februar 04, 2009

Ud med forældrene!

Hvis man skal tro Politiken, DR og Information, så vil Mette Frederiksen ”tvinge indvandrerforældre med dårlige danskkundskaber til at sende deres etårige barn i vuggestue og hun mener, at myndighederne i yderste konsekvens kan blive nødt til at tvangsfjerne børnene fra hjemmet, hvis forældrene ikke makker ret.”

Det lyder ikke rart, men har socialdemokratiet ikke tidligere været inde på at afskaffe forældremyndigheden?

I 1969 barslede socialdemokratiets trivselsudvalg med et samfundsprojekt, som i ti punkter ordnede skatteborgernes liv fra vugge til grav.

Under punkt 2 om Familiemiljøet kan man læse (og læs nu ordentligt, langsomt og eftertænksomt!), at man skal anstrenge sig for ”at etablere en reel lighed mellem familiemedlemmerne, d.v.s. mellem kønnene og mellem generationerne gennem:

Forældremyndighedens begrænsning bl.a. ved
1) retslig ligestilling af børn og voksne (f.eks. med hensyn til voldsanvendelse),
2) sikring af børnenes økonomiske uafhængighed af forældrene gennem uddannelsesløn,
3) nedsættelse af den personlige myndighedsalder til 15 år samt
4) etableringen af ungdomspensioner, som børn og unge kan vælge som gruppe i stedet for familiegruppen – for så vidt de synes, at de der trives dårligt.”

Min kommentar til nr. 1 og nr. 4:
1) det betyder i praxis, at forældremyndigheden afskaffes, idet forældrene så ikke kan kræve noget af børnene – at gå i skole, at gå i seng, at læse lektier, ikke at gå til X, ikke at drikke etc. etc., - eftersom børnene har lige så megen ret som forældrene.
4) de kan således tilslutte sig en kriminel gruppe, en narkogruppe, en nazist- eller
kommunistgruppe eller hvad som helst uden at forældrene kan gøre noget.

Dette havde de fra den amerikanske Mentalhygiejnebevægelse, som kom til Danmark lige før eller lige efter krigen, og som gennem kampagner og propaganda vandt gehør.

Hvis vi er tvunget til at gøre noget for analfabetiske indvandrere, så tvangsindlæg forældrene med babyerne til dansk-undervisning. Nivauet for analfabetiske forældre og babyerne er jo det samme, så det skulle være overkommeligt.