juni 19, 2011

Venstrefløjens beskidte hemmelighed (fortsat fra gårsdagen 2)

Her fortsætter Robin of Berkeley sin forklaring af forholdene ved visse amerikanske skoler, hvis udbredelse man plæderer for på højeste niveau:

Sexundervisningen er ændret siden min skolegang, hvor man så tegnefilm om sædceller, der svømmer frem mod ægget, - til en direkte voldelig krænkelse af børnenes uskyld. Ni-årige lærer at sætte kondomer på
bananer: børn i mellemskolen krymper sig under talerne om kønsskifteoperationer. I de højere klasser er der masser af gratis kondomer til fri anvendelse.

Forbundsregeringen og progressive stater, som Californien, er de helt store heppekor for at børn skal blive seksuelle junkier. Det Een Verden-elskende FN har ringlet med proklamationer, der erklærer "børns ret til masturbation." Den seksuelle fordybelse og overflod i dagens offentlige skoler stimulerer ikke kun børnene til at eksperimente med det modsatte køn; den opmuntrer dem til at overveje en bøsse eller biseksuel livsstil, eller en livsstil med masser af elskere. Det at være bøsse synes mere og mere tiltrækkende, når skolerne afholder forsamlinger, hvor bøsselærere og teenagerne tilbyder vejledning og støtte. Og alle den specielle service og opmærksomhed har virket som en slags magnetisk tiltrækning på nogle børn, der bare længes efter en identitet og et tilhørsforhold.

Der er faktisk et ord for, hvad skolerne foretager sig; det er en slags rekruttering for noget der kaldes "queering." (homoseksuelt). Dette udtryk blev rigtig kendt efter at Obama udnævnte Kevin Jennings som sin Skole-Zar. Jennings blev berygtet i Massachusetts for hans "queering" af teenagere ved at instruere dem i øvelser med fisting og water sport.

(Se følgende artikler om Jennings på synopsis, 1 og 2 og 3:)

http://synopsis-olsen.blogspot.com/2008/10/pdofili-og-obamak.html

http://synopsis-olsen.blogspot.com/2009/11/undervisning-i-pdofili.html

http://synopsis-olsen.blogspot.com/2010/04/seksualiseringen-af-ungdommen.html


Men nyhederne bliver værre endnu. Det seneste skrupskøre (og det mener jeg virkelig) er at undervise i "kønsdiversitet" for børn så unge som 5 år. Kønsdiversitet betyder, at eftersom et køn er en social konstruktion, kan børn gratis ændre deres køn når de får lyst.

En offentlig grundskole i Oakland holdt fornylig en todages seminar om kønsdiversitet. Børnehavebørn og op til 1. klasses børn udforskede spørgsmålet, "Dreng, Pige eller Begge Dele?" samtidig med at man gennemgik billedbogen "Min Prinsesse Dreng." Elever i de lidt højere klasser bliver informeret om at kønsdiversitet er naturligt; at det forekommer overalt i naturen og i dyreriget. Man får serveret sangen "All I want to be is me," mens de får at vide, at de "kan være en dreng, en pige, begge dele eller ingen." Og medmindre du mener denne form for hjernevask kun finder sted i Berkeley og Oakland, så er der altså nationale organisationer, der arbejder hårdt for at få bragt det til et klasseværelse i din nærhed.

De progressive offentliggør selvfølgelig ikke, at en sådan optræning som "queering" er det samme som at gradbøje kønnet. I klassisk dobbelttydig tale indpakker de programmerne i noble talemåder såsom "sikkerheds træning," og "anti- forhånelse."
(Således er Kevin Jennings stilling i Obama administrationen omhyggeligt blevet omformet til "Assisterende ministersekretær i kontoret for sikre og stoffrie skoler.")

Mens optræningen angiveligt skulle handle om sikkerhed, bliver der hurtigt sat fokus på seksuelle minoriteter. Der er ingen hjælp til det kristne barn, der forhånes for sin tro, eller den tilbageholdende teenager, der drilles skånselsløst for at vente til ægteskabet er indgået.

På en eller anden måde vender 'sikkerhedsproblemerne' altid tilbage til - bøsse, biseksuel eller transseksuel ungdom. Måske er dette en måde at kontrollere og intimidere det seksuelle flertal. Man tvinger dermed mere tale om sex ind i pensummet.

