februar 28, 2013

De bør omgående udvises!Christiansborg, torsdag den 28. februar 2013/LO


DF indkalder til samråd om grundløse asylansøgere fra Serbien 

Dansk Folkepartisudlændinge- ogintegrationsordfører, Martin Henriksen,er dybt fortørnet over, at den største gruppe asylansøgere lige nu er romaer fra Serbien, der søger asyl uden at have skyggen af grundlag for dette.
- Det skal standses øjeblikkeligt. Jeg vil derfor indkalde justitsminister Morten Bødskov (S) i samråd om sagen for at høre, hvordan regeringen agter at få stoppet dette uvæsen, siger Martin Henriksen.

I dagens udgave af Politiken taler justitsministerenom en tæt dialog med de serbiske myndigheder som en løsning på problemet med de grundløse asylansøgere fra landet.
- Enten er der tale om en dårlig spøg, eller også er justitsministeren dybt naiv, hvis han tror, at det løser noget. I Dansk Folkeparti mener vi, at det skal være sådan, at Danmark skal straks afvise ansøgninger om humanitært ophold, der er åbenlyst grundløse, siger Martin Henriksen.

Martin Henriksen tilføjer, at han forventer, at justitsministeren enten bakker op om Dansk Folkepartis forslag eller kommer med realistiske forslag til, hvordan problemet løses.
- Det er åbenlyst, at de serbiske romaer kommer herop, fordi de ved, at de på grund af den lange sagsbehandlingstid kan være her i landet i et stykke tid. Hvis vi sikrer, at de bliver straks afvist og efterfølgende udvises hurtigt, så løser det problemet. Sværere er det faktisk ikke. Det er et spørgsmål om politisk vilje, siger Martin Henriksen.
februar 27, 2013

Midt i en religionskrig....

Peterspladsen var smækfuld af mennesker, da pave Benedikt den 16. i dag abdicerede.

Det er en kaotisk tid, og der er givetvis mennesker, der håber på, at den næste pave har en
fast holdning og kan løse
problemerne, men mon...?


Kristne bliver forfulgt i hele verden, mishandlede eller tvungne til at konvertere til islam. Unge koptiske piger i Ægypten tvinges til at 
indgå slaveagtige ægteskaber med muslimske mænd.Da vi i Danmark for mange år siden var en del mennesker, der
protesterede imod den kommunistiske nedbrydning af
dansk kultur som tvang vore børn 
til at læse snuskede sexbøger og pornohefter m.m., havde vi et tidsskrift, der hed AKTION.
Den ansvarshavende redaktør 
var arbejdsmand Svend Åge Laursen i Solrød. Han var nede i Rom og hilse på pave  Johannes Paul 2. dels som repræsentant for nævnte tidsskrift, men også på vegne af foreningen L.I.B.E.R. og ikke mindst for foreningen "Liv", som gik imod  den megen fri abort.

I Ugebladet "Ude og Hjemme" 12.9.1979 kan man se, hvordan
fotografen var så hurtig, at han fik et øjeblink med i farten...!februar 20, 2013

Hvem?

Uriasposten skrev 1. februar, at EU tænkte på at udvide med de nordafrikanske stater. Det er ikke nogen ny tanke, og det går den vej....
Samme vej som det er gået længe.....


Vi kender sikkert alle repetitionslister ved studier og kursus, som med stikord skal hjælpe os at holde sammen på vor viden om emnet.
Nedenstående er en sådan liste, som jeg selv bruger til støtte for min hukommelse ang. udviklingen af visse projekter i Europa efter sidste krig. Måske også andre har brug for den. I så fald: værsågod!

Bilderberg:

Stålunionen - bestående af 6 stater - oprettedes 1952
Verdens mægtigste finansmænd vilde skabe en Ny Verden, som de selv skulde styre. Massemedierne indforståede med at holde mund om dette og tier vitterligt!
Bilderberggruppen tog navn efter hotellet i Oostbeck ved Arnhem for første Bilderbergkonference 1954. Årlig invitation til ca. 120-150 personer til hemmeligt møde. Menigmands spørgsmål om Bilderberggruppen besvares ikke. Ved et topmøde i 1991 udtalte David Rockefeller:
”Vi er taknemmelige mod medierne, hvis direktører har overværet vore møder og i 40 år overholdt deres løfte om diskretion. Ellers vilde det have været umuligt for os at udvikle vor plan for verden”.

Disinformation spredes: blot conspiracy-snak! Bilderberg existerer ikke!

Disinformationen ophører. Storfinansen har nået det, de vilde.
Links til interview med Bilderberg-formanden:
http://euro-med.dk/?p=20256  Bilderberg er herefter helt officiel – "konspirationsteoretikere" er nu tvært imod -  dem, der nægter Bilderbergs eksistens!

Stålunionen bliver til Det europeiske Fællesmarked (EF). De fire frihedsrettigheder: fri bevægelighed for personer, varer, tjenesteydelser og kapital. Folkeafstemnig om landenes medlemsskab og evt. nye folkeafstemninger for at nå det rette svar!

DK ind i EF 2. okt. 1972 (uden tilbundsgående vurdering og analysering i vore massemedier)

Olie-krise. Den Arabisk-Europeiske-dialog 1973-78. For at sikre sig olie lover EU at fremme arabisk kultur (=islam) i Europa og åbner for indvandring. Traktatens ordlyd hemmeligholdes så at sige for EU's befolkninger, men EU's løfter til Mellemøsten tager fart.

Eftersom EU mærker modstand i befolkningerne mod ovennævnte dialogtraktat 1978, opretter EU et EUMC*-kontor i Wien 1997 til overvågning og propaganda i alle EU-lande ("Stasikontoret") under ledelse af østtysk jurist Beate Winkler. Fadæse: rapport om antisemitisme 2003 afslører Islams indgroede koranhad til jøder, og Winkler går af.
*) European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia med netværk til kontorer i alle EU-lande

Tanker om videre udvikling af Dialog-traktaten fra 1978 fører åbenbart til idèen om et Eurabia: en sammensmeltning af EU og de nordafrikanske muslimske stater (Maghreb-staterne), således at Middelhavet (Romernes Mare nostrum) bliver et indhav. Dette projekt omtales i bog af  Bat Ye Or.
Ved Barcelona-Processen 1995 laver EU aftaler med Nordafrikas stater om samarbejde. Mediteranien (Middelhavsunionen) påbegyndes: EU kræver demokrati i de nordafrikanske stater og tildeler dem masser af penge hertil med løfte om at give dem samme frihedsrettigheder (fri bevægelighed) i EU som  EU-borgerne i Europa...., når demokratiet er kommet på plads...

EU-kontorer i Afrika skal rimeligvis arrangere indvandring fra Afrika.

