februar 10, 2009

Åpent brev til biskop Kjølaas, Nord-Hålogaland,Norge-----Opprinnelig melding-----
Fra: Bergmann Ørsta Trykkeri [mailto:sbergma@online.no]
Sendt: 9. februar 2009 22:18
Til: FMI
Emne: Re: DOMKIRKEN I TROMSØ - KAN BLI MOSKÉ

Hva kan Kjølås gjøre, hvis han skulle tørre noe i det hele? Hvilket han
selvfølgelig ikke gjør. Nei, det er som jødene sier om kristenfolket:
"Deres dumhet overgås kun av deres feighet."
Stig Bergmann
Illustration: Ishavskatedralen i Tromsø


Inlæg fra pensioneret sognepræst Olav Andreas Dovland
1592 Våler
Tlf.: 69287890
Åpent brev til biskop Kjølås, og de øvrige biskopene.

DOMKIRKEN I TROMSØ - KAN BLI MOSKÉ

Biskop Kjølaas i Nord-Hålogaland ønsker moskeen og imamen velkommen. Du
skaper nå en nasjonal skam og kirkelig skandale. Jeg synes å huske
filmtittelen "Til sengs med fienden." Biskopen har ikke kunnskap om hva
islam lærer og moskeen representerer.

Noen holdepunkter fra et Frontpage Symposium, 7.6.2008. (peter betbasoo
på google.)
1) Når en studerer muslimsk samhandling med ikke-muslimske
kulturer, så er det et faktum at islam plikter å utslette andre kulturer
og folkegruppers identitet.
2) "Vantro" som ikke har dhimmistatus får valget: mellom å
omvende seg til islam eller drepes.
3) I Nord Indias middelalder ble nesten samtlige Hindutempler brent
eller ødelagt. De ble erstattet med moskeer. NB! Buddhafigurene.
4) En årsak til at islam må gjennomføre "kulturelt" folkemord og
innføre islamsk kultur, har basis i Koranen. 3.104.
5) Araberne/muslimene tror at de er de ypperste av skaperverket. 3.104.
6) Ikke-muslimene er aper og svin, under Allahs forbannelse, satans
venner, vantro, ugudelige, krek, løgnere, avgudsdyrkere, styggedom
og mer til. Dette står i Koranen!

Jeg spør deg, biskop Kjølaas. Vet du hvem du inviterer til Tromsø?
Kom ikke med "jeg kjenner en muslim". Det gjør de fleste av oss.
Muslimen er som du og meg skapt i vår Guds bilde. Islam er
forpliktet til å fjerne alt nasjonalt. Hvorfor har geistlige ledere i
Norge fellesskap med en kjent muslim i toppsjiktet,
Yusuf al-Qaradwi, som godkjenner selvmordaksjoner mot
"vantro nasjoner"?

"Vantro" må gjennomgå en renselse for å bli løftet opp fra det
dyriske til det menneskelige plan. "Vantro" kulturer har rett og
slett ikke livets rett, ifølge Allah og Muhammed. (Det kan være
problematisk med de ulike oversettelsene fordi versinndelingen
varierer. 16.76. Jeg har sett meg nødt til å bruke N. J. Dawoods
oversettelse. Men leser en del vers foran, og en del etter det angitte,
så finner en normalt det en søker.)

Er nasjonens innbyggere aper og svin, 5.60, må vi kunne trekke den
slutningen at landet vårt er en svinesti. Med Koranen og sharialoven som
veileder kan intet normalt fungerende samfunn bygges. Islam er en
hatreligon. Den yngste selvmordsbomberen for noen uker siden var et 13 år
gammelt pikebarn. Nylig ble en kvinne stenet til døde fordi hun ikke kunne
skaffe tre menn som vitne på voldtekten. Biskop Kjølaas! Hva er det du
ønsker velkommen?? Og dere andre biskoper! Jeg vil gjette at minst 3
firedeler av innbyggerne i ethvert bispedømme venter på dere!

Den "dagen" sharia og islam overtar, Kjølaas, er du uten jobb, og
domkirken i Tromsø blir en moske til. Det vil si, før du mister jobben får
du sannsynligvis få tilbud om å bli dhimmi, og da får du anledning til å
konvertere til islam og fortsette som imam. Europas praktfulle katedral i
Konstantinopel ble i sin tid til moske, hvilket den er den dag i dag.
Nesten utallige kirken er blitt moskeer, og mange er brent ned.