Uanset, hvordan venstrefløjen 'spinder' det, da bliver børn tvunget til at lytte til den ene ubehagelige, afskyelige snak om sex efter den anden. Det er heller ikke uddannelse. Det er faktisk statssanktioneret misbrug af børn.

Dette er endnu en af venstrefløjens beskidte små hemmeligheder: Den lethed, hvormed de vil bruge og misbruge børn for fremme af deres radikale agenda. Tilbage i 60'erne bestod hemmeligheden i ødelæggelse af børn på steder som Berkeley. I dag er det den udbredte udnyttelse af børn i de offentlige skoler.

Forkastelig seksuel opførsel er ikke kun, at onkel Henry befamler og stiller sig an. Misbrug eksisterer i en mangfoldighed fra at udsætte børn for upassende seksuelt materiale og stille dem seksuelle spørgsmål, der kan være for påtrængende, og så hele vejen til incest og voldtægt.
Læg mærke til de foruroligende paralleller mellem den ulækre onkel og nutidens skoler. Onkel Henry kan tvinge et barn til at se på pornografi; men det er jo ikke spor anderledes at kræve, at et barn skal sidde og høre på seksuelle samtaler og se film, og det begynder i grundskolen.

Den forkvaklede slægtning vil belære barnet om, at sex er dejligt; og at han kun gør det for barnets egen skyld. Bemærk ligheden med læreren, der rådgiver børn om. at det er helt i orden, endog ønskeligt, at have sex med hvem som helst; at børn faktisk har en "ret" til det.

Misbrug sker ofte i det skjulte, med misdæderen der fordrejer og forvrænger sin sande hensigt. Bemærk parallellen med lærerne der introducerer chokerende og forvirrende seksuel information til børn, uden forældrene er klar over det.

Selvfølgelig har venstrefløjen arbejdet på overtid for at sørge for at forældrene ikke er med i spillet. Venstreorienterede domstole har bestemt, at forældre ikke skal underrettes eller give tilladelse til sexsamtaler. I skolerne i dag har forældre kun lidt eller intet at skulle have sagt med hensyn til, hvad deres børn præsenteres for.

Lærerne tvangsfodrer børnene med et konstant måltid af seksuel information og fordærver dem. Når det drejer sig om den ulækre onkel, da ved de fleste børn, på en eller anden vis, at det, slægtningen foretager sig, er forkert.

Men lærerne er myndighedspersoner; de er vogtere for offentlighedens tillid. Skolerne krænker denne tillid og misbruger deres magt ved at hjernevaske børnene. Og det er sådan hjernevasken virker: Tving en person til at være i en usikker situation, hvor propagandaen gentages igen og igen, indtil ofret til sidst bliver følelsesløst og medgørligt.

Ved at holde fokus på ungdommen skaber venstrefløjen det fuldkomne offer. Seksuelt misbrugte børn mister deres evne til at sige NEJ -- eller blot erkende, hvornår det er passende at sige nej. Udsæt dem for sex som meget unge, og der indplantes permanente billeder i deres hjerner, nogle der stimulerer dem til at være opsatte på spænding, seksuelt eller på anden vis (Spydpigen: eller måske en afsky for det, som skulde være en kærligheds akt?).          

Seksualiseringen af skolebørn drejer sig ikke kun om forskelle i holdninger mellem højre- og venstrefløjen. Men om forskellen på rigtigt og forkert.
At lære skolebørn at have fokus på vellyst; lokke dem til at forsøge sig med sex-aktiviteter, der kan gøre dem syge, endog udslette dem; give dem ret til kønsskifte....
Er der mon nogen med sundt sind der ikke kan se, at dette bare er noget så upassende; at det er direkte nederdrægtigt ondt.

De som står i spidsen for seksualiseringen af børn er vore postmoderne "Frankensteinere"; de har skabt sindssyge planer om at stjæle vore børns kroppe og sjæle.


Hvorfor dog? Af mange årsager: Kulturel Marxisme; social kontrol; desensibilitering.... måske fordi det samme blev gjort mod dem, da de var for unge til at sige fra; måske mangel på stærke arme til at vogte og vejlede dem blev de ofre for misbrug og mangel på omsorg i de smadrede familier og kollektiver for lang tid
siden.