Ingen særlig oplysning fra massemedierne til befolkningerne i EU, men i 2005 viste TV pludselig (ved en fejl ?) et kort indlæg om ti-årsjubileet for Barcelonaprocessen  (originaldokument, der nu er fjernet fra internettet kan læses på http://euro-med.dk/EU-Documents/Barcelona-Declaration-Adopted-At-The-Euro-Mediterranean-Conference-27-28-11-95.pdf).
Ovennævnte udlovede status for demokratiserede nordafrikanske befolkninger blev i okt. 2008 tildelt Marokko, hvis borgere herefter har fri adgang til EU-landene. Andre vil følge efter.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-08-1488_en.htm?locale=en

JyllandsPostens forskellige Muhammedtegninger september 2005 afspejlede danskernes holdning til EU's aftaler med det muslimske Mellemøsten og de nordafrikanske stater og forbrødringen med islams verden. Den påfølgende voldsomme reaktion i Mellemøsten 2006 afslørede nogle imamers taktik som løgn og fup.

EU var givetvis klar over, at var befolkningerne modstandere af EU's løfter til araberne i 1978, så vilde de ikke være det i mindre grad på tale om Nordafrikas stater!  Samtidig forstod EU nok nu, at muslimer hverken kunde eller vilde integreres i Europa, og tilbage var åbenbart kun en dhimmi*-løsning.  Men hvordan skulde man få Europæerne til at gå med på det i et Eurabiaprojekt?
*) Islamiske lande kan tillade kristne og jøder at bo i deres lande med indskrænkede friheds- og borgerrettigheder samt betaling af skat, da det er en fordel for dem.

Ved en konference imellem EU og Den arabiske Liga i Rabat i Marokko den 13. juni 2005 fremlagde daværende direktør for Center for Kultur og Udvikling*, Olaf Gerlach Hansen, en løsning: et program for, hvordan man skulde få europeerne til at rette ind:

De af EU's givne løfter fra dialogtraktaten 1978 skulde nu gennemføres fuldt ud. Arabisk kultur (= islam) skulde fremmes overalt og europæerne lære at tolerere og integrere de fremmede. Han redegjorde i detailler for et vidtstrakt indoktrineringsprogram på det kulturelle område.

*) Center for Kultur og Udvikling, CKU, = Danish Center for Culture and Development, DCCD, en statsinstitution under Udenrigsministeriet/Danida. Bag dets oprettelse 1998 står to danske kvinder og en lille håndfuld danske og palæstinensiske samarbejdspartnere (åbenbart oprindelig en NGO-organisation?)

Året efter introduceredes Propagandaudstillingen "Image of The Middle East" i Danmark , arrangeret af Center for Kultur og Udvikling.

Maroccos integrering i EU i fuld gang, først med personernes fri bevægelighed, altså lettelser i pas og visa-systemerne, familie-sammenføring og legal indvandring i EU. Informations-kampagner i Marocco.
http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/action_plans/morocco_enp_ap_final_en.pdf
Med bedste hilsener fra Gertrud


februar 19, 2013

Den såkaldte elites "moralniveau"

Visti Christensen omtaler i læserbrev i Den korte avis, at universitetslektor og "venstrepopulistiske teolog Erik A. Nielsen i et læserbrev i Politiken" - efter attentatforsøget - kalder Lars Hedegaard "et patetisk fjols". Hvorfor vi alle må forstå, at det var trist, at "fjolset" ikke blev ramt!!! 

Det blev om muligt endnu tydeligere dagen efter, da udtrykket blev "forsøgt ophøjet til sandhed af familien."
("Ikke af datteren, som er miljøminister. Heller ikke af hans kone, SF’eren Margrethe Auken, men af Nielsens svogers ekskone, som hedder Bettina Heltberg og var gift med Svend Auken, og som skriver i systemet Politikens radikal-socialistiske meningstromlemaskine.")
Er dette tidens menneskelige moralniveau blandt theologer og universitetslærere???


Jeg skrev fornylig om Bettina Heltberg og hendes venner. Se Spydpigen 11. februar 2013.
http://spydet.blogspot.se/search?updated-max=2013-02-12T18:29:00%2B01:00

februar 18, 2013

Samfundsnedbrydningen!

Her er det endelige resultat af de 45 kommunistiske langtidsmål fra 60'erne og det  kommunistisk-infiltrerede socialdemokratis "Trivselsprogram" fra 1969, udformet af psykolog Eggert Petersen og indpodet i landets børn gennem hele deres  oplæring fra vuggestue til dr.disputatsen ved universitetet.  Kan man ikke bidrage med noget positivt, kan man i stedet rive ned. Samfundsnedbrydningen var ikke usynlig, men de borgerlige politikere gjorde intet, intet som helst!

Nu efter fyrretyve års nedbrydning og ødelæggelse og til sidst med EU`s tilkaldte hjælp fra islam er alt blevet synligt også for Maren i Kæret!


Her beskrives resultatet af to vågne og dygtige politikere: Messserschmidt og Marie Krarup:


