juni 29, 2011

Sidste postgang!

Spydpigens blog nedlægges den 1. juli. Jeg kan ikke hamle op med teknikken, og jeg har nu kæmpet intenst først i en periode på 14 år og siden i 11 år I stedet vil jeg nok sende stof til andre bloggere eller direkte til min e-mail-liste over kampfæller.
Tak for nu, god sommer og "god fortsättning" som svenskerne siger.


Dette indlæg skal dog af sted som en erindring om Oriana Fallaci!Den kendte italienske journalist og forfatter, Oriana Fallaci døde den 15. september 2007 efter årelang kamp imod islamiseringen af Europa, befolkningernes underkuelse til dhimmier, den vestlige kristlige verdens frihed. Gennem sin realpolitiske skoling som halvvoksent pigebarn under verdenskrigens guerillakrig i Toscana fik hun en baggrundsviden at trække på: hun kendte bedre end de fleste de trojanske heste på travet og kunde skelne og vurdere.

Hun skrev flere bøger og artikler om islam for at advare italienerne. Bøgerne blev revet væk, inden tryksvær-ten var tør. Hun forklarede, hvad islam var for en størrelse og hvordan det vilde gå Italien, hvis ikke befolk-ningen satte sig til modværge. Men Gud vide, om italienerne har forstået budskabet? Eller om hun talte for døve øren ligesom Cassandra i oldtidens Troja?

Islamiseringen er taget til. Efter sigende bygges der en moské - et politisk brohoved - hver fjerde time i Italien!Og særlig kært er det naturligvis for islam at bygge dér, hvor Oriana Fallacis slægt har sine rødder og hvor hun er begravet, - i det vidunderlige Toscana.


Avisen Corriere della sera skrev i maj 2006

at der skal opføres en moské i den lille middelalderby Colle Val d´Elsa. Oriana Fallaci, som jo boede i New York, truede i den lokale ugeavis "New Yorker": "Jeg vil ikke se denne moské tæt på min hjemstavn, Greve. Jeg vil ikke se en minaret på 24 m i Giottos* hjemegn, når jeg ikke må bære et kors eller tage en Bibel med ind i deres land. Jeg sprænger den i luften!" -
"Hvis jeg lever så længe, tager jeg til mine anarkistiske venner i Carrara og sammen med dem tager jeg sprængstof (fra marmorbrudet) og sprænger den i luften."
Hun angreb projektet i sin bog "L´apocalisse", et postscriptum til hendes trilogi om Verden efter den 11/9.

Borgmester Paolo Brogioni forstod tydeligt nok ikke Oriana-"Cassandra"s advarsler mod islamisering: han svarede naivt, at projektet var et kulturcenter uden minareter, og at folk i Colle Val d`Elsa levede fredligt side om side.
Projektet som skulde koste 600.000 Euro har dog været genstand for international polemik siden 1999.
Og postkortet her viser, at der nok ikke er helt så fredeligt, som borgmesteren vil bilde os ind. Teksten lyder: Vi holder med jer imod moskéen.*) Giotto, berømt kunstner, død 1337, er bl.a. mester for klokketårnet ved domkirken i Firenze.

juni 25, 2011

Jalsa Salana

juni 24, 2011

I hjertet af Schweiz

90 asylansøgende til 300 landsbyboere.
Wassen Kommune i Kanton Uri i Schweiz skal give plads til 90 asylansøgere. Det schweiziske "Modtagelsescenter" for asylsøgende har ikke tilstrækkelig plads og har derfor besluttet at tilbyde militær indkvartering. Kommunen håber, at ordningen - som lovet - kun varer nogle få måneder. Men som tilstrømnigen er, kan det hurtigt gå stik modsat.

Vil du ha´ et glas vand?

Skt. Hansaften flyver hexene til Bloksbjerg. Man kunde eventuelt beskytte sig mod dem ved at lægge kors på vejene eller to jernsøm over kors på skorstenen og lignende.

Den korte sommernat er fuld af trolddom, der bl.a. viser sig ved hellige kilders undergørende kraft.  Den mest kendte kilde ved København var Kirsten Piils Kilde, men også ved gammel Vartov var der rensende kildevand. Ikke så sært, når man tænker på, hvordan drikkevandet var inde i byen. Oprindelig havde man naturligvis klaret sig med brønde, men Frederik den Anden lod lægge en vandlednng fra Lundehussøen til Gammeltorv. Ledningen bestod af træstammer med et blyrør i midten, og da søen lå højt i forhold til byen, fik trykket det op over stenbroen. Christian den Fjerde lavede det senere om til et virkeligt springvand, som han udstyrede med figurer: Caritas (barmhjertigheden) med barn på  armen og en dreng ved siden. Drengen er en såkaldt Manneken Pis, og den er ældre end den i Bryssel.

Vandet fra Lundehussøen var rimeligt rent, men vist kunde det ske, at der kom et par frøer eller en fisk med. Pumpevandet fra Peblingesøen og Sortedamsøen var mere tvivlsomt, selvom Christian den Femte beordrede, at det var strengt forbudt  at vaske tøj elller andet i søen eller udskylle vogne, ”hvormed urenlighed føres” eller kaste døde dyr i vandet. Der fastsattes strenge straffe fra bøder og halsjern til at miste hest og vogn og komme i Bremerholm jern. Politimesteren fik halvpart af  bøderne og Christianshavns Børnehus resten.

København voksede, og snavset og urenligheden voksede, og 1853 kom den store koleraepidemi, hvor der døde 4.757 mennesker. Men da ordentligt renset drikkevand vilde koste en del penge, kviede bystyret sig, og der skulde et par mindre epidemier til, før man endelig tog fat og fik vandet renset,

juni 23, 2011

Frihed er det bedste guld!

Geert Wilders er frikendt. Et rungende hurra for den gæve og uforfærdede politiker og hans kamp for ytringsfriheden!


Uden ytringsfrihed ingen demokrati!

juni 22, 2011

Tilbageblik på en hysterisk uge

Pia Kjærsgaards ugebrev
-mandag den 20. juni 2011

Næsten helt symbolsk holdt det smukke sommervejr en pause under Folkemødet i Allinge på Bornholm. Og skyerne trak også sammen over det politiske Danmark. Alt sammen på grund af grænsekontrollen og den hysteriske debat, som den har trukket i sit kølvand.
Et politisk folkemøde er en glimrende idé. Det er en god måde for vælgere og politikere at møde hinanden. Men jeg synes ærlig talt, at det bør afholdes et nyt sted hvert år. Og naturligvis et sted i ”Udkantsdanmark”. Bornholm er smuk, men desværre også utilgængelig for mange mennesker – navnlig i Vestdanmark.
Hertil kommer, at ikke mange har mulighed for at deltage på almindelige hverdage. Jeg så masser af skoleelever og pensionister, men savnede et repræsentativt udsnit af hele den danske befolkning. Den almindelige lønmodtager har ganske enkelt ikke mulighed for at rejse så langt.
Og så blev det navnlig en uge, som endnu en gang kom til at stå i grænsekontrollens tegn. Jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige – jo, jeg kan sige, at Helle Thorning-Schmidt og Villy Søvndal må sidde og hygge sig i det skjulte sammen med den øvrige venstrefløj. De kan læne sig tilbage i liggestolen. Blå blok kan sørge for underholdningen helt alene.

