juni 15, 2011

De åbne døres politik

EU, som hersker over 27 lande, er imod grænsekontrol. De ser
åbenbart emnet fra en hel anden side: mange mennesker, som
har svært ved at klare sig i deres hjemlande, kan opnå en ganske
god indtægt gennem de åbne grænser, ja endog blive overordentlig
velstillede. Det gælder narkohandel, våbenhandel, menneske-
smugling, bordelvirksomhed, tobak, alkohol og meget andet.

EU´s Schengenaftale har vist sig total umulig med hensyn til at
bremse eller bare dæmme lidt op for al denne virksomhed, sådan
som de søgte at bilde os ind i begyndelsen, og ser vi på visse
regioner i Europa som f.ex. Syditalien så befordres maffiaen
direkte gennem de enorme EU-tilskud til "regionsudvikling".
(Disse forhold og korruption i EU har väret omtalt adskillige
gange bl.a. her på Spydpigens blog. Se 18/11, 23/11, 29/11
og 39/11 2007, 13/6 2009 og 22/1, 17/10 og 22/11 2010)


Åbne grænser svarer faktisk til, at vi ikke låser vore lejligheder
eller huse, når vi går i byen eller tager på sommerferie.

At afskaffe alt låsetøj kunde måske være en ny spændende idé
til EU´s galenskab?