februar 28, 2009

DR´s kommunist-styrede undervisning

Der har været masser af vrøvl med Danmarks Radio politiseren gennem årene
Her er en gammel artikel fra 1984 om DR´s undervisningsafdeling, der kritiseredes for lavmålthed, eensidighed samt politisk propaganda og manipulation..
Afdelingen begyndte som en forsøgsordning, en ikke ukendt måde at starte på, idet de borgerlige partier gerne hopper med på midlertidige ordninger uden at fatte spillets regler. Er noget først i gang, er det svært at få det væk igen. Var Tvinds nødvendige seminarium måske ikke også bare et midlertidigt forsøg?

De røde kræfter fandt med radioens undervisningsafdeling et hul i systemet, hvor de kunne tumle sig – i nogenlunde sikkerhed for eventuelle følgevirkninger. For ingen havde rigtigt ansvaret. Undervisningsafdelingen hørte ikke under radiorådet, og undervisningsministeriet havde bare at punge ud med pengene uden at blande sig. Men når undervisningsminister Bertel Haarder ikke havde ansvar for programmerne, ville han heller ikke at bidrage økonomisk til denne røde legeplads. At den ikke bare var almindelig rødlig, men højrød fremgik af skolebladet ”Molevitten”, som blev ”udgivet af DR for undervisningsministeriet”. Det var beregnet til skoleelever fra 3. til 5. klasse, idet man her som andetsteds i kommunistiske fremstød, ville påvirke børn for at inddrage dem i klassekampen. Bladet blev trykt hos – DKP. Det angivne Tryksted, ”Terpotryk”, lå i Dr. Tværgade 3, den kommunistiske højborg.

Redaktøren, Ole Hammer, startede journalistkarrieren ved studenterbladet Q og det ræverøde ”Hovedbladet”, som gik ind for hash og nedgøring af kristen tro. Ved engagement i fremmedarbejdersnakken kom han ind i Socialpolitisk Forening og Mellemfolkeligt Samvirkes repræsentantskab. Han har skrevet mange bøger om fremmedarbejderproblemer og deltog også i græsrodsbevægelsen ”Køge-komitéen mod racisme”, som kom med et hysterisk angreb på redaktøren af lokalbladet ”Køgeegnen”, fordi denne bragte et fingeret fremmedarbejderbrev, som gjorde tykt nar af velfærdssamfundet Danmark. Ole Hammer blev i øvrigt ansat som pressesekretær i den kommuniststyrede pædagog-fagforening, BUPL.

I redaktionen af ”Molevitten” sad også Birgit Kragh. Hun var åbenbart meget sexfixeret og har skrevet flere ting i halvlummer pornoagtig genre, bl.a. en bog for småbørn med titlen ”Ved du det?” med børnepornografiske fotografier. Den udkom på forlaget Borgen, som gennem mange år dyrkede de lavere instinkter og politiskmanipulerende børnebøger.

”Molevitten”s illustrationer skyldtes tegneren Gunnar Wille (naturligvis fra venstrefløjen) og fotograf Ole Wildt fra Land og Folk og ungkommunisternes blad ”Fremad”. Wildt leverede også fotos til lokalsprøjten ”Folk på Frederiksberg” samt til diverse pjecer og rapporter fra den røde fredskonference i Aalborg 1981.


Kilde: Familieværnets telefonavis 1984
Hvormange forældre så bladet og var klar over, hvad der foregik?

Danmark skal følge Obama og boycotte Durban 2

PRESSEMEDDELELSE fra DF 28. februar 2009/kkb

Dansk Folkeparti kræver, at regeringen nu skal trække Danmark væk fra alle kommende møder om Durban II-konferencen, og samtidig overfor FN meddele, at Danmark boykotter den anti-semitiske konference.
- Præsident Obama har vist vejen ved i dag modigt at have besluttet, at USA følger Canadas og Israels eksempel og trækker sig fra Durban II - og alle kommende forberedende møder om konferencen, siger Søren Espersen, som forventer, at Danmark og resten af den frie verden nu melder fra over for de arabiske diktaturstater, som er blevet spilstyrende i forhold til Durban II-konferencen.

- Dansk Folkeparti har igen og igen advaret den danske regering om den retning, konferencen har taget, og jeg har gentagne gange overfor udenrigsminister Per Stig Møller (K) opfordret til at være helt oppe på stikkerne i forhold til en konference, som alene nu kun har til formål at gennemtrumfe muslimske landes ønske om at forbyde religionskritik - og samtidig køre en pervers anti-jødisk stil.

- Jeg har i mine kontakter med regeringen haft den klare opfattelse, at regeringen var parate til at blive væk fra konferencen, hvis det lå i kortene, at den skulle bruges til at sætte ind med et frontalangreb mod ytringsfriheden. Nu, efter præsident Obamas beslutning forventer jeg så, at denne klare melding kommer og at Danmark naturligvis i lighed med USA bliver væk fra konferencen, siger Søren Espersen.

Søren Espersen gør det klart, at Dansk Folkeparti ikke under nogen omstændigheder vil medvirke i endnu en omgang absurd teater, som det der udfoldede sig under den første racismekonference i Durban i 2001, hvor flere muslimske lande gik sammen om at fordømme zionisme som racisme.

- Vi vil ikke være med til at give sådan en konference det skær af legitimitet, som vores deltagelse medfører. Canada og Israel har sagt fra – og nu altså også USA. Jeg vil derfor nu have en afklaring fra regeringen, der naturligvis indebærer, at Danmark ikke deltager. Alt andet vil være helt uacceptabelt, siger Søren Espersen.


Dansk Folkeparti Christiansborg 1240 KBH K Tlf. +45 3337 5199 E-mail: df@ft.dk

Gruppevoldtægten på en ulykkelig fjortenårig

Hvad havde dommene lydt på, hvis voldtægtsforbrydere fra Vorbasse havde været etniske danskere?

Gruppevoldtægt - og tilmed af et barn! - er en af de mest modbydelige forbrydelser, der findes.
Disse umennesker burde have været smidt ud af landet med det samme! Og man kunne samtidigt udvise de islamiske kræfter, der står bag: En række danske imamer samt en fatwa har givet åbent grønt lys for voldtægt af ikke-muslimske kvinder.

Således har muftien Shahid Medhi, den øverste sunnimuslimske gejstlige i Danmark og leder af “Islamisk Kulturcenter” i 2004 udtalt, at man ikke bør have respekt for kvinder uden tørklæde. ”Tørklædet er jo en måde, kvinder kan beskytte sig på. Ellers ligner de jo en billig vare, der bliver solgt ude på gaden. Det er meget umoralsk at rende rundt uden”.

”Det er dels kvindernes egen skyld, hvis de bliver voldtaget, og dels samfundets skyld. Deres påklædning er et samfundsproblem”.

Sådan står det til i Norge!

I det stille blir Norge et annet sted

For øynene på oss er Norge i ferd med å bli et etnisk segregert samfunn. Er det ikke på tide å avslutte forsøket på å oppkonstruere et multikulturelt Norge gjennom storstilt fjernkulturell innvandring?
HIJAB: Det går en rød tråd fra karikaturstriden via de anti-israelske opptøyene til blasfemiparagrafen og hijabdebatten, skriver artikkelforfatteren.


Kronik i Bergens Tidende 24. feb. 2009, af Asle Toje udenrigspolitisk forsker og kommentator

SITAT: Norge er på autopilot inn i et annet samfunn enn det som vi ønsker å leve i
Helt uventet er jeg blitt venstresidens kjæledegge. En spalte i Klassekampen kom inn på temaet innvandring. Jeg stilte grunnleggende spørsmål ved dagens innvandringspolitikk og vips var innboksen full med takksigelser. Riktignok i smug, men de takket meg for å ha mot til å si det mange tenker. «Bedre deg enn meg», tenkte de vel.

Spørsmålet jeg stilte var grunnleggende: Under gjeldende regelverk har flere titalls millioner mennesker rett på asyl eller familiegjenforening i Norge. Grinden står åpen. Da må vi spørre: Hva slags Norge vil vi ha? Jeg hevder at Norge er på autopilot inn i et annet samfunn enn det som vi ønsker å leve i. Er det ikke på tide å avslutte forsøket på å oppkonstruere et multikulturelt Norge gjennom storstilt fjernkulturell innvandring?

Utbryterkongen
Innvandring er en utbryterkonge. Et tema som blir svinebundet med politisk korrekthet og låst ned i syv skrin, kommer seg fri og på dagsordenen - gang på gang. Det går en rød tråd fra karikaturstriden via de anti-israelske opptøyene til blasfemiparagrafen og hijabdebatten. Mektige krefter ivrer nå etter å låse det ned igjen. Men er ikke temaets gjenstridighet et tegn på at dette er en debatt vi trenger å ta?

La meg med en gang understreke at dette ligger utenfor mitt fagfelt, mitt perspektiv er som borger. Jeg vet ikke hvorfor dette temaet er omgitt av slik kvelende politisk korrekthet, og nøyer meg med å vise til Robert E. Putnams forskning. Den anerkjente Harvard-professorens arbeid indikerer at den slags innvandring som Norge nå tillater i stor skala, på sikt trolig vil underminere velferdsstaten.

Å klappe med én hånd
I det stille er Norge blitt et annet sted. Asyl- og familiegjenforeningstallene er i rask vekst. I fjor fikk 23.818 lovlig opphold. Oslo har forandret seg. Hovedstaden er i ferd med å bli en segregert by. Dette er et direkte resultat av en manglende vilje til å anerkjenne kulturell samhørighet, økonomi eller borgernes trygghet som relevante målestokker.

Det offentliges applaus av multikulturalisme er som den uheldige avisoverskriften «Enarmet mann applauderer...». Folk flest viser ikke den samme entusiasme som den kulturradikale eliten. Snarere tvert imot. For øynene på oss er Norge i ferd med å bli et etnisk segregert samfunn.

Tall fra Oslo kommune om nettoflytting mellom bydelene i Oslo, viser at det skjer dramatiske endringer i byens befolkning. Oslos opprinnelige befolkning skiftes ut i et stadig raskere tempo, innvandrere flytter inn og nordmenn flytter ut. Nordmenn er høflige, de klager ikke, de bare flytter. Gjennom å systematisk ignorere de negative sidene ved masseinnvandring har vi skapt en situasjon hvor folk «stemmer med føttene».

