terræn på vor bekostning. Love og forordninger ændres for at tilpasses de islamiske love, sæder og brug. Vore egne svenske rettigheder begrænses, mens muslimernes udvides!
Korsene på kirkegårdene fjernes, vi begrænses i vor anvendelse af det svenske flag. Halalslagt tillades, muslimske banker oprettes, fagforeniger støtter illegale ”flygtninge”. En muslim får dobbelt så høj pension som en svensk husmor, speciel mad til muslimer både i skoler og fængsel, særlige sygehuse til muslimer. Gratis tandlægebehandling, kvotetildeling på arbejdspladser. Regelret hjernevask af indvandrerkritiske elever i skolerne. Massemedier, som hele tiden går muslimernes ærinde.

Og muslimerne stiller desuden hele tiden stadige krav.
De fik engang fat i lillefingren, men nu er både hånden og begge armene borte.
Trods alle disse meget tydelige tegn om, hvad der venter os svenskere, så vælger en del at lukke øjnene for fakta. Mens andre måske ikke engang forstår, hvad der er ved at ske?

En blind, som leder en blind. Landsforrædere skaber landsforrædere.Hvis der ikke sker noget nu, så er Sverige islamisk om 15-20 år! Det skal vi aldrig acceptere!!

Kilde: ”Last Viking” på den svenske blog ”Every kinda people” 26.9.09september 26, 2009

Bindegal

Gadaffihistorien fortsat fra 25/9:

De to schweiziske forretningsmænd, Max Göldi und Rachid Hamdani, som holdes som gidsler i Gadaffis Libyen, er trods den schweiziske præsidents stymperagtige kryben for Gadaffi stadig uden løsning. Gadaffis folk lokkede dem ud af den schweiziske ambassade under foregivende af en lægeundersøgelse – angiveligt fordi Libyen frygtede en militær

befrielsesaktion fra Schweiz´es side. Nu er gidslerne gemt af vejen af
Gadaffi på et hemmeligt sted.


Deres skæbne er uvis. Åbenbart har den schweiziske præsident Merz ved FN-mødet i New York endog gratuleret Gaddafi for hans 100 minutter lange tale imod Vesten i håb om at stemme diktatoren nådig. Gadaffi har derpå lovet ”personligt” at virke for en frigivelse.

Men det er så meget værd som ingenting!

Kilde: den tyske blog ”Politically Incorrect” 25.9.09

Er der ingen lande, der bakker op om Schweiz?
Hvorfor tier pressen?

september 25, 2009

Kirker eller minareter?

I Schweiz skal folk stemme, om moskeerne skal have lov at bygge minareter.
Plakater med kirketårne propaganderer for religionsfrihed, d.v.s. for moskéer og minareter: ”Himlen over Schweiz er stor nok. Nej til intollerance. Nej til forbud mod minareter.”
Plakaten kommer fra PDF – d.v.s. Selskabet for minoriteter i Schweiz, og minoriteterne er – som vi alle forstår – muhammedanerne. Blandt de afbildede kirketårne finder man yderst til højre den katolske domkirke i den schweiziske kanton, bispedømmet Skt. Gallen. Den er blevet udset til en del af vore allesammens verdenskulturarv, og derved er det katolske bispedømme blevet kapret til lidt af hvert.

Mon Skt. Gallerne er klare over, at plakaten fra det venstreorienterede og Gadaffivenlige Selskab for minoriteter i Schweiz går langt ud over kirketårne og Schweiz og stiller sig på samme menneskeforagtende trin som Birma, Kuba, Vietnam, Nordkorea, Algeriet, Tadschikistan, Saudi-Arabien, Sudan, Laos, Bhutan, China, Rusland, Venezuela og Eritrea?

Måske nogen ønsker Kontakt til den katolske kirke i Skt Gallen: sgadmin@kath.ch


Modparten - som ikke ønsker minareter - går ud med en korrigeret plakat med ordene:
"Islamiseringen truer religionsfriheden."

Forbud mod minareter. JA.
Her er sandheden om fremtiden: sådan ser det ud, når en kirke bliver forvandlet til moské:Hannibals Krig

Times on line skriver 4.9.09 om “Hannibals Krig”:
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/africa/article6797693.ece

Gadaffis 33-årige søn Hannibal og hans kone Aline blev arresteret i juni 2008 i Genëve, anklaget for at være gået løs på deres tjenere - en marokkaner og en tunisier - på et hotel. Den 35-årige tunisiske Mona fortalte, at Aline flere gange havde slået hende og truet med at smide hende ud af vinduet. Hannebal og kone blev frigivet mod kaution to dage efter, og anklagen blev annulleret, da tjenernes sagfører sagde, at de havde modtaget et undisclosed beløb i godtgørelse.”
Gaddafis datter fortalte sin far, at Hannibal og hans Aline var blevet behandlet ”som terrorister” og sat i et fængsel, der var værre end Abu Ghraib. Og Gadaffi kommenterede, at ”æren måtte reddes!”
Hannibal skal ved et diplomatmøde i Tripolis have sagt, at ”hvis han havde haft en atombombe, så ville han have udraderet Schweiz fra landkortet.”
Libyen skar så olieforsyninger til
Schweiz ned og trak mere end 4,3 billioner pund tilbage fra de schweiziske banker og flere schweiziske firmaer i Libyen har måttet dreje nøglen om. Schweiz blev tvunget til at hejse det hvide flag og søge samtale med Gadaffi, men Gadaffis statsminister ville ikke tale med Schweiz. Samtidig tilbageholdtes to schweiziske forretningsmænd i Libyen som en slags gidsler. De måtte ikke rejse ud af landet.

20/8 09 måtte den schweiziske præsident Hans-Rudolf Merz i Tripoli undskylde arrestationen af Hannibal i 2008.

4/9 2009 krævede Gaddafi af FN, at Schweiz udslettes og fordeles til tre nabolande.
(Illustrationen er fra 2. puniske krig mellem Karthago og Rom, hvor den puniske Hannibal drog med elefanter over de franske alper.)

september 24, 2009

De køber op, og vi bliver dhimmier,

Oliearaberne kan med deres kolossale indkomster købe Europas industrier. Vi har tidligere her på SPYDPIGEN 8.10.08 hørt om hvordan arabiske stater og rigmänd investerer stort i Europa, i Sverige bl.a. Al-Amoudis med benzinfirmaet Preem og det store olieraffinaderi i Lysekil.

Emiratet Katar bliver nu storaktionær hos VolksWagen, skriver Financial Times Deutschland 2.9.09.
Porche-ejerne deler nu deres magt med arabiske sheiker. Indtil nu var det udelukkende ejerfamilierne, som havde noget at skulle have sagt, men den økonomiske krise tvinger dem til at slippe medejere ind. Emiratet Katar bliver således den første andelsejer som ikke hører til de familier, der ejer Porsche og Piëch.
Det rige sheikdømme står ifølge medierne for en samlet indvestering på 7,3 milliarder Euro og bliver dermed den tredjestørste aktionær hos VW ved siden af ejerfamilierne og Niedersachsen.


Grossaktionær und Emir von Katar

De foretrak lossepladssvineriet.

Som tidligere nævnt (1.5.09) benyttede de ægyptiske myndigheder sig af den opreklamerede angst for svineinfluenza og islams opreklamerede modvilje mod grise til at udrydde et par hundrede tusinde grise af de kristne kopteres svinehold. Det hævner sig nu. De fattige kristne plejede nemlig at samle grisefoder på de store lossepladser, men nu bliver man ikke af med skraldet!Kilde: den tyske blog "Politically Incorrect"

september 23, 2009

Mord i Sauna

I det russiske Dagestan i Kaukasus blev syv kvinder skudt i en sauna den 13/8. Ikke fordi de var vestlige fordækte agenter eller lignende, men tvært imod fordi de var alt for vest-uanstændigt nøgne. De islamiske rebeller fandt de ”vantro” damer så oprørende, at de myrdede dem.

Kilde: den tyske blog "Politically Incorrect.