 Dato: 17. februar, 2013 af orten Messerschmidt

SFUs formand sidder her til aften på News og forklarer de unges druk-orgier i Prag med, at de er på flugt. Spørgsmålet er imidlertid, hvad de unge er på flugt fra? Her giver ungsocialisten intet svar. Det er der nok en årsag til: Med familiens sammenbrud, traditionernes opløsning, autoriteternes fald, mediernes dekadenceoverflod, folkekirkens nedbrydning og relativiseringen af værdier og begreber som identitet og fædreland har netop socialisterne og den radikale skole nedbrudt ethvert fundament, som unge mennesker kunne besinde sig på.
Fra de slår øjnene op i hjemmet, til de befinder sig i skolen, ser Danmarks Radio, følger Folketingets debatter eller orienterer sig i den almene nyhedsdækning fyldes de med identitetsopbrydende kulturrelativisme.
I hjemmet findes enhedsfamilien ikke længere. Med det kønsneutrale ægteskab er forholdet mellem mand og kvinde ikke andet end en mulighed. Og forholdet mellem barn og forældre er med revselsrettens afskaffelse blev retsliggjort. Den naturlige autoritet er ikke længere forældrene, men kommunale embedsfolk. Hertil kommer, at folkekirken skal rives ud af folket via en særlig kirkeforfatning. Og hvis det ikke virker, skal den tiltagende heldagsskole overtage stadig mere af opdragelsen. Lærerne skal nemlig ikke bare uddanne dygtige elever. De skal skabe demokratiske medborgere..! I den ånd er udenadslære afskaffet og gruppepædagogikkens ansvarsfrie tilværelse blevet hverdag. Måske det er denne ansvarsfrihed, vi i disse dage ser florere blandt de måbende borgere i Europas gamle kulturhovedstad, Prag…?
I skolen fortæller man, at vi ikke er danske, men verdensborgere. Ja, enten findes danskheden ikke eller også en den direkte ond. Enten et latterligt begreb, opdigtet af sentimentale romantikere eller den direkte årsag til alverdens krige. Sådan lyder parolerne fra folkeskolens, gymnasiernes og sågar de højere læreanstalternes undervisningsmateriale, der ikke længere indgyder noget så gammeldags som faktuel viden. Nej, det kan man jo slå op på wikipedia! I skolen lærer eleverne at føle og overveje. Men hvem kan føle sig til en identitet? Hvem kan slå rod som verdensborger? Hvem kan blive andet end forvirret, når det nationale kun må dyrkes på fodboldbanen, mens det fornemme er troen på det abstrakte?
I såvel de private medier som Danmarks Radio er public service-begrebet blevet skamreddet derhen, at det alene er lyttertallene, der afgør indholdet. Plat, primitiv og ustimulerende underholdning fylder æteren på P3. X-faktor og reality-programmer, der ikke bare er tomhjernede, men indgyder de unge mennesker et direkte skadeligt verdensbillede, hvor ikon-dyrkelsen og stjernedrømmene anskues som eneste garanter for en lykkelig tilværelses, fylder på hovedkanalerne. Og årtiets store DR-satsning – Borgen – har ifølge DR selv det erklærede mål at opdrage landets borgere til at stemme på Det Radikale Venstre.
I Folketinget hører vi det samlede kleresi af stadig yngre, ikke-uddannede, frelste reality-stjerner – undskyld, ærede parlamentarikere – dyrke teserne om, at alle kulturer er lige; at vi ikke må forskelsbehandle; at kulturkritik er racisme og at racisme naturligvis er ondskab, der skal straffes. Og som kulminationen dyrkes den apokalyptiske drøm om et multietnisk samfund, hvor der ikke er forskel på dansk og kinesisk; på kristen eller muslim og hvor alle værdier er lige gode. Rodløshed som religion! Som ideologi. Men hvis alt er lige godt, bliver menneskelivet ligegyldigt. Hvis intet er bedre end andet, hvorfor så overhovedet kæmpe? For Gud? Kongen? Fædrelandet? Folket? Familien? Vennerne? Ja, hvorfor overhovedet løfte en finger for andre end sig selv…?
Nej, disse unge er ikke på flugt. De er i deres livs søgen. Søgen efter at finde ud af, hvem de er. Intet menneske kan leve som et tomt hylster, der af egen drift skal fyldes ud. Menneskets væren, vor sjæl og ånd består ikke at golde formler og påbud om selvrealisering. At være menneske er at se sig om og kende både sine omgivelser og dermed sig selv. At turde kalde sig dansk. At turde stå ved sine værdier. At se med genkendelsens glæde på sine traditioner. At leve i et moderne nu, men med vished om generationerne før os, deres bedrifter og disses betydning for, ikke bare hvem vi er; men også hvem vi kan – og dermed skal – være.
Ingen større synd findes der end utaknemmeligheden. Og netop utaknemmelighed det, den ånd- og rodløse dyrker. Thi hvordan kan man andet, hvis alle goder er et selvfølgeligt krav og livet kun kredser om, hvad man selv føler? Som spæd går det an; for som spæd er mulighederne trods alt begrænsede. Far og mor bestemmer. Men når mennesket går fra spæd til barn, og fra barn til ung, har vi brug for rammer, der klart definerer, hvem vi er; hvor vi kommer fra og hvordan vi kan komme derhen, vi gerne vil. Egoismen må udfyldes med vished.
Vil selv du fatte dit væsens rod, skøn på de skatte de efterlod – skrev Johannes V. Jensen. Hvor havde han ret!! Og som den direkte modpol står de forende kræfter af socialister og radikalister, der som ideologi har dyrket det rodløse. Det frigjorte. I årtier.
Til alle jer – her er jeres synderegister: I har med jeres udlændingepolitik sønderrevet befolkningen. I har nedbrudt familien. I har sået tvivl om vore værdier. I har relativeret alt det, som generationerne før os kæmpede og døde for.  Konsekvensen ser I i Prag. Men ikke bare i Prag.
Kig jer omkring – og I ser et samfund i forfald.
Kig jer da i spejlet. Og I ser synderen..!

____________________________________________________________
B-TINGET:
Kulturel opløsning af Marie Krarup 17.2.2013

Det er ikke sært, at gymnasielever raver stangdrukne rundt i Prag og opfører sig af helvede til. Det er heller ikke sært, at rationalismen er den herskende tankegang i dagens Danmark. Det er en naturlig følge af de holdninger, børnene præges af i skolerne.

Jeg fik et chok, da jeg i 2007 begyndt som lærer i samfundsfag i gymnasiet og så, hvad sociologi-delen indeholder. Sociologi er en del af samfundsfag, der handler om grupper og fællesskaber og om, hvad et menneske er og hvordan dets identitet skabes. Eller rettere, hvordan man selv skaber sin identitet. For i de fleste samfundsfagsbøger er udgangspunktet, - der leveres som et fastslået faktum, - at vi lever i det sen-moderne samfund, hvor INGEN traditioner eller normer har gyldighed, før man selv har valgt dem. Sådan er det bare! Dengang i landsbrugssamfundet og industrisamfundet var det godt nok anderledes. Men dengang levede man også i slægter eller familier og havde et religiøst eller politisk fundament for sine holdninger. I dag lever man i videnssamfundet, der er fundamentalt anderledes end fortiden og man har intet fundament. Kun det man selv vælger at gøre til sit fundament. Tidligere slægtleds erfaringer er ubrugelige. Forældre-autoritet er derfor slet ikke en mulighed.

Fra 2005 og frem er samfundsfag på C-niveau blevet obligatorisk for alle gymnasiaster og HF-elever. Og husk, at vi her taler om 70 % af en årgang! De tvinges igennem dette kulturelle syrebad. Det kaldes ”kulturel frisættelse”. Den slags teorier, serveres som sagt som fakta uden at gøre opmærksom på, at der naturligvis er ligeså mange seriøse folk, der mener det modsatte.

Teorien om kulturel frisættelse er det samme som aktiv opløsning af vores kulturelle fundament, der består af kristendommen, familien og nationen – Gud, Konge og Fædreland. Det nedbrydes systematisk i vores skolesystem. Jeg ved godt, at der stadig er ganske få skoler tilbage, hvor man synger morgensang, hvor man fortæller Danmarkshistorie og kristendomshistorie og deltager i juleafslutning i kirken. Jeg ved også godt, at der er ganske få familier, der gør det samme. Men de fleste skoler og familier har opgivet og har overgivet sig til opløsningen og den kulturelle frisættelse, hvor kun de ting man aktivt vælger til har gyldighed. Men hvem har selv valgt sine forældre, sit fædreland, sin religion sit sprog? Alle de ting, der betyder noget og som vi har et ansvar for at føre videre.


februar 17, 2013

Hestekød

Var det virkelig nødvendigt at smide så utrolig megen mad væk, fordi et eller andet større maffiafirma har fusket med mærkningen og forsøgt at indbilde kunderne, at en hest er en oxe? Eftersom kødet i følge kontrollen ikke på nogen måde var dårligt, men friskt og godt  forstår jeg ikke, at man ikke solgte det eller gav det væk som det, det var, nemlig hestekød, og dermed kun til den pris, man giver for hestekød - eller eventuel slet ingen pris. 