Kongstanken
Venstresiden har tatt multikulturalismen som kongstanke. Målet med vår kultur er å feire mangfoldet - jo fjernere fra vår egen kultur, jo bedre. «Mangfoldsåret» i 2008 var en oppvisning av den typen selvgratulerende naivitet som får vanlige folk til å holde seg for munnen og se etter nærmeste toalett. Kulturdepartementets mangfold ga inntrykk av at vi er i ferd med å synge og danse oss inn i flerkulturell postmodernitet. Andre perspektiver ble uten blygsel tiet i hjel.

Problemet er at vi forveksler det flerkulturelle med det multietniske. Trond Giske definerte det flerkulturelle Norge: «Vi er ikke i mål før en pakistansk skuespiller kan spille Peer Gynt uten at noen tenker over at det er noe spesielt». Men hva er flerkulturelt med det? Kulturbiten er jo fortsatt norsk. Flerkulturelt ville vært hvis Shahid Nadeem ble satt opp på Den Nationale Scene på urdu.

Faren ved selvbedrag
Dette er ikke flisespikking. Faren ved selvbedrag er at det kommer som et sjokk når deler av samfunnet ikke deler våre kjerneverdier når det gjelder demokrati, menneskerettigheter, dugnadsånd og velferdsstat. Multikulturalismen er basert på en antakelse om at alle som kommer automatisk antar vårt verdigrunnlag. Det stemmer ganske enkelt ikke.

Det interessante med multikulturalisme er at det er et unikulturelt fenomen. Du kan ikke være multikulturell i Saudi-Arabia. Multikulturalisme dyrker ignoranse hvor man bytter ut spesifikk kunnskap om andre kulturer med generell entusiasme for dem. De hevder at det handler om verdier, men det å si at alt er like riktig og at alt er like mye verdt er å det motsatte av verdier, det er en form for nihilisme.

Kulturkamp
Mye blitt investert i å unngå å ta denne debatten. Begreper er blitt omdefinert, tall er blitt manipulert, NRK har bagatellisert og eksperter har bortforklart. Hvorfor? Fordi det foregår en kulturkamp i Norge i dag. Elite står mot grasrot, idealer står mot realiteter.

Det er nedstemmende å se i hvor stor grad det norske medieenfoldet overrepresenterer meningene til en snever kulturradikal elite. I ekte norsk mørkemannstradisjon definerer mediene rutinemessig standpunkter til høyre for sine som moralsk uakseptable. Hijabsaken er et eksempel på en debatt hvor 10 prosent står mot 90 prosent.

Det er viktig at det tause flertallet finner sin stemme i denne debatten. Fordi det er en «samfunnsdebatt» i ordets rette mening. Den handler om hva slags samfunn vi ønsker å leve i, og hva slags samfunn våre barn skal leve i. Utfordringen er da å unngå å bli «dialoget» i hjel av styresmaktene. Makthaverne liker ingen ting bedre enn en bred og passiviserende debatt som ender opp i varm luft. Forandring måles i handling, ikke i adjektiver.

Spøkelset fra neste års jul
Etter å ha bodd i land som har gått lengre bortover den veien Norge nå er på vei, mener jeg at
det er viktig at vi spør oss: Vil vi virkelig dette? Banlieuene utenfor Paris er triste steder. Men vi trenger ikke å reise så langt. Nordens tøffeste getto, Rosengard i Malmö, er «spøkelset fra neste års jul» for å bruke et Dicken'sk bilde. Byen er, ifølge Financial Times, en av de mest segregerte og verst integrerte i Europa.

For å tydeliggjøre poenget kunne jeg sitert norske tall fra kriminalstatistikk, fra sosiale tjenester og flyttemønstre, men jeg vil i stedet oppmuntre leserne til å gjøre seg opp sin egen mening. Ingen ting kan måle seg med å se med egne øyne. Gå ned Karl Johan en lørdagskveld. Hvis dere kommer til en annen konklusjon enn meg, så hører jeg gjerne fra dere.

OBS: illustrationerne hörer ikke til artiklen. De er indsat af Spydpigen

februar 27, 2009

Panem et circenses


”Panem et circenses”

Bloggen ”synopsis” skrev i forgårs om uddelingen af Oscar-priserne og Oscarfesten og lød ret irriteret: ”Nu stimler de sammen for at give hinanden priser og så regner de med, at vi skal være interesserede fordi.... ja hvorfor mon? Fordi pigerne er smukke i deres flotte kjoler? Fordi de er glamorøse og vi er kedelige? Skråt op med dem. Det mener jeg.”

”I den ene film efter den anden, får vi at vide, at den verden vi kan betragte for vore egne øjne ikke er den virkelige verden, men at i stedet er verden som venstrefløjen ser den. I en sådan verden har en intolerant voldelig religion rejst sig...”
”I filmens verden er vi dog de 'slemme', og islamisterne er de forfulgte”

” I den verden vi kender fører et uansvarligt sexliv til uønskede børn, aborter, depressioner og sygdomme. I filmverdenen er det ....skideskægt.”

”Det som engang var en kunstform, der både kunne underholde og udforske de menneskelige forhold, er nu blot en samtale der føres internt af vildførte elitære.”


Giv masserne brød og skuespil, så de ikke opdager, hvad politikerne har for bag kulisserne! - så de ikke rejser sig mod tyrannerne! Vi fyldes fra morgen til aften konstant med underholdning, noget godt, noget på det jævne og noget skidt: festivals, konkurrencer, teater, film og Gud ved hvad. Vi holdes i ånde, så vi ikke ser, ikke mærker....Pjjat og pjank i kilometervis.

Sådan som det f.ex. også sås i tysk TV-galla i Køln 7.11.08:

”I salen er alt, hvad der kan krybe og gå af prominens og festklædte tilskuere.

De skal klappe ad de stjerner, der i løbet af den lange aften modtager prisen for bedste hovedrolle, bedste birolle, bedste instruktion, bedste special effects, bedste stand-up, bedste drejebog, bedste underholdning, bedste you name it.

Ti sekunders berømmelse til hver og kaskader af bifald, blandet op med slap stick-humor, alt sammen professionelt afviklet.”

Men blandt publikum sad der en og krøllede tæer. Han tænkte formodentlig på, hvorfor han sad, hvor han sad. Han var den eneste af gæsterne, der på forhånd havde fået at vide, at han ville blive prisbelønnet.
Det var den kendte tyske litteraturkritiker og forfatter Marcel Reich-Ranicki, og da turen til sidst kom til ham, lagde han ikke fingrene imellem: ”Jeg hører ikke til her!” sagde han indledningsvis.

februar 26, 2009

UT UR EU!

Erik Boel, rektor for Europahøjskolen – og dermed svoren tilhænger af EU – lægger i Kr. Dagblad et godt ord ind for Tyrkiets optagelse i EU, men medgiver, at ”Der er lang vej igen og masser af problemer” og at det naturligvis må ”afhænge af (Tyrkiets) fremskridt med hensyn til frihed, demokrati og menneskerettigheder.”

Det absurde er, at mens EU udadtil tilsyneladende kræver en sådan demokratisering af Tyrkiet, fortsætter EU-politikerne og EUs politiserende dommere med at blive mere og mere enerådige og magtfuldkomne. Allerede på et tidligt tidspunkt kunne man spore tydelige tegn på et tiltagende diktatorisk system, og i Lissabontraktaten viste det sig klart.

Lad os komme ud af storstaten EU og nøjes med samarbejds- og handelsaftaler de europæiske lande imellem.
At tvinge tidligere uafhængige befolkninger ind i en fælles stat kan let ende meget galt!

Demonstrationen i Lissabon imod Lissabontraktaten fortiedes i massemedierne!

Hermed en mail

- fra Ole Gerstrøm, fhv. MF til Lisbeth Knudsen, Chefredaktør
på Berlingske Tidende:


Kære Lisbeth Knudsen,

Mandag den 16/2 var en dæmoniseret Karen Jespersen på forsiden. Skarpt
hårdtlys frontalt fra siden med øjnene i halvskygge fremstiller
ministeren nederdrægtigt. Teksten lød "KAREN JESPERSEN - centrum i ny strid
om muslimer i Venstre," idet visse partifæller var uenig med hende.

Næste dag 17/2 ser vi hende på side 2 tegnetmed et selvmordsbælte om maven,
islamisk stil. Berlingske mener åbenbart, at kritikken af islamister
bringer hende på en selvmordskurs, og at hun er farlig, selv om det ikke er
hende, der går ind for stening.

Imidlertid kan vi dagen efter læse i JP (se nedenfor), at Karen Jespersen i
denne sag fuldt ud støttes af statsministeren. Dette blev ikke omtalt i
Berlingske.

Man får det indtryk, at Berlingske hænger Karen Jespersen ud, fordi hun
ikke ønsker at samarbejde med tilhængere af stening. Er Berlingske blevet
et organ for ekstremisme?

MVH, Ole Gerstrøm

Är skogsbränderna islamisk jihad?

Vi har med forfærdelse set og hørt om skovbrandene i Australien.
Det tørre klima og Eucalyptustræerne har altid været en risiko.
Men denne gang antydedes det, at ilden var påsat. Det synes ikke helt grebet ud af luften.
Og OBS: dette kan vi måske også opleve i Norden! Der er ingen grænser for ondskab!

Læs den engelske artikel "Islam group urges forest fire jihad”
af Josh Gordon, September 7, 2008

http://www.theage.com.au/national/islam-group-urges-forest-fire-jihad-20080906-4b53.html?page=-1

Her oversat til svensk:

Islamsk grupp uppmanar till jihad med skogsbränder.

Australien har valts ut som måltavla för ”skogs-jihad” av en grupp islamska extremister,
som enträget uppmanar muslimer att sätta igång skogsbränder som ett terrorvapen.

Nyligen har amerikanska underrättelsekällor funnit en webbsida, som uppmanade muslimer i Australien, USA, Europa och Ryssland att ”starta skogsbränder”, med motiveringen att ”våra lärde har rättfärdigat nedhuggning och bränning av de otrognas skogar då de gör detsamma i våra länder.”