De ryddede djunglen

Som forud advaret ryddede fransk politi den illegale flygtningelejr ”Djunglen” ved Calais den 22. september om morgenen. Af de oprindelige flygtninge var der endnu 276 tilbage, fortrinsvis fra Afghanistan, hvoraf 135 var under 18 år.

Kilde: den tyske blog Politically Incorrect

"Terrorist" på Arlanda?

At Sverige er temmelig diktatorisk, er en kendt sag i Danmark, hvor vi mange gange undrer os over, om det er et træk i den svenske folkesjæl eller indflydelse fra naboen, det tidligere Sovjet?
Her er en horribel historie fra Gotland om svensk overgreb mod en familie. Men lad det være sagt, at sådanne vanvittige historier også forekommer i Danmark.

For tre måneder siden stormede politiet et fly i Arlanda Lufthavn. ”Terroristen” var en niårig dreng, og han var nær ”undsluppet” ved at ”flygte” med sine forældre til Indien, hvorfra hans mor kommer (?). Han havde ikke gået i almindelig kommuneskole, men var blevet undervist hjemme. Det var hans ”forbrydelse!”. Viceformanden for organisationen for familieret i Sverige (RFFS), Nick Maitland, siger: det der hændte på Arlanda flyveplads er forrykt! Jeg har aldrig oplevet noget lignende!

I Sverige ser myndighederne meget skævt til dem, der ikke indordner sig statsmyndighedernes socialistiske ideologi, herunder dem, der går i privatskole eller undervises hjemme, så med støtte i LVU - Loven om Vård af Unge greb socialtjenesten ind.

Da man ikke kunne påberåbe sig, at undervisningen af drengen var lovstridig, fandt man heldigvis ud af, at han ikke havde været til tandlæge eller var blevet vaccineret før den forestående rejse til Indien (heller ikke det lovstridigt!), hvorfor man fjernede ham fra forældrene og anbragte ham i en familie. Det er nu tre måneder siden, og forældrene har kun måttet besøge drengen nogle få gange. Hvordan har sådan en dreng det? Og hvad siger FN´s menneskerettigheder og børnerettigheder?


Kilde: Världen i dag 23.9.09

september 22, 2009

Mental galskab.

Den svenske avis, ”Världen idag”, skrev i går 21/9 om organisationen Familywatchinternational.org/ som kæmper imod de naturstridige samfundsnedbrydende ngo-kræfter (ngo= private, ikke statslige), som med stor lobbyindsats inden for FN arbejder på at nedbryde og ødelægge kernefamilie-begrebet.

Lignende emne har været omtalt i samme avis 12.8.09 angående en stor international konference i Amsterdam.
Også her på bloggen SPYDPIGEN har vi berørt dette og beslægtede emner bl.a. i år den 6/8 (samt 17/7, 19/7, 24/7, 25/7, 8/8, 9/8 og 12/8).

Det var ikke mindst Mentalhygiejnebevægelsen som bragte disse absurde tanker til Danmark:

Mentalhygiejne.
Jeg vidste så godt som intet om Mentalhygiejnebevægelsen, da jeg i 1972 meldte mig ind i Landsforeningen for Mentalhygiejne. Kun forstod jeg, at der var noget, der ikke var rigtig fat. Til min bestyrtelse bekræftedes dette i fuldt mål, men først efter mentalhygiejnikernes mangeårige fordækte virksomhed forstår jeg til fulde, hvilken uoprettelig skade bevægelsen har gjort.


Mentalhygiejnebevægelsen
I 1909 stiftedes USA’s Nationale Komité for Mental Hygiejne: ”Vi skal skabe et nyt menneskesind og en ny jord i løbet af ét slægtled,” hed det entusiastiskt. Rockefeller Foundation støttede bevægelsen.
I 1945-47 dannedes Verdenssammenslutningen for Mentalhygiejne (World Federation of Mental Health (WFMH)). Dens målstning var at fremme den størst mulige mentale velvære blandt alle folkeslag. Stifteren, psykiater Brock Chisholm, sagde: ”Den eneste psykologiske kraft, som kan fremkalde ukritiske holdninger er moralitet, - forestillingen om ret og vrang.
I mange generationer har vi bøjet nakken under syndsbevidstheden. Vi har slugt de giftige visheder, som vore forældre, søndags- og dagskolelærere har fodret os med. Men det er først i den senere tid, at man har fundet ud af, at sådan noget fremkalder neuroser og manglende følelsesmæssig modenhed til at være borger i et demokrati. Vi må af med vore forældres fejlagtige gamle adfærdsmønstre og opdrage børnene i endrægtighed. Kan det ikke gøres med det gode, må det tvinges igennem.”
I 1948 introduceredes bevægelsen i Danmark med stiftelsen af Landsforeningen for Mentalhygiejne, hvis kerne udgjordes af psykologer, psykiatere og socialrådgivere. I 1961 blev psykolog Eggert Petersens direktør for foreningen og oprettede nogle år senere ”Mentalhygiejnisk Forskningsinstitut” med sig selv som direktør og forskningsleder, idet han dog forblev i bestyrelsen for moderforeningen, nu som generalsekretær.
Forskningen bestod af sociale undersøgelser i samfundet med det formål gennem resultater og rapporter at påvirke politikerne. Landsforeningen og Forskningsinstituttet fik et katastrofalt tag i danske psykoterapeuter, samt i de radikale politikere og 68’erne. Man fulgte Chisholms ideologi: man måtte af med alt det gamle, forældrenes fejlagtige adfærdsmønstre og opdrage børnene på en ny måde. Man måtte nedbryde kernefamilien og slå en brêche mellem forældregenerationen og børnene.


Tavistock
Bevægelsen brugte (bruger?) tavistock-hjernevask. Alle tavistock-teknikker har ét eneste mål: At nedbryde den enkeltes sjælelige styrke og gøre ham hjælpeløs over for påvirkning og indoktrinering. Enhver teknik, som egner sig til at nedbryde familieenheden og de af familien indprentede tanker om religion, ære, fædrelandskærlighed og sexuel adfærd bruges af tavistock-udøverne som våben til at kontrollere masserne, - til at gøre dem til ukritiskt modellervoks. (Man skulle snart høre om velfungerende mennesker, der på firmaers ”psykologkurser” brød totalt sammen.)
Tavistocks stifter, Rees, blev første formand for WFHM. Han opfordrede til konstant propagandapres på universiteter, skoler, kirker, lægevidenskab og medicinstuderende, tjenestemænd og fagforeningsledere: ”Vi har gjort nyttige angreb på en række professioner. De 2 letteste af dem er naturligvis lærerprofessionen og kirken. De 2 sværeste er retsvidenskab og medicin. Hvis vi skal infiltrere andre menneskers erhverv og sociale tiltag, tror jeg, at vi må infiltrere de demokratifjendtlige og organisere en slags 5. kolonneaktivitet”.
Massehjernevaskteknikker udvikledes og blev først brugt af amerikanerne på krigsfanger i Korea. Tavistock Instituttet med hovedkvartér i London beskæftiger sig med kulturvidenskab, økonomi, organisationsadfærd, politisk videnskab, psykoanalyse, psykologi og psykiatri.
De retningslinier, som deres profet, Sigmund Freud, fastlagde for at kontrollere mennesker, gjorde instituttet til verdens centrum for ideologi og rådgivning i forbindelse med oprettelse af organisationer.


Velfærdsideologien.
I tiden 1950-1968 fordobledes danskernes velstand. Da ideologi bider dårligt på rige folk, blev de kulturradikales, 68’ers og de mentalhygiejniske ideologer bange for at miste magten. Men ved kolossale skatter overførtes velstanden fra borgernes lommer til statskassen til fortsat udbyggelse af mentalhygiejnisk velfærd.
Man fik tryghed fra vugge til grav, skabte et morskabs- og lykkesamfund med garanti for trivsel ved frådseri, pjat og bagateller i stedet for åndsliv. Og som erstatning til dem, der ikke fandt det så morsomt - lykkepiller! Livskvalitet blev en rettighed - ellers er det jo ”samfundets skyld”!
Dette samfund kan man nu ikke mere tænke væk - og ideologerne har derved sikret deres magt over os og vore sjæle.”