Jeg har desværre aldrig selv smagt hestekød. Det skyldes - som hos så mange andre en nedarvet tradition, som historisk set oprindelig har rod i religiøse opfattelser. Heste var i Norden (og åbenbart også i Irland (?)) anset for et helligt dyr, hvorfor man da også gerne afbillede det i bondekulturen. Husbonds bænk havde ofte er udskåret hestehoved på armlænet, og kærestegaven til den udvalgte pige, mangelbrædtet, havde gerne  en hest til håndtag, mens julelyset kunde bæres af fire sammenstillede heste.

Først i slutningen af 1700-tallet er der en forsigtig ændring i opfattelsen af at spise hestekød. Svenske bønder havde ved en fest spist hestekød, og det var så bemærkelsesværdigt, at Svenska Akademin belønnede dem med en pris for at have brudt med gammel overtro og trolddom. Først lidt ind på 1800-tallet kunde man i Danmark købe hestekød, og i begyndelsen var det kun beregnet til fængslerne.

Synopsis-bloggen mener i øvrigt, at EU selv er skyld i hele balladen:  

http://synopsis-olsen.blogspot.se/2013/02/eu-selv-skyld-i-hestekdskandalen.html

februar 16, 2013

Lyv og løgn i svensk presse!

Svenske medier har for længe siden overskredet grænsen for anstændighed!


Chefredaktøren for avisen Dispatch International, Lars Hedegaard, anmelder svenske medier for bagvaskelse. Efter attentatforsøget mod ham den 5. februar publicerede størstedelen af de svenske aviser følgende telegram fra nyhedsbureauet TT:

"Den en gang racistdømte Lars Hedegaard er blevet udsat for et mordforsøg. En ukendt mand skal have skudt mod Hedegaard uden for hans bolig i København."

Sandheden er, at der ikke er afsagt nogen fældende dom mod Lars Hedegaard. Anklagen efter "racismeparagraffen" (hets mod folkegruppe) var en enig Højesteret imod.

Det er oprørende, at svenske medier lister løgne ind i en nyhedstekst. Folk vil vide, hvad der sker i
verden. De forventer ikke at blive hjernevaskede. Men journalister uddannes på journalisthøjskoler. Både i Stockholm og i Gøteborg har disse skoler i årtier haft rektorer med baggrund i Kommunistpartiet Marxistisk-Leninistiske-Revolutionære, Venskabsforbundet Sverige-DDR, osv.
Det lyder utroligt, men sådan er det desværre.


Kilde: http://everykindapeople.blogspot.se/2013/02/venska-medier-har-for-lange-sedan.html

februar 15, 2013

Manipuleringer

Hodjanerne skrev 12/2 om den fantastiske kulturberigelse vi er nået til gennem de sidste årtier og ser tilbage på tidligere "kulturelite" og deres tanker.

http://hodja.wordpress.com/2013/02/12/kulturberigelse-metaldetektorer-skudsikre-veste-kontrolsystemer-vagter-og-vabenvisitation-ved-skoler/


Blandt andet den røde baron Gregers Dirckinck- Holmfeld. Han stod for TV's "Lørdagskanalen", men der var internt slagsmål i TV's kulturafdeling ifølge "Leander"s afsløringer i JyllandsPosten 1982, og det blev ikke bedre. I 1986 fortalte Programdirektør Hans Jørgen Jensen i Extrabladet, at "Gregers forpester luften", mens kulturafdelingens chef, Werner Svendsen,  mente, at friherren "på grund af nervepresset har haft nerverne lidt uden på frakken". På forsiden af  Berlingeren fandt Werner Svendsen 8.3.1986, at Lørdagskanalen havde drevet en "uacceptabel form for journalistik": Man havde ladet en tolk fra Flygtnigehjælpen optræde som om han var "iransk asylansøger" med en skjult mini-båndoptager i støvlerne, men falskneriet blev opdaget under optagelsen!  Formålet havde været at få "bestyrket", at det danske politi ved grænsen var racistisk. En pinlig sag, der så ikke kunde komme på skærmen. Sådan forsøgte man altså at manipulere med seerne og indgyde dem bestemte meninger. Justitsminister Ninn Hansen mente, at det var "så lavt journalistisk niveau, at man vel ikke har set noget tilsvarende." (Har man ikke det?)

Langt lettere var det at manipulere med landets børn og deres godtroende forældre. Dirckinck-Holmfeld var engageret i det store arbejde for den omsiggribende Børneteaterverden, som udnyttedes groft af venstrefløjen. Det gjaldt ikke bare om at tjene penge på alt mulig mere eller mindre værdifuld optræden, men først og fremmest om en indsats for at påvirke ungerne i marxistisk retning. Man manipulerede med eventyrstitler, omdigtede eventyr og historier, og der er tilmed exempler på to forskellige reklameplakater til samme stykke, hvor den ene - i sobert sprog -  åbenbart var beregnet til forældre, mens den anden var til børnene.

Teaterverdenen var i 70'erne en kamp mod "finkulturen", styret ikke mindst af Arne Skovhus. "Teaterarbejdere, pædagoger eller lærere kan hjælpe børnene til at forstå de samfundsmæssige årsager til problemerne og bearbejde usammenhængende og konfliktfyldte oplevelser til en sammenhængende erfaringsverden. Børneteatret kan blive en frigørende kollektiv læreproces, som gør børnene stærkere og sætter dem i stand til at handle politisk over for deres omverden." ("Klip fra tidsskriftet "Børneoffentlighed. Teater i børne- og ungdomsarbejde.") 


februar 14, 2013

"Flygtningebørn er alles ansvar!"


Brev fra den svenske samfundsdebattør Inger-Siv Mattson til Aftonbladet, 10.2.2013.oversat og lidt forkortet.

Den 22. januar skrev Daniel Swedin under overskriften “Flygtningebørn er alles ansvar”,”at regeringen den 19. marts fremlægger et lovforslag, som skal tvinge de svenske kommuner at tage imod børn, som kommer til Sverige alene.”
Jeg undrer mig over, hvorfor artiklen illustreres med billede af et spædbarn? Hvad er propagandaformålet med det? Billedteksten lyder: "700 ensomt kommende flygtningebørn venter på at blive flyttet til mere vedvarende bolig."

