juni 03, 2011

DF afviser adskillelse af kirke og stat

Dansk Folkepartis medlem af Kirkeudvalget, Søren Krarup, afviser fuldstændig al tale om en adskillelse af kirke og stat, som venstrefløjen vil søge gennemført efter en eventuel sejr ved det kommende folketingsvalg.

”Folkekirken er en folkelig lykke, som medvirker til at holde sammen på folket. Det er en institution, som har lange historiske rødder, og det vil stride mod vores kultur og historie at adskille kirke og folk, siger Søren Krarup. 
Søren Krarup understreger, at mere end 80 procent af befolkningen er medlemmer af folkekirken.
”Folkekirken som institution betyder, at særlige kirkelige grupper afskæres fra at føre sig frem som særlige kristne med særlige kirkelige løsninger på problemer. Folkekirken som institution rummer flere teologiske retninger, der holdes sammen af at være en del af folkekirken – uden folkekirkens relation til staten og dermed folket vil kirken forvitre, siger Søren Krarup. 

Søren Krarup understreger, at Dansk Folkeparti også er modstandere af kirkeminister Per Stig Møllers forslag om at nedsætte en kirkeforfatning.
”Per Stig Møller har ganske enkelt misforstået Grundloven, når han taler om, at kirkelige råd skal diskutere en kirkeforfatning. Paragraf 66 taler om, at folkekirkens forfatning ordnes ved lov, men forfatning skal forstås som forhold, og det er lige præcis det, der sker i dag, hvor folkekirkens forhold ordnes gennem Folketinget – og det er netop evangelisk-luthersk kristendom, fastslår Søren Krarup.

Kilde: pressemeddelelse fra DF  den 3. juni 2011/kkb