Gertrud Galster

Kilde: ”5. kolonne. 14 års kamp mod nedbrydningen af dansk kultur”, anden udgave 2008, skrevet af Gertrud Galster

september 21, 2009

Bravo Schweiz! Frihed er det bedste guld....

Schweizerne skal den 29. november stemme om et forbud mod minaretbyggeri i Schweiz. Plakaten taler for sig selv: Moskeer og deres ”kultur”centre bruges som ståsted for 5. kolonne-virksomhed imod de europæiske værtslande.

Kilde: den tyske blog Politically Incorrect 21.9.09

http://www.pi-news.net/2009/09/schweres-geschuetz-
gegen-minarette/

Den hellig ramasjang!

Det er jo synd, at Paladsteatret eller politiet i Købehavn ikke læser bloggen SPYDPIGEN, for så havde de set, at man skal tage sig særlig i agt under den hellige islamiske festmåned, da det er den tid på året, hvor der sker flest angreb, overfald o.l. (se SPYDPIGEN 13/8, 14/8 og 20/9)

Op mod 100 unge, der fejrede afslutningen på ramadanen raserede søndag aften en af Palads Biografens sale i København.
Hærværksfolkene - i den indvandrervenlige Politiken hedder det naturligvis altid "unge mennesker" og "de unge" - blev bortvist fra biografen, men nåede dog at få refunderet deres biografbilletter, oplyser Københavns Politi.

Ingen sympati for islamisk styre

Den i Sverige bosatte islamist Mahomed Omar havde ventet 1000 deltagere til sin annoncerede demonstration i Stockholm, men som politiet havde forudset kom der knapt 100, og nynazisterne holdt sig væk. Derimod nåede moddemonstranterne nok op på de tusinde.

Omars antizionister svingede med palæstinensiske flag og viste slagord som ”Gaza bløder”, ”NedLæg Israel” og ”Nej til israelisk undertrykkelse”, mens de brølede ”Vi er Hez­bollah!”, ”Allahu akbar!” - ”Allah er stor!”, ”Ned med Israel!” og - sjovt nok ”Zionism ær rasism!”

Moddemonstranterne havde ikke svært ved at overdøve Omars tale. Flertallet var exiliranere og andre modstandere af Irans hårde islamiske præstestyre, og der hørtes slagord som
”Khomeini er en morder!” og ”Hezbollah er mordere!”. En af deltagerne, en ung student fra Uppsala, understregede, at Omar og hans proselytter går ind for islamisk tyranni. De vil
ødelægge et helt land som har kæmpet for sin frihed i over 50 år. Der dør folk hver dag i Iran på grund af styret, men disse mennesker bifalder det iranske regime. Ingen iranere i Sverige eller i verden kan godkende dette. Vi vil bara have demokrati.

september 20, 2009

Slut på Ramadanen!

Så er det slut på Rhamadanen, der per tradition er en af de blodigste måneder i året, som nævnt i et tidligere blogindlæg her den 13. og 14. september.


I den hellige måned bliver man nemlig endnu mere fanatisk og går ikke bare i rette med os "vantro", men også med egne trosfæller, der ikke dyrker troen ordret.

Arkivfoto: slut på ramadanen.
Hertil kommer så afslutningsfesten, Eidfesten, en orgie af slagt og blod

Butikskæden SPAR giver køb !

Den østrigske SPAR-filial tager nu afstand fra sine Aladdin-halal-produkter for ikke at miste sine stamkunder. Det ser ud til, at nogle har besværet sig over det islamisk slagtede kød i supermarkedkæden. Den snor sig ud af tilbagetoget ved at sige, at Aladin-tryllelampe-produkterne ikke har vakt tilstrækkelig interesse hos kunderne, hvorfor man ikke vil tilbyde dem mere.
Et vaskeægte tilbageslag for islamiseringen af de europæiske næringsmidler.

Her er et af brevene:

Ærede Damer og Herrer:
Med stor undren har vi for nogle dage siden konstateret, at nogle af deres SPAR-filialer er blevet oversvømmet af såkaldte halal-produkter, altså sådanne artikler, som i henhold til islams kultiske regler bliver kontrolleret og certificeret af en dertil oprettet organisation fra dette religiøse samfund. Åbenbart bestræber De Dem på at vinde kundekredse, som ikke er indstillet på at tilpasse sig de i Centraleuropa herskende madtraditioner.

Det er Dem måske ikke bevidst, at dette ikke bare skyldes fædrelandskærlighed eller kulturel tradition. Det drejer sig i langt højere grad om, at islams ”renhedsforskrifter” skal sygeliggøre verden med islams rituelt set urene indhold, som ikke har noget som helst med hygiejne eller sundhedsproblemer at gøre, men som umuliggør muhammedanernes adgang til paradiset!
Et sådant syn på verden har vidtrækkende konsekvenser, som man ser på den katastrofale tilbageståenhed i de islamiske lande eller på ”haram-personernes”, d.v.s. ”de renes” omgangstone med de ”vantro”. Sådant et verdensbillede har ikke plads i et oplyst samfund med kristelige værdier!

Salg af halal-produkter er derfor at ligestille med bidrag til spredning af det verdenssyn, som hidrører fra islams åndelige tankesæt om blodhævn, kvindeundertrykkelse, voldsdyrkelse og forfølgelse af anderledes troende. Det vil sige, at vor lands foretagender underkaster sig en urgammel ørkenreligions rituelle forskrifter, hvad der altid har været målet for alle islamiske aktivister. De, mine ærede damer og herrer, vil i en ikke alt for fjern fremtid blive opfordret til at fjerne alle varer fra Deres sortiment, som er uforenelige med begrebet ”halal”.
Deres skadelige virksomhed vil vi ikke på nogen måde støtte. Eftersom jeg taler som medlem af bestyrelsen for Wiens XXX, kan jeg forsikre Dem om, at vi vil oplyse vore medlemmer om, at de borgere, hvem det ligger på sinde at opretholde den samfundsorden, der hviler på kristlige værdier, fremover bør undgå indkøb i SPAR.

Med venlige hilsener
XXX

Svaret fra SPAR var positvt: det var (naturligvis!) kun nogle få SPAR-butikker, som havde udbudt pølser af halalslagtet kød, og det ville nu høre op. Som det imidlertid ses på illustrationen er der dér tale om halalslagtet fjerkræ. Er dette måske dansk? Vi har jo en kæmpeexport af fjerkræ, og slagterierne er jo for længst gået med til at slagte rituelt efter islams forskrifter. En imam betales (af kunderne naturligvsi gennem varernes pris!) for noget hokus-pokus-snak, og kyllingerne i supermarkederne er mærket med et lillebitte "halalmærke" med arabisk skrift eller på plastikposen eller noget krims-krams, som forestiller en moské.Forstanderinden for SPAR Service Team skriver:
SPAR-exemplet kan også danne skole hos andre levnedsmiddelkæder. Kun hvis stadig flere ikke-muslimske kunder tydeligt vægrer at købe halal-kød, kan man forhindre, at den brutale islamiske halal-slagtning bliver accepteret i Vesten og at kommende generationer godtager haram-halal-tanken.


Kilde: den tyske blog "Politically Incorrect" 16.9.09

september 19, 2009

Han havde ret!