Hvordan tog spædbarnet sig til Sverige?
Er det måske sådan, at spædbarnet kom alene til Sverige? I så fald må man beundre dette vidunderbarn, som har klaret at hæve nogle 100.000 kr.  på sin bankkonto i hjemlandet, har kontaktet en flygtningssmugler og har taget sig igennem den halve eller hele jordklode til Sverige. Men man kan ikke lade være med at undre sig over, hvordan rejsen foregik? Kom spædbarnet hertil gemt i en container? Med fly? Bus? Tog? Jeg går ud fra, at artiklens forfatter kan svare på disse spørgsmål.
Rimeligvis var spædbarnet klogt nok til (- ligesom de drøjt 97 % af asylsøgerne -) at kaste både pas og andre ID-dokumenter væk inden ankomsten til Sverige.

Sveriges Fremtid og Håb
Givetvis er et sådant vidunderbarn en enorm fordel for Sverige med tanke på masseimporten af et ubelæst - ikke sjælden kriminelt - proletariat fra den 3. verden.
En anden mulig tolkning af billedet er at den mørkhårede person, som holder barnet er en af disse små søde, ofte skæggede "ensomtkommende" småbørn med nr. 46 i sko (- som ifølge Daniel Swedin er "alles ansvar" -), som har taget sit eget barn med på flugten fra hjemlandet.
Eller har billedet overhovedet noget med artiklen at gøre? Hvorfor er det i så fald sat som illustration til artiklen? Jeg er taknemmelig for svar på, hvad tanken er - hvis der da er nogen?

Mediernes propaganderer for masseindvandring
Den pressemæssige propaganda for indvandringen vilde have fået hr. Goebbels til at blive grøn af misundelse.
I forbindelse med bl.a. Aftonbladets opdigtede historie 2009 om en gruppe afghanske "flygtningebørn", som "nogle dage før jul blev smidt ud af en container i snedriverne i de mørkeste Smålandsskove og i tynde sko og tøj var nødt til at traske gennem sneen til nærmeste
bebyggelse", illustrerede TV 4 Nyhecderne denne skrøne med billede af et godstog i baggrunden. Givetvis for at lede seernes tanker på ret spor.
Eftersom "børnene" faktisk var kørt på 1. klasse med X2000 fra København og i Småland blev udviste fra 1. klasse, da de ikke havde billet - snylteriet var med andre ord allerede i gang - havde et billede af en 1. klasses togvog nok journalistisk set været en mere hæderlig illustration end en godsvogn til denne snøftereportage i TV 4!

 Aftonbladet spædte i øvrigt godt på om denne "ømtålelige flygtningehistorie": "Så langt, men ikke længere rakte de 10.000 USA-dollars, de havde betalt til menneskesmuglerne. Nu stod de i sneen og så lastbilernes baglygter forsvinde. De var i timevis drevet omkring i skoven uden mad og drikke. Tårerne løb ned ad kinderne på 14-årige Rahul Sultani, da han fortalte om den uhyggelige kørsel lukket inde i en container."  De fem "børn" påstod, at de havde "solgt alt" for at betale smuglerne. Hvor meget en 14-årig har at sælge for at kunne hoste op med 10.000 USA-dollar, spurgte Aftonbladets reporter givetvis ikke om.
I følge oplysning skal et af "børnene" have været i 30-årsalderen med kone og barn i Afghanistan. Dette afsløredes, da asylcentrets personale blev mistænksomme på grund af de høje regninger for telefonsamtaler til hjemlandet som "barnet" havde.


Kommunernes "uvilje mod at tage imod ensomtkommende" unge mænd.
Hr. Swedin synes, at "kommunernes uvilje mod at tage imod de ensomtkommende "børn" i asylprocessen er mærkelig."
"Uviljen" bliver dog mindre mærkelig, når man kikker på omkostningerne for skatteborgerne.
I 2012 afslørede Rigsrevisionen, at et såkaldt "ensomtkommende flygtningebarn" i Sigtuna Kommune kostede 15.816 kr. per døgn! 

Den gennemsnitlige omkostning opgives dog at variere mellem 3.000 og 6.000 kr. per døgn og "barn". Regner vi med 6.000 kr. skulde omkostningerne for de 2.657 unge mænd, der kom ensomt til Sverige i
2011 blive 5.818.830.000 skattekroner - hvilket er rigeligt for et samfund, hvor velfærden nedskrives for etniske svenskere.
Ovenstående omkostninger omfatter ikke sygdom, tandlæge, tolke, undersøgelsesomkostninger, hærværk på boligen, kriminalitet etc.

I personalet på "børneasylcentre"  indgår bl.a.: forstander, socionomer, lovkyndige integrationssekretærer, pædagoger og fritidspædagoger, overvågende natpersonale, kokke og boligrengøringspersonale "for at lære børnene at passe en lejlighed, gøre rent , bytte el-pærer m.m."
Kompetencen hos de ansatte er stor - de er ofte højskoleuddannede og er sprogkyndige - bl.a. somalisk, arabisk, dali (en dialekt i Afghanistan) m.m.

Et bogligt ukyndigt proletariat fra 3. verden er åbenbart en dyr fornøjelse for skatteborgerne.


Inger-Siv Mattson, f d internationell sekreterare vid ett statligt forskningsråd
Alphyddevägen 55, 1313 5 Nacka

februar 13, 2013

Landskrona har stadsjubileum


 Det er i år 600 år siden, at Landskrona fik stadsret af Erik af Pommern, men det er en 
 underlig måde byen fejrer det på:
          Helsingborg Dagblad skriver, at "Människor 
          vågar inte gå ut, företagare tvingas hålla
          stängt, räddningstjänsten blir utsatt för 
          stenkastning och media får däcken 
          sönderskurna. Det är några av de händelser
          som påverkar samhället negativt i
          Landskrona".

          http://hd.se/landskrona/2013/02/07/brottsligheten- 
          paverkar-samhallet/
Det var Erik af Pommern der indså, hvor vigtigt Øresund var for Danmark.
Hvem var han nu? I vore kaotiske tider har kundskaberne om Danmarkshistorien det rigtig skidt. Han var dronning Margrethes søstersøn, som hun tog til sig som kongsemne, da hendes egen søn døde.
Erik af Pommern blev ved Kalmarunionen 1397 valgt til at overtage styret af de tre skandinaviske lande efter Margrethe..
Han indså tidligt, hvilken enorm betydning Øresund havde og kunde videreudvikle. Derfor interesserede han sig for alle byerne langs kysten på begge sider af Sundet, gav dem stadsret, forbedrede muligheden for handel og søfart, anlagde klostre (som jo dengang tog sig af undervisning, sygepleje og andre sociale opgaver). og som prikken over i'et til sidst oprettede Ørsundstolden.
 
