juni 13, 2011

Asylsøgende børn lokkes til Sverige

Fra Inger-Siv Mattsson
Nacka den 12 juni 2011

Öppet brev till

Dagens Nyheters redaktion
Ann Persson

"Sverige lockar asylsökande barn"

Bästa Ann Persson
I Er artikel om ensamkommande s  k ”flyktingbarn”  saknades  uppgifter om kostnaderna för dessa unga män, som väljer att ta sig ttvärs över halva jordklotet för att slå sig ner i Sverige.
I den senaste budgeten anslogs ytterligare 875 miljoner kr till mottagandet av ensamkommande unga män. De tidigare avsatta tre miljarderna räckte inte eftersom strömmen av ”asylsökande barn” ökat drastiskt

Kommuner som tar emot ensamkommande  ungdomar får en årlig ersättning på 500 000 kr för att underlätta mottagandet och öka kvalitén på mottagandet.
Kommuner får statlig ersättning för mottagandet av ensamkommande ungdomar såväl under tiden som de är asylsökande som för tiden efteråt för dem som beviljas uppehållstillstånd, PUT.
Kommuner som har en överenskommelse att tillhandahålla med Migrationsverket boendeplatser (personal, kost, logi samt omvårdnad etc)
-          1 600 kr/dygn för varje överenskommen plats plus 300 kr/dygn för varje belagd plats.  Ersättningarna avser även de som fyllt 18 men inte 21 år under förutsättning att vården  påbörjats före 18 års ålder.
Ersättningarna administreras av Migrationsverket

Oavsett om överenskommelse tecknats eller ej betalar Migrationsverket
-          30 300 kr/år och elev i förskoleklass
-          59 300 per år och elev i grundskola etc
-          67 200 kr/år för varje gymnasieplats för ett asylsökande ungdomar
-          Ersättning för extra kostnader för elever med särskilda behov
-          Ersättning för extraordinära kostnader för skolverksamhet

Ersättning för faktiska kostnader för boende och omvårdnad i
*   tillfälligt boende i kommun där Migrationsverket har ansökningsenheter
*   anvisad kommuns boende (utöver avtalade platser) t ex för boende i familjehem, grupphem/institution eller
     vid behov behandlingshem
Dessa ersättningar avser även de som fyllt 18 år men inte 21 under förutsättning att vården påbörjats före 18 års ålder.

-          Ersättning för transport till den anvisade kommunen
-          Ersättning för anvisad kommuns utredning  av ensamkommande ”barn” utgår med
*         39 000 kr  per ”barn” vid placering i familjehem
*         31 000 kr per ”barn” vid placering i hem för vård eller boende dvs grupphem eller institution
-         Ersättning för kostnader för god man
-         Ersättning för betydande extraordinära kostnader som kommunen får ensamkommande ”barn”
-         Under maj månad utgår en årlig ersättning för stödinsatser av förebyggande karaktär enligt SoL till
           samtliga kommuner i vilka det den 30 april finns asylsökande under
          18 år registrerade hos 
          Migrationsverket. Den totala ersättningen är 50 miljoner kr och
          fördelas enligt följande
*        5 miljoner kr delas mellan berörda kommuner
*        45 miljoner kr delas mellan antalet registrerade ”barn”, vilka senare
          genererar ett sammanlagt belopp till
          berörda kommuner.


De ensamkommande unga männen  - en dyrbar historia
Baserat på ovanstående utgifter kostar varje ensamkommande ung man det första året de svenska skattebetalarna 868 000 kr.   För de 2 250 unga män som kom 2009 låg kostnaden på 19 530 000 kr.
Under perioden 2000 - 2010 kom 8 552 unga män vilket innebär att deras första år i Sverige kostat 74 231 360 kr eller totalt för hela perioden  drygt 742 miljoner kr.
De ersättmingar  som beräkningarna baseras på avser år 2010 och kan ha höjts sedan dess. Uppgift om dagens ersättningar kan erhållas från Migrationsverket.
 Även om beräkningarna inte är helt korrekta ger de en fingervisning om vilka kostnader det rör sig om!  Jag förutsätter att DN:s redaktion har kompetens nog  att göra egna beräkningar baserade på de 2 395 unga män som togs emot 2010.
Till de ordinarie ersättningarna  tillkommer  många dolda kostnader bl a för skadegörelse och vandalisering på deras boenden, tolkar och advokatkostnader i samband med åtal för diverse brottslighet  mm . Likaså saknas uppgifter om kostnaderna för  nappar  och leksaker till barnen – t ex nallebjörnar och dockor, ty givetvis måste de  små liven  lära sig att i Sverige råder jämlikhet  mellan små pojkar och flickor och att det är könsneutralitet i valet av  leksaker som gäller!
Eftersom dessa kostnader  torde vara av intresse  för DN:s läsareförutsätter jag att kostnaderna redovisas i en uppföljande artikel. Om Ni inte avser göra någon uppföljning vill jag gärna veta varför.