Tonen i debatten

Hverken partierne til højre eller til venstre vil give Glistrup ret i hans udsagn, men fører en politik lige hen over alle problemerne.
Efterhånden er talen om indvandringen i befolkningen så småt kommet på gled, men det har ikke været populært at give Glistrup ret. Derfor har vi kredset om problemerne, og vi er endnu ikke nået ind til problemernes kerne, fordi ingen vil se dem i øjnene.
På venstrefløjen taler man om den skingre tone i debatten og tillægger uden selvkritik højrefløjen den egenskab at skingre. De største skingre toner kommer dog fra venstre.
DF har forsøgt at slå i bordet, om end det ofte synes at være med en blød vante, men partiet har ved flere lejligheder bøjet af, og vi må gå ud fra, at det skyldes politisk taktik. Men der er noget i den politiske strategi, der ikke hænger sammen med virkeligheden. Man går i en vis udstrækning ind for integration, men man tager ikke stilling til de kulturelle forskelle, som kan vanskeliggøre – ikke blot integrationen men også livet i dagens Danmark. Man vil bryde muhamedanernes kulturelle arv, men hvordan? Danskere bliver heller aldrig til ny-irakere, uanset om de flytter til Irak. Hvorfor tro, at muhamedanere kan blive ny-danskere?
Både til venstre og til højre er man enige om, at fredhellige indvandringen, og på begge sider vil man bekæmpe terroren, men ingen synes at have fat om nældens rod: de kulturforskelle, der gør, at det ikke kan lade sig gøre.
Problemet synes at være, at man går ud fra indvandringen som noget selvfølgeligt, men det er ikke så selvfølgeligt, og den danske befolkning er ikke blevet spurgt.
Det forekommer, at partierne til venstre har travl med at undgå, hvad der for dem er det værste, der kunne ske, nemlig, at de kommer til at give Pia Kjærsgaard ret. Så hellere vikle sig ind i løgne og angreb. Det forekommer ligeledes, når man går DF´s strategi efter i sømmene, at partiet mangler noget, og det synes at være at turde give Glistrup ret. Så hellere finde på strategier, der går uden om den varme grød.
Men Glistrup havde jo ret, hvad enten vi vil give ham ret eller ej, og mens de fleste har travlt med at kigge den anden vej og løse symptom-problemer, så vælter asylmodtagere ind i landet.
Vi kommer ikke længere i forsøget på at redde stumperne af den danske kultur, hvis vi ikke tør indse, at en anden kultur i sit væsen kommer til at æde dansk kultur. Vi har en stor pukkel af folk, som endnu ikke er integreret, og vi kommer ikke længere, så længe vi tillader fremmede kulturer at brede sig på dansk grund, mens den danske kultur må vige, for der er ikke plads og rum til alle kulturer i deres helhed.
Vi får ikke løst problemerne i Danmark, hvis ikke vi tør se den kendsgerning i øjnene, at det er Glistrups tanker, der er omdrejningspunktet i løsningen på de ulykkelige problemer for Danmarks.
Vi kører længere og længere ud i moradset, hvis ikke vi tør give Glistrup ret.

Åse Clausen Bjerg

september 18, 2009

Visionsløst og værdiløst.
Dansk Folkepartis medlem af Retsudvalget, Marlene Harpsøe, er ikke imponeret over det arbejde, som regeringens Kommission vedrørende Ungdomskriminalitet har leveret – og hvis indhold er lækket til Politiken.- Det er fuldkommen ubrugeligt. Man har sat sig ned og er blevet enige om at ophøje Det Radikale Venstres retspolitik til kommissionens anbefalinger.

Kommissionens svar til forråelsen af unge mennesker er at skrue tiden tilbage til 1980, og sørge for, at der komme færre og mindre kontante sanktioner mod unge kriminelle i stedet for flere og mere kontante sanktioner, siger Marlene HarpsøeMarlene Harpsøe er vred over, at Kommissionen tilsyneladende blot har fejet ethvert forslag om større konsekvens af banen og i stedet anbefaler en øget social indsats og at første brud på loven ikke kommer på straffeattesten.

- Det er den gale vej, ganske enkelt. Vi har foreslået masser af nye initiativer, såsom sænkelse af den kriminelle lavalder, weekendfængsel, genopdragelseslejre, udgangsforbud, gps-overvågning af de unge kriminelle – og en række andre forslag som vil revolutionere den måde, hvorpå vi håndterer ungdomskriminalitet. I stedet for snakker kommissionen om, at vi skal udvise større tolerance over for de unge kriminelle og opfordrer til, at vi lige lader dem begå den første forbrydelse uden at det rigtig koster noget. Det er en falliterklæring, siger Marlene Harpsøe.


Marlene Harpsøe lover, at Dansk Folkeparti vil fortsætte med at presse på for en konsekvent retspolitik.- Det er sørgeligt, at vi efter otte år med en borgerlig regering stadig ikke har taget et opgør med den konsekvensløse retspolitik, som har ført til en forråelse af vores samfund. Jeg frygter, at den her kommissionsrapport bliver regeringens alibi for bare at lade stå til. Vi kommer ikke ungdomskriminaliteten til livs, før vi får sat konsekvens bag ordene. Jeg er ked af, at Dansk Folkeparti efterhånden er det eneste parti, der ønsker, at vi skal føre en kontant retspolitik i det her land. Det kommer til at koste os dyrt i årene fremover, fastslår Marlene Harpsøe.

Christiansborg, den 16. september 2009/kkb PRESSEMEDDELELSE

Islamist vil ikke acceptere nogen form for racisme!!!

Som nævnt her på bloggen den 11/9 er islamisten og digteren Mohamed Omar i gang med at stifte et antizionistisk parti i Sverige efter at have holdt studiecirkel o.l. i emnet. Han vil have fjernet Israel fra landkortet, og indbyggerne kan indgå i et Storpalæstina. På søndag har han arrangeret en demonstration i Stockholm. Politiet har forhånds anslået, at der kommer omkring 70, men selv regner han med 1000 mennesker. Den kristelige avis ”Världen i dag” har interviewet ham desangående, og har bl.a. fået at vide, at også nazister er velkomne. De må dog ikke medtage Hitlerkors og andre symboler, betoner Omar, for ”dette er en islamisk manifestation, og vi vil ikke acceptere nogen racisme.”

Det er dagens vittighed! Der findes næppe nogen religion i verden, som er mere racistisk end netop islam. Her nedenfor er nogle koranvers og citater. Alle Muhammedanere skal holde sig koranen efterrettelig:

"Tag derfor ikke nogen af de vantro som venner, førend de overgiver sig til Allahs sag, men hvis de vender sig bort, så grib dem og dræb dem."
Koranen , sura 4, vers 90
"Dræb og slagt (de vantro) hvor I end finder dem"
Koranen, sura 2 vers 192

Nu vil nogle naive stakler sikkert sige: - jamen, det gælder ikke nu og/eller det gælder kun i krig; det var på Muhammeds tid, i hans mange krige.
Nej, islam siger selv, at de er i krig med os vantro, - at vi er ”i Krigens Hus”.

Se her, hvad Ayatollah Khomieni siger:

“At dræbe de vantro er den højeste opgave Allah har givet menneskeheden” Ayatollah Khomeini i en tale 12.12.1984
“Islam siger: dræb alle de vantro, ligesom de vil dræbe jer. Hug dem ned og dræb dem.
Ayatollah Khomeini, Kashfol al-Ashrar, Qom 1986

Der er i alt 200 vers i koranen med emnet at slå ihjel.


Mohamed Omar og selskabet “Uppsalamoskéens venner” får tilsyneladende opbakning fra nynazistiske kredse, som vel vejrer morgenluft. Mange svenskere var mere eller mindre åbenlyst betaget af Hitlers drømme om det tredje rige. Og det er måske det Omar satser på (?).
Men “Palestinagrupperne i Sverige” har på grund af visse udtalelser fra Omar og hans medarbejder Lasse Wilhelmsson taget afstand fra demonstrationen.


Kilde: Världen idag 18.9.09.

september 17, 2009

For at forstå nutiden, må man kende fortiden.

”Forum for levende historie”, stiftet 2003 i Stockholm, er en statslig myndighed under Kulturministeriet. Den skal fremme demokrati, tolerance og menneskerettigheder med udgangspunkt i holocaust. Den skal stræbe efter at styrke menneskers vilje til at virke for alle menneskers værd.” (Wikipedia)


Selv oplyser de videre:
”Ved at belyse de mørkeste sider af menneskehedens historie vil vi påvirke fremtiden.” -
”Vi spørger os selv, hvordan var dette muligt og hvorfor er det stadigt muligt?”

”Forum for levende historie” startede under Göran Perssons regering med nazisternes misgerninger, men senere viste de sig reelle nok til at gå videre med kommunisternes misgerninger, og de har minsandten heller ikke lukket øjnene for – islams misgerninger!