En af dagens historier er, at det yderligtgående Enhedslisten - der ofte er overset i den ligning, der hedder en ”en ny regering” - kræver ”indflydelse på rød finanslov”. Nok en historie, der kan få det til at gibbe i midtervælgere. Men niks – Birthe Rønn og grænseaftalen stjæler igen-igen opmærksomhed. Helt grundløst!
Det skabte stort postyr, at jeg i forhold til den tyske ambassadør i Danmark skulle have trukket det såkaldte ”nazikort”. Derfor er det måske på sin plads at notere, at jeg aldeles ikke har trukket noget kort. Den tyske ambassadør bragte i en kommentar om kontrollen selv begrebet ”emotionel nationalisme” på banen og viceudenrigsminister Werner Hoyer talte om ”nationalismens ild” – hvortil jeg bemærkede, at tysk historie har budt på en del af den slags.
Hver gang noget lugter af nationalfølelse eller ”populisme”, bliver nazikortet trukket. Det blev det også i sin tid af den tyske forfatter Günther Grass, da han ikke brød sig om den danske regerings parlamentariske grundlag, fordi han mentalt var på flugt fra sin egen SS-fortid.
Gentager historien sig? Nej, aldrig helt nøjagtigt. Tyskerne kæmper stadig med et alvorligt traume fra Anden Verdenskrig, som lammer store dele af den tyske debat – og som eksempelvis betyder, at der i Tyskland end ikke eksisterer et EU-skeptisk parti, selv om et sådant parti kunne opnå stor popularitet i en befolkning, der har fået nok af at hjælpe kriseramte lande som Grækenland.
  
Traumet er forståeligt. Anden Verdenskrigs rædsler må aldrig gentage sig. Men i dag er krigens rædsler desværre blevet et nyttigt redskab for en politisk elite, der misbruger dem til at udelukke en stor del af befolkningen fra at have en mening. EU er flittig bruger af Anden Verdenskrig som politisk undskyldning for et elitært embedsmandsvælde. Ja, EU er et barn af Anden Verdenskrig, og faderskabet lader sig ikke fornægte. For at imødegå eventuelle fokuseringer på mine meninger om Tyskland, så vil jeg understrege, at jeg intet har mod Tyskland eller tyskere som sådan. Det er alene elitens udfald jeg imødegår.
At embedsmænd styrer bedre end nationalt folkevalgte politikere, kan mange EU-tilhængere skrive under på. Jeg behøver blot at nævne Jens Rohde, som tillægger EU-Kommissionens holdninger større værdi end hensynet til danske interesser – og som allerede har lært at aflire frasen om, at det jo gælder sammenholdet og det europæiske fællesskab.
  
Jeg kunne også nævne den tidligere svenske udenrigsminister Carl Bildt, der på sin blog ”advarer” Danmark mod grænsekontrollen, idet han hævder, at det kan slå skår i integrationen mellem Sjælland og Skåne. Mig bekendt er intet ændret mellem Danmark og Sverige – og hver gang jeg har set toldere, har de stået på den svenske side og ikke den danske…
Og for nu at komme tilbage til tyskerne – så er det da en tanke værd, at Tyskland nægtede at udlevere den danske nazist, Søren Kam, der er sigtet for at myrde B.T-redaktøren Carl Henrik Clemmensen i 1943. Tyskerne handler dermed i direkte strid med den europæiske arrestordre, som landet selv har tilsluttet sig. Den tidligere obersturmbannführer kan uhindret nyde sit otium i Bayern.
Grænsedebatten illustrerer meget tydeligt forskellen mellem små og store lande i EU. Når et lille land træffer en afgørelse, der kan være i strid med ”ånden i EU”, er det et nemt offer – og som regel bukker også en betragtelig del af det lille lands politikere under for presset, fordi man jo endelig ikke må ”fornærme” de store.
Et af Danmarks store problemer i forhold til EU er netop den groteske behagesyge, der råder blandt både mange politikere og forskere, der endda mener, at dansk underdanighed over for EU-mastodonten er noget helt uomgængeligt. Andre steder i Europa tager man den mere med ro – hvis et direktiv ikke harmonerer med dagsordenen, ignorerer man det ganske enkelt.  
Efter dette tilbageblik på en hektisk uge kan jeg kun efterlyse en mere objektiv og saglig dansk holdning til EU.

Med venlig hilsen
Pia Kjærsgaard

Vil du ha´ shariabank?

Shariabanker i Europa - ett fiasko ?

För några år sedan spådde många finansexperter att shariaunderkastade bankprodukter, (shariabanker, islamfonder och sukuk, d v s islamiska obligationer) skulle bli en succé i finansvärlden.
Tänk, 55 miljoner muslimer i Europa
som bara längtar efter att få shariaprodukter - och bakom dem hundratals miljarder dollars från Saudiarabien och Emiraten som söker säkra shariaplaceringar i Europa...
**
Men hur har det gått ? De enda europeiska börser som satsat på shariaprodukter är London och Luxemburg.
På London Stock Exchange är 8 sukuk och 25 islamiska fonder listade. På Luxemburg Stock Exchange är 16 sukuk och 45 islamiska fonder listade. Trots att en halvstatlig myndighet UK Islamic Finance Secretariat (UKIFS) arbetar intensivt med att sprida shariaprodukter över Europa finns det hittills färre än tio
shariabanker här. Storbritannien är ledande på området. Sedan Lloyds 2010 stängde sin shariaavdelning finns
det idag sex brittiska banker som bedriver shariaunderkastad verksamhet riktad till allmänheten.
Islamic Bank of Britain
European Islamic Investment Bank
Bank of London & Middle East
QIB UK
Gatehouse Bank
HSBC Amanah

I Tyskland finns den turkiska banken Kuveyt Türk  och i Schweiz Faisal Private Bank.
I Danmark den Pakistanägda Faysal Finance (Denmark) A/S.
Den marockanska Banque Chaabi du Maroc öppnade 2010/11 verksamhet både i Frankrike och Holland. Kunder i Frankrike erbjuds redan shariaprodukter. I Holland "på sikt"....
**
I Danmark startade 2008 fyra små jylländska sparbanker Amanah Kredit A/S, som förmedlar bostadslån åt
muslimer. På hemsidan skryter de med att "arbeta i full överenstämmelse med sharia". De har nu öppnat ett flott huvudkontor i Köpenhamn, men enligt bankvärlden är företaget konkursmässigt....
**
Den enda islamfonden i Sverige har nu avregistrerats från PPM. Den säljs fortfarande av Avanza, som dock erkänner att "två år efter introduktionen har enbart ett dussintal personer sparat totalt mindre än 100 000 kronor i fonden."
"Än så länge har vi kvar produkten och vi försöker med alla medel att sprida information om den via imamer
och inom moskéer", säger Avanza.
***
Det torde vara en underdrift att säga att shariaunderkastade bankprodukter går dåligt i hela Europa utom
i Storbritannien...
Storbritannien har ett stort antal muslimer, som är väl organiserade via olika sekter. Till skillnad från övriga Europa äger brittiska muslimer ofta sina bostäder och är intresserade av banklån. Bankerna har gjort överenskommelser med de största sekterna, vars imamer i gengäld rekommenderar en viss banks
shariaprodukter.
Det var så Islamic Bank of Britain på kort tid växte från ingenting till ledande på marknaden. Men trots det
har banken hittills inte gått med vinst sedan starten 2004. Endast tack vare ett årligt tillskott från Shejken av Qatar överlever banken, som ses som en viktig symbol för sharias kommande seger.


