juni 02, 2011

"Tal dansk, din sorte Hund!"

DF foreslår ny sproglov: Nej til valgkamp på arabisk

Dansk Folkepartis Martin Henriksen kritiserer nu kandidater fra Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre for at ville føre valgkamp på arabisk. Han vil derfor rette henvendelse til indenrigsminister Bertel Haarder (V) og foreslå en sproglov, der forpligtiger folketingskandidater og partier til at føre valgkamp på dansk.

- Disse kandidater repræsenterer deres partier. Når de fører valgkamp på arabisk, vælger de at lægge sig fladt ned på maven for parallelsamfundene og disses præmisser. Det er sørgeligt, at der er danske statsborgere, som kun vil deltage i demokratiet, hvis det sker på deres hjemlandes kulturelle og sproglige præmisser. Det er tragisk, at der findes politikere, der vil synke så lavt i jagten på stemmer, at de accepterer disse præmisser. Disse politikere sender et klart signal til parallelsamfundene om, at det danske samfund, ja sågar vores demokrati, vil indrette sig efter disse, siger Martin Henriksen

- Jeg tror ikke, at de enkelte partier vil pålægge deres kandidater at føre valgkamp på dansk, men jeg ville da foretrække, at kandidaterne gjorde dette frivilligt. Men siden det næppe bliver tilfældet, mener jeg, at folketinget skal sikre, at folketingskandidater og partier fører valgkamp på dansk, siger Martin Henriksen
- Det sender et dårligt signal til de velintegrerede udlændinge, at vi tilpasser os efter de dårligst integrerede. Lige som det er problematisk, at det er umuligt for de fleste at gennemskue kommunikationen, når den foregår på arabisk. Skulle man tilgodese alle grupper, skulle kinesisk, spansk, italiensk og så videre også være valgkampssprog, og så er der jo ikke længere tale om et dansk valg og et dansk folkestyre, siger Martin Henriksen.


Kilde: pressemeddelelse fra DF torsdag 2. juni 2011

- - - - - - - - - - - - - -

Her er en valgplakat fra Enhedslisten 2005 (?):