Den 9. september i år åbnede udstillingen ”Middag med Pol Pot”, arrangeret af Erika Aronowitsch. Den fortæller om de skyklapper, som mange af Vestens intellektuelle havde (og har) på ved besøg i kommunistiske lande (jf. Bent Jensens bog om ”Stalinismens fascination”). Formanden for den maoistiske venskabsforening Sverige-Kampuchea, forfatteren Gunnar Bergström, besøgte sammen med Jan Myrdal og to andre Kampuchea i 1978 og blev naturligvis vist rundt og fik forklaret både dit og dat. Svenskerne var ikke skeptiske. De slugte det hele råt og talte Pol Pots sag og afviste alle andre udsagn som løgn og bedrag. De så hverken hungersnød eller myrderier. Siden har Bergström erkendt sine fejltagelser, hvilket ikke må være nemt. Han og Myrdal er da heller ikke helt tilfreds med udstillingens afsløringer af de røde khmerers grusomme regime i Kampuchea,

Én af kun syv overlevende fra en dødslejr, Buo Meng, var med til at lave udstillingen "Middag med Pol Pot”. Han tror ikke, at Vestens naive intellektuelle ”dybest set forstod de røde khmererne."


Men Bergström lærte noget. Bl.a. at hvis man går på kompromis om menneskerettigheder som ytringsfrihed og trykkefrihed ud fra den tese, at det nok skal blive bedre senere hen, så er man allerede på nedtur. Man kan ikke gøre undtagelse for ytringsfrihed. Det er enten eller.
Kommunisme leder altid til undertrykkelse, siger Bergström nu, belært af erfaringen.

Fra 1975 til 1979 spærredes tusindstal kambodianere inde i S-21 og andre såkaldte sikkerheds-og omskolingscentre for anklagede for politiske lovbrud. S-21 var højkvartér for de røde kmerers sikkerhedspoliti. Efter forhør blev fangerne dræbt. 14.000 – 20.000 mennesker blev slået ihjel i S-21 lejrene.
År 2003 gav FN tilladelse til en krigsforbrydertribunal.
I alt døde 1,7 millioner mennesker under de røde khmerers regime.

Blandt Sveriges kommunister var det ”demokratiske” Kampuchea paradiset i 70´erne!
Du kan ikke forestille dig livet i fængslerne, siger Buo Meng, som mirkuløst klarede sig ud af dødslejeren med livet i behold. Kun tre overlevede. Buo Mengs kone og syv familiemedlemmr døde af sult, sygdom, slavearbejde, tortur eller henrettelse. Det var et helvede. Buo Meng blev et af hovedvidnerne mod Pol Pot-regimer ved rettergangen, der begyndte i år den 17. februar 2009.
Her mødtes han med torturchefen for S-21, Kaing Guek Eav, kaldet ”Duch”. Duch erkendte sin skyld og bad ofrene om tilgivelse. Det er svært at acceptere deres undskyldninger og er svært at tilgive. Smerten sidder tilbage. Men jeg er glad over at kunne fortælle verden om de smertefulde minder. Det hjælper. Men min kone fik aldrig chancen at komme her til Sverige.

Kilde: den sv enske kristelige avis "Världen idag" 9. og 11. september 2009.

Exit Thøger Silketråd

Politikens chefredaktør, Thøger Seidenfaden, gør den i øjeblikket som extraordinær trykkefrihedsforkæmper, hvor han tilmed udsætter sig for realisering af en hidtil betinget fængselsstraf, idet han har snuppet og trykt en bogtekst uden tilladelse fra forfatteren og forlaget (jvf. Uffe Ellemann-Jensen http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2009/09/16/234159.htm)Thøger er ikke altid så begejstret for trykkefrihed. For to år siden var han gæstetaler i Trykkefrihedsselskabet, hvor han gav forsamlingen en ordentlig ”skideballe” (sådan hedder det vist på Politikens sprog?), for så skyndsomst og at tage flugten med halen mellem benene ud af døren for ikke at vikle sig ind i svære debatter.

Se og lyt til Snaphanens video fra 2 oktober 2007
http://video.google.com/videoplay?docid=1652863421143768140&q=source:015745887877676755550&hl=da

Som medlem af Bilderberggruppen er ytrings- og trykkefrihed i Thøgers mund et forsøg på at stikke befolkningen blår i øjnene. Ingen har i den grad krævet ytrings- og trykkefriheden sat på porten, som netop Bilderberggruppen, der bærer hovedskylden for det politiske kaos, Europa er havnet i.Fot: Snaphanen.
Exit Thøger

september 16, 2009

Gal pige på gal plads?

Godt at kritikken rasler ned over VisitDenmarks tomhjernede video.

”Danmark er globalt ukendt, og det er vores problem,” siger turistchefen for VisitDenmark, Dorte Kiilerich. Gal pige på gal plads?

Godt at de selvoptagne 68´ere så har vist vejen. Vi er alle lige – og Gud, hvor er vi interessante, rene ”kulturpersonligheder”, som 92 af dem kaldte sig for nylig på tale om Brorsonskirken.

Dorte Kiilerich belærer os stolt om sin reklame: ” - Historien viser, at Karen er en dansk kvinde med selvstændighed, som lever i et frit samfund, der giver hende rammer til at træffe de valg. Med videoen markedsfører vi Danmark som et frit sted med plads.”
Nej, frihed kræver ansvar og hensyn. Både Karen og Dorte er tankeløse og uansvarlige over for barnet og over for samfundet. Hvad skal udlændinge tro om sådan uansvarlighed og ligegyldighed? Visse fremmede mener jo sogar, at vore kvinder er frit vildt.

Autoriseret københavnsk turistfører

Dumhed ud over alle grænser

Så er der igen en mor, som har måttet konstatere, at den tidligere ægtemand fra Mellemøsten ikke holdt sit ord om at bringe deres fælles barn tilbage til moderen efter en udflugt. Hvornår lærer disse naive danske piger, der kaster sig i favnen på vildt fremmede, at kvinder ikke har meget at skulle have sagt i islam og slet ikke, når det drejer sig om ”vantro” kvinder?


Der er efter nyhedsoplysninger i TV i øjeblikket 76 analoge sager!
Det er synd for børnene!

september 15, 2009

Ingen sjov historie

Hvert land har noget i sin historie, som man gerne fremhæver, og andet, man gerne fortier. Svensk historieskrivning har i årtier haft sine blinde pletter. Det har f.eks. været Sveriges ledende stilling inden for racebiologien. Videre har man tiet om tusindvis af tvangssteriliseringer, som den svenske stat gennemførte langt op i moderne tid. Store dele af journalistkorpset og kultureliten vil stadig ikke indrømme deres samspil med røde diktaturer og folkemordere.

I store dele af den muslimske verden findes der groteske fornægtelser af historien og absurde reviderede historiefortællinger. Det er alt fra benægtelse af holocausten til at jøderne lå bag angrebene på WTC 11.9.01.

Historiebenægtelse og historierevisionisme kan være alt fra absurd, løjerligt og ubehageligt til kilde til konflikter og grobund for undskyldninger, for voldshandlinger og krig. Det er ikke mindst det sidstnævnte som gør det nødvendigt at nøje følge udviklingen i Rusland.
Lande som værner og opretholder ytringsfrihed, pressefrihed og fri forskning med adgang til statslige arkiver løber mindre risiko for historieforfalskning med alt, hvad det kan indebære. Men netop disse friheder er stadig krympet i Putins Rusland. Samtidigt med dette har Putin og nikkedukken Medvedev skærpet tonen mod nabolandene og gjort fjendtlige udfald. Det var ikke præsident Medvedev, som rejste til Gdansk til 70-årsmindet om starten på den anden verdenskrig – det var Putin. Det er i sig selv en indikation af, hvem der virkelig styrer. I sin tale kaldte Putin Molotov-Ribbentrop-pagten for en ”fejltagelse blandt mange”. Der var ingen undskyldninger, ingen ansvarstagen. Samtidigt hed det i den Putin-styrede statslige TV, at Rusland ikke har noget at angre eller bede om undskyldning for, men at man faktisk reddede det polske folk. På det russiske forsvars hjemmeside anklagede man Polen for at have skabt krigen ved at provokere Hitler.

