juni 10, 2011

Forsvareren var hæderlig!

Ja, mange har undret sig over den ballade, Camres udtalelse forårsagede angående de tyske soldater og de muhammedanske ynglinge, men nu ser jeg, at det drejede sig om et bagholdsangreb fra Ole Birch Olesens side. 
Man manipulerede Camres harmløse og sandfærdige udtalelse, for at uvidende mennesker skulde få det indtryk, at "Værnemagten" bestod af nazister. Det var ganske almindelige mænd, der aftjente deres soldaterpligt under 
et nazi-diktatorisk regime, som de ligesom andre tyskere måtte finde sig i.
Flertallet tænkte sikkert som man gør i krig: gid dette helvede snart holder op, så jeg kan komme hjem!

Om det så var general Hanneken, så kunde man ikke grave noget frem, man kunde knalde ham på, skønt man gjorde, hvad man kunde og efter sigende opfordrede hans beskikkede forsvarer til at tabe retssagen, så man kunde få ham straffet!

Men advokaten var hæderlig!