februar 28, 2013

De bør omgående udvises!Christiansborg, torsdag den 28. februar 2013/LO


DF indkalder til samråd om grundløse asylansøgere fra Serbien 

Dansk Folkepartisudlændinge- ogintegrationsordfører, Martin Henriksen,er dybt fortørnet over, at den største gruppe asylansøgere lige nu er romaer fra Serbien, der søger asyl uden at have skyggen af grundlag for dette.
- Det skal standses øjeblikkeligt. Jeg vil derfor indkalde justitsminister Morten Bødskov (S) i samråd om sagen for at høre, hvordan regeringen agter at få stoppet dette uvæsen, siger Martin Henriksen.

I dagens udgave af Politiken taler justitsministerenom en tæt dialog med de serbiske myndigheder som en løsning på problemet med de grundløse asylansøgere fra landet.
- Enten er der tale om en dårlig spøg, eller også er justitsministeren dybt naiv, hvis han tror, at det løser noget. I Dansk Folkeparti mener vi, at det skal være sådan, at Danmark skal straks afvise ansøgninger om humanitært ophold, der er åbenlyst grundløse, siger Martin Henriksen.

Martin Henriksen tilføjer, at han forventer, at justitsministeren enten bakker op om Dansk Folkepartis forslag eller kommer med realistiske forslag til, hvordan problemet løses.
- Det er åbenlyst, at de serbiske romaer kommer herop, fordi de ved, at de på grund af den lange sagsbehandlingstid kan være her i landet i et stykke tid. Hvis vi sikrer, at de bliver straks afvist og efterfølgende udvises hurtigt, så løser det problemet. Sværere er det faktisk ikke. Det er et spørgsmål om politisk vilje, siger Martin Henriksen.