” Ensamkommande barn är big businees.”
 Den 13 oktober 2010 konstaterade  Dagens Samhälle att  Migrationsverkets ersättningssystem ger  privata och kommunala bolag  miljonvinster på boendet för de ensamkommande unga männen.  Det finns nämligen inget tak för hur mycket en plats får kosta och ersättning utgår oavsett om platsen är belagd eller ej.
Det kommunägda vård- och behandlingsföretaget AB Vårljus som drivit sex transitboende  i Solna och Sigtuna har avtal som ger 2 150 – 2 175 kr per dygn och plats oavsett om platsen är belagd eller ej. 2009 tog Baggium Vård i Mölndal  3 015 kr per dygn och plats.

”Barnen” ljuger om sin ålder
Er artikel saknade också uppgifter om att många av de ensamkommande ”barnen” ljuger om sin ålder.  I Norge – där man i motsats till Sverige på vetenskaplig väg kontrollerar ”barnens” ålder  - ljuger 92, 3 procent om sin faktiska ålder.
I Sverige saknar 90 procent ID-handlingar och många uppger en lägre ålder än den verkliga. Hälften av de unga männen från främst Iran, Irak och Afghanistan är enligt uppgift över 18 år!  Jag föreslår att DN:s grävande journalister undersöker och bekräftar eller dementerar denna uppgift...
I ett inslag i P4 Örebro sade Sara Dabai, ungdomscoach på ett boende för ensamkommande ”barn” : ”Jag måste vara uppriktig och säga att det är ett stort antal av de personer, klienter, jag möter som varit över 18 år. Vi vet att det kan skilja på 10 år.”
Samtliga 34  nyanlända ensamkommande ”barn” på ett boende i Malmö visade sig vara över 18 år.
Möjligen lider ”barnen” av progeria – en sjukdom som gör att kroppen åldras 8 – 9 gånger snabbare än hos friska barn!
P g a befarade övergrepp mot barn vill flera kommuner veta ”barnens” ålder innan de tas emot så att ”inte 30-åringar blandas med 15-åringar.”
Dessutom utsätter ”barnen” personalen på boendena för sexuella trakasserier.
Enligt fackförbundet Kommunal  utsattes personalen på Gullspångs boende för flyktingbarn i Hova för våld, hot och trakasserier av de  brådmogna ”flyktingbarnen.” De små liven  hade bl a kastat möbler och andra inventarier mot personalen, hotat dem med vassa föremål och uttalat hot som ”jag ska märka dej”: Flera av ”barnen” hade ”ofredat och tafsat på den kvinnliga personalen på ett otillbörligt sätt.” Kommunal krävde att ”Gullspångs kommun vidtar åtgärder för att stävja det våld, de hot och de sexuella trakasserier som barnen utsätter framför allt den kvinnliga personalen för.” Kommunal krävde bl a att ”flyktingbarnen ska informeras om sina skyldigheter när det gäller ett acceptabelt socialt beteende.” Gullspångs socialchef Eva Timfors sade att ”det gör vi varje dag. Det ingår i den sociala integrationen.”
Än en gång kan vi konstatera att integrationen  uppenbarligen inte fungerar!  Det är förmodligen samma  lyckade ”sociala integration” som  bl a tar sig uttryck i stenkastning mot polis och räddningspersonal – brandkår och ambulans - ,samt  lokaltrafik, sönderskurna brandslangar, utbrända bilar, nerbrända skolor, daghem och fritidsgårdar, överfall, misshandel, rån, gruppvåldtäkter, mord mm mm.
I Skellefteå gick ett ”ensamkommande  flyktingbarn” bärsärkagång i det hem han placerats i. Han slängde bl a runt en TV och krossade alla möbler som kom i hans väg. ”Barnet” var 20 år!