Webbsidan drivs av en grupp som kallar sig Al-Ikhlas Islamska Nätverk. Där argumenterar man för att det är en effektiv form av terrorism att starta bränder och att det rättfärdigas under islams lag enligt doktrinen ”öga för öga”.

Gruppen instruerar jihadister att ta till ”skogs-jihad” under sommarmånaderna och lägger
till att skogsbränder orskar stor ekonomisk skada och försmutsning, belastar säkerhetstjänster och kan ta månader att släcka, så att ”denna terror kommer att jaga dem under lång tid”.

Man fortsätter: ”Föreställ er att en jihadist-organisation skulle ta på sig skulden för
skogsbränderna, sedan de orsakat all denna skada. Ni kan knappast föreställa er vilken skräck detta skulle sätta i folket i USA, i Europa, i Ryssland och i Australien.”

När nationen går in i ännu en het, torr sommar, ser den australiska underrättelsetjänsten mycket allvarligt på möjligheten av att skogsbränder användes som terrorvapen.

Justitieminister Robert McClelland sade att den federala regeringen ”upprätthöll vaksamhet mot sådana hot” och varnade att den som tände eld som ett led i terror skulle komma att känna på vreden i anti-terror-lagarna.

”All information om möjliga hot mot Australiens intressen kommer att undersökas noggrant av ansvariga myndigheter”, sade mr McClelland.

Adam Dolnik arbetar som forskningschef i Centret för förebyggande av transnationell
kriminalitet vid universitet i Wollongong. Han förklarar att skogsbränder (till skillnad från självmordsbombningar) inte av jihadisterna anses som någon ärorik typ av attack, vilket ligger i
linje med en sentida tendens av minskad sofistikering i terroristernas operationer.

”Med attacker som skogsbränder, jovisst, de skulle vara lätta. De skulle orsaka stor skada och vi har noterat en avtagande sofistikering i terroristernas attacker”, sade dr Dolnik.

”De senaste åren har ett betydande antal attacker avvärjts och det har blivit mer och mer besvärligt att göra något effektivt.”

Dr Dolnik sade att han obseverat en ökad trafik på jihadisters webbsidor, där man argumenterat för förenkling av attackerna, eftersom mer komplexa företag misslyckats. Men att starta skogsbränder ansågs fortfarande mindre lyckat än andra operationer, eftersom regeringarna lätt kunde förneka att de orsakats av terrorister.

Den rätt okända gruppens webbsida hävdade att idén om skogsbränder tillskrives den fängslade Al Queda ledaren Abu Musab Al-Suri. Denne hade uppmanat terroristerna att använda svavelsyra och bensin för att sätta igång skogsbränder.

februar 25, 2009

En idealistisk avis?

Bloggeren Bohemian Rhapsody har sfsløret, at Politiken, som ikke forhånds har offentliggjort regler for deres (fjollede) idealist-afstemning, har strøget 9.000 stemmer!
Derved er foretagendet blevet yderligere diskutabelt!
Spydpigen mener, at afstemningen slet og ret burde kaldes ”hvem kan du bedst lide?” Da det jo helt tydeligt ikke har noget med idealister at gøre.
Hvad ofrer Bonnichsen på idealisme? Han har fået sin gode løn, og nu pension. Og slut!

Da 180 grader er medsponsor på Politikens aktion, spurgte Bohemian Rhapsody 180 grader om sagen og fik bl.a. disse ord fra redaktøren til svar:

”...hvis det forholder sig, som Politiken helt kortfattet fortæller os, at 9.000 stemmer kommer fra ip-adresser, som har stemt flere gange, så bakker jeg fuldt ud op om, at stemmerne er fjernet”


Ja, hvis....!

Hvem er vor farligste fjende? EU eller islam?

Hip som hap, de er jo allierede – med samme basis som i ethvert andet diktatur.

Ytringsfrihed er demokratiets våbenmærke. Indskrænkninger og censur er det magtmisbrug som viser vej til tyranni.


Under forrige besættelse udleverede Danmark sine kommunister til Hitlers Tyskland efter ordre.
Nu vil justitsministeriet lade en mand udlevere til Tyskland. Han beskyldes for at være nazist, - hvad han måske også er ligesom Gert Petersen var det i sin tid.

Tilsyneladende er det ikke lykkedes at vække danskernes interesse for denne for menneskerettighederne og demokratiet så vigtige sag. Den brede befolkning er mere optaget af festivals, stjerner, pop og rapperi.
Eller de er så angst for at blive kaldt ”nazister”, at de ikke vover at ytre sig.
Eller også har de næret blid tillid til de danske myndigheder sunde fornuft og regnet
med, at sagen blev afvist gennem justitsministeriet. Men vort retsvæsen er godt
på vej til at blive brudt ned gennem EU.
Bliver næste udlevering af danske statsborgere mon til en af de islamiske stater
ved Middelhavet, som via Barcelonaprocessen er på vej ind i EU ?

Hvad siger ytringsfrihedens forkæmpere?

Idealister

Der er nogen i København, der leder efter en idealist.
Det er naturligvis Politiken, - som har forskellige forslag
Men man må vel først gøre sig klart, hvad en idealist er. Det er mig bekendt en person
som ofrer alt for de idealer, han drømmer om og arbejder på: tid, penge, karriere, ja,
endog livet selv. Hvad idealerne går ud på har derimod ingen betydning i denne
sammenhæng.
Kaj Munk var en idealist, Glistrup også og Kurt Westergård… Columbus, Galilei og Steno. Der er givetvis mange navne inden for alle retninger og kategorier. Jesus var vel også en idealist, og flere af de såkaldte “kættere”, der blev brændt på bålet etc. etc.
Men Bonnichsen? - og andre navne som Politiken fremhæver?

Hold da op!
Eppure si muove !

februar 24, 2009

Imod islam og moskébyggeri i Køln


I et video-interview fortæller den kristne liberianer fra Køln, Joseph Intsiful, om politiske, samfundsmæssige og religiøse emner. Han beretter, hvordan han blev opmærksom på borgerbevægelsen ”Pro Køln” og hvorfor han engagerede sig så stærkt i den.


”Jeg er ikke imod tyrkere, jeg har flere tyrkiske venner, men jeg er imod islam.”
Kilde: Den tyske blog Politicallly Incorrect


Kriminaliteten accelererer

Den italienske hjemmeside www.adnkronos.com skriver:

I Italien accelererer kriminaliteten med 300 km i timen: 7.500 forbrydelser per dag, 5 hvert minut.
Fængselspolitiet slår allarm: ”Fængselsvæsenet er ved at bryde sammen: der er mere end 59.000 indsatte.”

De fremmede kriminelles antal vokser. De udgør 5 % af Italiens befolkning, men udgør 36% af de anmeldte og en trediedel af de fængslede. Det er især marokkanere, rumænere, tunesere og albanere.
Den italienske indenrigsminister, Roberto Maroni fortæller, at ”2500 mand står for kontrollen af fængslerne. " Man vil skaffe flere penge til ordensmagten.
Udenrigsminister Franco Frattini udtalte ved besøg i Bukarest: ”Vi må kræve flere politifolk mod kriminaliteten. De dømte må tilbage til Rumænien.”

februar 23, 2009

En kulturs undergang...

På tale om Bertel Haarders dhimmiagtige eftergivenhed over for muslimsk bøn i de danske folkeskoler skriver lederen 20/2 i Kristelig Dagblad:
"Det er en kulturs undergang, hvis den ikke næres af sin rod."Illustrationen er fra den schweiziske husomdelte bog om "Den anden Form for Krig", d.v.s.
strategien for, hvordan en fremmed magt kan bemægtige sig et andet land, hvis ikke befolkningen er vågen.

Propaganda

Bertel Haarder er givetvis et rart menneske, men i vor tidsalder komplet umulig som politiker Han er konfliktsky og eftergivende og har ikke fantasi nok til at forudse, hvad eftergivenhed kan føre til, til trods for at han både har en del erfaring fra 68´ernes revolution - og sidenhen.

Har han en religiøs tro på, at det gode altid vil vinde – til sidst? - Hvornår?

Han er eftergivende over for den indoktrinering, som skoleeleverne udsættes for.

Nu sidst drejer det sig om morgenbøn til Vorherre eller til Allah.

Fadervor er ikke nogen forkyndelse, erklærede Ritt Bjerregaard i 1978. Ganske logisk eftersom gudstro for hende var det samme som at tro på nisser.
Så er morgenbøn til den politiserende Allah selvsagt heller ikke forkyndelse.

Det er propaganda!
Det vil givetvis gøre indtryk på børnene, når nogle af dem smider sig på gulvet med enden i vejret og opremser noget arabisk hokuspokus.

februar 22, 2009

Naturligvis himler vi!

Gratisavisen Urban bragte forleden en lille notits fra langtude.urbanblog.dk Teksten var fremhævet med rødt i avisen under overskriften SHARIA:
I mange af de vestlige lande, har vi stadig dødsstraf, men alligevel himler folk op over en halshugning i Saudi-Arabien.

Skribenten erkender at være langt ude, idet han lukker øjnene for HVAD der fører til dødsstraf i Saudi-Arabien. Sharia´en, som af troende muhammedanere anses for Allahs lov, kræver dødsstraf for frafald fra islam. Frafald kan tolkes meget forskelligt i de forskellige islamiske lande, fra blasfemi mod Allah og hans profet og overgang til kristendom helt ned til at man hjemme ikke overholder alle de religiøse leveregler, der foreskrives i pågældende land. Dødsstraf kan også idømmes ved en (måske falsk ?) anklage mod en kvinde for utroskab, ja endog blot en formodning om en sådan.

Hvad var ”langt ude” ude efter? At vi skulle godkende saudiarabisk dødsstraf på lige fod med den vestlige til trods for, at de to overhovedet ikke kan sammenlignes!!!

Naturligvis himler vi!

Om igen: hvem samarbejder Jacob Hougaard med?

Forleden (16.2.09) spurgte jeg: hvem arbejder Jacob Hougaard med?

Han offentliggør nemlig kun navnene på "resourcegruppen".

