februar 23, 2009

En kulturs undergang...

På tale om Bertel Haarders dhimmiagtige eftergivenhed over for muslimsk bøn i de danske folkeskoler skriver lederen 20/2 i Kristelig Dagblad:
"Det er en kulturs undergang, hvis den ikke næres af sin rod."Illustrationen er fra den schweiziske husomdelte bog om "Den anden Form for Krig", d.v.s.
strategien for, hvordan en fremmed magt kan bemægtige sig et andet land, hvis ikke befolkningen er vågen.