Russiske historikere er med på politisk motiveret historieskrivning. Natalia Narochnitskaya mener, at okkupationen af de baltiske stater og polsk territorium var legitimt, eftersom de lå i ”den russiske interessesfære”. En anden historiker, Pavel Danilin, hævder at det russiske militær angreb ”ikke var et angreb eller anfald” men et forsvar for den polske befolkning.
Sovjetunionen benægtede til stadighed, at man lå bag massakren på 20.000 polske militærfolk og intellektuelle i Katyn. Man lagde skylden på nazisterne. Filmen ”Katyn” fra 2007 er forbudt i Rusland. Det er nu også forbudt at sammenligne Stalin og Hitler, samt at sige, at 1945 indebar en ny undertrykkelse i Østeuropa under Sovjetkommunismen. Fornylig lod man opsætte plader med citater af Stalin på en nyrenoveret tunnelbanestation i Moskva.

Disse historieforfalskninger sker samtidigt som Putin taler om, at kollapset af Sovjetunionen var 1900-tallets største geopolitiske katastrofe. Genkaldelsen af Stalins ånd sker samtidigt med, at det russiske regime med trussel og vold imod nabostaterne forsøger at udvide deres interessesfære.
Dette er ikke russerskræk. Det er hvad der foregår og det er ikke nogen sjov historie.

Kilde: Mats Thunehag i Världen idag 14.9.09.

Foto: Putin som præsident

september 14, 2009

Ramadan-artikel fortsat

Her fortsætter resuméet af Michael Mannheimers artikel med exempler på angreb på kristne og jøder under ramadanen. Ofte med det udgangspunkt, at muslimer kræver, at ”vantro” skal overholde samme religiøse regler som de selv, selvom det ikke står i landets love. Overgrebene drejer sig for en stor del om afbrænding og ødelæggelse af kirker, bydele, biler etc., korporlige overfald o.l. uden at politiet kommer til hjælp, i Ægypten arrestering og tvangsarbejde af koptere etc.
På en fransk skole blev en pige bombarderet med sten, fordi hun ikke overholdt muslimernes fasteforskrifter.
Endnu værre gik det en muslimsk 14-årig dreng i Iran to dage før fastetidens ophør.
Han havde spist!
Han blev pågrebet og dømt til 85 piskeslag (Foto). Han besvimede under afstraffelsen og døde, inden den var fuldført. Drengens baghoved var helt smadret af piskeslagene. Obduktionsrapporten skrev hjerneblødning.

Den 29. oktober 2005, få dage før den afsluttende fest for ramadanen, Idul Fitri, var fire piger mellem 15 og 17 år på vej til deres kristne skole i byen Poso på Sulawesi i Indonesien. Uheldigvis havde nogle muhammedanere fået den idé, at de som gave til ovennævnte fest ville bringe nogle hoveder af vantro som bevis på deres kærlighed til Allah og profeten. Sådan fortalte siden den 24-årige Hasanuddin, en af de pågrebne gerningsmænd. De tog koranens ord på alvor, som de fra barnsben havde lært af imamen. I ”Sværdversene” opfordrer Allah dem til at dræbe afgudsdyrkere. Hvor de end er.De fandt de kristne skolepiger på vej gennem en Koka-plantage og overfaldt dem med macheter. De huggede hovederne af de tre, men den fjerde, Noviana Malewa lykkedes det at undslippe i en slugt. Hårdt såret i hovedet, på overarmene og på ryggen blev hun hele dagen i sit skjul.
De tre afhugne hoveder puttede muhammedanerne i en plastiksæk og lagde den demonstrativ foran en kirke, med en seddel: ”Vi vil dræbe 100 andre kristne teenage-piger og give deres hoveder væk”.
Takket være kristne landsbyboer og en kristen lægelig organisation blev Noviana reddet, men da nerverne blev beskadiget, vil hun livet igennem have smerter og mangelfuld kontrol over mund og øjne (Foto).

Den 10. oktober 1996 blev 29 kirker og andre kristne institutioner (skoler og børnehaver) ødelagt. En præst og hans familie blev drevet ind i flammerne. Først da aktionen var overstået, kom politi og militær til. Lignende skrækindgydende aktion foregik nogle uger senere, den 26. og 27. december. I den centraltbeliggende javanesiske by, Tasikmalaya blev 15 børn likvideret.
Den vestlige presse fortæller så godt som aldrig om sådan noget.

Intern islamisk terror bliver så godt som heller aldrig nævnt.
Den islamiske terror I Algeriet kostede 80.000 ofre, fortrinsvis civile muhammedanere. Det er mange gange flere end den 60-årige konflikt i Mellemøsten har kostet. Interne islamiske konflikter forties eller slås hen. ”Fitna” er betegnelsen for de interne islamiske troskonflikter, som indebærer risiko for trosspaltning, og som ikke bør omtales over for de ”vantro.”

Hvad islam også gerne fortier er, at det samlede antal muhammedanere, der er blevet dræbt i sådanne interne konflikter, langt overstiger dem, der er dræbt i krige mod de ”vantro”.
For at rydde enhver misforståelse til side skal siges: naturligvis bliver ramadanen fejret på fredelig vis af langt de fleste muhammedanere. De allerfleste kender dårligt nok deres egen religion. Mange er analfabeter, og koranen er på arabisk. De fleste muhammedanere, der under ramadanen hører eller læser sværdversene, gør sig næppe tanker om dem, ellers havde man blandt 1,3 milliarder muslimer kunnet forvente et langt større antal fanatiske Allahkæmpere. Når de fleste muhammedanere ikke er krigeriske, så er det ikke på grund af islam, men på trods af islam. Menneskene som sådan er åbenbart i sin grundbestand langt fredeligere end islam ønsker det.

Alice Schwarzer skriver i sin bog „Die Gotteskrieger und die falsche Toleranz“ (Kiepenheuer & Witsch, Køln, 2002, S.10):
Så længe de ”moderate” muslimer bekender sig til islam, så længe de mener, at de må forsvare deres religion imod berettiget kritik (hvad endog gælder de muslimer, der kalder sig ikke-religiøse), så længe vil disse ”moderate” muslimer være en fundamental bestanddel af den verdensomspændende terror, som kommer fra hjertet af deres religion. De ”moderate” muslimer udgør den frugtbare humus, hvor terroren kan vokse op. Uden denne humus, ville den islamiske terror ikke have noget holdepunkt, men gå til.


Nej, jeg gruer mindre for de terroristiske muslimer. Jeg gruer mere for dem, som af uvidende vesterlændinge kaldes ”moderate muslimer” – og jeg gruer ganske specielt under ramadanen.
Michael Mannheimer
(Kilde: Michael Mannheimer som gæsteskribent på bloggen Politically Incorrect 8.9.09)

september 13, 2009

Ramadanen - kærlighedenss fest

Altid samme ritual: når ramadanen begynder, sender Vestens regimer lykønskninger. Man kunne tro, at islam i denne helligmåned ville vise sig fra en fredelig side, men Nej, det er den farligste og mest dødbringende tid for de ”vantro”, skriver Michael Mannheimer.