Kilde: bloggen "Jihad i Malmö"

"Sverigebesöket"

Revyer og sange om vore politikeres mere eller mindre sære beslutninger kan være festlige at høre på. Men de kan også blive "glemt" (læs bortcensurerede) i massemedierne, selvom grundloven skrev, at "censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde påny indføres".
Hvorfor hører man ikke mere John Mogensens glimrende vise om Dybbøl Mølle, som maler helt ad helved til... ?

Svensk TV genudsendte i går aftes en medrivende forestilling med Owe Thörnqvist og hans band. Men nedenstående "synske" vise fra 1981 var ikke med i repertoiret. I dag er den gamle tekst mere aktuel end nogensinde. CD´en kan fås hos Ginza:Jeg håber, at mine danske læsere klarer den svenske tekst

"Sverigebesöket"

Jag fick telefon från brorsan
att det var illa ställt med morsan
och han tyckte att jag skulle skynda mig hem.
Jag tog planet i från Rio
samma morgon klockan tio
och var hemma kvällen efter kvart över fem.
När jag såg min gamla mamma
grät jag tårar och jag stamma',
hon försökte le och ville hålla min hand.
Doktorn sa att det hänt vid buss-stationen,
när hon hämtat folkpensionen
slogs hon ned av tvenne modiga män.
Att dom sen fick nå'ra dar i buren
lär inte bota skallfrakturen
och dom lär redan va' i farten igen.

Är det sant att knarktrafiken
har förgiftat politiken
och att statsråd och polis har tvätt i dess byk?
Och att härvan bara växer,
Mr Y och Mr X är
ej dom enda bovarna som borde ha stryk?
Att vår invandringsminister
har fått tips av antikrist här
och släpper in dom gangsters andra länder kör ut?
Att fascismen gror i våra parker
i takt med terror, våld och knark här
att säkerhet och trygghet börjar ta slut
Att ingen vill ta ansvar mer för knogen
man lägger ner, nu rostar plogen.
Så här var Sverige inte funtat förut!

Kära svenskar, vad blev av er?
Det finns justa jugoslaver
liksom greker och turkar här i vår handelsbod.
Men mitt i bidragskarusellen
står nu jättedamen Ellen,
Moder Svea och bligar dumt som en plundrad kommod.
Det som ligger dig i fatet
är allt världsförbättrar-pratet
mens dina egna ungar sprattlar i maffians nät.
Och dom knarkar, svinar ner och stjäl,
våra gamla sparkar dom ihjäl.
Vad i helvete, Moder Svea, har du ställt till?
De politiker som dig förådde,
och media-cyniker som sådde
kaos får dig att verka helt imbecill.
Rum-dumme-dum-dill, rum-dumme-dum-sill,
dom lurar dig så mycket dom vill.

juni 21, 2011

Angående umodne pigebørn, der vies til livslangt slaveagtigt

 forhold til en fremmed mand...

Hvordan kan Bæk Simonsen og Rønn Hornbech være så moralsk afsporede, at deres ligegyldighed for umodne pigebørn ikke bare er en uanstændig flyvsk tanke, som tilfældigt er strøget forbi og som fylder dem med skam, - men en holdning, som de sætter ord på!

Man tager let på. at såkaldte "imamer" lokker piger ind i en situation, som de ikke har fjerneste begreb om, og som folk som Bæk Simonsen og Rønn Hornbech bærer en ikke ringe del af ansvaret for, den ene som minister, den anden som lobbyist for islam.

Bibelen er det rene porno!


Forbyd Bibelen, den er pornografisk, siger politikere i Pakistan. Lederen af partiet Jamiat Ulema-e-Islam, Maulana Abdul Rauf Farooqi, føler sig krænket over, at Adam og Eva løb nøgne rundt i Paradiset. Jamen hvor forfærdeligt! Tænk at ikke Vorherre havde nogle underbuxer til dem, da han skabte dem i sit eget billede! Eller havde anbragt en Hennes og Mauritzbutik rundt om hjørnet.
Hvor meget ærkevrøvl og vulgaritet skal man høre fra islam?
Maulana Abdul Rauf Farooqi må være en værre gris! For nøgenhed som sådant er der jo ikke noget anstødeligt i. Det må være visse menneskers perverse tanker! For den rene er alting rent. Honi soit qui mal y pense! Skam dig Farooqi!

Kilde: Avisen.dk | 19.06.2011   | 786 ord | artikel-id: e2bf2544

Illustration:  Muhammeds forfædre i fiinblade

Voldtægt som strategi

Det er ikke bare i Afrika voldtekt anvendes som strategisk våpen i krig og borgerkrig. Primitive tobeinte udyr forekommer så mange steder, og Europa har fått oppleve sin rikelige andel. Det klassiske eksempelet er og blir russernes erobring av Tyskland, der voldtekten var systematisk, ordinert av øverste politiske ledelse, som ettertrykkelig og varig underkuelse av det tyske folk.  Millioner barn og kvinner ble traumatisert for livet som følge av overgrepene. Det er nettopp kommet ut en biografi av forbundskansler Helmuth Kohls hustru Hannelore, som ble offer for massevoldtekt av russiske soldater da hun var 12 år gammel, mishandlet og invalidisert. Ugjerningen forfulgte henne livet ut, minnene og smertene, fysiske som sjelelige, skammen og fortielsen drev henne til selvmord i 2001. Millioner navnløse måtte leve med sine traumer livet ut, men mange valgte å gjøre slutt på pinslene.

Nå opplever vi det samme i Norge. Ikke som en flodbølge, som da Den Røde Hær veltet inn over Tyskland, men mer som en geriljakrig, som forpostfektninger, kanskje for at vi skal få venne oss til tilstandene, og forsone oss med skjebnen som hærtatt folk. Det er selvsagt kvinnene det går ut over, men også mennene blir rammet: Voldtektsforbryterne, enkeltvis eller i gjenger, demonstrerer at vi ikke har mannsmot til å verne våre døtrer, hustruer, kjærester, knapt nok våre mødre, at samfunnet ikke har evne eller vilje til å sørge for elementær trygghet for sine borgere.

Tross krampaktige forsøk fra innvandringsindustrien og tilhørende politikergrupper på å dekke over de uhyggelige realitetene VET VI hvem som gjennomfører disse avskyelige overgrepene. I tillegg til beskrivelse av hudfarge og ansiktstrekk beretter ofrene at gjerningsmannen/-mennene snakker gebrokkent norsk. Udyrene må da enten ha oppholdt seg her i landet over noen tid, og/eller myndighetene har spandert språkkurs, “integreringskurs” på vedkommende. Det kunne vært annen kunnskap som burde vært prioritert, som for eksempel at voldtekt ikke hører inn under omgangsformene i Norge.