Hvorfor ikke på "ambassadørgruppen"


Men fotografierne kom ikke med af en fejltagelse. Så om igen: Her er hans "resourcegruppe":Medlemmer af Ressourcegruppen: Anders Gadegård, Domprovst i Vor Frue Kirke, Ayfer Baykal, medlem af Integrationsrådet, Bent Melchior, tidligere overrabiner, Ellie Jokar, rapper/sanger, Feridah Rose, Formand for Foreningen af Unge Nydanskere, Henrik Hartmann, Teaterdirektør, Betty Nansen teatret, Human Shojaee, Senior advisor, Foreningen Nydansker, Lars Nicolai Jensen, Kriminalinspektør, Lise Weber Egholm, Skoleinspektør, Rådmandsgade skole,Mandana Zarrehparvar, Afdelingsleder, Institut for Menneskerettigheder,Mette Rose Skaksen, Arbejdsmarkedspolitisk chef, Dansk Industri, Sami El Shimy, Leder, Københavnerteamet, Søren Langager, Lektor, Danmarks Pædagogiske Universitet, Zubair Butt Hussain, talsmand, Muslimernes Fællesråd.


Og her kommer "ambassadørgruppen" uden navne. Hvem er de? Er der nogen, der kender dem???? Send gerne svar!

februar 17, 2009

Spydpigen holder pause ugen ud.

februar 16, 2009

Hvem samarbejder Jacob Hougaard med?

http://www.berlingske.dk/article/20090216/danmark/702150107/

Berlingeren skriver om intern strid i partiet Venstre angående muslimer, deres 5.- kolonne-politik i religiøs godhedsindpakning og naive danske politikere.

Kan vi ikke åbent få at vide, hvem Københavns Kommune samarbejder med? Hougaard har røbet navnene på den gruppe, de kalder resourcegruppen (og de borger ikke alle for kvaliteten, set med mine øjne), men den anden gruppe, kaldet ”ambassadørgruppen”, er ikke navngiven. Skal det hemmeligholdes? Lad os få navne og meritter på bordet!

Brand i et tætpakket teater

Den britiske minister David Milliband har afvist den hollandske politiker Geert Wilders og nægtet ham adgang til Storbritannien med den begrundelse, at ytringsfriheden ikke giver folk ret til at råbe "Brand!" i et tætpakket teater. Nej det ville være en forbrydelse.Men det ville være en endnu større forbrydelse at forbyde nogen at råbe "Brand!", når der vitterligt ER en brand. Og det er det David Milliband gør sig skyldig i.


Geoffrey Cain
Rebekkavej 5
Hellerup

februar 15, 2009

Stop dyreplageriet!

"I den forgangne uge blev mange danskere rystet i deres grundvold. Først blev det afsløret, hvordan man i Ungarn – et EU-land – tilsyneladende tillader at gæs plukkes i levende live for at skaffe dun til dyner og puder. Det var skrækindjagende at se de lemlæstede fortumlede dyr vralte rundt efter at hver en fjer fra deres krop var blevet fjernet.

En sådan form for organiseret og systematiseret dyrplageri er noget af det mest modbydelige man kan forestille sig. Det skal standses, og det kan ikke gå for hurtigt.

Et par dage senere dukkede en ikke mindre modbydelig video op. Nogle nordjyske knægte havde fået fat i et stakkels marsvin, som blev overhældt med brandbar væske for derefter at blive antændt og som en levende ildkugle for det lille væsen rundt, medens drengene grinede højlydte, indtil en af bødlerne med et baseballbat dræbte det lille dyr. Fire andre marsvin, der skulle have lidt samme skæbne blev efter sigende efterfølgende skudt.

Hvad går der igennem hovederne på mennesker, der kan foretage så afstumpet en handling? Man må spørge sig selv om disse unge mennesker simpelthen har mistet respekten for dyr.

Når man erhverver sig et dyr påtager man sig et meget stort ansvar for dets trivsel. Dyret kan ikke selv vælge sin ejer. Ejeren vælger dyret og skal varetage dyrets tarv. Men, der er en tendens i tiden, som virkelig bekymrer mig.

En forråelse og afstumpethed, som bør vække til dyb, dyb eftertanke", skrev Pia Kjærsgaard i sit ugebrev 9/2.

- - - - - - - - -

For en halv snes år siden anmeldte det svenske Aftonbladet den kurdiske forfatter Salim Barakats bog ”Jerngräshoppen”. Anmelderen advarede læserne mod beskrivelse af dyremishandlinger, som vi dengang næppe kunne forestille os i vor vildeste fantasi
De kurdiske børn flår pindsvin, drukner mulvarper, hælder benzin over katte og sætter ild til, sønderkvaser hunde, river fjerene af vipstjerter for bagefter at begrave dem levende: ”Drengene drives af en rastløs trang til virksomhed og en uomtvistelig grusomhed mod alle levende væsner, som krydser deres vej, og som de kan få fat på. Deres sadisme er skildret pinagtigt klart og nøgternt, og læsere, som plejer at reagere kraftigt på dyrplageri, bør nok undgå denne roman. Hjerteløsheden er sat i system, ikke bare i den her drengeflok, men i næsten alle de kredse af samfundet, som knægtene kommer i kontakt med.”

Når man læser forfatterens egne udtalelser i et interview den 17. juni 2000 i Svenska Dagbladet, hører man næsten hans spydige grin: (Citat:) ”Dér hvor jeg voksede op, var katte nogen, som stjal maden, og var ligeså afskyelige som slanger og kakelakker. Her (i Sverige) er det noget helt andet. I har jo særlige dyrehospitaler, og snart åbner I vel skoler for jeres hunde og katte, siger han og ler”.

Men nu har vi åbenbart taget barbariet til os! Og er blevet beriget af den ukultur, som nogle - os påtvungne - bz´ere har taget med sig.

DF: Ophæv blasfemiparagraffen nu

Dansk Folkeparti agter hurtigst muligt at genfremsætte beslutningsforslaget om en ophævelse af blasfemiparagraffen. Det oplyser partiets kirkeordfører Jesper Langballe.

”Forsvaret for ytringsfriheden, herunder for retten til religionskritik, er nu en kamp for livet. Senest har vi set den rystende Cepos-undersøgelse, der viser, at halvdelen af de herboende muslimer går direkte ind for et forbud imod bøger og film, der kritiserer religioner. Det siger os, at problemet ikke længere kan reduceres til at omfatte nogle få ekstremistiske fanatikere, men at disse fanatikere – når det drejer sig om forbud mod religionskritik eller –satire – har tilhold i brede muslimske kredse,” siger Jesper Langballe.

”I den nuværende situation er det nødvendigt, at lovgivningsmagten sender et klart signal om, at forbud og tvang imod religionskritik under ingen omstændigheder vil blive accepteret.

"Partiernes reaktioner på Cepos-undersøgelsen var opløftende entydige – fra SF til regeringspartierne - og en genfremsættelse af forslaget om ophævelse af blasfemiparagraffen vil vise, partierne mente deres kategoriske afvisning af forbud alvorligt,” siger Jesper Langballe.

”Sporene fra England skræmmer, efter at den hollandske parlamentariker, Gert Wilders er blevet nægtet indrejse i Storbritannien, hvor han i overhuset skulle have talt om islamiseringsproblemet. England, som historisk er ytringsfrihedens vugge, synes nu at have totalkapituleret overfor islamiseringen, og det kan ikke udelukkes, at det snart kun er i Danmark, hvor man kan øve fri religionskritik. Men også Danmark er under et betydeligt pres. Derfor er det nu, vi skal stå fast,” siger Jesper Langballe.


Kilde: Pressemeddelelse fra Christiansborg, fredag den 13. februar 2009

februar 14, 2009

Kom så, Anders!

Statsminister Anders Fogh Rasmussen skal rejse sagen om afvisning af den hollandske parlamentariker, Geert Wilders, i forbindelse med sit besøg hos den britiske premierminister Gordon Brown på onsdag. Det mener Dansk Folkepartis udenrigsordfører Søren Espersen.

- Statsministerens besøg på onsdag er en oplagt lejlighed til at tilkendegive Danmarks holdning til Storbritanniens karakterløse behandling af en folkevalgt politiker. Fogh må forklare Gordon Brown, at man ikke kan vælge og vrage imellem, hvem man giver lov til at gøre brug af ytringsfriheden, og hvem man ikke giver lov, siger Søren Espersen.

- Gordon Brown og den britiske regering har selvfølgelig lov til at have deres holdning til Geert Wilders-politik, men det er et demokratisk problem, når man forsøger at lukke munden på en politisk modstander ved at nægte pågældende indrejse til Storbritannien. Det er en meget uheldig udvikling. Tænk hvis vi i Danmark pludselig begyndte at sortere i, hvilke europæiske politikere, vi ville have til at rejse ind i vores land. Det er meningstyranni, og det må Fogh få Brown til at forstå, siger Søren Espersen.

Søren Espersen noterer sig, at kritikken af den britiske regerings handlemåde har været nådesløs i den britiske presse.
- Det skyldes jo, at den beslutning, der er truffet er hårrejsende og simpelthen ikke er Europas ældste demokrati værdigt. Jeg mener virkeligt, at den nuværende britiske regering kaster vrag på Storbritanniens arv og historie med sin beslutning, siger Søren Espersen.

Søren Espersen forventer, at statsministeren får en forsikring fra Gordon Brown om, at forløbet omkring afvisningen af Wilders ikke vil gentage sig, og at den britiske regering vil lade Wilders rejse uhindret ind i landet, hvis han modtager en ny invitation.
- Vi kan ikke have, at briterne lægger sig fladt på maven for at imødekomme ekstremistiske muslimer, der i øvrigt er umulige at stille tilfreds. Det burde man også kunne forstå i Whitehall, når mange i Westminister har forstået det, siger Søren Espersen.

Kilde: PRESSEMEDDELELSE fra Christiansborg, den 14. februar 2009/kkb

februar 13, 2009

Falske oplysninger spredes

Fra bloggen Modpress:

"Nu må vi kræve at Dansk Folkeparti tager afstand fra racistisk vold!