Islamiske lærde kender ham godt, men det politiskkorrekte Vesten tier. Mannheimer skriver om sværdverset: budet om massakre på kristne, jøder og andre ”vantro” efter ramadanen.
Koranen, sura 9:5: ”Og når den hellige måned er slut, så dræb afgudsdyrkerne, hvor I måtte finde dem, og grib dem og belejre dem og lur dem ud af ethver baghold. …Sandelig, Allah er tilgivende, barmhjertig” (Citat fra hjemmesiden for det saudisk-arabiske ministerium for islamiske anliggender).
Ramadanen er hellig, eftersom muslimerne tror, at Allah da sendte den første åbenbaring af koranen til Muhammed. Og afgudsdyrkerne, det er os! Nøjere sagt hele verden med undtagelse af islam – altså omkring 5,7 m i l l i a r d e r mennesker. Alle skal dræbes, og det på personligt bud fra den allerhøjeste, den alttilgivende, den albarmhjertige: altså den islamiske gud, Allah. ”…så dræb afgudsdyrkerne, hvor I end måtte finde dem…”
Den, der dræber for Allah, kommer i paradiset. Jo mere troende en muhammedaner er, jo mere han kender til koranen, jo farligere bliver han. Islams terror kommer ikke af fattigdom eller undertrykkelse, som man vil bilde os ind. Den har en ganske særlig oprindelse, en evigt flydende kilde. Den tysk-tyrkiske forfatter Zafer Senocak siger: ”terroren kommer direkte fra islams hjerte”. Islams hjerte er koranen. Og koranen giver sine troende lov til at dræbe ”vantro” og er derved enestående blandt verdensreligionerne. Terrorister og islamister lever efter deres religion. De, der ikke begriber dette eller ikke vil begribe det, har ikke forstået islam.
Troende muhammedanere skal følge Allahs befalinger i koranen. Det krævede Muhammed. Det forlanger deres religion. I koranen møder de uafvigeligt Allahs dødsbefalinger. De 200 dræber-vers henvender sig endog til dem, der tøver af samvittighedsgrunde eller godhjertethed, og gør det klart, at man skal dræbe uden overvejelser: ”I har ikke slået dem ihjel, men Allah slog dem ihjel. Og du har ikke skudt dem, men Allah skød, så at Han viste de troende en stor nåde”. (Sura 8:17).

Det er blot en religiøs variant af den såkaldte befalingsnødsituation, som menneskeslagtere har påberåbt sig fra urtidernes morgen. Næsten alle hovedanklagede ved Nürnberg Krigsforbryder-domstolen påberåbte sig denne befalingsnødsituation. Og ligedan i Kambodia. Naziforbryderne påberåbte sig Hitlers ordrer, morderen fra de røde khmeer, Duch, påberåbte sig ordrer fra Pol Pot – og de islamiske mordere har i 1400 år påberåbt sig Allahs befalinger. Men på ét punkt hæver islam sig over de andre massemordere: de får den højeste belønning, en plads i Paradiset og evige sexuelle fornøjelser med 72 af de skønneste jomfruer.
Ingen anden verdensreligion kender tilnærmelsesvis til en lignende perfid mordkultur. Ingen anden verdensreligion skoler deres troende til sådant systematisk myrderi på uskyldige mennesker af en anden tro, ingen anden verdensreligion kender den djævelske generelle tilgivelse for de troendes myrderi – nedskrevet i den hellige skrift. Islam er et påhit af en vanvittig psykopat – af samme kaliber som Stalin, Hitler, Pol Pot, Mao Tse Tung, Idi Amin m.fl. Disse kom lige så hurtigt ud af historien som ind i den, men Muhammed adskilte sig fra dem ved et heldigt skaktræk. Han betjente sig af de vidt udbredte abrahamitiske religioner: jødedom og kristendom og tog dem til indtægt, idet han erklærede sig garant for profeterne fra de abrahamitiske religioner og erklærede islam – ikke for en ny religion, men for kronen på værket!
I historiens talløse religioner blev analfabeten, kameldriver Muhammed således en fuldtræffer. Et lykketræf på linje med dem, der forekommer i evolutionens historie, hverken planlagt eller forudset.
Kun fra Muhammeds mund stammer koranens vers, gennem hvilke Allah – ifølge islamisk tro - taler direkte. Det er den første hovedsøjle i islam. Muhammeds personlige virke, handlinger, taler og udsagn er fundamentet for Sunna. Det er den anden hovedsøjle i islam. Begge disse søjler står og falder med én eneste person: Muhammed. Uden ham, ingen koran. Uden ham ingen Sunna. Uden ham bliver der ikke noget tilbage af den religion, man kalder islam. Derfor er betegnelsen muhammedaner langt mere rammende end muslim. Sidstnævnte benævnelse blev presset igennem, fordi den i langt ringere grad peger på Muhammed.

Islam betyder ikke fred, men betingelsesløs underkastelse under hvad Mannheimer kalder den islamiske treenighed: den muhammedanske Allah, den muhammedanske koran og personen Muhammed selv. Islams herredømme over alle andere religioner og midlet for at opnå dette: tvangsislamisering, krig, undertvingelse og mord på alle vantro i verden.


En undtagelse syntes der dog at være: nemlig Ramadanen. I denne fastemåned skulle våbnene tie og forfølgelserne ophøre. Man kæmper ikke godt på tom mave. Men ved nøjere eftersyn viser det sig som så ofte før at være en myte. For pausen gælder kun muslimer indbyrdes. Og ikke de vantro.. Sådan står der i koranen. Når ramadanen kommer, må ikke-muslimer frygte mere for deres liv end ellers.


De kalder deres fastemåned for kærlighedens fest, fredens fest. Men under ramadanen starter islam regelmæssigt en nådesløs jagt på kristne og andre ”vantro”. Som det ”Internationale Selskab for Menneskerettigheder” (IGFM) kan bekræfte, kom det sidste år til overgreb og trusler mod kristne i islamiske lande straks før, under og efter ramadanen. Før disse angreb hørte man tit, at kristne havde krænket den muslimske tro eller forset sig mod den. Men det er nok at konstatere, at de ”vantro” endnu ikke har underkastet sig islam for at jagte dem og dræbe dem.
Som sædvanligt fortæller den vestlige presse så godt som intet om dette.

(Her er ikke medtaget de mange grusomme exempler på kærlighedens islam, men jeg bringer dem muligvis senere)
Kilde: Artikel af Michael Mannheimer på bloggen "Politically Incorrect" 8. september 2009

september 11, 2009

Antizionistisk parti under opsejling i Sverige?

Det er kun nogle få år siden, at direktøren for EU´s censur og overvågningskontor i Wien, Beate Winkler – meget mod sin vilje – måtte se i øjnene, at undersøgelser pegede på, at det fortrinsvis var de indvandrede muhammedanere, som overfaldt jøder i EU eller ødelagde deres gravsten og ikke – som hun åbenbart troede – unge nynazistiske lømler. Hun forsøgte forgæves at gemme rapporten til side.
Men kværnende propaganda lader sjældent nogen helt upåvirket.

I Uppsala driver digteren Mohamed Omar i samarbejde med selskabet ”Uppsalamoskéens venner” en studiecirkel imod zionisme med skiftende adresser på lokalerne, men fortrinsvis i bydelen Gottsunda. Det har vakt spektakler med brandattentater og stenkastning . Mohamed Omar lægger op til at stifte et antizionistisk parti og har taget kontakt med et sådant parti i Frankrig.

Kilde: den kristelige avis ”Världen idag” 9.9.09


Danmark vil rimeligvis også få sådanne partier, når vore moskévenner kommer til magten. De er jo allerede godt i gang.

Billede: Synagogen i Budapest.

september 10, 2009

Grækenland exporterer asylansøgere til Danmark

Dansk Folkepartis medlem af Europa-Parlamentet, Morten Messerschmidt, vil i samarbejde med DFs integrationsordfører, Peter Skaarup, sætte en stopper for Grækenlands eksport af asylansøgere til Danmark og andre EU lande. De to politikere vil rejse problematikken samtidig i EU systemet og i Folketinget for at få sat en stopper for grækernes asyleksport. Det sker efter, at politiet søndag måtte varetægtsfængsle 11 passagerer fra samme fly fra Athen for fusk med deres papirer. Om bord på flyet var ifølge Ritzaus Bureau 23 passagerer fra lande som Irak, Afghanistan og Somalia, men kun to af dem havde lovlig adgang til at komme ind i Danmark.

"Det er helt uacceptabelt, hvis Grækenland i værste fald spekulerer i at lade asylansøgere rejse ud af landet, eller hvis de græske myndigheder - i bedste fald - slet ikke har styr på, hvem der rejser ind og ud af landet", siger Morten Messerschmidt. "Jeg vil derfor have Kommissionen til at indskærpe over for Grækenland, at Dublin-forordningen, ifølge hvilken en asylansøgers ansøgning skal behandles i det første medlemsland, som en asylansøger ankommer til, også er gældende for Grækenland. De græske myndigheder har således pligt til at fastslå identiteten på asylansøgerne samt behandle deres sager", siger Morten Messerschmidt. ”Det er udtryk for en helt uacceptabel adfærd, hvis et andet EU land, der oven i købet modtager store tilskud fra EU´s kasser, eksporterer asylansøgere til Danmark og andre EU medlemslande. Jeg vil derfor rejse sagen overfor integrationsminister Birthe Rønn Hornbech, som på vegne af Danmark bør fremføre en officiel protest overfor Grækenland ved næstkommende møde for EU´s integrationsministre,” siger Peter Skaarup.