Først og sist er dette et politikeransvar. Vi burde aldri sluppet disse menneskene inn i landet, og de ansvarlige må antas å ha såpass kjennskap til de land og de mennesker det gjelder at de VISSTE hva de utsatte oss for da de åpnet dørene, og i tillegg pengebingen: Her skal alle fritt få dekket sine materielle og seksuelle behov. Faen spare!

BJARNE DAHL
Høvik


Allah goda våldtäcksmän lyssner säkert på dig

Åh Gud! Hvor megen uvidenhed og bundløs naivitet er der plads til i den svenske Riksdag?
Er der ikke nogen, der kan forklare denne Cecilie, hvad islam er for en størrelse, så hun ikke
fortsætter sit landsforræderi til fordærv for det svenske folk.

Her er en interessant brevvexling:


Hej Cecilia (Magnusson)...
Jag läste att du hade gått med slöja för att respektera deras religon vid mosken i Göteborg jag vill bara förhöra mej om det är sant....

Och är det sant tycker jag du även skall inskaffa koranen o läsa vad deras tro är om västvärlden
Det skulle vara mycket intressant o få veta om detta är sant eller det är taget från luften....

Samt om du har vetenskap om vad som händer i länder där denna tro finns idag o ser vad det verkligen innebär.

Är detta något som Moderaterna vill bygga upp i vårt land då blir jag rädd !!!

Mvh/Morgan Johansson
Hej Morgan!
Tack för ditt e-brev. Mycket riktigt tog jag min sjal över huvudet när jag gick in i
Göteborgs moské efter invigningen
i torsdags. Jag vet sedan tidigare besök i moskéer att man vill ha det så, precis
som alla tar av sig skorna...

Jag är övertygad om att nu när vi har fått en moské i Göteborg kan vi på ett helt
annat sätt diskutera religionernas roll i samhället. I mitt anförande under invigningen
underströk jag vikten av att de aktiva i moskén tar ansvar för utbyte med andra
religioner och samhället i övrigt och att vara med och utveckla den svenska demokratin.

Jag som moderat är övertygad om att kontakt och samtal är att föredra framför alternativet.
Hör gärna av dig igen!Hej Cecilia o tack för ditt svar...

Jag hade nästan räknat med att jag skulle bli stämplad som nazist när jag mailade dej vilket jag dock ej är !!

Att man skulle ha sjal över sej visste jag dock inte men däremot att man tar av sej skorna...

Men vad jag ville poängtera för dej Cecilia är vad du än gör så har dom sin tilltro till koranen
Det sker ju hundra tals omskolningsresor om året till hemländerna för att ungdomarna ej skall bli försvenskade

Du vet säkert även om att det skickas folk med denna tro för utbilning o göra terror dåd vilket oroar säpo redan
eftersom det skickas mycket från sverige som sedan kommer utbildade tillbaks hit,,,

Deras mål o tro den är så stark så du vet inte vad som händer bakom dessa dörrar världen över....

Något som var mycket intressant det var när en moske besöktes i Sverige utan förvarning med en dold Kamera
Gissa vad som händer jo det kommer 1 man med stege o börjar plocka ned tavlor på väggarna
på bland annat Bin Laden med fler terror ledare tycker du vi skall hedra dessa massmördare som dom plockade ned från väggen,,,,,

Det är det jag är rädd för att deras tro skall ta över vårt land för då spelar det ingen roll om du har sjal
o tar av skorna alla västlänningar är otrogna för vi har en annan religon.....TRO MEJ Cecilia

Ni styr vårt land rakt in i helvetet rent ut sagt om ingen tar tag i verkligheten

min sista fråga har du läst Koranen ???


Mvh/Morgan Johansson

juni 20, 2011

Hverdagsdrama i Tyskland


(nogle uger gammel artikel:)

Et drama i hverdagen opptar for tiden rettsapparatet, mediene og folkemeningen i Tyskland. En 77 år gammel mann, krykkebruker etter implantering av kunstig kneledd, ble overfalt i sitt hjem av 5 maskerte innvandrerungdommer, mishandlet og ranet. Etter grov mishandling og med pistol mot pannen ga den gamle mannen fra seg lommebok og nøkkelen til pengeskapet. I opphisselsen, under ransakingen av huset etter smykker og andre frynsegoder, kom ransmennene til å utløse alarmen – den gamle hadde vært ranet før, og i tillegg til alarmanlegg hadde han lagt en ladd pistol innenfor rekkevidde. Da de fem forsøkte å flykte, kom han seg løs, og skjøt etter dem. Han traff én, en 16 år gammel kosovoalbaner, som døde på åstedet.


De andre fire ble tatt av politiet i Neumünster. Én til var kosovoalbaner, to tyrkere, og én kongoleser, trolig en representativ blanding av innvandrerbefolkningen på stedet, alle 16-17 år gamle. Politiet slo raskt fast at dette var gamle kjente: alle var dømt flere ganger for overfall og ran, narkotikasaker. Offeret hadde hatt god grunn til å frykte for livet.

Familien til den avdøde satte omgående frem krav om tiltale og straff, det var så opprørende, så rasistisk at en gammel og steinrik mann tok igjen ved voldelig overfall i eget hjem, og skjøt en så prektig ungdom. Rett nok ble det påvist at solskinnsgutten hadde en rekke domfellelser bak seg, var utvist av skolen, arbeidsledig, sov hele dagen og belå tyske jenter om nettene – deres egne jenter er som kjent tabu, nåde den som så mye som ser på dem. Foreldrene hans henvendte seg direkte til justisministeren og krevde livstidsdom, intet mindre. I påvente en mulig tiltale har klanen opprettet en slags likvake utenfor hagegjerdet til offeret, med et alter, bilde av ransmannen som falt på sine gjerninger, blomster og skrik og skrål. Det har ikke manglet på drapstrusler, varsel om blodhevn.
På den andre siden har tyske røster ytret beklagelse over at han ikke hadde skutt samtlige.

Det skulle ikke forbause om de vinner frem, rettsoppfatningen er om lag like pervers i Tyskland som i Norge. Men dette dramaet er bare det foreløpig siste av en rekke overgrep som tyskerne og andre har opplevd, og som serberne hadde måttet leve med i årtier, inntil de mistet tålmodigheten, og forsøkte å sende inntrengerne tilbake til Albania. Som takk for tiltaket satte US Airforce og betegnende nok Luftwaffe i gang bombingen av Beograd, og tvang serberne til å avstå store deler av sitt kjerneland til de notorisk ondsinnede naboene. Det lå nok storpolitikk i det: Europa SKAL ta imot muslimenes befolkningsoverskudd, og europeerne SKAL finne seg i et samliv med kniven på strupen. Sånn sett er det en bitter ironi i at Tyskland har fått sin rikelige andel av de menneskene landet enda en gang overfalt Serbia for. Den gamle krøplingen i Neumünster får slå seg til tåls med at det var en av hans store landsmenn som fant på begrepet “realpolitikk”.

I disse dager har de kappekledte håndlangerne til de politiske storforbryterne/forbryterske storpolitikerne fått klørne i den serbiske generalen som gjorde mest for å holde muslimene ute av Europa. Rettsforfølgelsen avslører hvor lite politisk klarsyn som råder i de herskende kretser. Jeg håper helsen holder hos den gamle krigeren, og at han får komme til orde og forklare verden at det som skjedde i Serbia i går vil skje i Europa i morgen.