February 13, 2009 11:11 af allan (Mavepusteren)
Klippet fra Politiken - en tragedie fra Schweiz:
“Paula Oliveira blev i mandags banket så voldsomt af tre skinheads, at hun mistede de tvillinger, hun var gravid med. Derudover blev hun skåret cirka 100 gange i kroppen under det 10 minutter lange overfald,og flere steder var der ridset racistiske budskaber ind i hendes krop(..)Desuden var der også adskillige steder skåret kendingsbogstaverne til det højreorienterede Schweizisk Folkeparti, SVP, ind i hendes hud.”
SVP er et søsterparti til det Dansk Folkeparti og bruger akkurat samme retorik og har samme racistiske politik. Man må kræve at Pia Kjærsgaard og alle medlemmer af Dansk Folkeparti øjeblikkeligt tager kraftig afstand fra den slags overfald - hvis ikke må man se det som en indirekte støtte til den slags brutale overfald. Man må også kræve at medlemmer af Venstre og Konservative øjeblikkeligt tager afstand fra et fremtidigt samarbejde med Dansk Folkeparti, før de garanterer at de ændrer deres racistiske retorik.
Det kommer naturligvis ikke til at ske - I Danmark bekymrer vi os naturligvis kun om racister der ikke får lov til at rejse til Storbritannien.
link til konsekvenserne af Dansk Folkeparti-agtig retorik og politik
link til skrigosfæren kærlighed til S V P"Fra bloggen Ydmyghed:
Det "pæne" og det grimme fremmedhad
En 26 årig kvinde med brasiliansk baggrund er blevet skamferet med kniv i Schweiz. Overfaldsmændene ridsede i hende: Schweizerische Volkspartei. SV svarer til "Dansk" Folkeparti. Kvinden var gravid og bar tvillinger, som hun mistede som følge af overfaldet …
indlæg › · blogforside »Allan (Mavepuster) skriver på bloggen ”Modpress” om en skrækkelig historie fra Schweiz, og den kristne blog ”Ydmyghed” har samme historie. De har det fra Politiken, så de er ikke direkte skyldige i falske udsagn, men det viser med hvilken hast man griber til at sværte politiske modstandere, skønt disse ikke har det fjerneste med sagen at gøre.

En kvinde fra Brasilien er blevet groft overfaldet af tre skinheads og knivskåren i Zürich. Overfaldet medførte, at kvinden aborterede de tvillinger, hun bar i maven. Hendes far ringede fra Brasilien til de schwiziske myndigheder og skældte ud over Schweiz og krævede, at de gik til bunds i sagen og fandt de skyldige

Det samme kan man kræve af Politiken og de to bloggere, for det er nu i mellemtiden på hospitalet klarlagt, at den pågældende kvinde aldrig har været gravid og derfor heller ikke har kunnet abortere tvillinger. Det blev meddelt i de schweiziske radionyheder, og nu senest i Neue Zürcher Zeitung i dag kl. 17.12.

Hvorfor hun har løjet så groft over for politiet er indtil videre en gåde, for det var vel ikke et ønske om hævn i form af højere straf til overfaldsmændene, hvis de bliver fundet?
Der sættes nu også et spørgsmålstegn ved, om hun ikke selv har tilføjet sig snitsårene?


De ovenfor nævnte bloggere har som sagt historien fra Politiken og bruger overfaldet til at formode, at det må være ”racister”, hvorfor de videre formoder, at det må være folk, der står Dansk Folkeparti og/eller deres søsterparti i Schweiz, Schweizische Volkspartei, nær, skønt man vel aldrig har hørt om sådanne overfald fra disse partiers side.

Man må jo snarere søge blandt de mange voldelige grupper, vi er blevet belemret med i Europa.

Vær velkommen Allahs år og velkommen herhid!

Biskop Per Oskar Kjølaas i Nordnorge plejer ved det nye kirkeårs begyndelse - det vil sige den 1. advent - at samle alle medarbejdere etc. og holde en tale. Den 30. november 2008 stillede han således sin himmelråbende uvidenhed, dumhed og naivitet til offentlig skue:


”Nylig ble nyheten om at det planlegges bygging av en moske i Tromsø sluppet ut. Dette har ført til mange reaksjoner, både for og imot. Mye grums har også kommet frem fra folkedypet. Det som skjer, er en helt naturlig utvikling. Det flerkulturelle Tromsø får et nytt tydelig symbol. Vi har religionsfrihet i dette landet, og Tromsø by har erklært seg som antirasistisk og åpen by.

Jeg ønsker ikke noen motsetning mellom kristne og muslimer i denne byen. Det er ikke noe grunnlag for det. Her kan vi leve i fred, fordragelighet og respekt side om side. Uansett vil den muslimske menigheten bli en minoritet. Om de får et praktbygg i byen, må vi bare glede oss over det. Det er ingen trussel mot noen.

Kristne og muslimer kan stå sammen om flere ting: for eksempel i etiske spørsmål, i kampen mot fattigdom og lidelse og at man skal elske sin neste. Det fikk vi høre av den muslimske representanten under gudstjenesten på Verdens miljødag i fjor.

Men vi skal ikke underslå at kristendommen og islam er to forskjellige religioner. Kristendommen er bygget på en fortelling om svikt og svakhet da Jesus døde på korset. Islam er derimot bygget på en fortelling om prøvelse og triumf. Islam setter spørsmålstegn ved historien om Jesu død slik vi kristne forteller den. Det er et spørsmål som stadig eksisterer mellom våre religioner.

Kanskje kan bygging av en moske i Tromsø føre til at flere tenker gjennom sin kristne identitet og tro. Det vil være et positivt relsultat av en ny moske i byen.”

februar 12, 2009

Angrib ikke deres religion, men deres politik!

Hver anden indvandrer og efterkommer fra muslimske lande mener, at dansk lov bør forbyde bøger og film, der angriber religion, d.v.s. islam, skriver JP.
Angreb på religion (læs: islam) bør være strafbart i Danmark. 2.792 personer har svaret på, om loven bør forbyde film og bøger, der angriber religion. Ja, mener 50 pct. af både indvandrere og deres efterkommere. Nej, siger 35 pct. af indvandrerne og 40 pct. af deres efterkommere.


Muslimer vil forbyde angreb på deres religion. Men NB islam er en sammenvævning af religion og politik. Islams religion angribes ikke. De ”vantro” (= ikke muslimer) er ligeglade med islams 7 himle, paradiset, helvede , bedetæpper etc. etc.

Det er islams politik, som angribes, og det kan ikke forbydes. Det er sharialovene, deres herrefolks optræden, deres voldelighed etc. Altsammen uhyre verdsligt!

Geert Wilders smidt ud af England!

PRESSEMEDDELELSE fra Dansk Folkeparti 12. februar 2009/kkb

DF: Wilders afvist i Heathrow – Per Stig Møller skal protestere over for den britiske regering
Den hollandske parlamentariker og leder af Frihedspartiet, Geert Wilders, blev tidligere i dag nægtet indrejse til Storbritannien og sat på et fly fra Heathrow tilbage til Holland. Dansk Folkepartis udenrigsordfører Søren Espersen er opbragt over afvisningen og vil nu have udenrigsminister Per Stig Møller til at tage sagen op med sin britiske kollega. Han har bedt om, at sagen kommer på som hastesag på næste møde i Udenrigspolitisk Nævn.

- Der er tale om en folkevalgt politiker, der aldrig har krummet et hår på nogens hoved. Der er ingen saglige grunde til at nægte Wilders indrejse i Storbritannien. Derfor må udenrigsminister Per Stig Møller rejse sagen over for sin britiske kollega David Miliband, siger Søren Espersen.
Geert Wilders var på forhånd af den britiske ambassadør i Holland blevet bedt om at blive væk fra en konference i det britiske overhus, hvor han skulle have vist sin film, Fitna. Den britiske regering ønskede ikke, at Wilders rejste ind i landet på grund af den virak, som hans film Fitna har afstedkommet.

- Vi kan ikke acceptere en situation, hvor folkevalgte politikere ikke kan rejse frit i Europa, og hvor en regering, der er uenig i Wilders budskab vil forhindre ham i at komme ind i landet. Det er et helt grundlæggende brud på ytringsfriheden, som ligger fjernt fra britisk tradition, påpeger Søren Espersen.

- Afvisningen af Geert Wilders vækker minder om EU-boykotten mod Østrig, og jeg husker også, hvordan Poul Nyrup Rasmussen nægtede at mødes med Salman Rushdie. Det er en eklatant fejl, den britiske regering her har begået, og vi må sørge for, at det ikke gentager sig, siger Søren Espersen, der har rettet henvendelse til udenrigsminister Per Stig Møller og bedt ham protestere over for den britiske regering.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Ja, det er godt gjort! Her lader de 117 terroristmindede mennesker rejse ind i Storbrittanien, og så kommer der en hollandsk folkevalgt demokrat, og så spærrer man vejen for ham!Fejghed fører ikke til frihed! Skam jer i UK ! Per Stig er heller ikke den rette mand!Engelsk knytnæve mod Geert Wilders og demokrati

"Muslimer raser...

...over påstand om extremisme” skrev Kristeligt Dagblad 11/2

Eftersom alle muslimer til punkt og prikke skal overholde koranen og sharialoven, hvis ikke de vil udsætte sig for at få halsen skåret over af deres trosfæller, kan man vel egentlig overhovedet ikke snakke om ”moderat” eller ”extrem” eller nogen anden gradbøjning.
De er som de er!

At minister Karen Jespersen kalder Abdul Wahid Petersen for extremist kan næppe kaldes bagvaskelse. Det er bare hendes opfattelse af ham, en opfattelse, som vi nok er mange, der deler. Når man som Abdul godtager stening – og det er han som muslim tvunget til at godtage – så er han med vore vantro øjne extremist, fordi denne brutale, barbariske straf går langt ud over, hvad vi anser som anstændigt. Den opfattelse er ganske legal.

”Den som er syndeløs blandt Eder, kaste først Stenen på hende.” Er Abdul syndeløs? Er Hussain? Er der nogen blandt muhammedanerne, som er syndeløse?

februar 10, 2009

Et kik tilbage på stormen på København 1659

Sidste år hørte vi, hvordan en fimbulvinter førte til ulykke for Danmark. De indre farvande frøs til. Vor flåde kunne ikke gå ud. Carl X Gustav marcherede med sin hær over isen fra Fyn til Langeland og videre til Lolland og Sjælland. Med sig havde han den danske landsforræder Corfitz Ulfeldt. Danmark blev tvunget til at slutte en ynkelig fred i Roskilde februar 1658 og afstå Skånelandene.

