september 05, 2009

Eurabia er godt i gang

"Sydsvenskan" er langt bagefter eller også vil de - som det er mode - berolige befolkningen!

En Niklas Orrenius har i Sydsvenskan skrivit en artikel, där han avvisar "Eurabia-projektet" som ren konspirationsteori gripen ur blå luften. Han gör det väl antingen utifrån sin tro och överbevisning eller sämre: han ljuger medvetet för at sprida desinformation. Hade han skrivit sin artikel för tio år sedan, kunne man ha tagit honom för att vara i god tro. Det kan man knappast nu. För Eurabia är inte längre en tanke, som skall fullbordas i framtiden, men den är handgripligen under full uppbyggnad, vilket varje lite mer noggrann journalist kan övertyga sig om.

Men eftersom Orrenius verkar att vara på bar botten utan större kunskaper, så bör han kanske börja 60-70 år tillbaka i tiden. Om detta är för stort arbete, så måste han i alla fall börja med EU´s avtal med araberna år 1978 efter oljekrisen ("Den arabisk-europeiska dialogen"). Avtalet var ödesdigert för Europa, eftersom EU lovade at ta hand om all överskjutande arbetskraft från Mellanöstern, censurera våra skolböcker och främja arabisk kultur (läs: islam). Allt detta finns det naturligvis dokumentation för och resultat av!

Man arbetade intensivt, men tyst i EU och utvigade avtalet från 1978 till att också gälla alla nordafrikanska stater längs Medelhavets kust, som man knöt tätare förbindelse med genom den så kallade Barcelona-processen 1995 och stödde ekonomiskt. Anna Lindh-fonden ingick i projektet med ett center i Alexandria i Egypten. I 2005 höll Gerlach Hansen, ledare för en kulturavdelning under danska utrikesministeriet ett tal i Rabat i Marocko med ett program för hur man skulle komme vidare och få alla tidigare avtal med de islamiska länderna genomförda.


Det gällde till ex. censurering av skolböckerna (utifrån islamisk syn) samt gästbesök av arabiska skollärare, utställningar om de islamiska länderna etc. - ett stort propagandaprogram. Allt detta är naturligvis också dokumenterat och upplevt af danskar.

Det finns knapt någon som är så kunnig i Eurabiaprojektet som historikeren Bat Ye´or (se foto).