Bjarne Dahl, Bærum. Lørdag 04. juni 2011Frigörelse

Svensk artikel fra Mors Dag maj 2011:     Vi kallar det frigörelse

För ungefär 65 år sedan, vilket inte är så förfärligt länge sedan, tystnade kanonerna efter ett krig där våra förfäder trodde att de kämpade för att rädda Europa för sina barn och barnbarns skull.

Under de år som följt verkar det som vi västerlänningar systematiskt har konstruerat ett samhälle där vi sakteliga utrotar oss själva men utan blodbad. I stället har vi valt att arrangera våra liv och villkor för att avsevärt minska antalet inhemska européer som föds.
Sett var för sig verkar mycket av vad som hänt under dessa år helt ofarligt, i vissa fall till och med fördelaktigt.

Ingenting kunde vara bättre än den sexuella revolutionen, eller hur?
Former av preventivmedel har funnits med varierande grad av effektivitet i hundratals år, men aldrig tidigare har det varit så lätt att undvika att bli gravid. Många kommer att hävda att möjligheten att undvika en oönskad graviditet är bra. Tänk på den skam och social utslagning som drabbade ogifta mödrar tidigare och också den ekonomiska börda som stora familjer kan orsaka.

Ett effektivt och lättillgängligt preventivmedel har fördelar för den enskilde, men det har orsakat att miljontals europeiska barn aldrig blivit födda och det är, som vi ser nu, en kollektiv förlust för Europa.
P-pillret, som ursprungligen var tillgängligt för gifta kvinnor som ett medel för familjeplanering, firas som ett vapen för kvinnlig frigörelse och en succé inom alla västerländska nationer. Men det har också orsakat att vi inte föder tillräckligt många barn för att vår ras ska överleva.
Abort anses som en rättighet och också ett sätt att befria kvinnorna. Om man är emot abort anses man vara ond, obalanserad, orationell och automatiskt emot kvinnor.

Det finns naturligtvis också andra, mindre uppenbara sätt att förhindra födslar . Man skapar en miljö som motverkar längtan efter att få barn. En ekonomisk politik har avsiktligt bedrivits så att den stora majoriteten av kvinnor nu tvingas arbeta, snarare än stanna hemma och bilda familj.
Naturligtvis tror man att det är frigörande och självförverkligande att vara borta från hemmet 10-11 timmar per dag, medan de allra flesta i själva verket inte har något alternativ.

Vad har förändrats?
Det har att göra med sociala attityder men allra mest med den nya ekonomiska verkligheten.
Så sent som på 1960-talet tjänade den genomsnittlige mannen tillräckligt för att försörja hem och familj; en familj som i genomsnitt var större än en modern västerländsk familj i dag. Det är inte längre möjligt för personer under chefsnivå och endast om mannen jobbar mer än 8 till 5 varje dag.
Följaktligen kan de flesta män inte längre försörja sina familjer på egen hand. Som en direkt följd arbetar de flesta kvinnor utanför hemmet och de flesta förvärvsarbetande kvinnor avskräcks att skaffa barn och har färre barn än tidigare generationer.
Det är lögn att säga att kvinnor har ett "val" att arbeta. De har inget val, de måste arbeta och det är inte frigörelse.

Oavsett synen på preventivmedel, abort och arbetande kvinnor (jag är verkligen för att kvinnor fritt kan välja att förvärvsarbeta) är det omöjligt att förneka att, till följd av västerländsk politik, avsiktlig eller inte, har födelsetalet drastiskt minskat bland infödda européer.

En viktig anledning, (numera ofta hånad) till att ha många barn var att "om man byter blöjor på dem kanske de en gång byter blöjor på oss när vi blir gamla."
Nu kräver vi att Staten tar över all vård från vaggan till graven.
Det behövs inte heller någon verklig ansträngning för att skapa inkomster och besparingar när Staten tar hand om alla behov, skyddar mot alla risker, lägger beslag på största delen av inkomsten och fram till nyligen också en stor del av arvet; varför skaffa barn alls?

Sekularism leder också till en minskning av befolkningen. Om staten är gud, och lycka definieras som social rättvisa i materiell mening, har vi ju här och nu allt som betyder något. Staten definierar moral och vad som är det ytterst goda för det största antalet människor.

Känslan av självuppoffring, personligt ansvar för synd och överträdelse och uppskattning för någonting utanför och efter detta är förlorad. Ett samhälle som inte tror på ett liv efter detta kommer att bli mycket besviken över att Staten aldrig riktigt uppfyllde sina löften.

Samtidigt som färre barn föds i Väst gör man där sitt bästa för att pumpa pengar till icke-västerländer och firar att barndödligheten minskar i dessa länder.
Medan vår befolkning åldras och vårt födelsetal sjunker, ökar den icke-europeiska befolkningen i världen i rasande fart.
Etiopien är ett bra exempel. När programmet Live Aid skred till aktion 1984 var befolkningen i Etiopien 42 miljoner och nu är den nästan 81 miljoner och 2050 beräknas den uppgå till 145 miljoner. I Pakistan och Zimbabwe ser vi samma tendens.

De "Gröna" höjer sina röster och skriker till oss att "vi måste reducera jordens befolkning" men det gäller bara oss, den västerländska, teknologiskt högstående delen av världen.
Vi måste importera miljontals människor för att ersätta de vi inte har producerat, dvs. oss, och vi importerar dem från kulturer som inte har samma rötter som vi har. Resultatet av detta ser vi runt omkring oss varje dag i den misslyckade multi-kulturen.
Politiker hävdar att vi ska se det som en "berikning" men vanligt folk däremot anser inte att försämring av sammanhållningen, uppkomsten av brott, förvandlingen av deras gamla kvarter till " no-go zoner", är en "berikning."

Vanliga människor är väl medvetna om att de bevittnar ett fenomen där deras kultur håller på att ersättas. Vanliga människor känner sig knutna till den civilisation som deras förfäder skapat. De vill inte att det ska ersättas av ett mångkulturellt samhälle där värderingar, som går stick i stäv med deras egna, ska anses lika bra. Det är inte främlingsfientlighet eller islamofobi att anse att vår västerländska kultur är överlägsen andra kulturer - det är sunt förnuft.

juni 19, 2011

Børnehave imod dansk grænsekontrol.

Ved grænseovergangen i Kruså har 150 børn fra venstrefløjens "Jusos-antifascisme" demonstreret imod den  planlagte danske grænsekontrol.
Kilde: den tyskre Politically Incorrect 18.6.2011Schweiz ruster op

Den schweiziske forsvarsminister Ueli Maurer fra det schweiziske Folkeparti har store planer om fremtidens schweizerhær. Til landets forsvar må man trods al europæisk økonomisering igen få antallet af soldater op på 100.000.

Allerhelst vilde Maurer øge antallet fra nuværende 80.000 til 120.000, men alle borgerlige partier kræver 100.000 mand, hvorfor det let kan gå igennem i parlamentet. En klar kovending i forhold til 90´ernes politik, hvor man stadig skruede ned.

Der skal også investeres mere i den materielle udrustning.


Kilde: den tyske Politically Incorrect 19.6.2011.