 Sundtolden blev en fantastisk indtægt for kongen og landet op gennem tiderne, men også en anledning til stadige krige.       
     Det ene runde tårn i Christian den Tredies borg fra 1500-
     tallet gjorde nytte som fængsel langt frem i tiden.

     Hvad om man åbnede det igen for alle de søde, unge
     mennesker, der ødelægger byen og livet for indbyggerne.    
         
februar 12, 2013

Paven abdicerer og søger at styrke kirken....Paven har meddelt, at han ikke orker længere og derfor ikke mere kan klare det embede, han har fået overdraget.
Men en større begivenhed venter ham dog nu i maj, en helgenkåring af 800 mand. I 1480 blev den lille by, Otranto i Apulien (hælen på Italiens støvle) overfaldet af tyrkerne, den mandlige befolkning dræbt i en massakre og børn og kvinder ført bort som slaver. De 800 mand, der forsøgte at forsvare byen og hvis relikvier, man har bevaret, er for længe siden erklæret "beati" (velsignede), men nu skal de helgenforklares. Det er et længere ritual at nå frem til helgenkåring: man gennemfører en slags retssag over den pågældende person mellem det gode og det onde for at få værdierne frem i lyset.

Mon ikke tanken bag denne aktuelle helgenkåring skal bedre lidt på billedet af pavekirken , som både i religiøse kredse og udenfor har gjort sig kedelig bemærket, da den forrige pave kyssede koranen til trods for dens ukristelige indhold. Og det er desværre ikke lykkedes pave Benedikt 16 at
rette op på vigtige interne problemer i pavekirken. Gammel, træt og udkørt er helgenkåringen i maj her i vor kulturkaotiske og religionskrigende tid måske en chance for paven og pavekirken for at styrke tro og indsats for verdens katolikker.

Her er kort de historiske begivenheder fra Otranto, oversat fra italiensk:


Den 28. juli 1480 kom en tyrkisk armada fra det albanske Valona under Pascia Gedik Ahmet med ca. 150 fartøjer og 18.ooo soldater og lejrede sig under Otrantos tykke bymure.
Angrebet gik i gang. Byen forsvarede sig ihærdigt, men de 6000 indbyggere kunde i længden ikke klare bombardementerne. De opgav byen og trak sig med garnisonen ind i borgen, mens tyrkerne begyndte deres razzia - også i byens nærliggende flækker.
Da Gedik Ahmet krævede overgivelse af forsvarerne, nægtede de det og tyrkerne genoptog bombardementerne. Den 11. august efter 15 dages belejring gav pasciaen tegn til det endelige angreb, hvor han lykkedes at nedkæmpe forsvaret og indtage borgen.

I den efterfølgende massakre blev alle mænd over 15 år dræbt, mens kvinder og børn blev gjort til slaver. I følge nogle historiske rekonstruktioner var der ialt 12.000 døde og 5000, der blev gjort til slaver, medregnet ofrene i det omliggende landskab på den salentinske halvø.  De overlevende og præsteskabet m.m. var flygtet ind i domkirken for at bede sammen med ærkebiskop Stefano Pendinelli.
Pasciaen beordrede dem alle at tage afstand fra kristendommen, men da han fik et klart Nej, brød han ind i domkirken og fangede dem. De blev alle dræbt, og kirken blev som tegn på tyrkernes foragt lavet om til hestestald. Særlig barbarisk blev drabet på den gamle ærkebiskop, som opfordrede alle sine endnu levende trosfæller at påkalde Vorherre i dødsøjeblikket.

Bispen blev hugget ned med sabel og hakket itu med krumsablerne, mens hans afhugne hoved blev sat på en lanse og båret rundt i byen. Kommandanten for befæstningen, Francesco Laro blev - levende - savet igennem.

En af lederne for Otrantinerne, som den 12. august havde nægtet at omvende sig til islam, var den gamle skrædder Antonio Pezzulla, kaldet Primaldo.
Den 14. august lod pascia Gedik Ahmet de overlevende binde og føre til den nærliggende Minerva-bakke, hvor han lod mindst 800 halshugge, idet han tvang slægtninge at deltage i henrettelserne. Den første var Antonio Primaldo.
Traditionen siger, at hans krop efter halshugningen blev stående rank på sine ben, indtil den sidste af Otrantinerne var blevet martyr. (Se billedet) - til trods for bødlernes anstrengelser på at vælte ham omkuld. (Se billedet)

Det hedder sig, at en tyrker under denne massakre, en Bersabei, omvendte sig ved at se hvordan otrantinerne døde for deres tro og selv led han derpå martyrdøden ved sine egne våbenbrødre.
Efter 13 måneder blev Otranto generobret af Aragonierne anført af Alfonso af Aragonien, søn af kongen af Neapel.

     <  Martyrernes Kapel i domkirken i Otranto
februar 11, 2013

Bettina aner ikke, hvad ytringsfrihed er

Man kan ikke forlange, at Bettina Heltberg skulde kunne forstå begrebet bag grundloven om Ytringsfrihed, skønt nær knyttet til massemedierne. Loven er jo ikke lavet for hende, der hører til venstrefløjs-eliten på de politisk korrekt bonede gulve. Hun er født i 1942 som datter af forfatteren Grethe Heltberg og er vokset op i miljøet. Hun var en tid gift med sin studiekammerat fra Århus Universitet, Svend Auken. Hun havde haft skuespillerdrømme, men blev i stedet cand. scient. polit. og var kort tid ansat som sekretær ved Kulturministeriet. Det var imidlertid som TV-og filmanmelder hun gjorde karriere ved Politiken og i Filmjuryen.
Som sådan skaffede hun i november 1976 Solvognen 50.000 kr. som trøst for, at deres juleshowsfilm, "Dejlig er den Himmel blå" ikke havde kunnet indtjene tilstrækkelige penge, og de havde jo rimeligvis også haft store udgifter nogle uger tidligere med deres Rebild-indianerspektakler 4.7.1976. Sådan gjorde man, - støtte på den ene eller den anden måde fra venstrefløj til venstrefløj.

Om hun også har bidraget til den voldelige del af BZ'erne, ved jeg ikke, men det fremgik af hendes skriveri, at de havde hendes sympati ved
aktionen ved Musikmuseet på Vesterbro, hvor de dængede brosten, WC-kummer og andet hårdtslående materiale ned i hovedet på politibetjentene (JP "Læst og Påskrevet" af "Spectator")

Gennem sit ægteskab med Svend Auken var Bettina i svogerskab med chefredaktøren for Information, Ejvind Larsen, som hun omtalte som den mest "inciterende Maoist", og hun var da også selvskreven til det Top-venstrefløjsmøde, som han arrangerede på Esplanaden nr. 5, København, den 6. november 1977, for nu skulde det være, nu skulde man ramme den mere eller mindre slumrende borgerfløj. JyllandsPosten offentliggjorde 
navnelisten over de 65 inviterede personer den 24.10.1977 (altså før mødet). Klaus Groth og Jørn Noltenius lagde lokaler til.