Freden nåede aldrig at blive opfyldt. Carl Gustav fortrød, at han ikke havde krævet endnu mere. Han brød aftalen og landede med sin hær i Korsør 7. august 1658. Var han gået i land ved København, havde han nok kunnet overrumple danskerne. Nu tog det 4 dage at gå over Sjælland. Københavnerne fik så travlt, så travlt, for intet var i orden. Byens borgere fik løfte om særlige privilegier. Da Carl Gustav fra Valby Bakke så, at huse uden for voldene blev brændt af og en kirke sprængt i luften, forstod han, at Københavnerne ville værge for sig: ”Nu vil jeg dyre sværge, at vi få modstand”. Sådan begyndte en månedlang belejring.

Det gik ikke for godt for danskerne. Kommandanten på Kronborg blev narret til at overgive borgen uden kamp, fordi svenskerne spredte det rygte, at København var faldet i fjendens hænder. Derpå kunne svenskerne forsyne sig fra våben- og ammunitionslagrene på Kronborg til belejringen af København.
Og bøndergårdene på Amager, som udgjorde Københavns spisekammer, blev brændt ned af svenskerne.
Det lykkedes dog en hollandsk flåde at slå sig igennem Øresund og bringe forsyninger til hovedstaden.

Byens kommandant var Hans Schack, som kongen havde hentet i Nordtyskland. Byen havde 29.000 indbyggere. Livgarden, som var blevet oprettet sommeren 1658, var på 700 mand, det øvrige infanteri på 335, bådsmændenes korps, kommanderet af Niels Juel, var på 300 mand, og der var 266 studenter og 296 håndværkere.

Carl Gustav rådedes til omgående storm, da han nåede frem til København, men han tøvede.


Københavnerne huggede pallisader og ryttere til forsvar på volden, man indrullerede alle våbenføre håndværks”burser”, mens magistratsfolk kontrollerede fremmede i byen. Der blev jagt på spejdere og spioner. Professorerne opfordrede studenterne til forsvar, og der löd opråb fra prædikestolene om at gribe til våben. Udgangsforbud fra kl. 21. Gaderne barrikaderedes med brosten, skarnvogne o.l., påbud om rå oxehud og vandkar mod ildebrand i hvert hus og 100 kampesten på enhvers plads på volden. Stormbjælker anbragtes på volden bundet fast i hver ende med tove, så de kunne kastes ned i hovedet på fjenden, men hejses op igen til nyt brug. Hullet mellem Østervold og Kastellet udbedredes med egepæle og planker. En afdeling Gønger nåede ind i København fra Frederiksborg. Våben udleveredes, og ca. 350 kanoner fra Tøjhuset slæbtes op på voldene. Her samledes også høleer på skafter, spyd og morgenstjerner. Der hørtes ingen klokkeringning mere: klokken var signal til kamp. Huse uden for volden nedbrødes og tømmeret brugtes til byens fæstningsværker.

Svenskerne skar vandledningen til byen over, men der var brønde nok i byen, og voldgravene blev fyldt med havvand, pumpet op fra stranden. Det var renteskriver Jens Lassens idé. Han var den første, der var kommet med opråb til borgerene om at bidrage økonomisk og korporligt til forsvar af byen, da svenskekongen var gået i land i Korsør, og gennem hele belejringen var han det lyse hoved, der kunne finde på råd.

Svenskerne bombarderede byen med gloende kugler. Ingen måtte forlade volden ved brand i byen. Brandkorpset bestod af bygningshåndværkere. Sprøjterne var af kobber, men slanger kendtes endnu ikke. Man lavede tænger til at tage kuglerne med.
Sammmenlænkede bomme blev lagt ud i vandet mellem Kongens Bryghus på Slotsholmen og Amager.

Omfattende spioneri på begge sider og overløbere. Danske overløberes navne blev slået op på galgen på Nytorv.

Isen lagde sig også denne vinter rundt om København. Der huggedes rende fra Toldboden over til Christianshavn. Isen var én alen tyk. Den huggedes op regelmæssigt ved Jens Lassens
indsats.

I slutningen af januar forstod man, at stormen på København nærmede sig. Stormplan og dag blev kendt. Den sidste dag blev forsvaret betydeligt udbedret ved den vågne Jens Lassen. Man havde opsnuset længden på de svenske stormstiger, som de ville lægge over renderne i isen og fik renderne gjort bredere.
Carl X Gustav var så sikker på sejr, at han havde indstiftet en orden til uddeling efter erobringen og lavet gavebreve på gårde i København. Og han havde givet tilladelse til tre dages plyndring.


Sådan gik det ikke. Stormangrebet var koncentreret om stranden uden for nuværende Løngangsstræde* og nogle fastfrosne skibe til forsvar for Slotsholmen. Angrebet mislykkedes ligesom også et senere stormløb samme nat mod det svage sted mellem Østervold og Kastellet. Kun fire svenskere nåede op på volden ved Løngangen, men blev stukket ned med en partisan, som blev indlemmet i Oldnordisk Museums samlinger. Kampen var vild og voldsom på begge sider, men det var ikke en kamp mand mod mand, men en massenedskydning af de stormende tropper.

Hædersmedaille til de københavnske borgerkaptajner

Svenskernes tab af menneskeliv var derfor stort, omkring 3000 mand, i modsætning til danskernes som end ikke nåede 100 mand. Stormgade og Stormbroen, som senere byggedes her, fik navn efter begivenhederne. Datoen – 10-11 februar – er skrevet på broen, og i Stormgade på Nationalmuseets mur er der en mindetavle. Stormen mindes desuden på Christiansborg i portgangen.


*) det nuværende ”Frederiksholm”, hvor Nationalmuseet ligger og kvarteret her langs Frederiksholms Kanal ned til havneløbet existerede jo ikke dengang.


Mønt til minde om stormen på København natten 10.-11. februar 1659

Hougaards perlevenner

Bertel Haarder skal sætte Københavns Kommune på plads i sag om imam-rådgivning, mener
Dansk Folkepartis uddannelsesordfører Martin Henriksen. Han er forbløffet over, at Københavns Kommune har valgt at indlede et samarbejde med to yderligtgående islamister i form af Abdul Wahid Pedersen og Zubair Butt Hussain, der blandt andet skal rådgive kommunen om indholdet af undervisningsmaterialer anvendt i folkeskolen.


- Vi har at gøre med en imam, der er tilhænger af stening og en anden person, der i hvert fald har haft tilknytning til Minhaj ul-Quran, der virker for at indføre sharia på globalt plan. Det er samtidig foruroligende, at Københavns socialdemokratiets integrationsborgmester tilsyneladende mener, at der ikke er noget ekstremt i at gå ind for global udbredelse af shariaret og stening. Man må spørge sig selv, hvem det er, der ikke er rigtig vel forvaret, siger Martin Henriksen.


Martin Henriksen er så fortørnet over Københavns Kommunes samarbejde med islamisterne, at han nu vil have undervisningsminister Bertel Haarder på banen.
- Haarder må simpelthen sætte Københavns Kommune på plads. Der må trækkes en streg i sandet. Man inviterer vel heller ikke Jonni Hansen til at give sit besyv med, når det kommer til valg af skolebøger i København, fastslår Martin Henriksen.


Martin Henriksen undrer sig samtidig over, at Bertel Haarder ikke tidligere har råbt vagt i gevær.
- Det er mærkværdigt, at man i regeringen sidder med en minister, der faktisk er meget opmærksom på denne problematik, men samtidig er der ikke andre ministre, der aner noget om det. Jeg mener, man må blive bedre til at tale sammen i regeringen. Men nu forventer jeg, at Bertel Haarder skrider ind, fastslår Martin Henriksen.Kilde: PRESSEMEDDELELSE fra Dansk Folkeparti 10.2.09

Åpent brev til biskop Kjølaas, Nord-Hålogaland,Norge-----Opprinnelig melding-----
Fra: Bergmann Ørsta Trykkeri [mailto:sbergma@online.no]
Sendt: 9. februar 2009 22:18
Til: FMI
Emne: Re: DOMKIRKEN I TROMSØ - KAN BLI MOSKÉ

Hva kan Kjølås gjøre, hvis han skulle tørre noe i det hele? Hvilket han
selvfølgelig ikke gjør. Nei, det er som jødene sier om kristenfolket:
"Deres dumhet overgås kun av deres feighet."
Stig Bergmann
Illustration: Ishavskatedralen i Tromsø


Inlæg fra pensioneret sognepræst Olav Andreas Dovland
1592 Våler
Tlf.: 69287890
Åpent brev til biskop Kjølås, og de øvrige biskopene.

DOMKIRKEN I TROMSØ - KAN BLI MOSKÉ

Biskop Kjølaas i Nord-Hålogaland ønsker moskeen og imamen velkommen. Du
skaper nå en nasjonal skam og kirkelig skandale. Jeg synes å huske
filmtittelen "Til sengs med fienden." Biskopen har ikke kunnskap om hva
islam lærer og moskeen representerer.

Noen holdepunkter fra et Frontpage Symposium, 7.6.2008. (peter betbasoo
på google.)
1) Når en studerer muslimsk samhandling med ikke-muslimske
kulturer, så er det et faktum at islam plikter å utslette andre kulturer
og folkegruppers identitet.
2) "Vantro" som ikke har dhimmistatus får valget: mellom å
omvende seg til islam eller drepes.
3) I Nord Indias middelalder ble nesten samtlige Hindutempler brent
eller ødelagt. De ble erstattet med moskeer. NB! Buddhafigurene.
4) En årsak til at islam må gjennomføre "kulturelt" folkemord og
innføre islamsk kultur, har basis i Koranen. 3.104.
5) Araberne/muslimene tror at de er de ypperste av skaperverket. 3.104.
6) Ikke-muslimene er aper og svin, under Allahs forbannelse, satans
venner, vantro, ugudelige, krek, løgnere, avgudsdyrkere, styggedom
og mer til. Dette står i Koranen!

Jeg spør deg, biskop Kjølaas. Vet du hvem du inviterer til Tromsø?
Kom ikke med "jeg kjenner en muslim". Det gjør de fleste av oss.
Muslimen er som du og meg skapt i vår Guds bilde. Islam er
forpliktet til å fjerne alt nasjonalt. Hvorfor har geistlige ledere i
Norge fellesskap med en kjent muslim i toppsjiktet,
Yusuf al-Qaradwi, som godkjenner selvmordaksjoner mot
"vantro nasjoner"?