Venstrefløjens beskidte hemmelighed (fortsat fra gårsdagen 2)

Her fortsætter Robin of Berkeley sin forklaring af forholdene ved visse amerikanske skoler, hvis udbredelse man plæderer for på højeste niveau:

Sexundervisningen er ændret siden min skolegang, hvor man så tegnefilm om sædceller, der svømmer frem mod ægget, - til en direkte voldelig krænkelse af børnenes uskyld. Ni-årige lærer at sætte kondomer på
bananer: børn i mellemskolen krymper sig under talerne om kønsskifteoperationer. I de højere klasser er der masser af gratis kondomer til fri anvendelse.

Forbundsregeringen og progressive stater, som Californien, er de helt store heppekor for at børn skal blive seksuelle junkier. Det Een Verden-elskende FN har ringlet med proklamationer, der erklærer "børns ret til masturbation." Den seksuelle fordybelse og overflod i dagens offentlige skoler stimulerer ikke kun børnene til at eksperimente med det modsatte køn; den opmuntrer dem til at overveje en bøsse eller biseksuel livsstil, eller en livsstil med masser af elskere. Det at være bøsse synes mere og mere tiltrækkende, når skolerne afholder forsamlinger, hvor bøsselærere og teenagerne tilbyder vejledning og støtte. Og alle den specielle service og opmærksomhed har virket som en slags magnetisk tiltrækning på nogle børn, der bare længes efter en identitet og et tilhørsforhold.

Der er faktisk et ord for, hvad skolerne foretager sig; det er en slags rekruttering for noget der kaldes "queering." (homoseksuelt). Dette udtryk blev rigtig kendt efter at Obama udnævnte Kevin Jennings som sin Skole-Zar. Jennings blev berygtet i Massachusetts for hans "queering" af teenagere ved at instruere dem i øvelser med fisting og water sport.

(Se følgende artikler om Jennings på synopsis, 1 og 2 og 3:)

http://synopsis-olsen.blogspot.com/2008/10/pdofili-og-obamak.html

http://synopsis-olsen.blogspot.com/2009/11/undervisning-i-pdofili.html

http://synopsis-olsen.blogspot.com/2010/04/seksualiseringen-af-ungdommen.html


Men nyhederne bliver værre endnu. Det seneste skrupskøre (og det mener jeg virkelig) er at undervise i "kønsdiversitet" for børn så unge som 5 år. Kønsdiversitet betyder, at eftersom et køn er en social konstruktion, kan børn gratis ændre deres køn når de får lyst.

En offentlig grundskole i Oakland holdt fornylig en todages seminar om kønsdiversitet. Børnehavebørn og op til 1. klasses børn udforskede spørgsmålet, "Dreng, Pige eller Begge Dele?" samtidig med at man gennemgik billedbogen "Min Prinsesse Dreng." Elever i de lidt højere klasser bliver informeret om at kønsdiversitet er naturligt; at det forekommer overalt i naturen og i dyreriget. Man får serveret sangen "All I want to be is me," mens de får at vide, at de "kan være en dreng, en pige, begge dele eller ingen." Og medmindre du mener denne form for hjernevask kun finder sted i Berkeley og Oakland, så er der altså nationale organisationer, der arbejder hårdt for at få bragt det til et klasseværelse i din nærhed.

De progressive offentliggør selvfølgelig ikke, at en sådan optræning som "queering" er det samme som at gradbøje kønnet. I klassisk dobbelttydig tale indpakker de programmerne i noble talemåder såsom "sikkerheds træning," og "anti- forhånelse."
(Således er Kevin Jennings stilling i Obama administrationen omhyggeligt blevet omformet til "Assisterende ministersekretær i kontoret for sikre og stoffrie skoler.")

Mens optræningen angiveligt skulle handle om sikkerhed, bliver der hurtigt sat fokus på seksuelle minoriteter. Der er ingen hjælp til det kristne barn, der forhånes for sin tro, eller den tilbageholdende teenager, der drilles skånselsløst for at vente til ægteskabet er indgået.

På en eller anden måde vender 'sikkerhedsproblemerne' altid tilbage til - bøsse, biseksuel eller transseksuel ungdom. Måske er dette en måde at kontrollere og intimidere det seksuelle flertal. Man tvinger dermed mere tale om sex ind i pensummet.

Uanset, hvordan venstrefløjen 'spinder' det, da bliver børn tvunget til at lytte til den ene ubehagelige, afskyelige snak om sex efter den anden. Det er heller ikke uddannelse. Det er faktisk statssanktioneret misbrug af børn.

Dette er endnu en af venstrefløjens beskidte små hemmeligheder: Den lethed, hvormed de vil bruge og misbruge børn for fremme af deres radikale agenda. Tilbage i 60'erne bestod hemmeligheden i ødelæggelse af børn på steder som Berkeley. I dag er det den udbredte udnyttelse af børn i de offentlige skoler.

Forkastelig seksuel opførsel er ikke kun, at onkel Henry befamler og stiller sig an. Misbrug eksisterer i en mangfoldighed fra at udsætte børn for upassende seksuelt materiale og stille dem seksuelle spørgsmål, der kan være for påtrængende, og så hele vejen til incest og voldtægt.
Læg mærke til de foruroligende paralleller mellem den ulækre onkel og nutidens skoler. Onkel Henry kan tvinge et barn til at se på pornografi; men det er jo ikke spor anderledes at kræve, at et barn skal sidde og høre på seksuelle samtaler og se film, og det begynder i grundskolen.

Den forkvaklede slægtning vil belære barnet om, at sex er dejligt; og at han kun gør det for barnets egen skyld. Bemærk ligheden med læreren, der rådgiver børn om. at det er helt i orden, endog ønskeligt, at have sex med hvem som helst; at børn faktisk har en "ret" til det.

Misbrug sker ofte i det skjulte, med misdæderen der fordrejer og forvrænger sin sande hensigt. Bemærk parallellen med lærerne der introducerer chokerende og forvirrende seksuel information til børn, uden forældrene er klar over det.

Selvfølgelig har venstrefløjen arbejdet på overtid for at sørge for at forældrene ikke er med i spillet. Venstreorienterede domstole har bestemt, at forældre ikke skal underrettes eller give tilladelse til sexsamtaler. I skolerne i dag har forældre kun lidt eller intet at skulle have sagt med hensyn til, hvad deres børn præsenteres for.

Lærerne tvangsfodrer børnene med et konstant måltid af seksuel information og fordærver dem. Når det drejer sig om den ulækre onkel, da ved de fleste børn, på en eller anden vis, at det, slægtningen foretager sig, er forkert.

Men lærerne er myndighedspersoner; de er vogtere for offentlighedens tillid. Skolerne krænker denne tillid og misbruger deres magt ved at hjernevaske børnene. Og det er sådan hjernevasken virker: Tving en person til at være i en usikker situation, hvor propagandaen gentages igen og igen, indtil ofret til sidst bliver følelsesløst og medgørligt.

Ved at holde fokus på ungdommen skaber venstrefløjen det fuldkomne offer. Seksuelt misbrugte børn mister deres evne til at sige NEJ -- eller blot erkende, hvornår det er passende at sige nej. Udsæt dem for sex som meget unge, og der indplantes permanente billeder i deres hjerner, nogle der stimulerer dem til at være opsatte på spænding, seksuelt eller på anden vis (Spydpigen: eller måske en afsky for det, som skulde være en kærligheds akt?).          

