februar 11, 2013

Bettina aner ikke, hvad ytringsfrihed er

Man kan ikke forlange, at Bettina Heltberg skulde kunne forstå begrebet bag grundloven om Ytringsfrihed, skønt nær knyttet til massemedierne. Loven er jo ikke lavet for hende, der hører til venstrefløjs-eliten på de politisk korrekt bonede gulve. Hun er født i 1942 som datter af forfatteren Grethe Heltberg og er vokset op i miljøet. Hun var en tid gift med sin studiekammerat fra Århus Universitet, Svend Auken. Hun havde haft skuespillerdrømme, men blev i stedet cand. scient. polit. og var kort tid ansat som sekretær ved Kulturministeriet. Det var imidlertid som TV-og filmanmelder hun gjorde karriere ved Politiken og i Filmjuryen.
Som sådan skaffede hun i november 1976 Solvognen 50.000 kr. som trøst for, at deres juleshowsfilm, "Dejlig er den Himmel blå" ikke havde kunnet indtjene tilstrækkelige penge, og de havde jo rimeligvis også haft store udgifter nogle uger tidligere med deres Rebild-indianerspektakler 4.7.1976. Sådan gjorde man, - støtte på den ene eller den anden måde fra venstrefløj til venstrefløj.

Om hun også har bidraget til den voldelige del af BZ'erne, ved jeg ikke, men det fremgik af hendes skriveri, at de havde hendes sympati ved
aktionen ved Musikmuseet på Vesterbro, hvor de dængede brosten, WC-kummer og andet hårdtslående materiale ned i hovedet på politibetjentene (JP "Læst og Påskrevet" af "Spectator")

Gennem sit ægteskab med Svend Auken var Bettina i svogerskab med chefredaktøren for Information, Ejvind Larsen, som hun omtalte som den mest "inciterende Maoist", og hun var da også selvskreven til det Top-venstrefløjsmøde, som han arrangerede på Esplanaden nr. 5, København, den 6. november 1977, for nu skulde det være, nu skulde man ramme den mere eller mindre slumrende borgerfløj. JyllandsPosten offentliggjorde 
navnelisten over de 65 inviterede personer den 24.10.1977 (altså før mødet). Klaus Groth og Jørn Noltenius lagde lokaler til.

Her er de:

Gunvor Auken
Svend Auken
Grethe Bjerregaard
Niels Bredsdorff
Siegfried Christiansen
Magnus Demsitz
Tommy L. Dinesen
Niels Ole Finnemann
Steen Folke
Ulla Folke
Holger Foss
Hans Erik Avlund Frandsen
Uffe Geertsen
Bent Greve
Klaus Groth
Erik Jørgen Hansen
Bettina Heltberg
Inge Biehl Henningsen
Knud Bent Hey
Karl Hjortnæs
Lars Iversen
Jørgen Bonde Jensen
Vagn Jensen
Karen Jespersen
Bent Nyløkke Jørgensen
Leila Jørgensen
Jens og Lise Kampmann
Erik Knudsen
Ejler Koch
Torben Krogh
Philip Lauritzen
Anette Leleuer
Toni Liversage
Margit Lotz
Mogens og Åse Lykketoft
Jens Maigaard
Svend Mortensen
John G. Mølgaard
Inge Fischer Møller
Dea Trier Mørch
Annemarie Noltenius
Johannes Nymark
Ivar Nørgaard
Kjeld Olesen
Ole Thorbjørn Olsen
Mogens Amdi Petersen
Gert Petersen
Kaj Poulsen
Lise Ravn
Alexander M. Schaumann
Katrine Sidenius
Erik Sigsgaard
Vibeke von Sperling
Ebba Strange
Knud Erik Svendsen
Henning Tjørnehøj
Hans Wammen
Birte Weiss
Ove Weiss
Kai Erik Vangskjær
Knud Vilby
Preben Wilhjelm

Jeg glemte følgende:

Ritt Bjerregaard
Litten Hansen
Knud Christensen

Spydpigens kommentar:
Grundloven om ytringsfrihed er lavet for mig og ligestillede, som ikke er enig med regering og myndigheder.