I nyhetene hører vi om de voldsomste tragedier i Thailand, og mange
andre
steder. Det er fullstendig lovløse tilstander som rår. Uskyldige mennesker
drepes. Det er ufred mellom regjeringsstyrkene og opposisjonen, hører vi.
Hvem er opposisjonen? Med hånden på hjerte, hvor ofte hører vi hvem
opposisjonen er? Den 27.11. fortalte journalist Kristoffer Rønneberg
(Afp.) hvem opposisjonen er, nemlig islam. Den type krig som vi kjenner
fra Indonesia er det bare islam som fører. En dag vil mange beklage at
infanteristyrkene er mer eller mindre nedlagt.

Korrespondent Philip Lothe fortalte at islam vil skape en islamsk stat.
Derfor må sittende regjering styrtes. Islams konsekvente strategi er å
destabilisere nasjoner. Paul Fregosi har skrevet om dette. ("JIHAD In the
West. Muslimske erobringer fra 600-tallet til det 21 århundre.") David
Bukay har også skrevet utførlig om islamsk terror. ("Total Terrorism In
the Name of Allah.") DB er professor ved Haifa Universitet.

På s. 110 beskriver han selvmordbomberen, shahid, og siste døgnet før
udåden. Den siste døra som lukker seg bak shahiden er moskédøra. Vet du
det, Kjølaas? I moskeen bes bønner til Allah for en vellykket
terrorist-ugjerning. Shahiden gjennomgår spesielle liturgier og
renselser. Så 'gikk' shahiden til den hensynsløse forbrytelse mot
menneskeheten som vi refererer til som 11. sept.

Utdanningen av en selvmordsbomber krever en moske. En shahid forberedes
godt. VG hadde et stort oppslag (25.11.) hvor vi leste om imamers forsøk
på å rekruttere selvmordsbombere i Allahs navn, fra norske asylleire.
Yusuf al-Qaradawi, som norske geistlige besøker, er en av de få muslimske
ledere som godkjenner selvmordsaksjoner i Allahs navn. Det norske folk, og
Den norske kirke, og stort sett politikerne og media, er fra svaksynte til
blinde for den islamske tsunamien som herjer verden og etter hvert Norge.

Imamer og muslimske ledere lar ikke sine egne ungdommer (barn) blir
selvmordsbombere. De blir gjerne sendt til kostskoler i England.

Islam har ført kontinuerlige kriger mot "vantro" nasjoner i nesten 1400
år. Hvordan kan biskopen godta "vantro"- språkbruken? Allah skaper frykt i
"vantros" hjerter.(8.12, 8.59.) Det er ved muslimsk trussel av ulikt slag
dette skjer. Så kommer kravene. Vi gir etter for press. Skoler og
barnehager "toner ned" julens budskap, fordi det krenker muslimer. Vi gir
etter fordi vi stort sett er et avkristnet folk. Nå er det blitt slik at
vår kristne tro ikke krenkes mer! Biskop Kjølaas fremmer islams sak - uten
å forstå det - er min mening.

Moskeforstander Akmal Ali fortalte en sørnorsk avis 11.12.06 at "Moskeen
er et sted hvor man bøyer seg ned for Gud." Dette er en kontrollert og
upresis uttalelse. "gud" er ikke et særnavn. Derfor var våre egne aner,
vikingene, særdeles nøye med å sette navn på gudene sine. Navnet på islams
gud er Allah. Jøder og kristne kan "sammenlignes med Satan." Sura (kp) 59.

Navnet på fedrenes, Abraham, Isak og Jakobs gud er JHVH, leses Jahve.
(2. Mos. 3.14 ff.) Inkarnasjonen og Jesus Kristus hører med her. JHVH ble
menneske. (Johs. 1.) Muslimer sier vi har forfalsket Bibelen og Guds ord.
Denne biten krever en egen artikkel. Skriv den du, Kjølaas. En araber
forstår garantert at Abraham, Isak og Jakobs gud ikke er den samme som
Allah. Palestinaaraberen, Dr. Anis Shorrosh sier: "Koranens Allah er ikke
den samme som Bibelens Gud." En siste sak til slutt. Nemlig, hva moskeen
brukes til: Den er islams hovedsenter for spredning av jihad - også til
Tromsø!

Biskop Kjølaas! Du plikter å gi menneskene i Nord-Hålogaland bispedømme
god informasjon. På hvilket grunnlag ønsker biskopen i Nord-Hålogaland
moskeen velkommen til Tromsø? For det kan ikke være som "privatmann
Kjølaas" at du gjør det?


Olav Andreas Dovland
Sjømannsprest og pensjonert sogneprest


Kopi:
Den norske kirkes biskoper


Sendt 9.2.09 til:
"Alle" norske aviser. De norske politiske parti. Departementene og
Statsministerens kontor. Nasjonale aktivister.