Seksualiseringen af skolebørn drejer sig ikke kun om forskelle i holdninger mellem højre- og venstrefløjen. Men om forskellen på rigtigt og forkert.
At lære skolebørn at have fokus på vellyst; lokke dem til at forsøge sig med sex-aktiviteter, der kan gøre dem syge, endog udslette dem; give dem ret til kønsskifte....
Er der mon nogen med sundt sind der ikke kan se, at dette bare er noget så upassende; at det er direkte nederdrægtigt ondt.

De som står i spidsen for seksualiseringen af børn er vore postmoderne "Frankensteinere"; de har skabt sindssyge planer om at stjæle vore børns kroppe og sjæle.


Hvorfor dog? Af mange årsager: Kulturel Marxisme; social kontrol; desensibilitering.... måske fordi det samme blev gjort mod dem, da de var for unge til at sige fra; måske mangel på stærke arme til at vogte og vejlede dem blev de ofre for misbrug og mangel på omsorg i de smadrede familier og kollektiver for lang tid
siden.

juni 18, 2011

Sosser for multitro

Det svenske socialdemokratis broderskabsbevægelse tænker på
at ændre sit navn til "Socialdemokrater for tro och solidaritet" på
en kongres i Uppsala her i weekenden.
Begrundelsen er dels, at bevægelsen ikke længere opfatter sig
som kristen, men som multireligiøs. Dels at den vil udvide
medlemsskabet til mennesker med en anden tro, hvor man først
og fremmest tænker på muhammedanere. Formanden, Peter
Weiderud, nævner dog også katolikker og ortodoxe kristne.
I forbindelse med kongressen vil den multireligiøse bevægelse
holde et torvemøde sammen med venstrefløjens Ship to Gaza.
Åbenbart indgår jødedom ikke i Weideruds multitro.

Nævnte Peter Weiderud har tidligere været udenrigspolitisk
chef for Kirkernes Verdensråd, - den organisation, som tæller
340 kirker i mere end 120 lande og som nylig gjorde sig til
grin ved at vedtage en erklæring, som fordømmer enhver form
for krig.

Kilde: Världen idag 17.6.2011

Blufærdighed

Apropos artiklen i går: Venstrefløjens beskidte hemmelighed.

“I danske skoler bliver seksuelt samvær før ægteskab omtalt som noget normalt, og børnene får at vide, hvad de skal passe på. Selv om de slet ikke er kommet i den alder, hvor de skal giftes«, sagde Faith Alev  i en gammel Information fra 15. marts år 2000.

Selvom jeg næppe er enig med Faith Alev om ret meget, så er det dog positiv at han kommer ind på emnet “blufærdighed”, et begreb, som i vor moderne tid desværre synes at være blevet skubbet over i skammekrogen med hånlige ord. Blufærdighed er en lille perle, der tager vare på sindets uskyld.

Men 68´erne vilde ændre samfundet og det gjorde man ikke mindst ved at påberåbe sig “frihed” og “ret til”. Havde vi tidligere følt nogle begrænsninger eller måske endda snærende bånd, så fik vi nu frihed til dit og frihed til dat. I ugennemtænkt begejstring over begrebet “frihed” havnede vi i den modsatte grøft med næsten “frihed til alt”. Men er der noget, der hedder “frihed til”, så er der også noget, som hedder “frihed fra”! Hvis lærere finder det rigtigt at have “frihed til” at stikke ungerne alt muligt mere eller mindre etisk i næsen, så må børnene og deres forældre  også have ret til at kræve “frihed fra” snuskede udtalelser o.l.

“For et muslimsk barn er det fuldstændigt utænkeligt at have seksuelt samvær før ægteskab”, pralede Alev.

Det utænkelige løber imidlertid gang på gang af sporet i teenageårene, så læger må indoperere en ny mødomshinde eller man må slå pigen ihjel, som det udyr hun er.
Naturen går over optugtelsen, hvad der kan give anledning til uendelig diskussion, for - ikke sandt? - naturen er i islam skabt af Allah.
Problemerne kan klares ved at tvinge pigerne til giftermål, så hurtigt de bliver kønsmodne eller endog før og give dem et fast programmeret liv - med tilhørende undertrykkende slaveri, som de alrig kan komme ud af.
Vestverdenens levemåde kræver på sin side i virkeligheden en god portion modenhed, hensyn og ansvar, hvilket selvsagt ikke altid lykkes, specielt ikke, når man bevidst politisk har ønsket at nedgøre “kernefamilien”.

Venstrefløjens beskidte hemmelighed

Dette indlæg er specielt tænkt til unge, travle forældre, der ikke kan forestille sig, hvad der kan foregå bag deres ryg og imod deres ønsker og omsorg for deres børn. Det er oversat fra en amerikansk artikel om børn i børnehaver og skoler, skrevet af Robin of Berkeley på bloggen ”American Thinker 13.6.2011:

Da det er meget langt, fordeles det her på Spydpigens blog over to – måske tre – dages  indlæg.
Det begynder med en lille indledning fra Spydpigen:


Desværre kan jeg (Spydpigen) nikke genkendende til indholdet i denne artikel fra Amerika. Det er ikke nyt. Jeg har i rigeligt mål set det under den kolde krig i Danmark - og siden i andre europæiske lande. En lille gruppe forældre kæmpede imod den fremstormende marxistiske samfundsundergravning i hverdagen uden støtte fra myndighederne - og måske uden til fulde at forstå, hvad der foregik på højere niveau, på de såkaldte bonede gulve. De borgerlige politikere sov og lod marxisterne arbejde i fred - eller endnu mere tosset: hjalp til!


Samfundsnedbrydningen havde givetvis baggrund i Frankfurterskolen og den ideologi, som den canadiske psykiater Brock Chisholm formulerede og spredte gennem oprettelsen af World Federation of Mental Health (Mentalhygiejnen) lige efter sidste krig. Psykolog Eggert Petersen brugte deres perverse idéer ved udformning af sit politiske ti-punkts-program 1969, hvordan Socialdemokratiet skulde indrette samfundet for alle borgere fra vugge til grav:
man måtte af med alt det gamle, forældrenes fejlagtige adfærdsmønstre og opdrage børnene på en ny måde. Man måtte nedbryde kernefamilien og slå en brêche mellem forældregenerationen og børnene.

Samfundet skulde ændres
"Når krigen ifølge Clausewitz kun er en fortsættelse af politikken med andre midler, er også freden kun en fortsættelse af kampen med andre midler", sagde Lenin i 1920, d.v.s. Kampen for kommunismen hører aldrig op, men fortsætter i krig som i fred.
Midlerne og målet kan læses i de 45 kommunistiske langtidsmål. (”De 45 kommunistiske langtidsmål” fremkom i USA´s Kongresrapport af 10. januar 1963. De blev taget fra bogen ”Den nøgne kommunist” af W. Cleon Skousen, som begyndte sine indgående studier af kommunisterne inden sine 16 års tjeneste
i ”The federal Bureau of Investigation”. Disse mål blev samlet fra rapporterne efter Kongreshøringerne og ved hjælp af tilgængelige bøger af ex-kommunister.
Spydpigens blog har nævnt adskillige exempler på brugen af langtidsmålene).