Kilde: pressemeddelelse mandag den 7. september 2009/KE

Billede: græsk frihedsflag fra oprør mod tyrkerne 1821.

september 09, 2009

5. kolonne-virksomhed støttes af byrådet

Måske har ikke alle læst nedenstående.

Det tåler at gentages! Repetitio est mater studiorum.
Det er rystende, at oplysningen ikke er nået længere i dagens Danmark end at ”byrødderne” i København i usigelig naivitet åbner for fjender af Vesten!
Bloggen ”Jihad i Malmö” skriver 7/9 om ”Mullornas offensiv mot Skandinavien”, nemlig mosképrojektet i Kbh. og de mange problemer, der vil komme i Skandinavien med en sådan udvidet 5. kolonne virksomhed i Danmark. Hvornår går det op for danskerne, at islam først og sidst er en politisk ideologi?

”Jihad i Malmö” citerer først Lars Hedegaards artikel i Trykkefrihedsselskabets tidsskrift Sappho:
Stormoskéen bliver fremskudt base for den iranske revolutionsgarde
Den påtænkte moské på Vibevej i Københavns Nordvestkvarter er direkte styret og finansieret af Irans egentlige magthaver, Pasdaranen.

(Tidligere foto af Pasdaranen)1. september Lars Hedegaard:

Da Københavns Borgerrepræsentation besluttede at give grønt lys for opførelsen af en kæmpemoské på adressen Vibevej 25-27 i Københavns Nordvestkvarter, havde den ikke gjort sit hjemmearbejde. Til Sappho beretter flere iranske kilder, at foreningen Ahlul-Bait, der står bag byggeriet af Imam Ali Moskéen, er finansieret og dirigeret fra øverste sted i den iranske Revolutionsgarde, der på persisk går under navnet Pasdaranen. og som er Den Islamiske Republiks egentlige magthaver. Ifølge direktøren for det London-baserede Center for Arabiske og Iranske Studier, Ali Reza Nourizadeh, der indtil han måtte flygte fra Iran var redaktør af et ledende dagblad i Teheran, var Imam Ali Centrets chef, imam Mohammed Mehdi Khademi, indtil 2004 medarbejder ved Revolutionsgardens Afdeling for Ideologi. Afdelingen specialiserer sig ifølge Nourizadeh i propaganda for regimet og "hjernevask" af unge iranere både i hjemlandet og rundt omkring i verden. Centret i Nordvestkvarteret er blot ét ud af 68 lignende centre over hele verden. De styres og finansieres direkte fra Teheran. Ifølge Nourizadeh har hele operationen et årligt budget på ikke under 1 milliard dollars.


Budget på 11 millioner dollars

Nourizadeh fortæller, at det danske center i 2004 havde et budget på 6 millioner dollars, som i 2009 er steget til 11 millioner. Det var til at begynde med en aflægger af det største europæiske center i Hamburg, der går tilbage til tiden før ayatollah Khomeinis revolution i 1979. Det blev i tidsrummet 1961-65 blev ledet af en af ayatollah Khomeinis vigtigste allierede, ayatollah Mohammad Hosseini Beheshti. Alle imamerne ved Imam Ali-centrene er direkte udpeget af magthaverne i Teheran. Ifølge en anden London-baseret iransk journalist og blogger, Potkin Azamehr, der ligeledes måtte forlade sit hjemland kort efter den islamiske revolution i 1979, fungerer de mange Imam Ali-centre på samme måde som Hitler-jugend i Det Tredje Rige. Dvs. at deres opgave er at opfanatisere unge iranere og andre muslimer til udbredelse af den fascistiske ideologi, som det iranske diktatur bygger på. Og det er der ifølge Azamehr rigeligt penge til, idet Revolutionsgarden, der stod bag den massive undertrykkelse af oppositionen efter det seneste svindelvalg i Iran, sidder på 70 pct. af landets økonomi. Den velbevæbnede garde har sine egne, magtfulde institutioner, herunder sine egne medier, og finansierer sine aktiviteter ved bl.a. narko- og alkoholsmugling, ud over at den har førsteret til alle lukrative økonomiske kontrakter i landet.

Nazister

Nu præsenterer de iranske magthavere sig som meget religiøse. Men det er i virkeligheden blot nazisme i en ny forklædning. Styret har intet med tro eller religion at gøre. Dets egentlige formål er kriminalitet og rå undertrykkelse af alle, der truer dets privilegier", siger Potkin Azamehr. I den forbindelse peger han på den sigende kendsgerning, at tyske nazistiske organisationer var blandt de første til at lykønske præsident Ahmadinejad med hans såkaldte "valgsejr" ved de netop overståede valg. Denne udlægning svarer ganske til Ali Reza Nourizadehs opfattelse. Han oplyser, at Imam Ali centrene bl.a. virker ved at sende unge iranere i Vesten til omskoling i Iran med det formål at forberede dem til "den endelige konfrontation med Vesten". Det danske center indtager ifølge Nourizadehs oplysninger en fremtrædende plads i den iranske beherskelsesstrategi, fordi de danske myndigheder siden 1980'erne ikke har vist ringeste interesse for at overvåge eller kontrollere de iranske agenter. Danmark er med andre ord en særdeles frugtbar arbejdsmark for diktaturet.

-- -- ------------ -------------- --------------- -------------- -------

"Jihad i Malmö" fortsætter 9. september:

Imam Khademi vid Imam Alimoskéen har envist hävdat att 50-miljonersbygget på Vibevej finansieras av den lilla shiaförsamlingen helt utan utländska pengar. Pressad av en reporter fråm Kristeligt Dagblad erkände han att ”rika privatpersoner” i Iran var inblandade. När Weekendavisen borrade vidare i historien upptäckte de att tomten köpts av iranske ambassadören för 8,5 miljoner DEK.... Sedan exiliranska källor kunnat avslöja att stiftelsen Ahlul-Bait helt kontrolleras av revolutionsgardet, Pasdaran, torde det inte längre vara någon tvekan om varifrån Imam Ali Center finansieras.
Den exiliranske professorn Mehdi Mozzafari vid Århus Universitet varnar för den islamistiska offensiven mot Skandinavien. Det är problematiskt att danska myndigheter inte undersökt vem som finansierar och styr verksamheten. President Ahmadinejad har startat en ”aktiv diplomati” i framförallt Europa och Afrika med stöd av Irans reelle ledare Ali Khamenei. I såväl USA som Europa har regimen infiltrerat universiteten. I London driver man dygnet runt TV-stationen Press TV, som bl a ger en plattform för förintelseförnekare. Aktiviteterna styrs av Khamenei genom en organisation kallad Ledarens Hus. Via underrättelsetjänsten och Pasdaran styr den ett otal fonder med bl a stora fastighetsinnehav.


”En del af Irans offensive diplomati er netop at åbne kulturcentre og moskeer. I Marokko blev de så aktive, at landet afbrød sine diplomatiske forbindelser med Iran,” siger han.
Jordan har også forbudt iransk propaganda for shiamuslimer, ligesom Egypten har anholdt en gruppe iranske sympatisører, der støtter Hizbollah.


Moskeen i København henvender sig til shia-muslimer, som er en lille minoritet i Danmark, hvor der er flest sunnimuslimer. Desuden er de fleste danske shiamuslimer iranske flygtninge fra præstestyret, som demonstrerede efter det iranske valg i København, Århus og Odense. De går ikke i moskeen. Den anden gruppe er libanesiske shiitter fra Hizbollah.
Det er meget svært at tro, at iranske forretnings-mænd bare giver penge for at få en moske i København. Moskeen er en triumf for Ahmadinejad. Det bliver et stort problem for Danmark og efterretningstjenesten,” siger Mehdi Mozzafari.