Sverige är en magnet för ”asylsökandee barn”
Sverige tar i relation till sin folkmängd emot en mycket stor andel av de ca 10 000 minderåriga som varje år tar sig till Europa – närmare bestämt 20 procent. Sverige har på ett enda år avancerat från tredje till första plats i mottagandet av ensamkommande unga män. Det är ett skrämmande rekord.
Några av anledningarna till att Sverige utövar en sådan lockelse är givetvis den totala  kravlösheten och bristen på kontroll av männens ålder och identitet, lägre krav på verkliga asylskäl samt att Sverige i motsats till andra länder utfärdar permanenta uppehållstillstånd . Givetvis sprider sig även ryktet om det grandiosa mottagande ”barnen” får i Sverige som en löpeld i hemländerna.
Sverige bör givetvis göra som Norge och skärpa flyktinglagstiftningen. Enligt  informationschef Hanni Mathisen, UNHCR,  ledde den nya lagen -  bl a ålderskontroller och  tidsbegränsade uppehållstillstånd  - snabbt  till att antalet  ”asylsökande barn” drastiskt  minskade.   Dessutom återsänds de asylsökande till första asylland.
Såväl Norge som Nederländerna bygger dessutom barnhem i närområdet – bl a i Bagdad och Khaboul. Där kan barnen tas omhand och slipper kasta bort sin surt förvärvade veckopeng på att ta sig till Europa!

Snyftvalserna i media
Det är ingen hejd på alla gråtvalser  som media spelar upp för sina läsare om de ”ensamkommande flyktigbarnen.”
I samband med de fem ynglingarna som julen 2009 påträffades i Småland hade DN denna bildtext: ”Efter 18 dygn i en container och irrfärder i en främmande skog (sic) väntar nu flyktigpojkarna på besked om sin eventuella framtid i Sverige.”
Aftonbladet ville inte vara sämre: ”Hit men inte längre räckte de 10 000 US dollar de betalat människosmugglingarna. Nu stod de i snön och såg bilens bakljus försvinna. /…/ De hade irrat omkring i timmar i skogen utan mat och vatten. Tårarna rann nerför kinderna  på 14-årige Rahul Sultaini, när han berättade om skräckfärden i en container.”
Det visade sig att  ”flyktingpojkarna” hade åkt  1:a klass med X 2000 från Köpenhamn och eftersom de saknade biljetter  -  snyltandet hade m a o redan börjat - blev de avhysta från 1:a klassvagnen i  Sävsjö. Och pojkar förresten – en av dem uppgavs senare vara 30 år. Ett annat av ”barnen” hade från flyktingsförläggningen ringt sin fru i Afghanistan för 93 000 kr på skattebetalarnas bekostnad!
Enligt Jönköpingspolisen N-E Eriksson hade de unga männen kommit från Calais. När de vägrats fortsatt resa till England hade de tagit sig till Danmark f v b till Sverige.
Innan de fem fripassagerarna avslöjades hade de bl a hunnit lura en frikyrkopräst och låtit sig fotograferas under ett kors i en kyrka!  Att en präst är lättlurad är s a  s en förutsättning för jobbet - han tror ju på ”The greatest story ever told.”
Men på journalister borde man kunna ställa större krav kan man tycka.

Avslöjande bildbevis
Journalisteras snyftreportage om de ensamkommande unga männen  har länge illustrerats  av bilder på de skäggiga ”barnen” med 46 i skor. Men sedan många reagerat på diskrepansen mellan uttrycket ”barn” och männen  på  fotografierna  ser man numera till att ”barnen” är nyrakade innan de fotograferas – som t ex de ”barn” som illustrerade Er artikel.
Tricken för att vilseleda läsaren är många. Den 24 september 2010 valde DN-fotografen Åke Jönsson att fotografera 17-årige Ali från Afghanistan  i Hököpinge bakifrån. Vid ett annat tillfälle hade fotografen placerat en stor uppslagen bok framför ansiktet på det ”ensamkommande flyktingbarnet ” Himal från Nepal  så att endast övre delen av pannans och hårfästet syntes.

Inger-Siv Mattson, f d internationell sekreterare vid ett statligt forskningsråd
Alphyddevägen 55, 131 35 Nacka