Her er de:

Gunvor Auken
Svend Auken
Grethe Bjerregaard
Niels Bredsdorff
Siegfried Christiansen
Magnus Demsitz
Tommy L. Dinesen
Niels Ole Finnemann
Steen Folke
Ulla Folke
Holger Foss
Hans Erik Avlund Frandsen
Uffe Geertsen
Bent Greve
Klaus Groth
Erik Jørgen Hansen
Bettina Heltberg
Inge Biehl Henningsen
Knud Bent Hey
Karl Hjortnæs
Lars Iversen
Jørgen Bonde Jensen
Vagn Jensen
Karen Jespersen
Bent Nyløkke Jørgensen
Leila Jørgensen
Jens og Lise Kampmann
Erik Knudsen
Ejler Koch
Torben Krogh
Philip Lauritzen
Anette Leleuer
Toni Liversage
Margit Lotz
Mogens og Åse Lykketoft
Jens Maigaard
Svend Mortensen
John G. Mølgaard
Inge Fischer Møller
Dea Trier Mørch
Annemarie Noltenius
Johannes Nymark
Ivar Nørgaard
Kjeld Olesen
Ole Thorbjørn Olsen
Mogens Amdi Petersen
Gert Petersen
Kaj Poulsen
Lise Ravn
Alexander M. Schaumann
Katrine Sidenius
Erik Sigsgaard
Vibeke von Sperling
Ebba Strange
Knud Erik Svendsen
Henning Tjørnehøj
Hans Wammen
Birte Weiss
Ove Weiss
Kai Erik Vangskjær
Knud Vilby
Preben Wilhjelm

Jeg glemte følgende:

Ritt Bjerregaard
Litten Hansen
Knud Christensen

Spydpigens kommentar:
Grundloven om ytringsfrihed er lavet for mig og ligestillede, som ikke er enig med regering og myndigheder.

februar 10, 2013

Da fornærmelse betød duel på liv og død!

Trykkefrihed

Nu hvor mange trykker sig med bemærkninger om, at "de ikke er enige med Lars Hedegaard i alt" eller "i noget"  - eller: i "hvad han siger om islam" o.l. vil jeg slet ikke skrive om at slå folk ihjel eller om dyr i Zoologisk Have men om - - -en gammel gård på Christianshavn, en perle, som mange Københavnere ikke kender, "Tordenskjolds Gård".

Som den står der er den bygget 1703 (evt. ombygget fra renæssancestil) af storkøbmand og vinhandler Abraham Lehn den Ældre (1643-1709). Som en af byens største skibsredere med skibe på Indien blev han direktør for Ostindisk Kompagni, en af Stadens 32 rådmænd, forstander for Skt. Petri tyske Kirke og hørte med alt dette så afgjort til byens velbeslåede aristokrati.
Men med ægteskab gik det ham ikke så vel: hans første kone døde samme år, som brylluppet stod. Den næste døde to år efter brylluppet. Den tredie og sidste døde 1710, året efter sin ægtefælle. 

Vinhandler Abraham Lehn efterlod sig flere arvinger,  bl.a. den kun otteårige Abraham Lehn (den Yngre), som da kom i huset hos sin svoger storkøbman Chr. Schupp. Da han 18 år gammel fik rådighed over sin enorme arv, tog han med en mentor på en et-års dannelsesrejse i Europa. Og dèr var det, at han ganske uforskyldt indirekte blev årsag til en hændelse i Danmarkshistorien, som vi alle vilde have kendt, hvis ikke hende Ritt Bjerregaard med konsortier havde ødelagt folkskolen og nedprioriteret - for ikke at sige afskaffet - historieundertvisningen!

Den unge Abraham var meget interesseret i alt muligt, og her på rejsen hørte han i Nordtyskland om et mærkeligt kuriosum, et indtørret, udstoppet dyr med syv hoveder. Uhyret fra Johannes' Åbenbaring! Det måtte han se! Det stammede oprindeligt fra Prag og har rimeligvis været opbevaret som et relikvie i en kirke, men ved plyndringerne under 30-årskrigen kom det til Tyskland og havnede hoa grevinde Lewenhaupt og hendes svigersøn, den svenske oberst fra Livland, Staël von Holstein, der var kendt som spiller og duellant..Staël inviterede Abraham Lehn til sin ejendom og blankede ham godt af i spil, inden han lod ham se uhyret.

Abraham har sikkert ærgret sig, så da han løber på et kendt ansigt hjemmefra, fra Christianshavn, ja, fra hans egen købmandsgård derhjemme i Strandgade, kan han ikke lade være med at fortælle ham historien. Tordenskjold - for ham var det - Han boede i stueetagen i forhuset, hvor hans statue nu står på trappereposen - blev forarget over at man således havde franarret en ung studerende en pæn portion penge,  Da Tordenskjold senere blev præsenteret for Staël, fortalte Tordenskjold ham, at han var oprørt over, at hans unge ven var blevet lokket til spil for at se et indtørret dyr med 7 hoveder. Staël blev fornærmet. De kom i håndgemæng og Tordenskjold udfordredes på duel.

Den dag i dag ved man vist ikke rigtig, hvad der skete før duellen. Gik det rigtigt til? Eller var der falskneri med ændring af duelvåben i sidste øjeblik?

Tordenskjold blev omgående stukket ned med kåre.

At dø i duel ansås dengang som selvmord, og som selvmorder blev hans lig bragt til Danmark og rimeligvis begravet i al enkelhed på Holmens Kirkegaard (?).

Tiden gik og 87 år senere bombarderede englænderne København under Napoleonskrigen. Frue Kirke blev ramt. Der flød med marmorrester. Nu havde man andet syn på Tordenskjolds duellering! Man lavede en fin sarkofag til ham af marmoret fra Vor Frue, og dèr ligger han så i Holmens Kirkes Kapel, den gæve nordmand.

Men tilbage til Tordenskjolds Gård. En del af Tordenskjolds lejlighed i stueetagen er vel bevaret med stukornamenter og store flotte oliemalerier med bibelske motiver. Derimod er den såkaldte "Tordenskjolds Pavillon" ude bagved først bygget længe efter Tordenskjolds død. Huset  gemmer mange skrøner og historier. Man skal have fundet gamle skibskradserier på tapeterne og i portgangen holdt Tordenskjold aber, der kunde lave grin med gæsterne. Eftersom søhelten boede hos en af byens kendteste vinhandlere, har han sikkert fået sig mangt et godt bæger. En vise fortæller, at Frederik den Fjerde sendte bud fra slottet, om Tordenskjold vilde skrue lidt ned for lyden, men det er vist, hvad man kalder digterisk frihed. Var det Hans Seedorff Petersen, der skrev......?