"Vantro" må gjennomgå en renselse for å bli løftet opp fra det
dyriske til det menneskelige plan. "Vantro" kulturer har rett og
slett ikke livets rett, ifølge Allah og Muhammed. (Det kan være
problematisk med de ulike oversettelsene fordi versinndelingen
varierer. 16.76. Jeg har sett meg nødt til å bruke N. J. Dawoods
oversettelse. Men leser en del vers foran, og en del etter det angitte,
så finner en normalt det en søker.)

Er nasjonens innbyggere aper og svin, 5.60, må vi kunne trekke den
slutningen at landet vårt er en svinesti. Med Koranen og sharialoven som
veileder kan intet normalt fungerende samfunn bygges. Islam er en
hatreligon. Den yngste selvmordsbomberen for noen uker siden var et 13 år
gammelt pikebarn. Nylig ble en kvinne stenet til døde fordi hun ikke kunne
skaffe tre menn som vitne på voldtekten. Biskop Kjølaas! Hva er det du
ønsker velkommen?? Og dere andre biskoper! Jeg vil gjette at minst 3
firedeler av innbyggerne i ethvert bispedømme venter på dere!

Den "dagen" sharia og islam overtar, Kjølaas, er du uten jobb, og
domkirken i Tromsø blir en moske til. Det vil si, før du mister jobben får
du sannsynligvis få tilbud om å bli dhimmi, og da får du anledning til å
konvertere til islam og fortsette som imam. Europas praktfulle katedral i
Konstantinopel ble i sin tid til moske, hvilket den er den dag i dag.
Nesten utallige kirken er blitt moskeer, og mange er brent ned.

I nyhetene hører vi om de voldsomste tragedier i Thailand, og mange
andre
steder. Det er fullstendig lovløse tilstander som rår. Uskyldige mennesker
drepes. Det er ufred mellom regjeringsstyrkene og opposisjonen, hører vi.
Hvem er opposisjonen? Med hånden på hjerte, hvor ofte hører vi hvem
opposisjonen er? Den 27.11. fortalte journalist Kristoffer Rønneberg
(Afp.) hvem opposisjonen er, nemlig islam. Den type krig som vi kjenner
fra Indonesia er det bare islam som fører. En dag vil mange beklage at
infanteristyrkene er mer eller mindre nedlagt.

Korrespondent Philip Lothe fortalte at islam vil skape en islamsk stat.
Derfor må sittende regjering styrtes. Islams konsekvente strategi er å
destabilisere nasjoner. Paul Fregosi har skrevet om dette. ("JIHAD In the
West. Muslimske erobringer fra 600-tallet til det 21 århundre.") David
Bukay har også skrevet utførlig om islamsk terror. ("Total Terrorism In
the Name of Allah.") DB er professor ved Haifa Universitet.

På s. 110 beskriver han selvmordbomberen, shahid, og siste døgnet før
udåden. Den siste døra som lukker seg bak shahiden er moskédøra. Vet du
det, Kjølaas? I moskeen bes bønner til Allah for en vellykket
terrorist-ugjerning. Shahiden gjennomgår spesielle liturgier og
renselser. Så 'gikk' shahiden til den hensynsløse forbrytelse mot
menneskeheten som vi refererer til som 11. sept.

Utdanningen av en selvmordsbomber krever en moske. En shahid forberedes
godt. VG hadde et stort oppslag (25.11.) hvor vi leste om imamers forsøk
på å rekruttere selvmordsbombere i Allahs navn, fra norske asylleire.
Yusuf al-Qaradawi, som norske geistlige besøker, er en av de få muslimske
ledere som godkjenner selvmordsaksjoner i Allahs navn. Det norske folk, og
Den norske kirke, og stort sett politikerne og media, er fra svaksynte til
blinde for den islamske tsunamien som herjer verden og etter hvert Norge.

Imamer og muslimske ledere lar ikke sine egne ungdommer (barn) blir
selvmordsbombere. De blir gjerne sendt til kostskoler i England.

Islam har ført kontinuerlige kriger mot "vantro" nasjoner i nesten 1400
år. Hvordan kan biskopen godta "vantro"- språkbruken? Allah skaper frykt i
"vantros" hjerter.(8.12, 8.59.) Det er ved muslimsk trussel av ulikt slag
dette skjer. Så kommer kravene. Vi gir etter for press. Skoler og
barnehager "toner ned" julens budskap, fordi det krenker muslimer. Vi gir
etter fordi vi stort sett er et avkristnet folk. Nå er det blitt slik at
vår kristne tro ikke krenkes mer! Biskop Kjølaas fremmer islams sak - uten
å forstå det - er min mening.

Moskeforstander Akmal Ali fortalte en sørnorsk avis 11.12.06 at "Moskeen
er et sted hvor man bøyer seg ned for Gud." Dette er en kontrollert og
upresis uttalelse. "gud" er ikke et særnavn. Derfor var våre egne aner,
vikingene, særdeles nøye med å sette navn på gudene sine. Navnet på islams
gud er Allah. Jøder og kristne kan "sammenlignes med Satan." Sura (kp) 59.

Navnet på fedrenes, Abraham, Isak og Jakobs gud er JHVH, leses Jahve.
(2. Mos. 3.14 ff.) Inkarnasjonen og Jesus Kristus hører med her. JHVH ble
menneske. (Johs. 1.) Muslimer sier vi har forfalsket Bibelen og Guds ord.
Denne biten krever en egen artikkel. Skriv den du, Kjølaas. En araber
forstår garantert at Abraham, Isak og Jakobs gud ikke er den samme som
Allah. Palestinaaraberen, Dr. Anis Shorrosh sier: "Koranens Allah er ikke
den samme som Bibelens Gud." En siste sak til slutt. Nemlig, hva moskeen
brukes til: Den er islams hovedsenter for spredning av jihad - også til
Tromsø!

Biskop Kjølaas! Du plikter å gi menneskene i Nord-Hålogaland bispedømme
god informasjon. På hvilket grunnlag ønsker biskopen i Nord-Hålogaland
moskeen velkommen til Tromsø? For det kan ikke være som "privatmann
Kjølaas" at du gjør det?


Olav Andreas Dovland
Sjømannsprest og pensjonert sogneprest


Kopi:
Den norske kirkes biskoper


Sendt 9.2.09 til:
"Alle" norske aviser. De norske politiske parti. Departementene og
Statsministerens kontor. Nasjonale aktivister.

februar 06, 2009

Spejlbillede

Norske kvindelige politibetjente kan bytte politikasketten ud med en hijab.
Det sker efter, at det norske rigspoliti i en rapport har støttet en ændring af uniformsreglementet.


”Politiet er afhængig af tillid for at kunne skabe tryghed og forebygge og bekæmpe kriminalitet. Det er derfor vigtigt at hele befolkningen kan føle ligeværd i sit forhold til politiet," siger politidirektøren Ingelin Killengreen i Oslo. Hun virker bundnaiv eller er hun en pk quisling?
Hun lefler for muhammedanerne i håb om, at de får tillid til politiet, men mister samtidigt den norske befolknings tillid.

”...det er vigtigt, at politiet er et mangfoldigt spejlbillede af befolkningen og ikke favoriserer bestemte etniske eller religiøse grupper”.


Spejlbilledet” kræver vel også en god portion forbrydere ansat i politiet, og det vil sikkert være en god idé, for de ved jo, hvad det drejer sig om!

februar 05, 2009

Hammer og segl,røde roser,nazitegn, fasces - UD!

DF afviser tørklædeklædte betjente

Retsordfører for Dansk Folkeparti, Peter Skaarup, afviser at følge en model fra Norge, hvor Rigspolitiet netop har støttet en ændring af uniformsreglementet, således at det bliver tilladt for betjente i politikorpset at bære muslimsk hovedtørklæde. Han vil nu bede justitsminister Brian Mikkelsen garantere at noget lignende ikke kan forekomme i Danmark.

- Det er en sørgelig udvikling i vort broderland. I Danmark må vi holde fast ved, at personer, der har en myndighedsrolle over for borgerne naturligvis ikke åbenlyst skal skilte med deres religion, siger Peter Skaarup, der derved også afviser, at det norske initiativ kan blive til virkelighed i Danmark.

- I Dansk Folkeparti så vi helst, at alle offentligt ansatte – ikke mindst i kundevendte funktioner - afstod fra at bære meget synlige religiøse symboler som eksempelvis muslimsk hovedtørklæde. Ansattes private religiøse og politiske tilhørsforhold skal ikke blandes ind i deres arbejde for staten, kommunen eller religionen. Det er netop en privat sag, siger Peter Skaarup.

Peter Skaarup påpeger, at synlige religiøse symboler er et særligt problem, når det gælder betjente og dommere.

- Når man er politibetjent, så er det den opgave, man varetager, så skal man ikke begynde at drage sin religion ind i det. På samme måde som det ville være utidigt, hvis en politibetjent reklamerede for en speciel politisk observans på sit tjenestettøj, således er det også forkert at reklamere for en speciel religion, og da særligt når det gælder islam, hvor religion og politik er meget svært at adskille, siger Peter Skaarup.


PRESSEMEDDELELSE fra DF, Christiansborg, den 5. februar 2009/kkb


- - - - - - - - - - - - - - - -


Tørklædet er jo i øvrigt ikke bare et religiøst symbol, men også et politisk symbol for dem, der stræber efter en verdensomfattende umma!

Det hører ingen steder hjemme, at politibetjente og dommere skilter med politiske logo´er. Hammer og segl, røde roser, nazitegn, fasces etc.

februar 04, 2009

Ud med forældrene!

Hvis man skal tro Politiken, DR og Information, så vil Mette Frederiksen ”tvinge indvandrerforældre med dårlige danskkundskaber til at sende deres etårige barn i vuggestue og hun mener, at myndighederne i yderste konsekvens kan blive nødt til at tvangsfjerne børnene fra hjemmet, hvis forældrene ikke makker ret.”

Det lyder ikke rart, men har socialdemokratiet ikke tidligere været inde på at afskaffe forældremyndigheden?

I 1969 barslede socialdemokratiets trivselsudvalg med et samfundsprojekt, som i ti punkter ordnede skatteborgernes liv fra vugge til grav.