Anden Verdenskrig havde - som alle krige - medført nye opdagelser, opfindelser, ny teknik. Der vendtes op og ned på verden. Alt blev industrialiseret, kvinderne var kommet ud på arbejdsmarkedet og begrebet "hjemmegående" blev nedvurderet og afskaffet. Som aldrig før gjaldt det arbejde, penge, karriere, velstand og velfærd - og børnene mistede deres forældre fysisk og psykisk.
Pædagogerne overtog det praktiske: puttede maden i munden på lillebror, tørrede ham i numsen, rakte ham legetøjet og forsøgte at passe på, at ungerne ikke sloges m.m. Men forældrekærligheden - var der tid til den efter kl. 17? Pædagogernes Fagforening, BUPL, var kommuniststyret og dyrkede kommunistisk  pædagogik, og mange unge lærere og journalister blev venstrevredne under den kolde krigs Sovjet-propaganda.

Gruppesex og anden sex, kollektiv medrivende musik og alskens narkotika var den ny ungdomskultur, som støttedes af ansvarsløse mennesker, der skulde have bedre forstand, uinteresserede politikere, narkohandlere, samt naive medløbere, der ikke forstod situationen. For venstrefløjens ledelse var den kommunistiske
verdensrevolution vigtigere end alt andet. Og i alle diktaturer ved man, at spiren til fremtidens samfund ligger gemt i børenopdragelsen. Det, der indpodes i børn bliver hængende som det "rigtige". Derfor gør man en stor indsats allerede fra børnehaven - nogle endog fra vuggestuen - for at præge dem.

Den i den amerikanske artikel omtalte "beskidte lille hemmelighed" er 68´ernes "udbredte misbrug af børn" d.v.s. påvirkningen bag om forældrenes ryg, imod forældrenes livssyn og ønsker. Der var/er mange håndgribelige exempler på sådan virksomhed i Danmark. Og som den amerikanske Robin of Berkeley skriver: der er intet "børnene eller deres forældre kan gøre når de offentlige skoler bliver til korruptionens værktøj" og går venstrefløjens fordægte ærinde.

Robin fortsætter: I dagens offentlige skoler bliver børnene oversvømmet med seksuelt materiale. Vi taler ikke om seksualundervisning, men sexgennemblødning.
Grundlaget for nedbrydningen af børns sind gennem seksualundervisning blev indført for ca. 100 år siden af Tysklands Frankfurter Skole. Socialisterne iværksatte en kulturel revolution for at fordærve Vesten i en så slem grad, at den  - med dens egne ord - ville "stinke". Nogle af deres metoder ville være ødelæggende for familien, fjerne magten fra forældrene og påtvinge seksualundervisning i skolerne.


Som sagt: denne artikel fortsættes her i morgen! Kære forældre og bedsteforældre: læs den!

juni 17, 2011

Thorning er en kryster, siger Messerschmidt

Dansk Folkepartis medlem af EU-Parlamentet, Morten Messerschmidt, der i dag taler på Bornholm, betegner det som et helt enestående eksempel på hykleri, når Socialdemokratiets formand, Helle Thorning-Schmidt vil lade danskerne stemme om rets - og forsvarsforbeholdet, men ikke inkluderer euroen. Samtidig betegner han det som fejt, at Helle Thorning-Schmidt kun tør tage de sikre kort hjem.
"Det er den velkendte salamimetode, som EU-tilhængerne altid har budt danskerne. Hvis bare vi tager nogle små skridt ad gangen, så går det hele nok, synes rationalet at være. Helle Thorning-Schmidt ved naturligvis udmærket, at en afstemning om euroen vil være tabt på forhånd, fordi den fælles valuta blandt andet er årsagen til, at Grækenland er på vej mod bankerot.

Hun er en kryster", siger Morten Messerschmidt.
"Sagen om forbeholdene er allerede afklaret, og danskerne har flere gange taget stilling. En afstemning om forbeholdene vil være at holde vælgerne grundigt for nar. Men naturligvis er fremgangsmåde benyttet før - eksempelvis da man lod irerne stemme om Lissabon-traktaten, indtil de endelig totalt udmattede sagde ja. Danskerne er trætte af afstemninger, fordi de for længst har taget stilling. Men nu har Helle Thorning-Schmidt afsløret sine hensigter, og det er befriende", siger Morten Messerschmidt.

Kilde: Pressemeddelelse, sendt fra Bornholm 17.juni 2011
.

Foto: Mindeplade ved Hammers-hus til minde om
Bornhol-mernes oprør mod sven-skerne
1658
:

"Folket brød sit Fremmedåg

her, hvor Klippen bryder Sø

Frifødt Æt har Fædres Sprog

End Bornholm er

Danmarks Ø"

Væk med "Samvirke" med islam!

Brugsens blad, Samvirke, synes åbenbart ikke om de protester,
kunderne fremfører med hensyn til slagtning. Redaktionen
forsøger at forklare, at der ikke er nogen grund til kritik, men
 - det er der!


Ethvert skridt mod islamisering af landet, hvad enten det giver
penge eller ej, er en landsforræderisk handling. Islam lægger ikke
skjul på, at de vil erobre nyt land og overtage Europa. Da det
ikke foregår som åben krig med bomber og tanks, men meget
mere snedigt med en Femte Kolonnes psykologiske krigsførelse,
kræver det særlig kundskab at imødegå den. Den
schweiziske stat, som er den mest demokratiske i Europa og
modsat visse andre europæiske stater kender sin forpligtelse
at beskytte sin befolkning, har indgående beskrevet denne form
for fjendtlig erobring i håb om, at schweizerne ikke skulde blive
overrumplede.


Naturligvis er muhammedanerne "imødekommende" når
vi absorberer islams bagstræbende kultur, selvom vor begrundelse
måtte være så sølle som et prismæssigt godt tilbud fra Brugsen.
Man sælger ikke sin førstefødselsret, sin kultur, sit hjem, sine
rettigheder og sit land for en stegt frikadelle.
Og man skal ikke lade sig alt muligt vrøvl binde på ærmet. Islam 
vil have kød uden blod, men kød uden blod findes ikke. Kød er 
som bekendt gennemvævet med blodårer, hvad enhver kan se 
med egne øjne.


Al slagtning er en brutal affære, hvad enten det foregår her eller
der, men islam er som ingen anden nutidig "religion" berygtet for
sin unødvendige brutalitet både mod mennesker og dyr.

Idealistisk læge

Bin Ladens højre hånd gennem mange år, den ægyptiske læge
Ayman al-Zawahri har overtaget ledelsen af Al-Qaedas
Terrornetværk efter Osama Bin Laden.
Han blev leder af Ægyptens Islamiske Jihad i 1991 og i 1993
rejste han rundt og propaganderede i moskeerne i USA.

Zawahri var indblandet i mordet på præsident Sadat og gav ordre
til massakren på 58 turister i Luxor 17. november 1997 
I 1997 indgik det ægyptiske islamiske Jihad i Al-Qaeda, og siden
da har han været operativ chef for dets terrorvirksomhed.
Han gemmer sig muligvis i Pakistan.

Kilde: bloggen Jihad i Malmö 17.11.2011

Hvem fabler om kommende "demokrati" i Ægypten?