februar 20, 2013

Hvem?

Uriasposten skrev 1. februar, at EU tænkte på at udvide med de nordafrikanske stater. Det er ikke nogen ny tanke, og det går den vej....
Samme vej som det er gået længe.....


Vi kender sikkert alle repetitionslister ved studier og kursus, som med stikord skal hjælpe os at holde sammen på vor viden om emnet.
Nedenstående er en sådan liste, som jeg selv bruger til støtte for min hukommelse ang. udviklingen af visse projekter i Europa efter sidste krig. Måske også andre har brug for den. I så fald: værsågod!

Bilderberg:

Stålunionen - bestående af 6 stater - oprettedes 1952
Verdens mægtigste finansmænd vilde skabe en Ny Verden, som de selv skulde styre. Massemedierne indforståede med at holde mund om dette og tier vitterligt!
Bilderberggruppen tog navn efter hotellet i Oostbeck ved Arnhem for første Bilderbergkonference 1954. Årlig invitation til ca. 120-150 personer til hemmeligt møde. Menigmands spørgsmål om Bilderberggruppen besvares ikke. Ved et topmøde i 1991 udtalte David Rockefeller:
”Vi er taknemmelige mod medierne, hvis direktører har overværet vore møder og i 40 år overholdt deres løfte om diskretion. Ellers vilde det have været umuligt for os at udvikle vor plan for verden”.

Disinformation spredes: blot conspiracy-snak! Bilderberg existerer ikke!

Disinformationen ophører. Storfinansen har nået det, de vilde.
Links til interview med Bilderberg-formanden:
http://euro-med.dk/?p=20256  Bilderberg er herefter helt officiel – "konspirationsteoretikere" er nu tvært imod -  dem, der nægter Bilderbergs eksistens!

Stålunionen bliver til Det europeiske Fællesmarked (EF). De fire frihedsrettigheder: fri bevægelighed for personer, varer, tjenesteydelser og kapital. Folkeafstemnig om landenes medlemsskab og evt. nye folkeafstemninger for at nå det rette svar!

DK ind i EF 2. okt. 1972 (uden tilbundsgående vurdering og analysering i vore massemedier)

Olie-krise. Den Arabisk-Europeiske-dialog 1973-78. For at sikre sig olie lover EU at fremme arabisk kultur (=islam) i Europa og åbner for indvandring. Traktatens ordlyd hemmeligholdes så at sige for EU's befolkninger, men EU's løfter til Mellemøsten tager fart.

Eftersom EU mærker modstand i befolkningerne mod ovennævnte dialogtraktat 1978, opretter EU et EUMC*-kontor i Wien 1997 til overvågning og propaganda i alle EU-lande ("Stasikontoret") under ledelse af østtysk jurist Beate Winkler. Fadæse: rapport om antisemitisme 2003 afslører Islams indgroede koranhad til jøder, og Winkler går af.
*) European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia med netværk til kontorer i alle EU-lande

Tanker om videre udvikling af Dialog-traktaten fra 1978 fører åbenbart til idèen om et Eurabia: en sammensmeltning af EU og de nordafrikanske muslimske stater (Maghreb-staterne), således at Middelhavet (Romernes Mare nostrum) bliver et indhav. Dette projekt omtales i bog af  Bat Ye Or.
Ved Barcelona-Processen 1995 laver EU aftaler med Nordafrikas stater om samarbejde. Mediteranien (Middelhavsunionen) påbegyndes: EU kræver demokrati i de nordafrikanske stater og tildeler dem masser af penge hertil med løfte om at give dem samme frihedsrettigheder (fri bevægelighed) i EU som  EU-borgerne i Europa...., når demokratiet er kommet på plads...

EU-kontorer i Afrika skal rimeligvis arrangere indvandring fra Afrika.

Ingen særlig oplysning fra massemedierne til befolkningerne i EU, men i 2005 viste TV pludselig (ved en fejl ?) et kort indlæg om ti-årsjubileet for Barcelonaprocessen  (originaldokument, der nu er fjernet fra internettet kan læses på http://euro-med.dk/EU-Documents/Barcelona-Declaration-Adopted-At-The-Euro-Mediterranean-Conference-27-28-11-95.pdf).
Ovennævnte udlovede status for demokratiserede nordafrikanske befolkninger blev i okt. 2008 tildelt Marokko, hvis borgere herefter har fri adgang til EU-landene. Andre vil følge efter.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-08-1488_en.htm?locale=en

JyllandsPostens forskellige Muhammedtegninger september 2005 afspejlede danskernes holdning til EU's aftaler med det muslimske Mellemøsten og de nordafrikanske stater og forbrødringen med islams verden. Den påfølgende voldsomme reaktion i Mellemøsten 2006 afslørede nogle imamers taktik som løgn og fup.

EU var givetvis klar over, at var befolkningerne modstandere af EU's løfter til araberne i 1978, så vilde de ikke være det i mindre grad på tale om Nordafrikas stater!  Samtidig forstod EU nok nu, at muslimer hverken kunde eller vilde integreres i Europa, og tilbage var åbenbart kun en dhimmi*-løsning.  Men hvordan skulde man få Europæerne til at gå med på det i et Eurabiaprojekt?
*) Islamiske lande kan tillade kristne og jøder at bo i deres lande med indskrænkede friheds- og borgerrettigheder samt betaling af skat, da det er en fordel for dem.

Ved en konference imellem EU og Den arabiske Liga i Rabat i Marokko den 13. juni 2005 fremlagde daværende direktør for Center for Kultur og Udvikling*, Olaf Gerlach Hansen, en løsning: et program for, hvordan man skulde få europeerne til at rette ind:

De af EU's givne løfter fra dialogtraktaten 1978 skulde nu gennemføres fuldt ud. Arabisk kultur (= islam) skulde fremmes overalt og europæerne lære at tolerere og integrere de fremmede. Han redegjorde i detailler for et vidtstrakt indoktrineringsprogram på det kulturelle område.

*) Center for Kultur og Udvikling, CKU, = Danish Center for Culture and Development, DCCD, en statsinstitution under Udenrigsministeriet/Danida. Bag dets oprettelse 1998 står to danske kvinder og en lille håndfuld danske og palæstinensiske samarbejdspartnere (åbenbart oprindelig en NGO-organisation?)

Året efter introduceredes Propagandaudstillingen "Image of The Middle East" i Danmark , arrangeret af Center for Kultur og Udvikling.

Maroccos integrering i EU i fuld gang, først med personernes fri bevægelighed, altså lettelser i pas og visa-systemerne, familie-sammenføring og legal indvandring i EU. Informations-kampagner i Marocco.
http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/action_plans/morocco_enp_ap_final_en.pdf
Med bedste hilsener fra Gertrud