Under punkt 2 om Familiemiljøet kan man læse (og læs nu ordentligt, langsomt og eftertænksomt!), at man skal anstrenge sig for ”at etablere en reel lighed mellem familiemedlemmerne, d.v.s. mellem kønnene og mellem generationerne gennem:

Forældremyndighedens begrænsning bl.a. ved
1) retslig ligestilling af børn og voksne (f.eks. med hensyn til voldsanvendelse),
2) sikring af børnenes økonomiske uafhængighed af forældrene gennem uddannelsesløn,
3) nedsættelse af den personlige myndighedsalder til 15 år samt
4) etableringen af ungdomspensioner, som børn og unge kan vælge som gruppe i stedet for familiegruppen – for så vidt de synes, at de der trives dårligt.”

Min kommentar til nr. 1 og nr. 4:
1) det betyder i praxis, at forældremyndigheden afskaffes, idet forældrene så ikke kan kræve noget af børnene – at gå i skole, at gå i seng, at læse lektier, ikke at gå til X, ikke at drikke etc. etc., - eftersom børnene har lige så megen ret som forældrene.
4) de kan således tilslutte sig en kriminel gruppe, en narkogruppe, en nazist- eller
kommunistgruppe eller hvad som helst uden at forældrene kan gøre noget.

Dette havde de fra den amerikanske Mentalhygiejnebevægelse, som kom til Danmark lige før eller lige efter krigen, og som gennem kampagner og propaganda vandt gehør.

Hvis vi er tvunget til at gøre noget for analfabetiske indvandrere, så tvangsindlæg forældrene med babyerne til dansk-undervisning. Nivauet for analfabetiske forældre og babyerne er jo det samme, så det skulle være overkommeligt.

Kultur i 70`erne

For kort tid siden fortalte SPYDPIGEN om, hvordan postvæsenet lagde op til at få kongekronen fjernet fra deres logo i 1974. Midt i 70´erne mente 68´erne åbenbart, at tiden var inde til den omvæltning, de så ivrigt havde arbejdet på og skrevet om. Da dronningen i 1977 fejrede sin fødselsdag, var der som sædvanligt stuvende fuldt på Amalienborgs slotsplads til vagtparaden. Kongeflaget viftede i solskinnet, og der var noget af samme stemning som under besættelsen, hvor folk samledes om Chr. 10 som et naturligt midtpunkt.
Børnehavebørn og skolebørn stod i første række og svingede med Dannebrogsflag, garden spillede, og dronning Margrethe, småprinserne, prins Henrik og dronning Ingrid kom ud på altanen og vinkede.

Traditionen tro ville dronningen sige et par ord og takke for folkets hyldest, men...
mikrofonen virkede ikke, og teknikerne kunne ikke få den i gang. Jeg kan ikke bevise, at det var sabotage, men jeg stod ved siden af, og det virkede som sabotage.

Regeringsbladet Aktuelt bragte en ganske særlig fødselsdagshilsen til dronningen fra journalist Leif Hansen og fotograf Harry Nielsen: man viste byrådsmedlem Annelise Bock udklædt som dronning Margrethe. Hun smækkede kjolen op og stak sin bare numse lige op i trynen på den smilende kulturminister Niels Matthiassen. Det affødte følgende replik fra en læser: ”Jeg forlanger ikke, at kulturministeren skal være et mandfolk, men bare at han skal være kulturel!”

Sit kulturelle stade viste ministeren også ved støtte til Christiania-udstillingen på Charlottenborg, hvorfra vedstående tegning, som De - kære læser - må bære over med i oplysningens tjeneste.

Annelise Bocks udflippede happenings kan jeg komme tilbage til en anden gang.

februar 03, 2009

Projekt Welcome to Denmark

Fire i job - én løn

Man kan godt forstå, at arbejdsgivere gerne vil ansætte indvandrere, når de kan få fire indvandrere for hver én dansk statsborger.
Det er, hvad arbejdsgiveren får i tilskud. Jakob Drue Laursen, leder af Jobcenter Vesthimmerland og udvalgt til nyt projekt, kom af med en statsborger og fik fire indvandrere med tilskud.

Der bliver flere statsborgere i Nordjylland uden arbejde og flere tvangsauktioner, hvor dansker må gå fra hus og hjem, fordi de ikke kan få arbejde for mænd som Jakob Drue Laursen, der gør en bevidst indsats for at få indvandrere ind først på arbejdspladser med stort tilskud. Det har danskere ikke.
Produktionsvirksomhederne vil også lave sprogskoler ude på virksomhederne. Derfor beslutter Jobcenter Vesthimmerland at gøre en indsats for at holde på de mange nationaliteter, der er i forvejen, ved at yde tilskud. Hvor skal de mange dansker få arbejde uden tilskud, når de er oppe imod Projekt Welcome to dk.?

Læserbrev fra Peder Ingerslev, Hobro, 3.2.09.
http://www.nordjyske.dk/debat/forside.aspx?ctrl=10&data=53%2c3065589%2c5%2c3

STOP mishandlingen!!!

Morten Messerschmidt kræver importforbud mod ungarske dun og Camre vil have EU-kommissionen til at stoppe mishandling af gæs.
Dansk Folkepartis medlem af Europa-parlamentet Mogens Camre har bedt EU-kommissionen om at skride ind over for den organiserede plukning af levende gæs, som et svensk dokumentarprogram den 1. februar dokumenterede finder sted i Ungarn.

- Det er rent dyrplageri gæssene bliver udsat for. Godt nok er EU ikke langt fremme, når det gælder dyrevelfærd, men denne form for mishandling er udtrykkeligt forbudt, og derfor må kommissionen omgående rette henvendelse til Ungarn og sørge for, at det bliver stoppet, siger Mogens Camre.
Mogens Camre er oprørt over, at så omfattende og systematisk dyremishandling kan finde sted i EU.
- Det, der foregår i Ungarn er ikke et EU-land værdigt. Det er det rene barbari og skal stoppes, siger Mogens Camre.
Sideløbende med Mogens Camres initiativ har Dansk Folkeparti spidskandidat til Europaparlamentet, EU-ordfører, Morten Messerschmidt rettet henvendelse til udenrigsminister Per Stig Møller for at få ham til at påtale situationen over for sin ungarske kollega.


- Det vi har set i Ungarn er fuldkommen uacceptabelt, og udenrigsministeren må påtale over for sin ungarske kollega, at det ser vi ikke med milde øjne på i Danmark. Indtil dyrplageriet er ophørt, må der indføres et decideret importforbud mod dun fra Ungarn, fastslår Morten Messerschmidt.

Kilde: PRESSEMEDDELELSE den 3. februar 2009/kkb

februar 02, 2009

Taquia

”Indien er et land, der om noget er gennemsyret af religion. Og heldigvis på en sådan måde, at rundt i byer og landsbyer lever sikher, hinduer, buddhister, muslimer og andre religiøse mennesker side om side uden at have problemer med hinanden. De får deres fælles dagligdag til at gå op i en højere enhed og er endda ikke bange for at fejre hinandens helligdage.”

Sådan skriver imamen Abdul Wahid Petersen i Kristelig Dagblad. Jamen det er jo lodret løgn! Indien har sandelig sine bekymringer med muhammedanerne og samlivet. Man undrer sig ikke bare over den petersenske frækhed at ville stikke folk blår i øjnene, men også at finde dette i - Kristeligt Dagblad!

Fremtidens håndværksmester er tyrk

Trods det, at mange unge indvandrere i Tyskland ikke kan klare at afslutte deres håndværkeruddannelse og der endnu mangler meget i at forbedre deres chancer, mener håndværkerfirmaerne, at ”Fremtidens håndværksmester er tyrk”.

I 2007 kunne 39,4 % af de indvandrede unge mellem 25 og 34 år ikke klare uddannelsen, mens tyskerne lå på 11,8 %. Hertil kommer, at de udenlandske unge dobbelt så ofte forlod skolen uden afslutning , nemlig 16 % imod det tyske 6,4 %.

Ikke desto mindre vil håndværkssektoren forstærke sin hvervning af unge udlændinge og skoleskulkere for at forhindre kommende mangel på fagfolk. ”Fremtidens håndværksmester er tyrk” hedder det. Formanden for Zentralsammenslutningen af tyske håndværk (ZDH), Otto Kenzler, siger med politisk korrekte ord: ”Vi vil udnytte vore unge indvandreres potenzial. Vi har meget gode erfaringer med udenlandske medarbejdere.”

Selvom indvandrere fra de islamiske lande tydeligt forværrer indvandrerstatistikken, vil andre indvandrergrupper som vietnamesere, afrikanske kristne, europæiske agnostikere, asiatiske buddhister eller russiske jøder givetvis finde plads i det tyske samfund. Den, der yder noget, vinder anerkendelse.

Kilde: Den tyske blog ”Politically incorrect”

Hellere død end....

De så dødforargede ud på TV-skærmen, da indlandsnyhederne på DR 1 søndag aften fortalte, at narkomaner forsøgte at komme ud af deres misbrug gennem Scientologys Narkonon-program.

Forargelsen skyldtes ikke, at Narkonon-programmet ikke virkede, for hvad helseprogrammet reelt gik ud på, hørte vi så godt som intet om.

Forargelsen skyldtes, at behandlingen kostede penge, og at disse penge gik til et privatforetagende, som ejedes af Scientology-sekten. Og heraf gik en del videre til sekten, hvilket jo ikke lyder mærkværdigt, da projektet er deres. Men forargelsen var særlig stor, fordi det er kommunerne som betaler behandlingen med skatteborgernes penge.
Så er spørgsmålet: duer behandlingen? Og kan de få behandling andre steder? Hvis man som narkoman har været igennem alverdens experimenterende behandlingsforsøg, så er det vel ikke underligt, om man forsøger sig hos alternative tilbud?
Eller hedder det: hellere død end scientolog?

Tidligere var der en anden slags sekt, ”Mentalhygiejnen”, som experimenterede med behandling af stofmisbrugere i langt videre omfang end hvad, vi hørte her i TV, men dengang var man ikke forarget, skønt ”sekten” gennem sit netværk fik statsstøtte trods tvivlsomme resultater.
Da statsrevisoratet endelig kikkede det hele efter i sømmene, afsløredes det, at Mentalhygiejnens ”narkomanbehandling” havde kostet skatteborgerne adskillige millioner kroner.