juni 29, 2011

Sidste postgang!

Spydpigens blog nedlægges den 1. juli. Jeg kan ikke hamle op med teknikken, og jeg har nu kæmpet intenst først i en periode på 14 år og siden i 11 år I stedet vil jeg nok sende stof til andre bloggere eller direkte til min e-mail-liste over kampfæller.
Tak for nu, god sommer og "god fortsättning" som svenskerne siger.


Dette indlæg skal dog af sted som en erindring om Oriana Fallaci!Den kendte italienske journalist og forfatter, Oriana Fallaci døde den 15. september 2007 efter årelang kamp imod islamiseringen af Europa, befolkningernes underkuelse til dhimmier, den vestlige kristlige verdens frihed. Gennem sin realpolitiske skoling som halvvoksent pigebarn under verdenskrigens guerillakrig i Toscana fik hun en baggrundsviden at trække på: hun kendte bedre end de fleste de trojanske heste på travet og kunde skelne og vurdere.

Hun skrev flere bøger og artikler om islam for at advare italienerne. Bøgerne blev revet væk, inden tryksvær-ten var tør. Hun forklarede, hvad islam var for en størrelse og hvordan det vilde gå Italien, hvis ikke befolk-ningen satte sig til modværge. Men Gud vide, om italienerne har forstået budskabet? Eller om hun talte for døve øren ligesom Cassandra i oldtidens Troja?

Islamiseringen er taget til. Efter sigende bygges der en moské - et politisk brohoved - hver fjerde time i Italien!Og særlig kært er det naturligvis for islam at bygge dér, hvor Oriana Fallacis slægt har sine rødder og hvor hun er begravet, - i det vidunderlige Toscana.


Avisen Corriere della sera skrev i maj 2006

at der skal opføres en moské i den lille middelalderby Colle Val d´Elsa. Oriana Fallaci, som jo boede i New York, truede i den lokale ugeavis "New Yorker": "Jeg vil ikke se denne moské tæt på min hjemstavn, Greve. Jeg vil ikke se en minaret på 24 m i Giottos* hjemegn, når jeg ikke må bære et kors eller tage en Bibel med ind i deres land. Jeg sprænger den i luften!" -
"Hvis jeg lever så længe, tager jeg til mine anarkistiske venner i Carrara og sammen med dem tager jeg sprængstof (fra marmorbrudet) og sprænger den i luften."
Hun angreb projektet i sin bog "L´apocalisse", et postscriptum til hendes trilogi om Verden efter den 11/9.

Borgmester Paolo Brogioni forstod tydeligt nok ikke Oriana-"Cassandra"s advarsler mod islamisering: han svarede naivt, at projektet var et kulturcenter uden minareter, og at folk i Colle Val d`Elsa levede fredligt side om side.
Projektet som skulde koste 600.000 Euro har dog været genstand for international polemik siden 1999.
Og postkortet her viser, at der nok ikke er helt så fredeligt, som borgmesteren vil bilde os ind. Teksten lyder: Vi holder med jer imod moskéen.*) Giotto, berømt kunstner, død 1337, er bl.a. mester for klokketårnet ved domkirken i Firenze.