september 26, 2009

Bindegal

Gadaffihistorien fortsat fra 25/9:

De to schweiziske forretningsmænd, Max Göldi und Rachid Hamdani, som holdes som gidsler i Gadaffis Libyen, er trods den schweiziske præsidents stymperagtige kryben for Gadaffi stadig uden løsning. Gadaffis folk lokkede dem ud af den schweiziske ambassade under foregivende af en lægeundersøgelse – angiveligt fordi Libyen frygtede en militær

befrielsesaktion fra Schweiz´es side. Nu er gidslerne gemt af vejen af
Gadaffi på et hemmeligt sted.


Deres skæbne er uvis. Åbenbart har den schweiziske præsident Merz ved FN-mødet i New York endog gratuleret Gaddafi for hans 100 minutter lange tale imod Vesten i håb om at stemme diktatoren nådig. Gadaffi har derpå lovet ”personligt” at virke for en frigivelse.

Men det er så meget værd som ingenting!

Kilde: den tyske blog ”Politically Incorrect” 25.9.09

Er der ingen lande, der bakker op om Schweiz?
Hvorfor tier pressen?