Under sidste krig gjorde stenhuggermester Peter Schannung en indsats for historienkundskaberne ved at opsætte en del mindeplader på vigtige huse. På nr. 6 i Strandgade står, at Tordenskjold boede her 1720. I portgangen sidder der en anden mindeplade for de to Abraham Lehn' er, Det er længe siden, jeg har været i København, men så vidt jeg husker (?), er indskriften ikke helt rigtig: De to var far og søn, ikke bedstefar og sønnesøn, hvis man da skal tro Biografisk Leksikon.


Gertrud Galster, - temmelig enig med Lars Hedegaard   


februar 08, 2013

En Satans imam fra det islamiske helvede?  En Satan til imam !
  Hyldet af muslimske TV-seer!
     som altså må være af samme
     støbning!
  Føj for Pokker!!!
Den 5-årige saudiske Lama-al-Ghamdi voldtogs og torteredes til døde af sin far
imamen Fayhan al-Ghamdi. Daily Mail beskriver hendes skader: "Lama al-Ghamdi
døde i oktober 2012 efter mange overgreb som indebar en knust kranium, brækkede
ribben, en brækket venstre arm,
omfattende kvæstelser og
forbrændinger,"
Barnet var også blevet voldtaget
flere gange og forbrændt."
**

Morderen
Den saudiske domstol anså, at dette lå inden for "normal børneafstraffelse".
Imamen dømtes derfor bare til at betale s.k.
"blodspenge" til moderens slægt.
Mordet kostede ham således 50.000 $.
**


Hvad var det nu, at Lars Hedegaard sagde for frygtelige sandheder om
islam?
"Den moderne islamisme, som næsten alle danske imamer går ind for, 
kalder sig en religion, men er først og fremmest en politisk ideologi på 
linje med kommunismen og nazismen."
"Når en muslimsk mand voldtager en kvinde, er det hans ret at gøre
det. Når svenske piger bliver voldtaget, massevoldtaget etc. etc. er
der intet galt i det, set fra et muslimsk perspektiv, dette er din ret."
"De voldtager deres egne børn. Det hører man hele tiden. Piger i
muslimske familier bliver voldtaget af deres onkler, deres fætre
eller deres far".
"Kvinder har ingen værdi. De er ikke mennesker. Deres funktion er
som livmoder – de bærer krigernes afkom og skaber nye krigere, men
ellers...
Nuvel, de kan bruges til seksuelle formål, men ellers har de ingen
værdi" (om islams holdning til
kvinder).


Denne konstatering slæbte Lars Hedegaard igennem samtlige retsinstanser,
før han blev endelig frikendt.

Både indre opbyggelse og Hellig Krig

I Chicago driver organisationen “Cair”, som står Hamas nær,  en annoncekampagne med rubrikken “My Jihad”, bl.a. på kollektivtrafikkens vogne.
Temaet var naturligvis, at Jihad udelukkende handler om muslimernes indre åndelige opbyggelse
og er fuldkommen ufarligt for omgivelserne. Krigen mod de kristne og jøderne forvandles dermed til trivielt nonsens.
**

Pamela Geller og Robert Spencer krævede at få lov til at opsætte en serie modplakater med rubrikkerne “Hans Jihad”, hvor de forklarer, at der ikke findes anden Jihad end den Muhammed har opfundet., og at koranen foreskriver jihad = “hellig krig”, som skal få de vantro til at underkaste sig (Islam betyder “underkastelse”). Efter langtrukne forhandlinger lykkedes det deres advokat, David Yerushalmi, at få tilladelse til at opsætte nedenstående fem “modplakater” med koranens syn på jihad.

Dèr derfinerer fem kendte mudlimer, hvad den hellige krig betyder for dem.“hellig krig”   
Email to a friendArticle Search

februar 07, 2013

Festlig iransk fodboldsfilm


Lørdag aften den 1. februar viste Sveriges TV meget overraskende en filmsatire over, hvor mærkeligt mennesker kan leve og opføre sig under århundred års urgamle traditioner, som forældrer indpoder børnene generation efter generation uden at opdage at tiderne udenfor forandres. Og ingen steder på kloden er det vel så slavisk gennemført som i de muslimske lande, hvor begrebet "individ" ikke synes at existere og i hvert fald slet ikke på spindesiden.
Filmen, "Kvinder offside", var en menneskevenlig og rar film med en vellykket satire over kvinde-situationen under islam, hvor kvinden ikke må forlade huset uden at være ledsaget af en ansvarshavende mand af familien: en ægtefælle, en far eller en onkel  eller bror....
Satire er en god ting. Man må kunde le med andre over de fjollede ting man gør for at kunne rette dem, sådan som det vel var tænkt hos Holberg. Filmen var professionelt lavet af iranere og handlede om de ulykkelige unge teenagerpiger, som gerne vilde være med på tilskuerpladserne på Stadion, mærke suset af stemningen, råbe, skrige, synge, vifte med flag og råbe hurra....  Herregud, hvorfor kunne de ikke gøre det? Nej, siger islamister over hele verden. Det går ikke an. Unge piger alene mellem tudindvis af (gejle) mandfolk....
Men nogle opløbne pigebørn er frækkere end andre og sniger sig ind på Stadion i mandebukser, ja, tilmed i soldateruniform....De unge vagter har en svær og farlig opgave. Kan de ikke løse den korrekt, vanker der straffe. En af dem står inde i det store WC-anlæg. Han  har fået fat i et pigebarn - med et udklippet mandsansigt fra et ugeblad - foran ansigtet. Han skal siden aflevere hende til moralpolitiet, men nu skal hun på WC. Og hvad kan der ikke ske på et WC? Hun maser ind på et af de mange små rum, mens vagten har travlt med mundtligt og korporligt at mase mandlige tissenødige tilbage. De må vente eller tisse i bukserne.
Hov, hvor blev nu pigen af..? Vagten hører stemmer. Hvis han ikke... Hvad bliver straffen, hvis...  Han lægger sig på knæ ved en WC-dør for at lytte... Nej, så en anden dør. Han støder den op: en bedstefar i rullestol hjælpes af sin sønnesøn....
............
Alt ialt får vagterne samlet 7-8-10 fodboldgale pigebørn i sære påklædninger og har herlig mas med dem resten af landskampen, for de interesserer sig vildt og inderligt for bolden og ikke et klap for den unge vagt, der nervøst søger at holde styr på dem 
Der sker både det ene og det andet, men alt i en gemytlig atmosfære, og da Irans fodboldshold vinder over Tyskland, vil jublen og forbrødringen mellem de legale og de illegale fodboldsentusiaster ingen ende tage i den fælles højtrøstede fodboldjubel,
Se endelig filmen, hvis den skulde komme til Danmark.