februar 02, 2009

Hellere død end....

De så dødforargede ud på TV-skærmen, da indlandsnyhederne på DR 1 søndag aften fortalte, at narkomaner forsøgte at komme ud af deres misbrug gennem Scientologys Narkonon-program.

Forargelsen skyldtes ikke, at Narkonon-programmet ikke virkede, for hvad helseprogrammet reelt gik ud på, hørte vi så godt som intet om.

Forargelsen skyldtes, at behandlingen kostede penge, og at disse penge gik til et privatforetagende, som ejedes af Scientology-sekten. Og heraf gik en del videre til sekten, hvilket jo ikke lyder mærkværdigt, da projektet er deres. Men forargelsen var særlig stor, fordi det er kommunerne som betaler behandlingen med skatteborgernes penge.
Så er spørgsmålet: duer behandlingen? Og kan de få behandling andre steder? Hvis man som narkoman har været igennem alverdens experimenterende behandlingsforsøg, så er det vel ikke underligt, om man forsøger sig hos alternative tilbud?
Eller hedder det: hellere død end scientolog?

Tidligere var der en anden slags sekt, ”Mentalhygiejnen”, som experimenterede med behandling af stofmisbrugere i langt videre omfang end hvad, vi hørte her i TV, men dengang var man ikke forarget, skønt ”sekten” gennem sit netværk fik statsstøtte trods tvivlsomme resultater.
Da statsrevisoratet endelig kikkede det hele efter i sømmene, afsløredes det, at Mentalhygiejnens ”narkomanbehandling” havde kostet skatteborgerne adskillige millioner kroner.